OBAMA ELNÖK BESZÉDE AZ ENSZ KÖZGYŰLÉSÉN

Színhely: Az ENSZ Székhelye | New York, New York | 2015. szeptember 28.

A Fehér Ház | Sajtószóvivői Iroda | Azonnali közzétételre

OBAMA ELNÖK: Elnök úr, Főtitkár úr, küldött-társak, hölgyeim és uraim: az Egyesült Nemzetek megalapítása után hetven évvel érdemes elgondolkoznunk azon, hogy e testület tagjai milyen eredményeket segítettek elérni.

A második világháború hamuja után, az atomkor hihetetlen hatalmának láttán az Egyesült Államok e Közgyűlés számos más országával együtt azóta azon munkálkodik, hogy megakadályozzák a harmadik világháború kitörését: szövetségeket kötnek régi ellenfelekkel; támogatják az erőteljes demokráciák folyamatos kiemelkedését, amelyek idegen hatalmak helyett a saját népüknek tartoznak felelősséggel; továbbá olyan nemzetközi rendszert építenek ki, amelyben nagy árat kell fizetniük azoknak, akik együttműködés helyett a konfliktuskeltést választják, olyan rendet, amely elismeri az emberi méltóságot, s amelyben minden ember azonos értékű.

Ez hét évtized munkája. Ezek azon eszmények, amelyeket e testület legjobb tudása szerint követett. Természetesen – sajnos túlságosan sokszor – voltak olyan időszakok is, amikor kollektíve elmaradtunk tőlük. A hét évtized során rettenetes válságok követeltek elmondhatatlanul sok áldozatot. Ámde lassan, kitartóan iparkodtunk azon, hogy létrehozzunk egy nemzetközi rendszert, amely jobb, erősebb és következetesebb szabályokon és normákon alapszik.

E nemzetközi rendszernek köszönhetően páratlan előrelépések történtek az emberi szabadság és a jólét terén. E kollektív igyekezet diplomáciai együttműködést hozott létre a világ legerősebb országai között, és oly mértékben erősítette meg a globális gazdaságot, hogy több mint egymilliárd ember emelkedett ki a nyomorból. Ezek a nemzetközi elvek korlátozták a nagyobb országokat abban, hogy akaratukat a kisebb országokra kényszerítsék, és minden földrészen segítettek a demokrácia, a fejlődés és az egyéni szabadság előmozdításában.

Ez a fejlődés valóságos. Megmentett életekkel, létrejött megállapodásokkal, legyőzött kórokkal, és betömött éhes szájakkal dokumentálható. S ma mégis annak tudatában jöttünk itt össze, hogy az emberi haladás sohasem egyenes vonalú, a világunk távolról sem tökéletes, hogy veszedelmes áramlatok fenyegetnek azzal, hogy visszahúznak bennünket egy sötétebb, rendezetlenebb világba.

Ma zsarnokok bukását láthatjuk, s a gyenge lábon álló országokban kialakuló válságokat, amelyek ártatlan férfiak, nők és gyermekek tömegeit űzik el hazájukból. A keletkező hatalmi vákumba brutális terrorhálózatok lépnek be. Az egyének életét gazdagító technikai lehetőségeket ma félretájékoztatásra, az elégedetlenség elnyomására és a fiatalok radikalizálására is használják. A globális tőkeáramlás kedvez a gazdasági növekedésnek és a befektetéseknek, egyúttal azonban növeli a káros befolyások lehetőségét, gyengíti a munkások alkupozícióját, s felgyorsítja az egyenlőtlenségek kialakulását.

Hogyan viszonyoljunk ezekhez a tendenciákhoz? Vannak, akik szerint az ENSZ Alapokmányában megfogalmazott eszmék megvalósíthatatlanok vagy elavultak – egy világháború utáni korszak öröksége, amely saját korunkra alkalmatlan. Hatásos módon érvelnek amellett, hogy térjünk vissza az emberiség történelme során leginkább használatos, az ENSZ intézményét megelőző szabályokhoz. Ezek értelmében az erő az, ami számít, a hatalomnak mindig igaza van, az erősebb országoknak rá kell kényszeríteniük az akaratukat a gyengébbekre, az egyének jogai nem számítanak, s a gyors változások idején erőszakkal kell rendet teremteni.

Azt látjuk, hogy ennek alapján néhány nagyhatalom a nemzetközi joggal ellentétes módon igyekszik érvényesülni. A demokratikus elvek és az emberi jogok, amelyek ezen intézmény sarkkövei, erodálódnak, az információ szigorú ellenőrzés alatt áll, a civil társadalom mozgástere pedig korlátozódik. Azt halljuk, hogy ezekre a szigorításokra a zűrzavar visszaszorítása érdekében van szükség, hogy ez az egyetlen mód a terrorizmus kiirtására, illetve az idegen beavatkozás megelőzésére. E logika értelmében támogatnunk kellene a Bassár el-Aszadhoz hasonló zsarnokokat, akik hordóbombákat dobnak ártatlan gyermekekre, mivel a másik lehetőség biztosan még rosszabb.

Még a legfejlettebb demokráciákban is találkozhatunk a nemzetközi rend iránti szkepticizmus növekedésével. Fokozódó polarizációt láthatunk, gyakoribb patthelyzeteket, olyan szélsőjobb- és néha baloldali mozgalmakat, amelyek ragaszkodnak hozzá, hogy állítsuk le a kereskedelmet, ami más országokhoz kapcsolja a sorsunkat, továbbá a bevándorlók távoltartására alkalmas falak építését szorgalmazzák. S ami leginkább nyugtalanító: láthatjuk, hogy a szektarianizmus, tribalizmus, rasszizmus vagy antiszemitizmus eszközein játszva, a dicső múltra hivatkozva, amikor az intézményi politikát még nem ‘fertőzték meg’ olyanok, akiknek más a kinézetük, vagy másképpen imádják Istent, a ‘mi kontra ők’ szembeállításával hogyan használják ki a mindennapi emberek félelmeit.

Az Egyesült Államok sem mentes ettől. Még most is, amikor a gazdaságunk növekvőben van és csapataink nagyrészt visszatértek Irakból és Afganisztánból, ha hazánknak a világban elfoglalta szerepéről folyik a vita, mindig felbukkannak az erőre alapozó vélemények, amelyekre a régi ellenségek, a vélt ellenfelek, a növekvő Kína vagy a feltámadó Oroszország, a forradalmi Irán, vagy békével összeegyeztethetetlen iszlám elutasítása jellemző. Olyan érveléseket hallunk, miszerint az Egyesült Államok kizárólag harcias beszéddel és katonai erejének demonstrálásával bizonyulhat erősnek, az együttműködés és a diplomácia hatástalan.

Mint az Egyesült Államok elnöke, tudatában vagyok a ránk váró veszélyeknek – ezek a kérdések mindennap megfordulnak az íróasztalomon. Én vezetem a világ valaha ismert legerősebb katonaságát, és habozás nélkül mindig meg fogom védeni a hazánkat vagy a szövetségeseinket, szükség esetén akár egyoldalúan és erőszakkal is.

De ma abban a biztos hitben állok itt Önök előtt, hogy mi, a világ országai nem térhetünk vissza a konfliktusok és a kényszerítés régi módszereihez. Nem tekinthetünk visszafelé! Egy integrált világban élünk, ahol mindannyian érdekeltek vagyunk a többiek sikerében. Ezeket az integrált erőket nem fordíthatjuk meg! A Közgyűlés egyetlen országa sem tudja elszigetelni magát a terrorizmus veszélyétől, a pénzügyi fertőzés kockázatától, a migránsok áradatától vagy a bolygó felmelegedésének a veszélyeitől. A jelenlegi zűrzavar nem kizárólag az országok közötti versengés vagy egyetlen eszme eredménye. S mindannyian megisszuk a levét, ha nem tudunk hatékonyan együttműködni. Ez az Egyesült Államokra is érvényes.

Bármilyen erős is a katonaságunk, bármilyen erős is a gazdaságunk, tudjuk, hogy az Egyesült Államok egyedül nem tudja megoldani a világ problémáit. Irakban az  Egyesült Államok kemény leckét kapott abból, hogy egyedül még több százezer ügyes és  bátor katonával és Kincstárunk dollárbillióival sem stabilizálhat egy idegen országot. Ha nem működünk együtt más országokkal az erőfeszítéseinknek legitimitást adó nemzetközi normák, elvek és gyakorlat szerint, akkor nem fogunk sikerrel járni. És hacsak együttesen nem győzzük le azokat az ideológiákat, amelyek Irakban és a hasonló országokban konfliktusokba kergetik a különféle közösségeket, csak átmeneti lesz bármiféle rend, amit a katonaságunk teremt.

Ahogyan nemzetközi téren pusztán erővel nem lehet rendet teremteni, mélységesen meg vagyok győződve arról is, hogy egy országon belül sem lehet ilyen módon társadalmi kohéziót létrehozni. Az utóbbi két évtized történelme bizonyítja, hogy a mai világban instabilak a diktatúrák. A mai zsarnokok miatt pattannak ki a holnapi forradalmak szikrái. Az ellenfeleket börtönbe lehet zárni, de az eszméket nem. Az információhoz való hozzáférést lehet korlátozni, de a hazugságból nem lehet igazat csinálni. Nem az USA támogatásával működő NGO-k konspirációja tárja fel a korrupciót és ébreszt elvárásokat világszerte: a technika, a közösségi média és az emberek olthatatlan vágya teszi ezt, akik mindenütt maguk akarják eldönteni, hogy miként irányítsák őket.

Sőt, úgy gondolom, hogy a mai világban az erő mértékét már nem a területi kontroll határozza meg. A tartós jólét nem csupán attól függ, hogy mennyi nyersanyag áll rendelkezésre, s hogyan lehet hozzájutni. Egy nemzet ereje a polgárainak a sikerességétől függ – az ő tudásuktól, újító és képzelőerejüktől, kreativitásuktól, motiváltságuktól, a lehetőségeiktől – mindez pedig az egyéni jogok, a jó kormányzás és a személyes biztonság függvénye. A belső elnyomás és az idegen agresszió egyaránt arra vallanak, hogy ezeket az alapokat nem tudják biztosítani.

Az a politika és szolidaritás, amely mások démonizálásától függ, amely a vallási vagy törzsi megosztottságra, avagy sovinizmusra épít, az adott pillanatban erősnek látszhat, de idővel világossá válnak a gyengeségei. A történelem tanúsága szerint az ilyetén politikával szabadjára engedett sötét erők mindannyiunk biztonságát rontják. Világunkban már korábban is volt erre példa. A visszafelé fordulással semmit sem nyerünk.

Szerintem továbbra is az eszméinket kell követnünk, ahelyett, hogy ilyen kritikus időkben feladnánk őket. Legjobb reményeinket kell kifejezésre juttatni, és nem a legsúlyosabb félelmeinket. Ennek az intézménynek a megalapítása az előttünk volt férfiak és nők előrelátásának köszönhető, akik tudták, hogy az országok nagyobb biztonságban vannak, ha betartjuk az alapvető jogokat és normákat, s konfliktusok helyett inkább az együttműködés útját járjuk. És elsősorban az erős országok felelőssége, hogy ez a rend fennmaradjon.

Hadd mondjak egy konkrét példát. Hivatalom elfoglalása után világossá tettem, hogy e testület az egyik legfontosabb vívmánya – az atomsorompó-rendszer – veszélybe került, mivel Irán megsértette az atomsorompó-szerződést. Ennek alapján a Biztonsági Tanács megszigorította az iráni kormány elleni szankciókat, és sok ország csatlakozott hozzánk ezek érvényesítésében. Közösen megmutattuk, hogy a törvények és megállapodások jelentenek valamit.

De azt is tudtuk, hogy a szankciók célja nem egyszerűen az, hogy büntessük Iránt. Tesztelni akartuk, képes-e arra, hogy változtasson a viselkedésén, elfogadja a megszorításokat, és lehetővé teszi-e, hogy a világ meggyőződhessen nukleáris programja békés voltáról. Az Egyesült Államok és partnerei – köztük Oroszország és Kína – két évig tartó komplex tárgyalásokba bonyolódtak. Az eredmény egy tartós, átfogó megállapodás, amely megakadályozza, hogy Irán nukleáris fegyvert szerezzen, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy békés célú energiához jusson. És a megállapodás teljeskörű végrehajtása esetén a nukleáris fegyverek tilalma megerősödik, elhárul egy potenciális háború veszélye, s világunk biztonságosabbá válik. Ebben áll a nemzetközi rendszer ereje, amikor úgy működik, ahogyan kell.

A nemzetközi rend iránti ugyanezen hűség vezérel bennünket a világszerte jelentkező többi kihívás esetében is. Vegyük például a Krím-félsziget orosz bekebelezését, s az azóta változatlanul fennálló kelet-ukrajnai agressziót. Amerikának nem sok gazdasági érdekeltsége van Ukrajnában. Jól tudjuk, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti viszonynak súlyos és komplex történelme van. De mégsem szemlélhetjük tétlenül, hogy egy ország szuverenitását és területi integritását kirívóan megsértik. Ha ez következmények nélkül megtörténhet Ukrajnában, akkor bármely itt képviselt országban is megtörténhet. Ez az alapja minden szankciónak, amit az Egyesült Államok és partnerei Oroszországra rónak, s nem az, hogy vissza akarnánk térni a hidegháborúhoz.

Nos, Oroszországban az állami ellenőrzés alatt álló média tálalhatja úgy ezeket az eseményeket, mint Oroszország újjáéledését, s ezt a véleményt valójában számos amerikai politikus és elemző is osztja, akik mindig mélységes szkepticizmussal tekintettek Oroszországra, s akik szemmel láthatóan meg vannak győződve arról, hogy ténylegesen ismét a nyakunkon van a hidegháború. De nézzük az eredményeket! Az ukrajnaiak minden eddiginél jobban szeretnének Európához tartozni Oroszország helyett, a szankciók pedig tőkekiáramlást, zsugorodó gazdaságot, a rubel esését, s a műveltebb oroszok kivándorlását okozták.

Képzeljék el, hogy mi történt volna, ha Oroszország inkább tényleges diplomáciát folytat, és saját érdekeinek védelmében együttműködik Ukrajnával és a nemzetközi közösséggel. Ez nem csak Ukrajnának lett volna jobb, de Oroszországnak, sőt, az egész világnak is – ezért iparkodunk továbbra is azon, hogy e válság úgy oldódjék meg, hogy egy szuverén és demokratikus Ukrajna dönthessen saját jövőjéről, s kézben tarthassa saját területét. Nem azért, mert Oroszországot el akarnánk szigetelni – nem akarjuk -, hanem azért, mert azt akarjuk, hogy erős ország legyen, mely velünk együtt dolgozik az egységes nemzetközi rendszer megszilárdításán.

Az Egyesült Államoknak a Dél-kínai-tengeren sincsenek területi követelései. Mi nem bírálunk el követeléseket, de mint minden itt jelenlévő nemzetnek, nekünk is az az érdekünk, hogy érvényben maradjanak a szabad hajózás alapelvei, akadálytalanul áramolhasson a kereskedelem, és a vitás kérdések ne az erőviszonyok, hanem a nemzetközi jog alapján rendeződjenek. Tehát meg fogjuk védeni ezeket az elveket, és egyúttal arra buzdítjuk Kínát és a többi érintettet, hogy békés úton rendezzék nézeteltéréseiket.

Annak tudatában mondom ezt, hogy a diplomácia nehéz, időnként nem is eredményes, s ritkán népszerű a politikában. De azt hiszem, hogy különösen a nagy országok vezetőinek kötelessége, hogy vállalják az ezzel járó kockázatokat – éppen azért, mert elég erősek vagyunk ahhoz, hogy megvédjük érdekeinket, ha és amikor a diplomácia kudarcot vall.

Hiszek abban is, hogy ha haladást akarunk elérni ebben az új korszakban, elég erősnek kell lennünk annak beismeréséhez is, hogy valamit nem jól csinálunk. Az Egyesült Államok kubai politikája 50 éven át nem segített abban, hogy a kubaiak jobban élhessenek. Ezen most változtattunk. Továbbra is vannak véleménykülönbségek közöttünk és a kubai kormány között. Továbbra is kiállunk az emberi jogok mellett. Ezeket a kérdéseket azonban diplomáciai kapcsolataink, a kereskedelem fokozása és az emberek közötti személyes kapcsolatok útján próbáljuk rendezni. Mivel e kapcsolatok eredményesek, szerintem elkerülhetetlen, hogy a Kongresszus feloldja az embargót, amelynek már most sem kellene fennállnia. (Taps). A kubai változások nem egyik napról a másikra fognak bekövetkezni, de biztos vagyok abban, hogy nem a kényszer, hanem a nyitottság segíti majd a reformokat, s hoz jól megérdemelt javulást a kubaiak életébe. Éppen így hiszek abban is, hogy Kuba akkor válhat sikeressé, ha együttműködésre törekszik más országokkal.

Nos, ha a nagyhatalmaknak érdekében áll a nemzetközi normák betartása, ez még inkább igaz a többi nemzetek közösségére. Nézzünk körül a világban! Szingapúrtól Kolumbián át Szenegálig azt mutatják a tények, hogy a nemzetek akkor sikeresek, ha határaikon belül befogadó békére és jólétre, határaikon túl pedig a többi országgal való együttműködésre törekednek.

Ezt az út már egy olyan ország számára is elérhető, mint Irán, amely önös érdekből jelen pillanatban is éppen telepíti erőszakos megbízottait. E törekvések látszólag előnyt biztosítanak neki a szomszédos országokkal folyó vitákban, ugyanakkor viszont az egész régió békéjét veszélyeztető felekezeti konfliktust szítanak, továbbá megfosztják Iránt a kereskedelem lehetőségétől. Az iráni népnek büszke történelme van, és rendkívüli lehetőségek hordozója. De a “halál Amerikára” kántálása nem teremt munkahelyeket, és biztonságosabbá sem teszi Iránt. Jót tenne a térség biztonságának, az iráni népnek, és a világnak is, ha más útra lépne.

Természetesen világszerte továbbra is szembesülnünk kell majd olyan országokkal, amelyek tagadják e történelmi tanulságokat, olyan területekkel, ahol a polgári zavargások, határviták, és vallásháborúk következtében terrorista enklávék és humanitárius katasztrófák alakulnak ki. Ahol teljesen felbomlott a rend, ott cselekednünk kell, de a közös fellépés megnöveli az erőnket.

Az Egyesült Államok mindig kellő részt vállal ezekben az erőfeszítésekben. Eközben szem előtt tartjuk majd a múltbéli tanulságokat – nem csak az iraki leckét, de Líbia példáját is, ahol a mészárlás megakadályozása érdekében csatlakoztunk az ENSZ felhatalmazásával működő nemzetközi koalícióhoz. Bár egy zsarnok uralmának megdöntéséhez hozzásegítettük a líbiai népet, többet tehettünk volna, és többet is kellett volna tennünk a keletkező hatalmi vákum kitöltéséért. Hálásak vagyunk az Egyesült Nemzeteknek az egységkormány létrehozásáért tett erőfeszítéseiért. Bármilyen törvényes líbiai kormánynak segíteni fogunk az ország egységbe kovácsolásában.

De el kell ismernünk, hogy a jövőben nekünk, a nemzetközi közösségnek sokkal hatékonyabbnak kell lennünk: segítenünk kell a bajban lévő államok talpraállításában, mielőtt még összeomlanának.

És ezért ünneplésre méltó az a tény, hogy a mai nap folyamán az Egyesült Államok és több mint 50 más ország újabb képességekkel – gyalogsággal, hírszerzéssel, helikopterekkel, kórházakkal, és több tízezer katonával – erősíti meg az ENSZ békefenntartóit. (Taps.) Ezek az új képességek megakadályozhatják a tömeggyilkosságokat, és biztosíthatják, hogy a békemegállapodások ne csak papírra írt szavak legyenek. De ezt együtt kell csinálnunk! Közösen meg kell erősítenünk kollektív kapacitásunkat, hogy biztonságot teremthessünk ott, ahol összeomlott a rend, és támogathassuk azokat, akik igazságos és tartós békére vágynak.

A nemzetközi rend iránti elkötelezettségünket leginkább Szíria tette próbára. Ha egy diktátor tízezer-számra mészárolja le saját népét, az már nem tekinthető csupán egy nemzet belügyének; az ilyen nagyságrendű emberi szenvedés mindannyiunkat érint. Hasonlóképpen, ha egy terrorista csoport lefejezi a foglyokat, lemészárolja az ártatlanokat és elrabolja a nőket, az nem egyetlen ország nemzetbiztonsági problémája, hanem az egész emberiség elleni támadás.

Már korábban is mondtam, és most megismétlem: nincs hely olyan apokaliptikus szekták számára, mint az IS (ISIL/ILIÁ), és az Egyesült Államok nem kér bocsánatot azért, hogy egy széleskörű koalíció keretében katonai lépéseket tesz ellenük. Azzal az eltökélt szándékkal üldözzük őket, hogy az ilyen bűnökre képes terroristák sohase találjanak biztonságos menedékre. És ahogy az al-Kaida elleni több mint tíz évig tartó könyörtelen fellépésünk is mutatta, nem fognak ki rajtunk a szélsőségesek!

Bár a katonai erőre szükség van, de pusztán azzal nem lehet megoldani a szíriai helyzetet. Tartós stabilitás csak akkor jöhet létre, ha a szírek maguk is megállapodnak a békés együttélésben. Az Egyesült Államok kész együttműködni bármely országgal – köztük Oroszországgal és Iránnal is – a konfliktus megoldása érdekében. Azt azonban tudnunk kell, hogy annyi vérontás, annyi mészárlás után nem állítható vissza a háború előtti status quo.

Gondoljunk csak vissza, hogy miként is kezdődött. Aszad egyre fokozódó elnyomással és öldökléssel válaszolt a békés tüntetésekre, ami alapot teremtett a jelenlegi viszály kialakulásához. Így lehetetlen, hogy Aszad és szövetségesei egyszerűen megbékítsék egy olyan lakosság túlnyomó többségét, amelyet vegyi fegyverek brutális hatásainak és válogatás nélküli bombázásnak tettek ki. A realitás mégis azt diktálja, hogy a harcok befejezéséhez, valamint az IS kiirtásához kompromisszumokra lesz szükség. A realitás viszont azt is megkívánja, hogy egy irányított átmenet során távolodjanak el Aszadtól, s találjanak új vezetőt, továbbá egy olyan befogadó kormány jöjjön létre, amely tisztában van azzal, hogy e káosznak véget kell vetni, hogy a szírek hozzákezdhessenek az újjáépítéshez.

Tudjuk, hogy az iraki és szír káoszból felbukkant IS  fennmaradásához örökös háborúra van szükség. Azt is tudjuk, hogy mérgező ideológiájukkal szerzik híveiket. Tehát közös munkánk része az is, hogy harcoljunk a szélsőségesség ellen, amellyel oly sok fiatalunkat megfertőzik. Ennek keretében a muzulmánoknak is folyamatosan el kell taszítaniuk maguktól azokat, akik intoleranciát és erőszakot hirdetve eltorzítják az iszlámot, s a nem-muzulmánoknak is el kell határolódniuk azoktól, akik tudatlanul azonosítják az iszlámot a terrorral. (Taps.)

Ez a munka sokáig fog tartani. Nincsenek könnyű válaszok Szíriára, és nincsenek egyszerű válaszok a Közel-Kelet és Észak-Afrika nagy részén zajló változásokra sem. De oly sok családnak van most segítségre szüksége! Nekik nincsen sok idejük. És ezért emeli az Egyesült Államok az országunkba befogadható menekültek számát. Ezért leszünk továbbra is a legbőkezűbb adományozók e menekültek támogatása terén. Azért indítunk ma újabb programokat is, hogy a lakosságunk és a vállalkozások, az egyetemeink és az NGO-ink is segíthessenek, hiszen bevándorlókból alakult nemzetünk önmagát látja a szenvedő családokban.

Természetesen a régi gondolkodásmód szerint az erőtlenek, a menekültek sorsa, a társadalom peremére szorultak sorsa nem számított. A világ nemigen törődött velük. Ma az irántuk érzett törődést nem csak lelkiismeretünk vezérli – az önérdeknek is szerepet kell játszania benne. A mai világban a perifériára szorítottakkal való törődés nem puszta jótékonyság, de kollektív biztonságunk ügye is. Ennek az intézménynek nem csupán az a célja, hogy elkerüljük a válságokat, hanem az is, hogy kollektív fellépésre serkentsen, amivel jobbá tehetjük az életet e bolygón.

A fenntartható fejlődés céljaival kapcsolatos kötelezettségvállalásaink is erről szólnak. Véleményem szerint a kapitalizmus a jólét és a lehetőségek valaha ismert leggazdagabb forrása. Ámde azt is tudjuk, hogy a világ kis falvaitól a nagy városaiig még túlságosan sok ember számára kegyetlenül elérhetetlennek számít a jólét. Amint Őszentsége Ferenc pápa emlékeztet bennünket, erősebbek vagyunk, ha értékeljük ezek közül a legelesettebbeket is, és a magunknak, a fiainknak és a leányainknak kijáró tisztelettel kezeljük őket.

Együtt visszaszoríthatjuk a megelőzhető betegségek terjedését és véget vethetünk a HIV/AIDS csapásának. Kiirthatjuk a határokat nem ismerő járványokat. Lehet, hogy most éppen nem szerepel a televízió képernyőjén, de mint az ebola-járvány terjedésének visszafordításával is demonstráltuk, több életet menthetünk meg így, mint bármely más úton.

Együtt kiirthatjuk a mélyszegénységet és eltörölhetjük a lehetőségeket korlátozó akadályokat. Ehhez azonban tartós elkötelezettségre van szükség saját népünk felé, hogy a farmerek több embert etethessenek, a vállalkozók csúszópénz nélkül elindíthassák az üzletüket, a fiatalokban pedig kialakulhassanak a mai, tudásalapú gazdaságban való boldoguláshoz szükséges készségek.

A gazdasági növekedést magasabb színvonalú kereskedelemmel ösztönözhetjük. Éppen ezt tesszük a Csendes-óceáni Partnerségen keresztül. Ez a kereskedelmi megállapodás a világ gazdaságának csaknem 40 százalékát öleli fel, megnyitja a piacokat, egyúttal védi a munkások jogait is, és a környezetet is, ami lehetővé teszi annak fenntartható megőrzését.

Visszaszoríthatjuk a légkörbe juttatott szennyeződések mértékét, és segíthetünk abban, hogy gazdaságaink anélkül emelhessék ki a szegénységből az embereket, hogy eközben gyerekeinket ne tegyük ki egy egyre jobban melegedő éghajlat pusztító hatásának. Ugyanazzal a találékonysággal, amely elindította az iparosodás korát és a digitális kort, kiaknázhatjuk a tiszta energiában rejlő lehetőségeket is. Egyetlen ország sem kerülheti el az éghajlatváltozás pusztításait. A vezetői szerep legbiztosabb jele pedig az, ha a jövő nemzedékek sorsát tartjuk a legfontosabbnak. Az Egyesült Államok együtt fog működni minden országgal, amelyik hajlandó kivenni ebből a maga részét. Párizsban találkozhatunk, hogy eldöntsük, miként szálljunk szembe e kihívással.

És végül az, ahogyan e Közgyűlés jövőjét képzeljük, az én hitem abban, hogy inkább előre kell haladnunk, mint visszafelé, azt kívánja tőlünk, hogy védjük meg a demokratikus elveket, amelyek sikeressé tehetik a társadalmakat. Hadd kezdjem egy egyszerű megállapítással: a Szíriában jelenleg zajló, s hasonló katasztrófákra nem kerül sor olyan országokban, ahol tényleges demokrácia van, és tiszteletben tartják mindazon egyetemleges értékeket, amelyeket ezen intézmény védeni hivatott. (Taps.)

Jól tudom, hogy a demokrácia más-más arcot fog ölteni a világkülönböző részein. Az az elképzelés, hogy az emberek önmagukat kormányozzák, attól függ, hogy a kormány érvényesülni engedi-e egyedülálló kultúrájukat, egyedülálló történelmüket és egyedülálló tapasztalataikat. Néhány egyetemes igazság azonban magától értetődő. Senki sem akar börtönbe kerülni békésen gyakorolt vallása miatt. Soha egyetlen nőt se lehessen büntetlenül bántalmazni, s egyetlen lányt se lehessen eltiltani az iskolától. A hatalmon lévőknek az önkényes igazságszolgáltatástól való félelem nélkül lehessen békés petíciót átnyújtani. Mindezek nem egyetlen ország, avagy egyetlen kultúra eszméi, hanem az emberi fejlődés alapfeltételei. Ezek adják ezen intézmény sarokkövét.

Tisztában vagyok azzal, hogy a világ sok részén másképpen vélekednek. Az a meggyőződésük, hogy az erős vezetés nem tűrhet ellenvéleményt. Nem csak Amerika ellenségeitől hallok ilyen, de – legalább csak magánbeszélgetések során – néhány barátunktól is. Nem értek egyet ezzel. Szerintem az a kormány, amelyik elfojtja a békésen kifejezett ellenvéleményeket, nem az erő jeleit mutatja, hanem a gyengeségét és a félelemét. (Taps.) A történelem azt mutatja, hogy azok a rezsimek, amelyek félnek saját embereiktől, előbb-utóbb összeomlanak, de a kormányzottak egyetértésével működő, erős intézmények messze túlélik az egyes embereket.

Ezért legerősebb vezetőink – George Washingtontól Nelson Mandeláig – fontosabbnak tartották az erős, demokratikus intézmények kiépítését, mint a hatalom folyamatos megtartását. Az olyan vezetők, akik hatalmon maradásuk érdekében megváltoztatják az alkotmányt, csak azt bizonyítják, hogy nem tudtak sikeres országot építeni polgáraik számára – mivel egyikünk sem tart örökké. Viselkedésük arra vall, hogy pusztán öncélúan ragaszkodnak a hatalomhoz, ahelyett, hogy azok sorsának jobbítását tartanák szem előtt, akiket szolgálni hivatottak.

Tudom, hogy a demokrácia frusztráló. Az Egyesült Államok demokráciája biztosan nem tökéletes. Időnként még diszfunkcionális is lehet. Mégis a demokrácia – az állandó küzdelem azért, hogy még több polgárunkra terjesszük ki a jogokat, hogy még többen adhassanak hangot a véleményüknek – tette lehetővé, hogy a világ legerősebb országává váljunk. (Taps.)

Ez nem pusztán elvi kérdés, nem absztrakció.  A demokrácia – a befogadó demokrácia – erősebbé teszi országokat. Ha az ellenzéki pártok békés választások útján próbálhatnak hatalomra jutni, az ország új ötleteket is hasznosíthat. Ha a média szabadon tájékoztathatja az embereket, a korrupció és a visszaélések napvilágra kerülnek, és gyökerestül ki lehet irtani őket. Ha virágzik a civil társadalom, a közösségek olyan problémákat is meg tudnak oldani, amire a kormányok önmagukban nem feltétlenül képesek. Az az ország, ahol szívesen fogadják a bevándorlókat, produktívabb és élénkebb lesz. Ha a lányok iskolába járhatnak, munkába állhatnak, s korlátlanok az esélyeik, akkor az az ország maximálisan kihasználja a lehetőségeit. (Taps.)

Azt hiszem, ez Amerika legnagyobb erőssége. Amerikában sem mindenki ért egyet velem. Ez is a demokrácia része. Úgy gondolom, hogy az a tény, hogy Önök itt, a város utcáin templomok, zsinagógák, és mecsetek mellett sétálhatnak el, ahol az emberek szabadon gyakorolják a vallásukat; az a tény, hogy bevándorlókból alakult országunk a világ sokszínűségét tükrözi – New York minden részében találhatnak embereket a világ minden tájáról, – (taps) – az a tény, hogy itt mindenki tehet valamit az országért, mindenki részt vehet az életében, nem számít, hogy kicsoda, vagy hogyan néz ki, vagy hogy kit szeret – ez az, ami erőssé tesz bennünket.

Abban is hiszek, hogy ami érvényes Amerikára, az gyakorlatilag minden érett demokráciára érvényes. És ez nem véletlen. Büszkék lehetünk az országunkra, anélkül, hogy valamely más csoporttal szembeállítanánk magunkat. Hazafiak lehetünk, anélkül, hogy másokat démonizálnánk. Becsben tarthatjuk saját identitásunkat – vallásunkat, etnikumunkat, hagyományainkat, anélkül, hogy másokat lebecsülnénk. A rendszer azon az elven alapul, hogy az abszolút hatalom korrupt, de az emberek – a hétköznapi emberek – alapvetően jók, értékelik a családot és a barátságot, a hitet és a kemény munka méltóságát; és hogy megfelelő fékek és ellensúlyok segítségével a kormányok is tükrözhetik ezt a jóságot.

Úgy gondolom, hogy ez az a jövő, amelyre mindannyiunknak törekednie kell. Ha hiszünk a minden embert megillető méltóságban, ha hiszünk abban, hogy a különbségeket át lehet hidalni, s az együttműködést választjuk a konfliktusok helyett, az nem a gyengeségünk jele, hanem az erőnké. (Taps.) Ebben a szorosan összefüggő világban ez gyakorlati szükségszerűség.

És az emberek tudják ezt. Gondoljunk csak arra a libériai orvosra, aki házról-házra járva kutatta az ebolás eseteket, és elmondta a családoknak, hogy mi a teendő a tünetek megjelenése esetén. Gondoljunk arra az iráni boltosra, aki a nukleáris megegyezést követően azt mondta, hogy, “ha Isten is úgy akarja, most több árut tudunk majd eladni jobb áron”. Gondoljunk azokra az amerikaiakra, akik 1961-ben – a születésem évében – havannai nagykövetségünkön levonták a zászlónkat, s ezen a nyáron visszatértek, hogy újra felvonják. (Taps.) Egyikük azt mondta a kubaiakról, hogy “tehettünk értük ezt-azt, s ők is tehettek értünk ezt-azt. Szerettük őket”.  50 éven át figyelmen kívül hagytuk ezt a tényt.

Gondoljunk azokra a családokra, akik hátrahagyva mindent, amit ismernek, kopár sivatagok és viharos vizek veszélyeit vállalva próbálnak menedéket találni, csak azért, hogy megmentsék a gyerekeiket. Egy szíriai menekült, akit Hamburgban meleg fogadtatással és menedékkel fogadtak, azt mondta: “Úgy érezzük, hogy még mindig vannak olyanok, akik szeretik a többi embert”.

Az ENSZ népei sem annyira különbözőek, ahogyan azt vélik. Lehet félelmet kelteni bennük, lehet gyűlöletre tanítani őket, de a reményre is fogékonyak. A történelem tele van hamis próféták kudarcaival és bukott birodalmakkal, akik mind azt hitték, hogy a hatalomnak mindig igaza van – s ez továbbra is így lesz. Erre számíthatunk. De tőlünk azt várják, hogy mutassunk egy másfajta vezetést, amely elég erős ahhoz, hogy tudja, hogy az országoknak vannak közös érdekeik, az emberek pedig a közös emberiességen osztoznak, s igen, vannak eszmék és elvek, amelyek egyetemes érvényűek.

Ezzel tisztában voltak azok is, akik 70 évvel ezelőtt részt vettek az ENSZ megformálásában. Hadd vigyük e hitet tovább a jövőbe, mert csak így biztosíthatjuk, hogy a gyerekeimre és az Önök gyerekeire szebb jövő várjon.

Köszönöm szépen. (Taps.)

Forrás: Remarks by President Obama to the United Nations General Assembly | United Nations Headquarters | New York, New York

The White House | Office of the Press Secretary | For Immediate Release |September 28, 2015

 

Posted in Foreign Policy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

ÚJ USA HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉG VÁLASZUL A SZÍRIAI VÁLSÁGRA

Az Amerikai Külügyminisztérium tájékoztatója | 2015. szeptember 21.

A Fehér Ház ma bejelentette, hogy az Egyesült Államok további közel 419 millió dollár életmentő segítséget nyújt a háború sújtotta embereknek Szíriában. Ezzel az új adománnyal az USA-nak e konfliktusra adott teljes humanitárius válaszának összege a 2015-ös pénzügyi évben több mint 1,6 milliárd dollárra, a válság kezdete óta pedig több mint 4,5 milliárd dollárra emelkedik.

Az összeg támogatja az ENSZ, és annak a Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) és Nemzetközi Gyermek Gyorssegély Alapja (UNICEF), a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) és más nemzetközi és civil szervezetek tevékenységét.  Ez biztosít szállást, vizet, orvosi ellátást, élelmet, védelmet és más szükséges dolgokat a Szíriában szenvedő millióknak, s a közel négy millió szíriai menekültnek a régióban.  Segít majd a válság következményeinek enyhítésében a kormányoknak és a közösségeknek is, melyek erejüket megfeszítve próbálnak megbirkózni a Szíriából érkező menekültek áradatával szerte a régióban.

A segély egy része az ENSZ által a Szíria és a régió számára 2015-ben kért 8,4 milliárd dollárhoz járul hozzá. Fontos megjegyeznünk, hogy még ezzel a hozzájárulással is az ENSZ által a szíriai válságra adott humanitárius válaszra kért összegnek csak 38 %-a teljesül, ami azt eredményezi, hogy csökkenteni kell az élelemre és létfontosságú szolgáltatásokra fordított pénzt. Sürgős szükség van más adományozók hozzájárulására is, és az Egyesült Államok a diplomácia és a kommunikáció más eszközeit felhasználva ezután is a hozzájárulások növelésének szószólója lesz.  Az Aszad rezsim továbbra is bombáz városokat és támadásokat intéz civil célpontok, köztük iskolák, mecsetek és városok ellen,  az erőszakos szélsőséges csoportok, mint az IS (ILIÁ) és az Al-Nuszra Front pedig továbbra is minden nap brutálisan bántalmazzák a szíriaiakat. A szíriai háború borzalmai mellett látjuk a régióból az európai országokba menekülők nehéz sorsát is, és ez emlékeztet minket arra, hogy humanitárius segítséget kell nyújtanunk az első menedéket biztosító országokban is.

Az Egyesült Államok felismerte, hogy a vészhelyzetben nyújtott segítségek mellett szükség van a Szíriával szomszédos országok hosszú távú fejlesztésére is; az általunk nyújtott pénzalapok támogatják a szomszédos országok közösségeit, melyek oly nagylelkűen befogadták a menekülteket. Több mint négy millió szíriai menekült van ma a világban, s ezek legnagyobb többsége azokban az országokban kap támogatást, ahová először menekültek. Azt reméljük, hogy Szíriában és a szomszédos országokban a humanitárius segítség és a védelmükre irányuló erőfeszítések eredményeként a szíriaiaknak nem kell majd nagyobb személyes veszélyt vállalva külföldön keresniük segítséget, valamint hogy könnyebben vissza tudnak majd térni otthonaikba, amint a konfliktus véget ér.

Az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett azok támogatása iránt, akiket érint ez a borzalmas háború, és határozottan sürget minden kormányt, szervezetet és egyént, akiket aggaszt ez a helyzet, hogy segítsék az ENSZ és más partnerek életmentő tevékenységeit.

Főbb pontok

UNHCR [ENSZ Menekültügyi Főbiztossága] több mint 76 millió dollár

Az UNHCR vezeti a régióban a menekültek segélyezését – mely a legnagyobb menekülteket segítő program a világon – mind az új menekültek azonnali megsegítésével, mind a sebezhető menekültek folyamatos támogatásával. Az UNHCR, más ENSZ szervezetekkel együttműködve, a Szírián belül szükséget szenvedőket is segíti. A pénzalap lehetővé teszi az UNHCR számára, hogy továbbra is támogassa a menekülteket és az országon belül lakóhelyük elhagyására kényszerült embereket szállás és védelem (beleértve a regisztrációt, a gyermekek védelmét, a nemi alapú erőszak megelőzését és következményeinek kezelését és a pszicho-szociális ellátást) biztosításával, valamint napi szükségleteik kielégítésével akár tárgyi eszközök – mint pl. takarók, ágyak, főzőedények -, akár készpénz biztosításával. A menekülttáborokban élők segítése mellett az UNHCR egyre inkább a nem táborokban élő menekültek és a befogadó közösségek megsegítésére összpontosít. A fentiek mellett az UNHCR az oktatás, az egészségügyi ellátás és a munkavállalás területén is számos helyen dolgozik a régióban.

UNICEF: több mint 38 millió dollár

A szíriai gyermekek fizetik meg a legnagyobb árat ebben a konfliktusban. A szíriai menekültek és az országon belül lakóhelyük elhagyására kényszerült emberek felét ők teszik ki. Szíriában két millió gyermek nem jár iskolába, és minden ötödik iskola megsérült. Ennek eredményeként az országban sok szíriai gyermek kevéssé, vagy egyáltalán nem jut oktatási lehetőségekhez, a környező országokban menekültekként élők pedig lemaradnak a tanulmányaikkal.  A mai bejelentés lehetővé teszi, hogy az UNICEF folytassa a gyermekek védelmét, oktatását, víz- és közegészségügyi ellátását célzó programjait szerte a régióban, amely mutatja, hogy a „Nincs elveszett nemzedék” kezdeményezésen (No Lost Generation Initiative) keresztül az Egyesült Államok határozottan támogatja a régió jövőjébe történő befektetést.

Pénzügyi támogatás szervezetek szerint

Szervezet Jelen bejelentés A 2012-es pénzügyi év óta összesen
UNHCR 76 millió dollár 1,1 milliárd dollár
WFP 2 millió dollár 1,2 milliárd dollár
NGOs 236.5 millió dollár 1,2 milliárd dollár
UNICEF 38 millió dollár 392 millió dollár
UNRWA 21 millió dollár 281 millió dollár
ICRC 10 millió dollár 148 millió dollár
WHO 15 millió dollár 43 millió dollár
IOM 14 millió dollár 45 millió dollár
UNFPA 4 millió dollár 32 millió dollár
UNDP 1 millió dollár 13 millió dollár
ILO 5 millió dollár 5 millió dollár
Más nemzetközi szervezetek   21 millió dollár
Más (adminisztráció) 1 millió dollár 7 millió dollár
ÖSSZESEN 419 millió dollár 4,5 milliárd dollár

*Az egyes támogatások összege a kerekítések miatt eltérhet a végösszegtől.

Az USA humanitárius segítségnyújtása a szíriai konfliktusban, országokra lebontva

SZĺRIÁBAN: Több mint 242 millió dollár.  Összesen a 2012-es pénzügyi év óta: közel 2,3 milliárd dollár.

Az amerikai humanitárius segítség létfontosságú, életmentő támogatást jelentett több mint 5 millió embernek Szíriában.  A legújabb amerikai hozzájárulás segítségével életmentő, sürgősségi orvosi beavatkozásokat, menekültszállásokat, víz- és csatornarendszerekre irányuló valamint higiénés projekteket lehet végrehajtani a krízisben érintettek javára.  A támogatással ezen felül alapvető élelmiszereket is be lehet szerezni, valamint kritikus jelentőségű tanácsadói és védelmi programokat lehet finanszírozni a legsérülékenyebb csoportok, köztük a gyermekek, a nők, a sérült és az idős emberek részére.

LIBANONBAN: Több mint 75,5 millió dollár. Összesen a 2012-es pénzügyi év óta: közel 965 millió dollár.

Az ENSZ becslése szerint Libanon fogadja be lakosságának számához viszonyítva a legtöbb menekültet a világon. Több, mint egy millió szír menekült tartózkodik Libanonban, valamint 45.000 szíriai palesztin.  A mai bejelentést követően megnöveljük támogatásunkat mind a menekültek, mind a befogadó közösségek tekintetében.  A további pénzügyi forrásokkal az ENSZ és nemzetközi partnerszervezeteink a továbbiakban is biztosítani tudnak szállást, oktatást, egészségügyi ellátást, sürgősségi esetekben készpénzbeli támogatást, és olyan sürgős és alapvető szükségleteket, mint a takarók, fűtőtestek és higiéniai csomagok.  Az ENSZ ezen kívül hatékony elektronikus kártyákat is használ a segélyek szétosztására annak érdekében, hogy több szükséget szenvedő embernek lehessen segíteni. Nagy szükség van arra a támogatásra is, amit az előzőeken felül az USA az UNRWA-nak (az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező Hivatala) nyújt Libanonban a Szíriából elmenekült és menekülttáborokban vagy más közösségekben élő palesztinoknak; ebben egyaránt szerepel készpénz, élelmiszer és ruhanemű, oktatás és orvosi ellátás.

A kiegészítő USA támogatás a menekülteket befogadó sérülékeny libanoni közösségeket is támogatja a víz- és csatornarendszerek felújításával, a helyi közösségi központok segítésével, valamint klinikák új felszereléssel és egyéb eszközökkel való ellátásával, illetve iskolák korszerűsítésével.

JORDÁNIA: Közel 44 millió dollár.  Összesen a 2012-es pénzügyi év óta: közel 668 millió dollár.

Jordániában a szíriai menekültek több mint 80 százaléka jordániai kis- és nagyvárosokban él és nem menekülttáborokban.  A jordániai szír menekülteknek nyújtott támogatásunk részben készpénztámogatást jelent, a menekültek alapvető szükségleteinek kielégítésére és a nem megfelelő lakóhelyek felújítására, annak érdekében, hogy a menekülteknek ne kelljen kétségbeesett erőfeszítéseket tenniük további jövedelem megszerzéséért, például ne kényszerüljenek kivenni gyermekeiket az iskolából, hogy helyette dolgozzanak.  Ebben a támogatásban iskolák is részesülnek, annak érdekében, hogy minden gyermek részesüljön a szükséges és őt megillető oktatásban, valamint annak a közel 90.000 gyermeknek, akiknek nem jut már hely az állami iskolákban, ez a támogatás lehetővé teszi, hogy informális oktatási lehetőségekben részesüljenek gyermek- és serdülőbarát közegben, valamint hozzásegíti őket a Szíriában elszenvedett traumák feldolgozásához szükséges pszicho-szociális támogatáshoz.

Az amerikai támogatás ezen felül tartalmazza az UNRWA-nak nyújtott hozzájárulást annak a Jordániában élő 15 ezer palesztin menekültnek az ellátásához, akik a szíriai konfliktus elől menekültek el, hozzásegítve őket egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz, valamint készpénztámogatást is magában foglal a legalapvetőbb szükségleteik kielégítésére.

TÖRÖKORSZÁG: Több mint 29 millió dollár. Összesen a 2012-es pénzügyi év óta: több mint 325 millió dollár.

Az USA támogatás segít Törökországnak a török városokban, befogadó közösségekben és menekülttáborokban élő szír menekültek humanitárius és védelmi szükségleteinek kielégítésében.  Az UNHCR (az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága) biztosított pénzügyi támogatás több pszicho-szociális ellátást és a nemi alapú erőszak megelőzésére szolgáló programokat tesz lehetővé; sátrak, takarók, és konyhai felszerelések beszerzését támogatja; célzott támogatást biztosít a menekültek különlegesen sérülékeny csoportjainak; valamint technikai segítségnyújtást is jelent állami intézményeknek.  Az UNICEF-nek (az ENSZ Nemzetközi Gyermek Gyorssegély Alapja) folyósított támogatás segítségével új iskolák épülhetnek, ösztöndíjakat lehet adni tanároknak a minőségi oktatás érdekében, és a gyermekeket praktikus ismeretekre oktató programok indíthatók.  A Világélelmezési Program (WFP) elektronikus élelmiszer kártyákat biztosít a menekülteknek, amelyek lehetővé teszik a menekülttáborokban lakó családoknak, hogy tápláló élelmiszert vegyenek maguknak napi étkezési szükségleteik biztosítására. A Nemzetközi Migrációs Szervezetnek (IMO) nyújtott támogatás segítségével a menekültek alapvető háztartási szükségleteit elégítik ki, valamint megszervezik a gyermekek iskolába történő szállítását, mentálhigiénés ellátását és utógondozását.  Az ENSZ Népesedési Alapja (UN Population Fund) higiéniai csomagokkal, reprodukciós tanácsokkal, a nemi alapú erőszak megelőzésére szolgáló és utógondozási tanácsadással valamint nyelvi képzéssel segíti a nőket.  A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szakképzést biztosít a menekülteknek és a befogadó ország közösségeinek, hogy növeljék a foglalkoztatás és a munkaerő-piaci alkalmazkodás szintjét.   A civil szervezetek Törökországban megszámlálhatatlan módon gondoskodnak a menekültek legkülönfélébb szükségleteiről, beleértve az oktatással kapcsolatosakat (tanárok képzése és támogatása, iskolai felszerelések beszerzése, javítások); támogatják ezen felül a közösségi központokat, a mentálhigiéniás szolgáltatásokat, a rendkívül sérülékeny menekültek részére létrehozott különleges szükségleteket fedező pénzalapot, és még folytathatnánk a sort.

IRAK: Közel 22 millió dollár. Összesen a 2012-es pénzügyi év óta: közel 205 millió dollár.

Irakban a szír menekültek 96 százalékáról a Kurdisztáni Regionális Kormány gondoskodik, és több mint 3300 négyzetkilométernyi területet biztosított 11 menekülttábor és tranzitállomás létrehozására. Ez a mostani támogatás azt szolgálja, hogy egészségügyi központok újuljanak meg, iskolákat bővítsenek, valamint modernizálják az országban található víz- és csatornarendszereket.  Más pénzügyi eszközök a nőket és lánygyermekeket célzó, szakképzést és nyelvi képzést nyújtó, írás-olvasást tanító illetve reprodukciós egészséggel foglalkozó programokat finanszírozzák.

EGYIPTOM: Közel 4 millió dollár. Összesen a 2012-es pénzügyi év óta: közel 89 millió dollár.

A megnövelt támogatás továbbra is a szír menekülteket segíti, akik jelentős kihívásokkal néznek szembe városokban lakó menekültekként Egyiptomban.  Az USA segítsége a humanitárius partnereinket támogatja abban, hogy szélesíteni tudják az általuk nyújtott szolgáltatásokat az olyan menekülteket befogadó nagyvárosokban, mint Kairó és Alexandria, a menekülteket és a befogadó családokat együttesen célzó, közösség-központú projekteken keresztül, melyek a védelem szempontjából romló környezet miatti kihívásokat orvosolják.  A segítségnyújtás ezen felül kiterjed a nemi alapú erőszak megelőzésére és következményeinek kezelésére, a gyermekek védelmére és oktatására, az önfenntartás és megélhetés esélyeinek javítására, az élelmiszer-jegyek kiosztására, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítására.

RÉGIÓ: 2,5 millió dollár. Összesen a 2012-es pénzügyi év óta: több mint 10 millió dollár.

A támogatás országokra lebontva

Ország Jelen bejelentés A 2012-es pénzügyi év
óta összesen
Szíriában 242 millió dollár közel 2,3 milliárd dollár
Libanon 75,5 millió dollár közel 965 millió dollár
Jordánia 44 millió dollár közel 668 m millió dollár
Törökország 29 millió dollár több mint 325 millió dollár
Irak 22 millió dollár közel 205 millió dollár
Egyiptom 4 millió dollár több mint 89 millió dollár
A régióban 2,5 millió dollár 10 millió dollár
ÖSSZESEN 419 millió dollár több mint 4,5 milliárd dollár

*Az egyes támogatások összege a kerekítések miatt eltérhet a végösszegtől.

Az USA kormányának a szíriai humanitárius válságra válaszul kidolgozott intézkedéseiről többet megtudhat itt: www.usaid.gov/crisis/syria és itt: www.state.gov/refugeeresponse.

Forrás: New U.S. Humanitarian Assistance to Respond to Syria Crisis | Fact Sheet | Office of the Spokesperson | Washington, DC | September 21, 2015

 


Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Comments Off

A TERRORELHÁRÍTÁSHOZ MIÉRT VAN SZÜKSÉG AZ ERŐSZAKOS SZÉLSŐSÉGESSÉG ELLENI FELLÉPÉSRE: AZ EMBERI JOGOK ÉS A JÓ KORMÁNYZÁS HOGYAN SEGÍTHETNEK A TERRORIZMUS MEGELŐZÉSÉBEN

Sarah Sewall

Sarah Sewall

Sarah Sewall, az állampolgári biztonság, a demokrácia és az emberi jogok ügyében illetékes külügyi államtitkár beszéde
A Columbia Egyetem Jogi Kara | New York City | 2015. szeptember 22.

Nagyon szépen köszönöm a kedves bemutatást. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma, különösen amikor olyanok is itt vannak ma a Columbián, mint Sarah Cleveland professzor, Elzar Barkan professzor, és Greta Moseson.

9/11 óta az Egyesült Államok terrorellenes intézkedések széles skáláját sorakoztatta fel az amerikaiak biztonsága érdekében, így repülőtéri biztonsági intézkedéseket, a hírszerzést, katonai műveleteket, biztonsági segítségnyújtást és közösségi partnerségeket. Erőfeszítéseink meghiúsítottak egy hazánk ellen irányuló katasztrofális támadást, és legyengítették az al-Kaida vezetését.

De ha körülnézünk a világban, most is folynak a sokkal szétszórtabb és decentralizált veszélyforrásokból eredő terrortámadások, és erőszakos, szélsőséges cselekmények.

Az IS veszélye globálisan rávilágít, hogy bár a katonai akciók, a határok biztonsága, a hírszerzés és a rendőrségi munka igen fontosak az átfogó terrorellenes fellépéshez, önmagukban nem elegendőek.

Mint Kerry külügyminiszter úr mondta, „az, hogy a mai terroristákat erővel kiiktatjuk, nem biztosít védelmet a holnap terroristáival szemben”. Akárhány terroristát adunk át az igazságszolgáltatásnak, ezek a csoportok újra feltöltik a soraikat. Elsősorban azért kell többet tennünk, hogy ezek a fiatalok ne forduljanak a terrorizmus felé. És az erőszakos szélsőségesség felé forduló fiatalok nem légüres térben léteznek: gyakori, hogy ma még egy közösség és család tagjai, holnapra pedig már magához vonzza őket egy barbár és nihilista szervezet.

Az erőszakosan szélsőséges csoportok tagjai számos komplex, egymást átfedő, kontextus-specifikus ok miatt tartoznak oda. Mi, a globális közösség tagjai, mindenképpen meg akarjuk érteni, hogy miért szaporodnak el az erőszakos szélsőségek, és megoldást akarunk találni rájuk.

Ma reggel több mint 50, a világ minden tájáról érkezett kutatóval, metodológussal, és másféle szakemberrel találkoztam, hogy meghallgassam a véleményüket arról, hogy az adatok, az elemzések és a társadalomtudomány felhasználásával hogyan érthetnénk meg jobban a terrorizmust és az erőszakos szélsőségességet, és hogyan tehetnénk többet a terjedésük ellen. Még igen sok tanulnivalónk van, de már számos olyan sérelmet és motivációt dokumentáltunk, amelyek egyéneket, és egyes esetekben egész közösségeket is arra ösztönözhetnek, hogy csatlakozzanak a terrorcselekmények elkövetőihez, vagy álljanak azok ügye mellé.

Hasznosnak találtam, hogy úgy tekintsünk a motivációkra, mint az emberi szükségletek hierarchiájára (avagy piramisára), ahogyan azt Abraham Maslow pszichológus oly híressé vált módon meghatározta. Maslow azzal érvelt, hogy az egyéneknek van egy sor szükséglete, amelyeknek – fontossági sorrendben – teljesülniük kell, mielőtt az emberek az önmegvalósítás csúcsára érnek. A piramis alján a fizikai túlélés szempontjából alapvetően fontos szükségletek szerepelnek, mint például az élelem, a lakhely és a biztonság. A szükségletek hierarchiájában magasabb szinten helyezkednek el az egyének szeretet, közösséghez tartozás, önbecsülés iránti igényei, és a céltudatosság.

A szükséglethierarchia alapján jobban megérthetjük, hogy rendkívül különböző személyiségtípusok miért vonzódhatnak a haladás és az emberiség fogalmával szerintünk teljesen ellentétes szervezetekhez. Azok a – gyakran kényszerítő tényezőkként emlegetett – kondíciók, amelyek miatt az egyének vagy közösségek fogékonnyá válhatnak az erőszakos szélsőségesek verbuválására, túlnyomórészt a fizikai biztonság hiányával, az illetőnek az önmaga vagy a családja fenntartására való képtelenségével kapcsolatosak. De a társadalmi és politikai marginalizálódás még abban az esetben is befolyásolhatja az egyén magasabb szintű emberi igényeit, például a társadalmi megbecsülés iránti igényét vagy a céltudatosságot, amikor az alacsonyabb szintű szükségleteit már kielégítették.

Obama elnök például megjegyezte, hogy “az al-Kaida és IS jellegű csoportok kihasználják az emberek afeletti dühét, hogy az igazságtalanságok és a korrupció miatt esélyük sincs a jobb életre”. Avagy egy Afganisztánról, Kolumbiáról és Szomáliáról szóló 2015-ös Mercy Corps tanulmány szerint „sok fiatal sérelmeit magának az államnak a hiányosságai idézik elő, amely gyenge, korrupt vagy erőszakos. Vagy mindhárom. A fiatalok nem azért ragadnak fegyvert, mert szegények, hanem azért, mert dühösek”.

Sok megfigyelő beszél arról, hogy az ideológia és a vallás az ösztönző tényezők, és természetesen mi is ismerjük az erőszakos szélsőségesség ezen dimenzióit. De ahelyett, hogy azon vitatkoznánk, hogy alapjában véve az eszmék váltják-e ki az erőszakos szélsőségeket, inkább a különböző társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális tényezők bonyolult kölcsönhatásait próbáljuk megérteni, amelyek összhatása az erőszakos szélsőségesség felé taszíthat valakit. A vallás azon számos tényező egyike, amelyek elősegíthetik ezt, vagy más módon befolyásolhatják egy személy magasabb szintű – például az önmegvalósítással vagy céltudatossággal kapcsolatos – igényeit.

A terrorista csoportok ugyanakkor a toborzás érdekében kiaknázzák a kielégítetlen emberi szükségleteket, vagy azokat a helyzeteket, ahol esetlegesen megsértették az emberi jogokat, vagy visszaéltek velük. És a terrorista csoportok továbbra is kihasználják a helyi sérelmeket és a haragot. Mindez azt sugallja, hogy másodlagos előnyökkel is jár, ha a szükségleteket kellően kielégítik, a sérelmeket megfelelőbb módon orvosolják, valamint előmozdítják a politikai, gazdasági, oktatási és vállalkozói fejlődést, hogy az emberekben élhessen a méltóságteljes élet reménye.

Szóval hogyan lehet ezt megtenni? Ha el akarjuk érni, hogy a terrorizmus ne legyen többé az egyik legnagyobb globális veszély, sokkal hosszabb távú stratégiára van szükség. Amint Kerry külügyminiszter úr mondta, „nem csupán az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelemnek kell szentelnünk magunkat, de a megelőzésének is”.

Tehát a stratégiánk éppen erre irányul, s ennek érdekében tágítja ki az erőfeszítéseink körét is. Az első tényező a „kicsoda”: a kormányokon túlmenően sokszorosára növeljük a munkában részt vevők körét, hogy lehetőséget kapjanak mindazok, akik hiteles és kimutatható alternatívákat tudnak kiépíteni a terrorizmus ellen. A második tényező a „micsoda”: az erőszakos szélsőségekkel szemben több nem-biztonsági eszközt fogunk használni a sérelmek orvoslására. Ennek kapcsán megkettőzött erőfeszítéssel igyekszünk kideríteni, hogy milyen tevékenységekkel lehet visszatartani az embereket a radikalizálódástól és a sikeres toborzástól. És harmadjára előtérbe kerül a „hol” kérdése: ezeket az eszközöket célzott módon fogjuk felhasználni az egyes helyeken, hogy megfelelőbben kezelhessük azok sérelmeit, akiket leginkább fenyeget az erőszakos szélsőségesség veszélye.

Az erőszakos szélsőségesség elleni februári csúcstalálkozó óta ez a megközelítés igencsak elterjedt a nemzetközi szintéren.

A csúcstalálkozón Obama elnök több mint 60 ország kormánya mellett a civil társadalom, az üzleti szféra és a vallási közösségek képviselőit látta vendégül, bevont 12 többoldalú testületet is, és segített egy globális mozgalom elindításában.

Felállítottak egy ambiciózus cselekvési ütemtervet, amelynek értelmében a kormányok, a civil társadalom és a magánszektor közösen dolgoznak olyan feladatokon, mint az erőszakos szélsőségességet vezérlő tényezőkre és az ellenük alkalmazható eszközökre vonatkozó kutatások fejlesztése, az erőszakos szélsőségesség elleni inkluzív nemzeti stratégiák felállítása, a civil társadalom megerősítése, a veszélyeztetett lakosság gazdasági és politikai lehetőségeinek bővítése, valamint az emberi jogok ügyének az előmozdítása.

Ez a gondolkodás messze gyűrűzött Washingtonból, figyelemre méltóan gyors lépéseket eredményezett, így például nyolc országban rendeztek az erőszakos szélsőségesség elleni regionális csúcstalálkozókat, sok helyi hálózat jött létre, és számtalan új szereplő kapcsolódott be a megbeszélésekbe. A jövő héten pedig Obama elnök itt, New Yorkban vezetői csúcsértekezletet hív össze az IS és az erőszakos szélsőségek ellen, amelynek során számos jelentős eredményről számolnak majd be és új feladatokat jelölnek ki.

Azzal, hogy az erőszakos szélsőségességgel szemben a nemzetközi megelőzésre helyeztük a hangsúlyt, a nemzetközi ütemterv csúcsszintjére emelkedtek a terrorelhárítás nem-biztonsági dimenziói, s így még szélesebb körű és átfogóbb megbeszéléseket folytathatunk a terrorelhárításról.

Beszéljünk egy kicsit többet a „kicsoda” tényezőről. Amint Kerry külügyminiszter úr augusztusban mondta, „átfogó stratégiánkkal meg kell nyernünk a tekintélyes vallási vezetőket, a nevelőket, és a polgárokat, akik kétségbe vonják a gyűlöletes tanokat, továbbá hajlandóak és készen állnak erősebb és ellenállóbb közösségek kiépítésére”.

Az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelem az eddigi szereplőket újabbakkal hozza össze, így egy globális partnerhálózat kiépítésére sarkall. A civil társadalom, a közösségi és a vallási vezetők és a magánszektor e mozgalom részei. Mi további szereplőket is bevonunk a hálózatba: nőket, fiatalokat, és más olyan veszélyeztetett csoportokat, akik nyilvánosan többnyire nem emelhetnek szót. Ezek mindannyian más-más feladatokat látnak el, újabb perspektívákat tárnak fel, és új megközelítési módokat vonultatnak fel az erőszakos szélsőségesség újabb generációjának létrejötte elleni küzdelemben.

Ez a folyamat az azonos érdekek alapján segít – gyakran először – összehozni a civil társadalmat és a kormányokat. Előfordul például, hogy a családsegítő civil szervezetek jobb politikát és erősebb törvényeket szorgalmaznak a kormányuknál, hogy megvédjék a fiatalokat a terrorista propagandától.

Amikor idén a kenyai Mombasában jártam, találkoztam a civil társadalom képviselőivel, aki elmagyarázták, hogy az erőszakos szélsőség elleni ütemterv hogyan segített nekik kapcsolatot teremteni megyei és országos kormánytisztviselőkkel. Korábban bármilyen biztonsági vagy hasonlóan fontos kérdéssel kapcsolatban igen korlátozott párbeszéd folyt csak a kormány és az NGO-k között. Most a civil aktivisták, vallási vezetők, és mások találkoznak a rendőrség vezetőivel, hogy megvitassák, hogyan lehetne növelni az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot a biztonsági erők körében, és a közösségek hogyan járulhatnának hozzá az építő tevékenységek iránti bizalom felkeltéséhez. Megjegyezték, hogy a találkozókat gyakran a civil szervezeteknek kellett összehívnia és vendégül látnia.

Mint ez is mutatja, a közös siker a hatóságok és a polgárok közötti bizalom kiépítésének függvénye, és gondosan meg kell óvnunk a kritikus véleményeket is, amennyiben békésen adnak hangot az elégedetlenségüknek. Védeni kell a fiatalok, nők, vallási csoportok, valamint a civil társadalom mozgásterét, hogy a népesség e része elmondhassa a véleményét, szervezkedhessen saját csoportján belül, és tapasztalataival hozzájárulhasson a békésebb, toleránsabb és demokratikusabb társadalmak kialakításához, beleértve az erőszakos szélsőségesség elleni munkát is. Ez utóbbiról szólva, a „kicsoda” tényező kibővítésével együtt tovább kell fejlesztenünk a „micsoda” értelmezését is.

Az erőszakos szélsőségesség elleni fellépés segít abban, hogy az egyénekben és a közösségekben kiépüljön az ellenálló képesség. E küzdelem proaktív – programok, intézmények, és aktivisták dolgoznak azon, hogy aláássák az erőszakra buzdító szélsőséges mozgalmak és ideológiák vonzerejét és toborzási esélyeit. A küzdelemhez számos kiegészítő lehetőség is társul.

Olykor például hiteles vélemények megszólaltatása és elterjesztése útján leplezik le az erőszakos szélsőségesség sehová sem vezető hazugságait, és állítanak pozitív alternatívákat, például egy erőszakmentes jövő képét. Más helyzetekben, kormányzati tréningekkel törekednek vagy ösztönöznek az erőszakos szélsőségekkel kapcsolatos politika javítására és a kormány elszámoltathatóságára, ami segíthet a leggyakoribb állampolgári sérelmek orvoslásában.

Máskor a korrupció visszaszorítására és a jogállamiság előmozdítására irányuló kezdeményezések segíthetik az erőszakos szélsőségesség elleni fellépést, mert így a perifériára szorult közösségek tagjai ugyanolyan jogokat élvezhetnek, mint az elit társadalomhoz tartozók. Más helyzetekben pedig munkahelyi képzésre és a gazdasági lehetőségek bővítésére lehet szükség, hogy a fiatalokban kialakulhasson egy emberhez méltó és önálló jövő képe.

Azt javasolom Önöknek, hogy tekintsék meg cvesummit.org honlapunkat, tudjanak meg többet a csúcstalálkozóról, és kísérjék figyelemmel a folyamatot az ütemterven keresztül, amely további részletekkel szolgál az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelem „micsoda” aspektusában alkalmazott eszközökről és a kulcsfontosságú területekről. Az ütemtervnek kilenc eleme van, mindegyik elengedhetetlenül fontos az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelem megértéséhez.

Szeretném megbeszélni az ütemterv egyik olyan elemét, amely mai témánk szempontjából különösen érdekes. Ez az ütemterv 3. pontja: a közösség és a rendőrség, valamint a közösség és a biztonsági erők közötti kapcsolatok erősítése, mint az erőszakos szélsőségesség elleni fellépés és megelőzés része.

Az ütemterv ezen aspektusa a biztonsági erők emberi jogok iránti tiszteletének a fokozására, a védelmük alatt álló közösségekkel való szoros kapcsolatok kiépítésére, valamint arra irányul, hogy – szükség esetén – a közösségorientált rendfenntartás felé irányítsák szervezeteiket. Ugyanis, bár igen nagy szükség van rá, hogy a biztonsági erők megvédjék a civil lakosságot a terrorcselekményektől, előfordul, hogy ezt nem kellő módon és mértékben teszik, vagy nem tartják tiszteletben az emberi jogokat.

A biztonsági erők részéről mutatkozó helytelen bánásmód – akár pénzt követelnek az áldozatoktól, akár szexuális erőszakot követnek el, amivel még a következő generációkban is mély sebeket hagyhatnak a túlélőkben, a családokban és közösségekben – félelmet és haragot gerjeszt, és lehetetlenné teszi, hogy a közösségek és a rendőrség hatékonyan együttműködjön a terrorizmus ellen. És túl gyakran előfordul, hogy az erőszakos szélsőségesek toborzás céljára és a radikalizálódás szítására használják fel ezeket a visszaéléseket. Ugyancsak Mombasában találkoztam egy országos rendőrbiztossal, aki arra a következtetésre jutott, hogy a nagyszabású letartóztatások és az etnikai szomáliaiak elleni csapások ténylegesen radikalizálódáshoz vezethetnek. Arra törekedett, hogy az ilyen módszerekről térjenek át a hírszerzés alapján folytatott műveletekre, s ez az a terület, ahol a külföldi partnerek elősegíthetik és megerősíthetik a pozitív változásokat.

A kenyai fejlődés e példái illusztrálják, hogy mennyire hasznos a közösségek bevonása az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelembe. Arra buzdítjuk a kenyai kormányt, hogy hozza nyilvánosságra az erőszakos szélsőségek elleni stratégiáját. Ezzel segíthet kialakítani egy közös értelmezést arról, hogy milyen szerepet játszhatnak a kormányok, a közösségek, a civil társadalom és a nemzetközi partnerek az erőszakos szélsőségesség elleni erőfeszítések kibővítésében és felgyorsításában.

Ahhoz, hogy jobban teljesítsünk a „kicsoda” és a „hogyan” tényezők terén, eredményesebb kutatásba, elemzésbe és értékelésbe kell invesztálnunk. Empirikus információk alapján kimutatható, hogy mely tényezők kedveznek leginkább az erőszakos szélsőségek terjedésének, vagy legalkalmasabbak ennek a megelőzésére. Az empirikus információk abban is segíthetnek, hogy tisztábban lássuk a hibákat, módosíthassunk rajtuk, és újabb vagy jobb programokat támogassunk.

A monitorozás, értékelés és minősítés egyaránt fontosak ahhoz, hogy megtudjuk, hogy amit mindannyian teszünk, működik-e, vagy ha nem, megtudjuk, hogy miért nem. Ezért annyira fontos a RESOLVE („megoldás”) elnevezésű új hálózat, amely a helyi kutatómunkát és szakértelmet összekapcsolja a nemzetközi kutatómunkával és szakértelemmel. Tehát mindannyiunknak többet kell tennie a sérelmek enyhítéséért, s ezt jobb információk alapján kell tennünk. De hol?

Az erőszakos szélsőségesség elleni törekvéseket adott területek adott igényeinek megfelelően kell kialakítani és irányítani. Más az, ha egy nyugati vagy európai országon belül kell gátat vetni a radikalizálódásnak, mint ha ugyanezen országok mondjuk Száhelben fejlesztési támogatással, illetve diplomáciai úton próbálják akadályozni az erőszakos szélsőségesség terjedését. Az egyén vagy a közösség radikalizálódásához vezető folyamatok és a leghatékonyabb beavatkozási módok terén hatalmas különbségek lehetnek. A külföldi segítségnyújtáshoz azonosítanunk kell azokat a területeket, ahol a legközvetlenebb a terrorizmus melegágyának számító káoszba süllyedés veszélye, s inkább az itteni közösségeknek a fejlesztésébe kell invesztálnunk.

Különös aggodalomra adnak okot az aktív terrorista konfliktusokhoz közel eső területek, ahol a lakosság ki van téve az erőszakos szélsőségek terjedésének.  Ugyancsak fontosak az innen kissé távolabb eső közösségek, amelyekre még az előtt hatással lehetnek az erőszakos szélsőségesség megelőzésére irányuló törekvések, hogy a nagyszabású radikalizálódás és a toborzás veszélye, vagy az aktív konfliktus elérné őket.

Az erőszakos szélsőségek elleni fellépés nem egy nagyszabású fejlesztés vagy országos építkezés. Azon területek vagy közösségek gondos rangsorolására van szükség – s ebben ismét igen fontos szerepe van a kutatásnak -, amelyek leginkább ki vannak téve a szélsőségesek üzeneteinek vagy a beszivárgásuknak.

Mi ezt a megközelítést kezdjük alkalmazni a saját külföldi támogatásaink programozásában, és a más kormányokkal, a nemzetközi pénzügyi intézményekkel, az emberbarátok társaságával, a magánszektorral és az NGO-kkal kötött partneri megállapodásokban.

Összefoglalva: az Egyesült Államok és partnerei (1) globális partnerek széles skálájával működnek együtt, (2) fokozzák a sérelmek orvoslására irányuló tevékenységeiket, és (3) egyre több veszélyeztetett helyen tevékenykednek, mielőtt azokat még megfertőzhetné az erőszakos szélsőségesség rákfenéje. Ez kínálja a legjobb lehetőséget arra, hogy ténylegesen csökkenjen a harcba sodródók száma, s hatásosabban elejét vegyük egy erőszakosan szélsőséges mozgalom kialakulásának, amelyből esetleg egy következő IS válhatna.

A terroristák ártatlan életeket oltanak ki minden nap. A kormányok számára pedig egyaránt komoly kihívást jelent a hatékony válaszlépések megtétele és a kontraproduktív válaszlépések elkerülése.

Továbbra is láthatjuk az állami terrorelhárító műveletek polgári áldozataival kapcsolatos, nyugtalanító jelentéseket. Látunk a terrorelhárítás égisze alatt a politikai ellenzék tagjai ellen felhasznált rendeleti túlszabályozásokat. Láthatjuk, amint szisztematikusan profilozzák bizonyos kisebbségek tagjait. Az Egyesült Államokban a saját politikánk és intézkedéseink terén eddig is küzdöttünk és továbbra is küzdeni fogunk az ilyetén problémák ellen.

Az erőszakos szélsőségesség elleni fellépés azonban alapvetően pozitív, proaktív megközelítést jelent e nemzedéki problémára. Komoly lehetőséget kínál arra, hogy változtathassunk az állam hozzáállásán, és csökkentsük azok számát, akik támogatják a terroristák viselkedését.

A Maslow-piramishoz visszatérve, az erőszakos szélsőségesség elleni fellépés következtében terrorelhárításunk közelebb kerül az emberi jogok előmozdításához és az emberi szükségletekhez. Az erőszakos szélsőségesség elleni munkánk egyúttal abban is megerősít bennünket, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása, védelme és előmozdítása fokozza a hosszútávú biztonságot. Gyakran visszaüt és meghosszabbítja a terrorizmus életciklusát, ha a biztonság nevében megsértik e jogokat.

Az emberi jogok keretében vannak olyan, a szükségletek kielégítésére irányuló szerepek, amelyek a kormányokra várnak, s vannak olyanok, amelyek esetében az a legjobb, ha kívül maradnak a kormányon. A kormányoknak azonban mindkét esetben a holisztikus megoldás részesének kell lennie, és semmiképpen nem szabad szítania az erőszakos szélsőségességet. A jó kormányzás elengedhetetlen ahhoz, hogy a közösségek és az egyének védelmet kapjanak az erőszakos szélsőségek hamis ígéreteivel szemben.

Tudjuk, hogy az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelem fenntartásához és erősítéséhez türelemre, forrásokra és elkötelezettségre van szükség. De Kerry külügyminiszter szavaival élve az Obama kormány megközelítése „egyértelműen a következő nemzedék értésére adja, hogy jövőjüket nem a terroristák tervei, s az azokat tápláló erőszakos ideológia fogja meghatározni.”

Forrás: Counterterrorism: Why Counterterrorism Needs Countering Violent Extremism (CVE): How Human Rights and Good Governance Help Prevent Terrorism | Remarks | Sarah Sewall | Under Secretary for Civilian Security, Democracy, and Human Rights | Columbia Law School | New York City | September 22, 2015

További források: KERRY KÜLÜGYMINISZTER AZ ERŐSZAKOS SZÉLSŐSÉGESSÉGGEL KAPCSOLATOS NAPIRENDI PONTOKRÓL | 2015. február

OBAMA ELNÖK: HARCUNK AZ ERŐSZAKOS SZÉLSŐSÉGESSÉG ELLEN | 2015. Február

 

Posted in Foreign Policy | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off

A SPANYOL-AMERIKAI ÖRÖKSÉG ÜNNEPE

ĺrta: Louise Fenner | munkatárs

A Folklorico néptánccsoport

A Folklorico néptánccsoport ifjú tagjai káprázatos népviseletben a Pinatafest felvonulásán az új-mexikói Roswellben.

Washington — A Hispán Örökség Hónapja, mely szeptember 15-től október 15-ig tart, az Egyesült Államokban élő sokféle spanyol ajkú közösség előtt tiszteleg — azok előtt, akik Spanyolországból, Mexikóból, vagy Közép- és Dél-Amerika és a Karib-tenger spanyol ajkú országaiból származnak.

Különleges programok, események, kiállítások és weboldalak ünneplik az USA legnagyobb és a leggyorsabb ütemben növekvő kisebbségét, a csaknem 48 és fél millió spanyol ajkú amerikai kultúráját, hagyományait és nagyszerű hozzájárulásaikat az amerikai társadalomhoz.  Ezenkívül körülbelül 4 millió lakos él Puerto Ricóban, mely amerikai területén van.

A spanyol ajkú népesség az előrejelzések szerint csaknem megháromszorozódik 2050-re, elérve a közel 133 milliót, amivel az USA népességének a 30%-át fogja kitenni, szemben a jelenlegi 16%-kal.  Az Egyesült Államokban élő spanyol ajkú emberek kétharmada mexikói hátterű. Őket követik a Puerto Ricó-i, kubai, salvadori és dominikai származásúak.

EZ MAGA AMERIKA TÖRTÉNETE

Ma, jobban, mint eddig bármikor, a spanyol ajkú amerikaiak integráló szerepet töltenek be az amerikai közéletben. Szolgálnak az USA Legfelsőbb Bíróságában, és két kabineti poszton (munkaügyi és belügyi). A hispán kultúra hatása az amerikai élet minden területén tükröződik, a politikától kezdve, az oktatáson és a zenén át a televízióig.

„A spanyol ajkúak történelme Amerikában, maga Amerika történelme” – mondta Obama elnök. „A spanyol ajkú közösség értékei – a családszeretetet, a mély és maradandó hit, az erős munkaerkölcs –, Amerikai értékei.”

Az elnök szerint a spanyol ajkúak tisztelettel és határozottsággal szolgáltak a fegyveres erőknél, és minden területen gazdagították az amerikai kultúrát, „a sportoktól, a tudományoktól és a művészetektől kezdve a gazdaságig.”

A Népszámlálási Iroda adatai szerint például  több mint 2,3 millió vállalkozás van spanyol ajkúak tulajdonában. Ez a szám 2002 és 2007 között 43,6%-kal nőtt. Az Egyesült Államokban gyorsabban nő a vásárlóerejük, mint a nem spanyol ajkúaknak.

TISZTELGÉS A HISPÁN KULTÚRA ELŐTT

A hispán örökség országos szintű ünnepe 1968-ban, egy egyhetes ünnepségsorozattal kezdődött. Ezt a hetet úgy jelölték ki, hogy beleessen a Függetlenség Napja, melyet Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, és Nicaragua szeptember 15-én, Mexikó szeptember 16-án, Chile pedig szeptember 18-án ünnepel. 1988-ban Reagan elnök hagyta jóvá a törvényt, mely egy hónapra terjesztette ki az ünneplést, így az most szeptember 15-től október 15-ig tart.

A helyi közösségekben tartott rendezvényeken kívül számos amerikai kormányhivatal is tart különleges rendezvényeket és programokat a hónap folyamán.

Az USA Kongresszusi Könyvtára külön honlapot szentel a Hispán Történelmi Hónapnak. A könyvtár támogatja egy amerikai oral history (személyes elbeszélések) gyűjteményének létrehozását is, és egy kezdeményezést – StoryCorps Historias -, mely kifejezetten az Egyesült Államokban élő latinok változatos történeteinek és élettapasztalatainak rögzítésére összpontosít. A Veteránok Történelmi Projektje (Veterans History Project) honlapján pedig külön oldalakat szentelnek a spanyol ajkúak szolgálatának (Hispanics in Service) és a Háborús tapasztalatok (Experiencing War) témáknak.

A Washingtonban székelő Smisthsonian Intézet megalapította a Smithsonian Latino Központot, melynek feladata, hogy latin témájú programokat és kiállításokat hozzon létre a hazai és a nemzetközi közönség számára. A Központ feladatai közé tartozik a Smithsonian hatalmas latin-amerikai tárgyakat tartalmazó gyűjteményének dokumentálása is.

Egy másik kormányhivatal, a Nemzeti Parkok Felügyelete (National Park Service) szintén megünnepli a Hispán Történelmi Hónapot. A mára fontos nemzeti emlékhellyé vált Szabadság-torony (Freedom Tower) volt az a pont, ahol számkivetett kubaiak ezrei léptek be Miamiba.

Forrás: A Celebration of Hispanic-American Heritage |By Louise Fenner | Staff Writer | September 15, 2010 

 

 

Posted in Society & Values | Tagged , | Comments Off

KERRY KÜLÜGYMINISZTER KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA FRANK-WALTER STEINMEIER NÉMET KÜLÜGYMINISZTERREL

Villa Borsig | Berlin | 2015. szeptember 20.

(részletek)

KERRY KÜLÜGYMINISZTER: Nos, Frank, nagyon-nagyon köszönöm a nagylelkű fogadtatást itt, Berlinben, ebben a szép villában, ahol már korábban is volt szerencsém megfordulni, jó újra itt lenni. Különösen hálás vagyok Önnek nem csak barátságáért, hanem vezető szerepéért is, főleg Németország figyelemreméltó példamutatásáért a világ számára a szíriai menekült helyzettel kapcsolatban.

Nagyon nagyra értékelem azt, amit a sajtókonferencia elején az egészségemről és a lábamról, de legfőképpen azt, amit az Iránnal kapcsolatos együttműködésünkkel kapcsolatban mondott. Ez egy fantasztikus többoldalú erőfeszítés volt.  Mindannyiunkat meglepett, hogy mennyi időt töltöttünk végül ezzel Bécsben, de az eredmények igazán nagyon fontosak a világ számára, s mostantól éberek leszünk a végrehajtást illetően.  Ez kritikus fontosságú, és senki sem fog egyszerűen csak elfordulni, mondván, oh, a munkát elvégeztük. A munkát nem végeztük el.  Sok vonatkozásban a munka csak most kezdődik.

Különösen nagyra értékelem, ahogyan Obama elnök is, partnerségünket Németországgal. A kancellár vezető szerepe, a külügyminiszter vezető szerepe oly sok különböző fórumon igazán fontos részei annak, hogy képesek legyünk haladást elérni a számtalan krízissel kapcsolatban, melyek megoldásán mi mindannyian egyszerre dolgozunk.  Nem vagyok biztos benne, hogy volt valaha is olyan időszak, amikor a külügyminiszterek bármely csoportjának ilyen sok, egy időben  zajló válság kitörésével kellett volna szembenéznie; tükrözi ez  a változásokat a világban, a lehetőségek változását, a munkahelyek változását, a nemzetek és piacok közötti versengés változását, a népesedésben beállott változásokat, és – sajnos – bizonyos helyeken és bizonyos országokban a korrupció túl nagy mértékét, ami  nagyon bonyolulttá teszi, hogy egyes  országok népeit jól szolgálja az állam.

S így a lehetőségek hiánya volt az, ami sok helyen forradalmat és változást váltott ki. S ez nyilvánvalóan kihívást jelent a jogállamiságnak, s azoknak a nemzeteknek, amelyek hosszú ideje dolgoznak azon, hogy megalapozzák a jogállamiságot, amely alapot biztosít arra, hogy gyorsan tudjunk mozdulni a változások elérése érdekében ott, ahol az állam megbukott vagy a bukás küszöbén áll.

Így hát ez a kihívás nagy pillanata, és én nagyra értékelem Frank-Walter nagyon mély személyes elkötelezettségét mindezekben. Nyíltan beszéltünk ezekről a kérdésekről, és nyíltan beszéltünk a Szíria és más ügyek jelentette kihívásokról. Büszkén mondhatom, hogy nemzeteink között közeli barátság van, s úgy hiszem, mára megalapoztuk azt a képességünket, hogy nagyon gyorsan megtaláljuk a közös alapot, s ne engedjük, hogy oda nem illő ügyek gátolják a megoldások megtalálására irányuló közös összpontosításunkat.

Utam során előzőleg lehetőségem volt eredményes találkozókat tartani Philip Hammond Nagy-Britannia és Abdullah bin Zayed, az Egyesült Arab Emirátusok külügyminisztereivel.  Egyebek mellett főként annak szükségességét beszéltük meg – amit Frank-Walter vetett fel -, hogy mindannyian együtt dolgozzunk a Közös Átfogó Cselekvésterv (Joint Comprehensive Action Plan) végrehajtásán Irán vonatkozásában.  Közeli partnerek voltunk a tárgyalások során, és továbbra is közeli együttműködésben dolgozunk majd a végrehajtáson.

Most jöttünk egy nagyon megható találkozóról szíriai menekültekkel, akiknek legnagyobb része nemrégiben érkezett Németországba, néhányuk pedig régebben jött, de mindannyian arra sürgettek minket és a világ többi részét, hogy találjunk politikai megoldást, ami végül is az egyetlen megoldás, a szíriai kihívásokra. Mindannyian láttuk a szívbemarkoló képeket, köztük az ifjú szíriai menekült, Aylan Kurdi testét a tengerparton, aki ott feküdt, amíg valaki fel nem emelte és karjaiba nem vette.  És azt hiszem, mindannyian láttuk a hajókba zsúfolt emberek képeit, mely hajók közül néhány a vízbe borult az emberekkel, mielőtt partot értek volna, és az emberek kétségbeesetten úsztak, mások vízbefúltak miközben azért küzdöttek, hogy lehetőségeket, új életet találjanak.

Így hát nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy a szomszédos államokat – Jordániát, Libanont és Törökországot – elárasztották, és ők – mindegyikük – szó szerint több millió menekültnek biztosítottak elhelyezést. Újabban pedig láttuk, amint európai országok küzdenek a menekültek, a migránsok áradatával, akik konfliktusok sújtotta területekről jönnek Kelet-Európán át Közép- és Nyugat-Európába. Németország különösen figyelemre méltó példát mutatott fellépésével és e kihívás kezelésével. A példamutatás fontos, és el kell mondjam, Amerika büszke arra, hogy hagyományosan olyan nemzet vagyunk, amely mindig is menedék volt azok számára, akik a szabadságot keresték az üldöztetés, az éhség, az elnyomás, vagy a háború elől menekülve. S ez személy szerint engem is emlékeztet arra, hogy mindannyian felelősséggel tartozunk az otthonukból elüldözöttekért.  S e felelősség nem csak az élet megmentését, hanem remény nyújtását is jelenti.  Merkel kancellár asszony és Németország népe kiálltak a befogadás mellett – akár majdnem egy millió ember, egy éven belüli, nem egy hosszabb időszakban történő befogadása mellett.

Mi, az Egyesült Államok hosszabb ideje ezt a politikát folytatjuk nagyobb léptékben. Miénk a világ legnagyobb szabású, folyamatosan végrehajtott menekült áttelepítési programja. Nem csak vészhelyzetről beszélek. Miénk a legnagyobb, egy ország által nyújtott hozzájárulás – most már 4,1 milliárd dollár fölött van az utóbbi évek során az ENSZ menekültügyi erőfeszítéseihez. S büszkék vagyunk arra, hogy a szíriai konfliktus kezdete óta több pénzt tudtunk biztosítani szállásra, élelemre és gyógyszerre. De ennél is többet kell tennünk, és ennek tudatában vagyunk. Több mint 7 millió férfi, nő és gyermek él otthonától távol Szírián belül. További 4 millió menekült él szétszórtan a térségben. S e válság nagysága és időtartama nyilvánvalóan elégtelenné tette a globális választ.

Ennek fényében örömmel jelentem be a mai napon, hogy a jövő évben és az azt követő évben az Egyesült Államok jelentősen meg fogja növelni a befogadandó menekültek számát. Tavaly, azt hiszem, 70 ezer körül voltunk. Most felmegyünk 85 ezerre, amelyből minimum, és hangsúlyozom, hogy „minimum” – ez nem a plafon, hanem a padló – 10 ezer kimondottan szíriai lesz, miközben más területekről is több menekültet fogadunk be. A következő évben pedig megcélozzuk a 100 ezret, és ha lehetséges, akkor még többet. Az egyik oka annak, hogy ez nehéz dolog, az az, hogy szeptember 11. óta új, biztonsági ellenőrzésekre és átvilágításokra vonatkozó törvényeink és szabályaink vannak, vagyis a dolog tovább tart, mint az ember azt szeretné, de ezeknek a biztonsági szabályoknak a tekintetében nem tudjuk lerövidíteni az eljárást. De úgy gondolom, ez a lépés, amelyet ma bejelentek, összhangban van Amerika, a második lehetőség és a reménysugár földjének legjobb hagyományaival, és amelyet a humanitárius erőfeszítésekhez történő további anyagi hozzájárulások egészítenek majd ki, nemcsak kormányunktól, hanem az amerikai néptől is. Az eljövendő napok során ez majd konkretizálódik.

El vagyunk szánva továbbá arra is, hogy a probléma gyökereit támadjuk. Mint már sokszor mondtuk, és ahogyan azt mai megbeszélésünkön is megerősítettük, nincs katonai megoldás. Politikai megoldásra van szükség, és a haladást mindig az jelentette, hogy megpróbáljuk megtalálni az erre vonatkozó közös alapot. Nos, a katonai nyomásgyakorlás része az egyenletnek, és pontosan ezért hoztunk össze egy több mint 60 nemzetből álló koalíciót, hogy felőrölje, és végső soron elpusztítsa a Daesht [az Iszlám Államot], bárhol legyen is az. Ezért mondtuk azt is, hogy nincs megoldás hatalmi átalakulás nélkül, amint azt a genfi folyamat megerősítette, és amit Oroszország is aláírt. Áltatás lenne azt hinni, hogy Aszad elnök bármikor képes lenne egyesíteni és kormányozni egy békés Szíriát, és ugyanígy képtelen lenne erre a Daesh vagy bármelyik másik erőszakos, szélsőséges csoport, közülünk senki sem tudná még elképzelni sem, hogy ezeket bármilyen módon kormányozni, vagy akár csak a kormányzás közelébe engedjük.

Vagyis a következő napokban az lesz a nemzetközi közösség alapvető, hatalmas kötelessége, hogy segítsen a szíriaiaknak egy ennél ígéretesebb utat találni. Ma megkérdeztem néhány menekültet, hogy mi volt az, ami ebben a rendkívüli konfliktusban, hosszú évek tűrése után, amelynek során nap, mint nap halálfélelemben éltek, hogy mi volt az, ami hirtelen elindította ezt a hullámot. És ez a tényleges, teljes kétségbeesés és reményvesztettség érzése volt, az a meggyőződés, hogy nincs már esély semmilyen jövőre.

Nos, mindannyiunknak, akik felelős pozíciókban vagyunk, hatalommal, képességekkel és lehetőségekkel bíró nemzetek számára kötelességünk, hogy összefogjunk és visszahozzuk a reményt, és bebizonyítsuk a világnak, hogy a sok oldalból álló közösség igenis képes megtalálni a kivezető utat. Mai megbeszélésünk során a külügyminiszter úr és én egyet értettünk abban, hogy a rezsim további katonai támogatása akár Oroszország, akár más ország részéről azzal a kockázattal jár, hogy még több szélsőségest vonz, és oly módon ágyazza be Aszadot, ami csökkenti a megoldás lehetőségét. Vagyis készen állunk arra, hogy véget vessünk a Daesh kilátásainak, de rendületlenek vagyunk annak a lehetőségnek a tekintetében, hogy mi hozza el a békét Szíriában magában.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani Merkel kancellárnak és Steinmeier külügyminiszternek mindazért, amit a válság kezeléséért tettek Európa szívében. Frank-Walter elmondta és ékesszólóan megírta, hogy magunknak és a világnak tartozunk azzal, hogy segítsünk a menekülteken. Ezzel csak egyet tudok érteni, én is és Obama elnök is. Vagyis kemény kihívásokkal állunk szemben. Ez nem újdonság. Már bizonyítottuk, hogy tudjuk, hogyan szálljunk szembe közösen ezekkel a próbákkal, és bebizonyítottuk, hogy tudjuk, hogyan találjuk meg a közös alapot.

Frank, köszönet a partneri kapcsolatért. Köszönet a barátságért. Megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, és most örömmel válaszolunk pár kérdésre, úgy hiszem.

STEINMEIER KÜLÜGYMINISZTER: (tolmács útján) Kezdjük egy német kolléga kérdésével, Majid Sattar, Frankfurter Allgemeine Zeitung.

KÉRDÉS: Itt vagyok.  Itt integetek. Én vagyok az. A kérdésem az, hogy Londonban Ön az Oroszországgal és Szíriával való együttműködésről beszélt.  Az Oroszországgal való együttműködés végső soron azt jelenti-e, hogy elfogadják, hogy Aszad az elnök, egy időre – milyen hosszú időre?

KERRY KÜLÜGYMINISZTER: Nem. Nézze, amit mondtam, az semmiben se különbözik attól, amit már sokan mondunk több mint egy éve, vagy talán annál is hosszabb ideje. Következetesek voltunk a tekintetben, hogy a Genfben javasolt folyamat szerint, amelyet Oroszország is elfogadott, van folyamata az átmenetnek. Nos, ennek a részleteit tárgyalásos úton kell meghatározni.  Senki sem tudja, mi a válasz erre. Én sem tudom ma itt megmondani Önnek.  De a legtöbben elfogadták, hogy ahhoz, hogy előrelépjünk, az nem fog megtörténni az első napon, vagy az első héten, hanem kell egy adott hosszúságú időszak ehhez. Nem tudom, hogy mennyi időről van szó, erről tárgyalni kell.

De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy – és azt mondtam az előbb, hogy az együttműködés az nem – szóval nem együttműködésről beszélünk.  Amiről a jelen pillanatban beszélünk, a két ország katonai vezetése, az a konfliktus megszüntetése, a megakadályozása annak, hogy incidensek történjenek, és olyan konfrontációk, melyeket nem kívántunk előidézni, ne forduljanak elő, és hogy legyen egy egyetértés abban, pontosan mit fogunk tenni annak érdekében, hogy legyőzzük a Daesht [az Iszlám Államot]. Ez teljesen más, mint hogy mi szükséges ahhoz, hogy végbemenjen egy átmenet, és hogy lépjünk egy békés, politikai megoldás útjára, amely visszaállítja az egységes szír nemzetállamot, mely megvédi minden kisebbségét, és amely szekuláris. Ez közös cél, a szomszédos államok nyilatkozatai szerint, és ugyanígy – még bizonyos támogatók szerint is, mint Oroszország.

Szóval a lényeg itt az, hogy úgy érkezzünk el ehhez a tárgyaláshoz. Hogy tisztában vagyunk a realitásokkal, azzal, hogy mi lehetséges és mi nem.  És most ezt tesszük, de ez nem – ez semmiben sem különbözik attól, amiről egész idő alatt beszéltünk.

JOHN KIRBY: Következő kérdés, Lesley Wroughton, Reuters.

KÉRDÉS: Nos, valójában…

JOHN KIRBY: Oh, rendben, Ken, mondja.

KÉRDÉS: Ken Dilanian, Associated Press. Köszönöm, John.  Külügyminiszter úr, először meg kell Öntől kérdeznem, hogy meg tudja-e erősíteni a hírt, hogy két amerikai és brit túszt ma szabadon engedtek Jemenben, Omán segítségével.

Másodsorban pedig, amint azt bizonyára tudja, volt Obama-kormány tagok egy csoportja levelet küldött az Elnöknek pénteken, azt kérve, hogy az USA fogadjon be 100.000 szír menekültet.  Az Ön által az imént bejelentett terv nyilvánvalóan sokkal kisebb léptékű, mint ami a kérésben szerepelt. Annak fényében, hogy az USA mintegy 800.000 vietnami menekültet fogadott be a vietnami háborút követően, miért nem tud az USA befogadni akár 100.000 embert vagy egy ahhoz közeli nagyságrendet?

KERRY KÜLÜGYMINISZTER: Jelenleg ezt nem tudom megerősíteni, Jemen tekintetében. Amit elmondhatok, az az, hogy nagyon intenzíven dolgoztunk a különböző felekkel, köztük Kábusz szultánnal, eltűnt amerikaiak ügyében, és nem csak a jemeni ügyben, hanem más amerikaiak esetében is, akiket a régióban tartanak fogva. És addig nem nyugszunk, nyilvánvalóan, amíg nem sikerül mindnyájukat hazahoznunk.

Ami a második kérdést illet – mi is volt a második kérdés? –

KÉRDÉS: A 100.000 ember.

KERRY KÜLÜGYMINISZTER: Igen, a 100.000. Nézze, mi – ahogyan már elmondtam Önöknek, többet akarunk befogadni.  Értjük a felelősségünket.. Szeretnénk többet befogadni.  De ahhoz, hogy mi Szíriából embereket fogadjunk be, tekintve a szeptember 11. óta érvényben lévő törvényeket, egy nagyon specifikus biztonsági átvilágítás szükséges. Kitűzhetjük célul ezt a számot.  Bejelenthetném ma Önöknek, hogy egy akármilyen nagyszámú embert befogadunk, de nem áll rendelkezésünkre a Kongresszus által jóváhagyott pénz ahhoz, hogy felvehessünk embereket, akik kivitelezik és előreviszik ezt a dolgot.  Nyilvánvalóan erről vita lesz, és meg fogjuk vitatni az ügyet az elkövetkező napokban a Kongresszusban. Azt tesszük, amiről tudjuk, hogy azonnal végrehajtható, amiről úgy érezzük, hogy meg tudjuk csinálni azzal a rendszerrel, ami most a rendelkezésünkre áll, és a korlátos költségvetés miatti kihívásokat figyelembe véve.  De amint meglesz a lehetőség arra, hogy feltornázzuk a számokat, azonnal megtesszük, mert Amerika mindig örömmel fogadta, hogy ilyen körülmények között több embert hozzon be az országba, és szeretnénk megfelelni ennek az elvárásnak.  De nagyon – nagyon más a hely, más az idő, és másfajta kihívásokkal szembesülünk most, mint amikor Vietnámból hoztuk be a hajón menekülőket.

JOHN KIRBY: Igen, uram. Elnézést. Lesley Wroughton, Reuters.

KÉRDÉS: Próbáljuk meg újra, külügyminiszter úr. (nevetés.) Igazából, mindkettőjükhöz intézem a kérdést.  Külügyminiszter úr, Ön már régóta mondja, hogy Aszadnak mennie kell. Felszólított arra, hogy mindenki újítsa meg az erőfeszítéseit, hogy ezt a kérdést meg lehessen oldani.  De meg tudná esetleg egy kicsit közelebbről fogalmazni, hogyan szeretne eljutni a tárgyalóasztalhoz? A tárgyalóasztalhoz ülteti – lesz egy ülés erről az ENSZ-ben, arról, hogyan is legyen ez? És milyen gyorsan kellene megtörténnie ennek az ülésnek? És, főként, arra lennék kíváncsi, hogyan veszi rá Iránt, hogy a tárgyalóasztalhoz ültesse Aszadot?

KERRY KÜLÜGYMINISZTER: Nos, egy sor tárgyalásunk lesz.  Igen, a válasz igen, egy sor tárgyalás lesz New Yorkban.  De nem fogom mindet részletezni ebben a pillanatban.  Ez egyike azoknak a dolgoknak, amelyeket ma megbeszéltünk, és megegyeztünk bizonyos tartalmakban és formákban, melyek szerint el kellene járnunk.

New Yorkban találkozni fogok Lavrov külügyminiszterrel is, Zaif külügyminiszterrel Iránról fogok tárgyalni és más témákról. És találkozni fogok – azt hiszem, mindannyian találkozni fogunk minden egyes szereplővel, több alkalommal is.  Úgyhogy ez egy nagyon időszerű tárgyalás lesz New Yorkban, hogy együtt kereshessünk megoldást az előremozdulásra, és nagyon reménykedem, hogy ez meg is fog történni.

JOHN KIRBY: Köszönöm.

KERRY KÜLÜGYMINISZTER: Köszönöm mindannyiuknak.

Forrás: Joint Press Availability with German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier | Remarks | John Kerry, Secretary of State | Villa Borsig, Berlin, Germany | September 20, 2015

 

Posted in Foreign Policy | Tagged , , , , , , , , | Comments Off

ÁTTELEPÜLT MILLIÓK: MENEKÜLTEK ÚJ ÉLETE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN

Írta M. Scott Bortot, 2015. szeptember 10.

Az Espinosa család

Az Espinosa család tagjai menekültként érkeztek az Egyesült Államokba, majd New Yorkban telepedtek le. (Fotó: Jay Capers)

„Jöjjön fáradt, nincstelen/A tömeg, mely szabadságért zihál” – Emma Lazarus Új Kolosszus című verse a Szabadság-szobor talapzatán olvasható

A világ minden sarkából érkezve, ezek a szavak üdvözölték az új amerikaiak millióit, amelyek ma is igaznak bizonyulnak.

Amióta az USA Kongresszusa 1980-ban elfogadta a menekültekről szóló törvényt, az Egyesült Államok majdnem 3 millió olyan embert fogadott be, akik erőszak és üldöztetés áldozatai lettek. Ez több, mint ahányat az összes többi ország fogadott be együttvéve.

A befogadottak között vannak vietnámiak és a Lao Hmong közösségek tagjai Kaliforniában, irakiak, akik Michiganben kezdtek új életet, és szomáliaiak, akik Minnesotában és Maine-ben vették kézbe újra a sorsukat.

Szintén a befogadottak között vannak még azok az újonnan érkezett polgártársaink, akiknek a közösségeiket olyanok gazdagították, mint Albert Einstein fizikus, Madeleine Albright korábbi külügyminiszter, Loung Ung emberi jogi aktivista és a kevésbé ismert szomszédok, iskolatársak és munkatársak.

Az áttelepítésre jelölteket jellemzően az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbizottsága ajánlja (UNHCR). A jelentkezőket meginterjúvolják és ellenőrzik, és ha jóváhagyják a jelentkezésüket, akkor megkezdhetik új életüket. Az utóbbi években több mint 70 ezren települtek be évente.

Letelepedési ügynökségek segítik az újonnan érkezőket, hogy otthont, oktatást és munkát találjanak.  Egy menekült öt év elteltével jelentkezhet amerikai állampolgárságra.

Obama elnök a következőket mondta az újonnan érkezők és amerikai szomszédjaik közös felelősségéről, illetve a mindenkire érvényes előnyökről: Azáltal, hogy az új amerikaiak polgári, gazdasági és nyelvi integrációjára összpontosítunk, segíteni tudunk az Egyesült Államokban élő bevándorlóknak és menekülteknek abban, hogy teljes mértékben hozzájárulhassanak a gazdaságunkhoz, illetve saját közösségeikhez.”

Forrás: Millions resettled: New lives for refugees in the U.S. | M. Scott Bortot | September 10, 2015

Posted in Foreign Policy | Tagged , , | Comments Off

HÁTTÉRTÁJÉKOZTATÓ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MENEKÜLTBEFOGADÁSI PROGRAMJÁRÓL

Magas beosztású külügyminisztériumi tisztségviselő

Különleges tájékoztató | Szóvivői Iroda | Telefonos konferencia | 2015. szeptember 9.

MODERÁTOR: Köszönöm, Justin. Köszönet mindenkinek, aki csatlakozott hozzánk ma délután. Az elmúlt hetek híreinek fényében, nyilvánvalóan nagy figyelemmel követtük a migrációs helyzetről Európából érkező híreket, úgy gondoltuk, előnyös lehet, ha megszervezünk az Önök számára egy háttérbeszélgetést egy magas beosztású külügyminisztériumi tisztségviselővel, aki beszél arról, hogy milyen lépéseket tesz ez ügyben az Egyesült Államok, de tágabb értelemben a Menekültbefogadási Programunkról is. Kizárólag az Önök számára, a ma délután hozzánk csatlakozott magas beosztású külügyminisztériumi tisztségviselő [magas beosztású tisztségviselő]. Mint mondtam, kérem, hogy a forrást magas beosztású külügyminisztériumi tisztségviselőként jelöljék meg.

Nos, minden további kommentár nélkül átadom a szót a Magas Beosztású Külügyminisztériumi Tisztségviselőnek, aki tesz néhány rövid megjegyzést, majd pedig áttérünk az Önök kérdéseire. Magas Beosztású Külügyminisztériumi Tisztségviselő!

MAGAS BEOSZTÁSÚ KÜLÜGYMINISZTÉRIUMI TISZTSÉGVISELŐ: Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Zsúfolt napunk van itt az amerikai Külügyminisztériumban. Kerry külügyminiszter és én délelőtt a Kongresszus és a Szenátus törvényszéki bizottságainak tagjaival találkoztunk, hogy bemutassuk nekik az Elnöknek a 2016-os pénzügyi évre vonatkozó menekültbefogadási javaslatát. Velünk voltak az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálatainak – az USCIS-nak -, valamint az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma Menekült-letelepítő Hivatalának munkatársai is. A bizottsági tagokkal megvitattuk azt a munkát, amelyet a Külügyminisztérium munkatársai végeznek a jelenlegi európai menekültválság kapcsán.

Ezeket a konzultációkat évente ejtjük meg. A törvény előírja, hogy a kormány egyik tagja vezesse le, mégpedig közvetlenül az új pénzügyi év kezdete előtt. Konzultációink során Kerry külügyminiszter javasolta, hogy emeljük meg azoknak a menekülteknek a számát, akiket az Egyesült Államok Menekült-áttelepítő Programja révén befogad. Ez a növekedés a jelenlegi 70 000 fő felett értendő: az elmúlt három év, a 2013-as, 2014-es és a 2015-ös pénzügyi évek mindegyikében ennyi embert fogadtunk be.

A mai konzultációk során az USA Menekültbefogadási Programját vitattuk meg, amely közel 70 országból, köztük Szíriából érkező menekültek áttelepítésének kérdéseivel foglalkozik. A várható igények alapján minden évben meghatározunk felső határokat, de az év során a változó helyzet függvényében ezek a számok fluktuálnak. Az Adminisztráció több megközelítést is aktívan tanulmányoz, amelyek révén jobban tudunk reagálni a globális menekültválságra, beleértve a menekültek befogadását is.  Rendszeres kapcsolatban állunk továbbá azokkal a közel-keleti és európai országokkal is, amelyeket nagyban érintett a menekülők megnövekedett száma.

Fontos megjegyezni, hogy bár ma az Egyesült Államok Menekült-áttelepítési Programjáról beszélünk, a szíriai menekültek vonatkozásában az elsődleges célunk, hogy visszajuttassuk őket Szíriába, hogy Szíriában béke legyen, és hogy békében térhessenek haza. Addig is, mi – Lakossági, Menekültügyi és Migrációs Hivatal – jelentős humanitárius segítséget juttatunk külföldre nemzetközi szervezeteken és a legjobb nem-kormányzati szervezeteken keresztül. Igyekszünk továbbá védelmet nyújtani a menekültek ott, ahová menekültek. De a reményünk és a fő célunk az, hogy a menekültek egy napon, amikor a konfliktus véget ér, hazatérhessenek.

És akkor most térjünk át a kérdésekre.

MODERÁTOR: Remek, köszönöm szépen. Nos, akkor térjünk rá a kérdésekre, Justin.

OPERÁTOR: Rendben. Hölgyeim és uraim, csak emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy egyszerűen csak  nyomják meg a *, majd pedig az 1-es gombot. Úgy tűnik, első kérdésünk a New York Times-tól, Michael Gordon vonaláról érkezik.

KÉRDÉS: Meg tudná mondani, milyen nagyságrendű számról beszélünk? Azt mondta, hogy szeretnék, vagyis a Külügyminiszter szeretné a befogadandó menekültek számát növelni, szóval, milyen nagyságrendről beszélünk, és ez mennyibe fog kerülni? Aztán pedig úgy tűnik, hogy az átvilágítás a probléma, amennyiben az ENSZ már átadott egy listát, de hosszú időbe telik ezeknek az embereknek az átvilágítása. Szándékoznak vajon több erőforrást biztosítani annak érdekében, hogy felgyorsítsák ezt az átvilágítási folyamatot? Köszönöm szépen.

MAGAS BEOSZTÁSÚ KÜLÜGYMINISZTÉRIUMI TISZTSÉGVISELŐ: A külügyminiszter különböző számok skálájáról beszélt, de ezeket ma nem fogom Önökkel megosztani. És a Kongresszus és a Szenátus törvényszéki bizottságainak csoportjában különböző nézetek fogalmazódtak meg arról, mennyire befogadóan állnak hozzá az érkező menekültek számának emeléséhez.

A menekültek befogadása alaposan megfontolt és meggondolt folyamat, és ez azt eredményezi – nos, ezért eltart egy darabig. 18 és 24 hónap közöttig tart az idő attól kezdve, hogy egy menekültet hozzánk irányítanak és a között, hogy ha megkapja a jóváhagyást és végül megérkezik az Egyesült Államokba. Ennek pedig az a rendkívüli gondosság az oka, amelyet a biztonsági átvilágításukra fordítunk. Ennek több aspektusa van. Ennek része az, hogy minden menekültnek van egy amolyan aktája, amelyet az általunk finanszírozott szervezetek segítségével állítunk össze, továbbá a menekültet és a menekült családját átnézi valaki a Belbiztonsági Minisztériumtól, illetve annak Állampolgársági és Bevándorlási Hivatalától. Ezután pedig összevetjük a nevét az amerikai kormány különböző adatbázisaival, hogy nincs-e bennük valamilyen ellene szóló információ.

Azt próbáljuk elérni, hogy kiszűrjük azokat, akik hazudnak, akik bűnözők vagy leendő terroristák. Ez bizony lelassítja a folyamatot és mindenki, aki részt vesz benne, nagyon komolyan veszi.

MODERÁTOR: Remek, köszönöm. Jöhet a következő kérdés.

OPERATOR: Elise Labott a CNN-től.

KÉRDÉS: Helló, köszönöm, hogy vállalta a beszélgetést. Pár dolog. Beszéltünk arról. Hogy azt kérik, emeljék meg a számot az egész világból, közte Szíriából érkező menekültek számára. Arra lennék kíváncsi, tekintettel arra, hogy – mint mondta – rendkívül nagy az aktivitás Európában a migránsok, különösen a szíriai menekültek tekintetében, hogy milyen prioritásra gondol az Önök kvótája a szíriai menekültekre vonatkozóan? Szándékozik – szándékozzák-e megemelni a felső határokat a szíriaiak számára? Hogy úgy mondjam, van-e egy speciális kategória az ő számukra?

És aztán Ön azt is mondta, hogy a cél nyilvánvalóan az, hogy visszajuttassák a szíriaiakat a hazájukba, ám a polgárháború már lassan ötödik éve folyik, vagyis úgy értem, nem úgy néz ki, hogy hamarosan vége lesz. Úgy értem, mikor érkezik el az a pont, amikor már nem engedhető meg, hogy a tökéletes a jó ellensége legyen, és tekintettel a megnövekedett hullámra, egyszerűen megpróbálnak némelyeket kihozni onnan?

MAGAS BEOSZTÁSÚ KÜLÜGYMINISZTÉRIUMI TISZTSÉGVISELŐ: Nos, lássuk csak. Már négy, négy és fél éve, jövő tavasszal öt éve lesz, hogy ez az egész tart.  És a válság során emelkedtek a számok. Számomra az a meglepő, hogy Szíriában milyen sok ember, akiket negatívan érintett a háború, akik humanitárius segélyektől függenek, vagy akik az országon belül hagyták el otthonukat – ezek több mint 7 millióan vannak – döntött úgy, hogy nem hagyja el Szíriát, hanem otthon marad. Ez egy hatalmas népesség. Az egyik ok, ami miatt próbálunk a lehető legtöbb segélyt bejuttatni Szíriába, hogy ők képesek legyenek ezt túlélni – ha már úgy döntöttek, hogy ott maradnak, éljék is túl és ne kelljen menekülniük. Aztán ott vannak a segélyek, amiket – ezen túl – a szomszédoknak juttatunk, akik rengeteg menekültet látnak el a Szíriát közvetlenül környező térségben. Ha összeszámoljuk azt a segélyt, amit Szíria belsejébe és a szomszédainak, kizárólag humanitárius célra juttatunk, vagyis azért, hogy életben tartsuk és megvédjük az ártatlan civileket, a válság kezdete óta mintegy 4 milliárd dollárról van szó.

Most pedig a – közben pedig működött a világ más részeire vonatkozó Menekülteket Áttelepítő Programunk – csak körülbelül az elmúlt évben kaptunk javasolt személyeket az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától. Mi – nagy számban. Most 17 ezren vannak nálunk olyanok, akiket az ENSZ javasolt. Vagyis – habár végig több embert terveztünk behozni az Egyesült Államokba, de ennek a programnak a menekültszámaival, hogy úgy mondjam, óvatosan bánunk, és megtervezzük őket. Európában pedig az történik, hogy az emberek felkerekednek és elgyalogolnak Európába, a saját energiájuk révén jutnak el oda és bukkannak ott fel.

Szóval korábban, ez előtt a tájékoztató előtt arról a különbségről tárgyaltunk, ami aközött van, hogy valaki felbukkan egy országban és ott menedéket kér, illetve, hogy az említett program keretében, a menekült-áttelepítő éves program keretében telepítünk le valakit. Vagyis az USA világelső menekültek áttelepítése tekintetében. Évente 70 ezer embert fogadunk be, és ez az összes áttelepített menekült 70 százaléka, vagyis többet fogadunk be, mint az összes többi ország együttvéve. Ami pedig most a szemünk láttára történik, az az, hogy jönnek az emberek és menedéket kérnek, mondván, hogy nem mehetnek vissza a hazájukba. És ez, ahogy Önök is megmondhatják, nem egy – nincs benne semmi – nincs gondosan megtervezve; ez egy spontán áradat.

Namármost, migránsok és menekültek hosszú ideje érkeznek Európába Afrika szubszaharai régiójából, Dél-Ázsiából és a Közel-Keletről.  És a Földközi-tengeren is voltak válságos helyzetek. Két évvel ezelőtt láttuk, hogy mennyien vesztek oda Lampedusánál. Szerintem most az a különbség, hogy a számok annyira megnőttek, és hogy ez olyan sok európai országot érint, mert olyan sokan érkeznek egy időben.

MODERÁTOR: Kérem a következő kérdést.

OPERÁTOR: Amely Margaret Brennan vonaláról érkezik a CBS-től. Tessék, él a vonala.

KÉRDÉS: Helló, köszönjük a lehetőséget.

MAGAS BEOSZTÁSÚ KÜLÜGYMINISZTÉRIUMI TISZTSÉGVISELŐ: Nagyon szívesen.

KÉRDÉS: El tudná magyarázni, milyen képlet alapján jön ki a bűvös hetvenezres szám? Ha e fölé emelkedik, segítene megértenünk, mi ez a képlet, és hogyan matekozzák ki a dolgot?

MAGAS BEOSZTÁSÚ KÜLÜGYMINISZTÉRIUMI TISZTSÉGVISELŐ: Nincs képlet. Az történt, hogy a program – menekültek és migránsok mindig is érkeztek az Egyesült Államokba. Már a zarándokok óta, nyilvánvalóan érkeztek olyan menekültek, akiket vallási okokból üldöztek. A program igazából a hetvenes években, Vietnám idején indult be. A csúcs akkoriban – 15 ezerről 200 ezerre ment fel, sokkal magasabb volt, mint ma. De az idők során a szám felment, majd lejjebb ment, és 2001. szeptember 11. után a mélybe zuhant és leállt.

Attól a ponttól kezdve apránként, lépésről lépésre építettük vissza a programot. Az elmúlt három évet illetően az a különbség, hogy ekkor kitűztünk egy célt és azt tartottuk is. Tavaly mindössze 13 emberrel tértünk el a 70 000 befogadott menekülttől. És ezt jó dolognak tartottuk, hogy jól működtetjük a programot, és azt tettük, amit mondtunk – hogy az egész év folyamán hoztuk be a menekülteket, vagyis azok nem egyszerre érkeztek szeptemberben, a pénzügyi év végén. Gondoskodtunk róla – a 2008-as gazdasági problémák után Eric Schwartz, az Obama-adminisztráció első államtitkára dolgozott azon, hogy megnöveljük az egy főre eső pénzt, amellyel a menekültek USA-beli beilleszkedését segítjük itt-tartózkodásuk első három hónapjában.

Vagyis egy csomó meglehetősen jó dolog történt annak érdekében, hogy összerántsuk a programot és segítsünk, hogy jobban működjön. Ez egy PPP felállás, amelyben kilenc csoport vesz részt az egész Egyesült Államokból. Ezek közül hat egyházi, vallási csoport, akik segítenek a menekültek áttelepítésében, három pedig nem. És végül 300 helyen sikerült letelepítenünk menekülteket szerte az Egyesült Államokban; ez mintegy 190 város és falu, de mintegy 300 különböző kirakattal, ha úgy tetszik, ahol menekültek lettek letelepítve.

Így haladtunk a 70 000 felé, és három évig ott is voltunk, aztán az lett a vélemény, hogy most lehetne – az idei évben úgy gondoltuk, léphetnénk, hogy növeljük ezt a számot, egy szerény növekedésre gondoltunk. Tekintettel arra, ami mostanában történik a világban, tudom, hogy sokan vannak a kormányon kívül, de a kormányzati körökben is igen magas pozíciókban, akik szeretnék jelentősen megemelni ezt a számot. A kérdés a következő: Fogja-e ezt támogatni a Kongresszus? Mozdíthatjuk-e olyan irányba ezt a nem két fillért jelentő folyamatot, hogy nagyobb számban, hamarabb fogadhassunk be menekülteket? Ez fogós kérdés, de az látszik, hogy éppen ez az, amit némelyek szeretnének.

MODERÁTOR: Oké, köszönjük. Azt hiszem, már csak pár kérdésre van időnk. Kérem a következő kérdést.

OPERÁTOR: Carol Morello vonaláról, a Washington Post-tól. Él a vonala.

KÉRDÉS: Helló, köszönöm a lehetőséget. Mint tudja, a Nemzetközi Mentő Bizottság és egy 14 demokrata szenátorból álló csoport még májusban azt kérte, hogy emeljék meg a keretet mintegy 65 ezerrel a jövő év végére. Létezik olyan forgatókönyv, amely szerint ekkora vagy még magasabb emelésről lehet szó? És egy esetleges emelés kizárólag szíriaiakra vonatkozna, hiszen vannak, akik azt, ami jelenleg Európában folyik, remek lehetőségnek tartják a maguk számára?  A növekedés a szíriaiakra vonatkozna, vagy más országbeliek is lehetnének – őket is megemelt számban fogadnák be? Köszönöm szépen.

MAGAS BEOSZTÁSÚ KÜLÜGYMINISZTÉRIUMI TISZTSÉGVISELŐ: Amikor a keretszámok emeléséről beszélünk, a világ minden tájáról érkezőkre gondolunk. A három fő csoport, ahonnan jelenleg befogadunk embereket, az Burma, Irak és Szomália. Ha megemeljük a keretet, azon túlmenően, hogy több szíriait fogadunk be, ami már a terv része, jövőre több afrikai menekültet szeretnénk befogadni. Mostanában több – lássuk csak, megtalálom-e ezt a számot – a közelmúltban több afrikait fogadtunk be, mint egy ideje. Bocsánat, nem találom a számot. És ez volt az Adminisztráció másik célja, egy olyan dolog, amit szeretnénk folytatni, különösen a Kongóból menekülők érdekében, akik – kínzások áldozatai, vagy olyanokat, akik megsérültek a háborúban vagy nemi erőszak áldozatai, mert ők újra tudnák kezdeni az életüket az Egyesült Államokban. Vagyis növekszik azoknak a száma – szándékunkban áll a szíriaiak és a kongóiak számát növelni, bármi legyen is az összlétszám.

MODERÁTOR: Nagyszerű. Azt hiszem, ez lesz az utolsó kérdésünk. Elnézést kérek. Tessék parancsolni.

OPERATOR: Igenis. Utolsó kérdésünk Lesley Wroughton vonaláról érkezik, a Reuters-től.

KÉRDÉS: Köszönöm. Kíváncsi vagyok, voltak-e konkrét kívánságok, vagy jelenleg folynak-e tárgyalások Európával a szíriai hullám enyhítéséről. Az Egyesült Államok még a koszovói háború alatt is befogadott ideiglenesen menekülteket. De most folynak olyan tárgyalások, amelyek során az európaiak kérték az USA-t, hogy fogadjon be több menekültet?

MAGAS BEOSZTÁSÚ KÜLÜGYMINISZTÉRIUMI TISZTSÉGVISELŐ: Nos, a külügyminiszter szüntelenül, mondhatni, napi szinten dolgozik együtt kollégáival a különböző vezető európai országokban, és természetesen szoros kapcsolatban áll kollégáival a Közel-Keleten és a világ más helyein. Így például az elmúlt 24 óra során volt beszélgetése a német külügyminiszterrel, és a téma, természetesen, felmerült. És mi itt, ebben az épületben kérdezzük maguntól, mit kellene az Egyesült Államoknak tennie, hogy válaszoljon erre a krízisre. Jelenleg is mi vagyunk a fő donor az ENSZ menekültügynökségében, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságában. Jelenleg is mi vagyunk a fő donor a Nemzetközi Migrációs Szervezetben. Adományaink egy részét arra fordítják, hogy élelmet, vizet és jogi segítséget biztosítsunk az Európa perifériáján áthaladó menekülteknek – vagyis Görögországban, Macedóniában és Szerbiában. Felállítottunk egy munkacsoportot, hogy koordinálja a Külügyminisztérium válaszait az Európából érkező kérésekre. Érzésem szerint az európaiak most napi szinten annyira ezzel vannak elfoglalva, hogy igazából még nem kértek tőlünk segítséget, de természetesen gondolkodunk azon, mit tehetnénk, hogy a segítségükre legyünk.

Nemsokára több találkozóra – nemzetközi találkozókra – is sor kerül, ahol ezeket az ügyeket fogjuk megtárgyalni. Az első ilyen az ENSZ-közgyűlés lesz. Lesz a Pápa washingtoni látogatása, és utána elutazunk New Yorkba, az ENSZ-közgyűlés találkozóira. Az tökéletes helyszín lesz arra, hogy széles körű nemzetközi tanácskozást folytassunk erről, folynak ennek szervezési munkálatai. Aztán Genfbe utazom, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának éves értekezletére, aztán ott lesz a minden évben megrendezett Nemzetközi Fórum a Migrációról és a Fejlődésről, és idén Törökország a házigazda. Úgy gondolom tehát, ez ott nagyonis napirenden lesz.

Vagyis ezek közül sok helyen folyik majd beszélgetés arról, hogy mit tehetünk, és hogyan segíthetünk. Az egyik fontos elem, hogy emlékeztetni fogjuk az embereket, és megerősítjük elkötelezettségünket, arra, hogy Szíria belsejében, illetve a környező régióban nyújtunk segítséget – humanitárius segítséget -, hogy az embereknek ne kelljen messzebbre menekülniük, hogy a hazájukban vagy egy szomszédos országban legyenek képesek túlélni. Vagyis a következő hetekben többet fognak hallani erről.

MODERÁTOR: Nagyszerű. Nos, Magas Beosztású Külügyminisztériumi Tisztségviselő, mégegyszer köszönöm, hogy időt szánt arra, hogy beszéljen a sok újságíróval, akiknek kéréseit vannak erről az ügyről, és köszönöm minden újságírónak, akik részt vettek ezen a telefonbeszélgetésen. Itt most, sajnos, be kell fejeznünk. De mindenkinek szép napot kívánok, és köszönöm, hogy velünk voltak. Minden jót kívánok.

Forrás: Background Briefing on the United States Refugee Admissions Program | Special Briefing | Office of the Spokesperson | Senior State Department Official | Via Teleconference | September 9, 2015

 

Posted in Foreign Policy | Tagged , , , , , , | Comments Off

ÖSSZEFOGLALÓ KERRY KÜLÜGYMINISZTER ÉS LAVROV KÜLÜGYMINISZTER TELEFONBESZÉLGETÉSÉRŐL

Az USA Külügyminisztériuma | Sajtószóvivői Iroda | 2015. szeptember 15.

John Kerry külügyminiszter ma az orosz külügyminiszterrel, Szergej Lavrovval folytatott beszélgetést a folytatódó szíriai konfliktusról.

Kerry külügyminiszter világossá tette, hogy Oroszország Aszad elnök folyamatos támogatásával azt kockáztatja, hogy súlyosbítja és kiterjeszti a konfliktust, illetve aláássa közös célunkat, a szélsőségesség elleni harcot, ha nem összpontosítunk továbbra is arra, hogy egy valóban politikai megoldást találjunk a szíriai konfliktusra.

Kerry külügyminiszter megerősítette, hogy az USA elkötelezett az Iszlám Állam legyőzése mellett egy 60 országból álló koalícióval, melynek Aszad soha nem lehetne hitelt érdemlő tagja, valamint hangsúlyozta, hogy az USA üdvözölné Oroszország konstruktív szerepét az Iszlám Állam elleni küzdelemben. A külügyminiszter nyomatékosította azt is, hogy nincs katonai megoldás a szíriai konfliktus egészére, ezt egyedül egy valós, Aszad nélküli politikai átrendeződéssel lehet megoldani.

Forrás: Readout of Secretary Kerry’s Call With Foreign Minister Lavrov | Office of the Spokesperson | Washington, DC | September 15, 2015

 

Posted in Foreign Policy | Tagged , , , | Comments Off

Segítsen humanitárius segítséget eljuttatni a szíriaiaknak

sátrak a menekülttáborban

menekülttábor szíriaiaknak (©AP fotó)

Sokan szeretnének segíteni a szíriai válság érintettjein, de nem tudják, hogyan. A legjobb módja, hogy segítsünk egy tengerentúli katasztrófa áldozatain, ha pénzbeli adományt juttatunk a térségben működő humanitárius szervezet részére. A USAID nemzetközi katasztrófákkal foglalkozó információs központja, a Center for International Disaster Information (CIDI) közzétette azoknak a szervezeteknek a listáját, melyek a szóban forgó katasztrófákra reagálnak.

Azzal is segíthet életeket menteni és enyhíteni az emberek szenvedésén, ha közösségében (iskolákban, vallási szervezeteknél, szomszédságban) megosztja a szükséges segítségnyújtásról szóló információkat. A CIDI online útmutatói hasznos segítség a kezdetekhez.

Az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett marad azoknak ártatlan gyermekeknek, nőknek és férfiaknak a megsegítése iránt, akiket a jelenlegi szíriai konfliktus érint. Az Egyesült Államok a konfliktus 2011. márciusi kezdete óta több mint 4.1 milliárd dollárt költött humanitárius segélyekre. Az Egyesült Államok továbbra is a legtöbb humanitárius segélyt adományozó ország a szíriai válságban, amely korszakunk legnagyobb humanitárius szükséghelyzete.

Azonban nincs olyan nagy mennyiségű humanitárius segítségnyújtás, mely elég lehet a Szíriában rekedtek, illetve az ország hátárán túl lévők hatalmas szükségleteinek ellátására.  Annak érdekében, hogy vége legyen a szenvedésnek és az erőszaknak, az Egyesült Államok továbbra is együtt dolgozik a nemzetközi közösséggel, hogy politikai megoldást találjon a szíriai konfliktusra.  Amíg nincs politikai rendezés, a Külügyminisztérium Lakossági, Menekültügyi és Migrációs Hivatala (PRM) továbbra is támogatni fogja a nemzetközi erőfeszítéseket a segélyek szállításában és a szenvedés enyhítésében.

Ahhoz, hogy ezt megtehessük, ez után is szükségünk lesz a segítségükre és a tevékenységünket támogató véleményükre, hogy elmagyarázzuk a nyilvánosságnak, milyen fontos az a segélyezés, amit mi nyújtunk a humanitárius szervezeteknek.

A szerzőről: Simon Henshaw, a Külügyminisztérium Lakossági, Menekültügyi és Migrációs Hivatalának első helyettes államtitkára

Forrás: Help Deliver Humanitarian Assistance to Syrians | Posted by Simon| September 6, 2015

 

Posted in Foreign Policy | Comments Off

NUKLEÁRIS MEGÁLLAPODÁS IRÁNNAL

Az USA Külügyminisztériumának blog bejegyzése | 2015. szeptember 2.

Kerry külügyminiszter ma Philadelphiában beszédet mondott az Iránnal kötött nukleáris megállapodásról. Beszédében a külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy „…két évvel ezelőtt, 2013 szeptemberében egy olyan Iránnal álltunk szemben, amely már elsajátította a nukleáris fűtőanyag előállításának folyamatát; már elegendő dúsított urániumot halmozott fel ahhoz, hogy az további dúsítás esetén 10-12 bomba számára biztosítana muníciót; egy Iránnal, amely már 20 százalékos szintig dúsított urániumot, amely épphogy a fegyverhez szükséges szint alatt van; egy Iránnal, amely már több mint 10000 centrifugát állított üzembe; és egy Iránnal, amely gyorsan haladt a felé, hogy nehéz-víz reaktor építésére adjon megbízást, ami évente további egy vagy két bomba előállításához elegendő, fegyverben való felhasználásra alkalmas plutóniumot tudna előállítani. Itt tartottunk már, barátaim, amikor elkezdtük a tárgyalásokat.”

Kerry külügyminiszter vázolta a megegyezésben foglalt tényeket, és kitért a javaslattal kapcsolatban terjedő téves információkra is. Elmagyarázta, hogyan adja meg számunkra a megállapodás a szükséges hozzáférést annak biztosításához, hogy Irán nukleáris programja teljes mértékben békés felhasználású maradjon, miközben minden lehetőséget biztosít lépések megtételére, ha Irán nem teljesíti kötelezettségvállalásait.

„Irán nukleáris programja immár örökre rendszeres ellenőrzések tárgya lesz. Iránnak immár örökre hozzáférést kell biztosítania összes nukleáris létesítményéhez. Iránnak immár örökre azonnal válaszolnia kell bármely gyanús helyhez való hozzáférés iránti kérelemre. És ha Irán bármikor – bármikor – olyan nukleáris tevékenységre vállalkozna, amely nem egyeztethető össze egy teljese mértékben békés programmal, akkor az örökre a megállapodás megsértésének számítana. Azonnal tudomást szerzünk a megállapodás megszegéséről, és fenntartunk minden ma a válaszlépésre rendelkezésünkre álló lehetőséget, legyen az diplomáciai út, a szankciókhoz való visszatérés, vagy más eszközök felhasználása. Röviden, ez a megegyezés példa nélküli eszközöket, és minden szükséges időt biztosít számunkra ahhoz, hogy Iránt minden választásáért és cselekedetéért elszámoltathatónak tartsuk. ”- mondta Kerry külügyminiszter.

A külügyminiszter arra is kitért, miért fogja a megállapodás biztonságosabbá tenni az Egyesült Államokat, Izraelt, az Öböl-menti államokat és az egész világot. Kerry külügyminiszter elmondta: „A valóság  az, hogy ha bíznánk Iránban, vagy azt gondolnánk, hogy épp most kezd mérsékeltté válni, kevésbé lenne szükség erre a megállapodásra, mint amennyire most szükség van rá. Ám mi nem bízunk, és nem ezt gondoljuk. Semmit sem szeretnénk jobban, mint azt látni, hogy Irán másként cselekszik, de egy percig sem számítunk erre. Irán terrorista csoportoknak nyújtott támogatása és hozzájárulása a szektariánus erőszakhoz nem új keletű politika. Ezek Irán vezetőinek Irán hosszú távú nemzeti érdekeire vonatkozó felfogásait tükrözik, és nincs alapunk azt várni, hogy ezek a számítások a közeljövőben megváltoznak. Ezért hisszük olyan szilárdan, hogy minden a Közel-Keletet érintő probléma – minden Izraelt és a térségben levő barátainkat érő fenyegetés – veszélyesebb lenne, ha Iránnak megengednénk, hogy nukleáris fegyverei legyenek. Ez a megkerülhetetlen lényeg.”

„… E megállapodás elfogadása és végrehajtása szilárd alapokra helyezi a nemzetközi közösség támogatását egy olyan terv iránt, amely biztosítja, hogy Irán soha ne szerezzen, vagy birtokoljon atomfegyvereket. S ezzel elhárít egy különlegesen törékeny térség felett lebegő fenyegetést, másokat is elriaszt attól, hogy atomfegyvereket próbáljanak kifejleszteni, biztonságot nyújt saját és szövetségeseink állampolgárainak, és biztosítja a világot arról, hogy a legnehezebb problémákat is sikeresen lehet diplomáciai eszközökkel kezelni. ”

A külügyminiszter ezzel fejezte be: „… Az Iránnal kötött nukleáris megállapodás hatalmas pozitív lépést jelent egy olyan időben, amikor a problémák megoldása és a veszély csökkentése szinte soha nem volt sürgetőbb, különösen a Közel-Keleten. Az Iránnal kötött megállapodás nem csodaszer a térséget szétszaggató szektariánus és szélsőséges erőszak ellen. De a történelem fordulópontnak ítélheti majd, egy olyan pillanatnak, amikor a stabilitás építői átvették a kezdeményezést a remények eltipróitól, és amikor meg tudtuk mutatni, ahogyan az előttünk élt nemzedékek is, hogy amikor a legjobbat követeljük magunktól és ragaszkodunk ahhoz, hogy mások is hasonlóan magas színvonalhoz tartsák magukat – amikor ezt tesszük, akkor roppant hatalmunk van, hogy a világot biztonságosabbá és emberibbé formáljuk. Erről szól ez, és remélem, ezt tesszük majd az eljövendő napokban.”

További információ (angol nyelven):

Forrás: The Nuclear Agreement With Iran | Posted by DipNote Bloggers | September 2, 2015

 

Posted in Foreign Policy | Tagged , , , , , , , | Comments Off

BESZÉD AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK NEM HIVATALOS ÜLÉSÉN AZ ISZLÁM ÁLLAM (ISIS) LMBT SZEMÉLYEK ELLENI TÁMADÁSÁRÓL

Samantha Power, az USA állandó ENSZ képviselője | New York | 2015. augusztus 24.

Ma történelmet írunk az ENSZ-ben. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa eddig még soha nem tartott ülést LMBT kérdésekről.

Megtiszteltetés, hogy együtt lehetünk házigazdái ennek az ülésnek Chilével, mely továbbra is szilárd támogatója az LMBT jogoknak, s tágabb értelemben a civil társadalom megerősítésének világszerte.

Hadd mutassam be a hozzászólókat. Jan Eliasson, főtitkár- helyettes, aki Ban Ki-Moon főtitkárral együtt fáradhatatlanul dolgozik az LMBT jogok előmozdításán az ENSZ-ben – ahol példa nélküli lépéseket tett az LMBT jogok érdekében – és szerte a világon. Itt van Jessica Stern is a Nemzetközi Meleg és Leszbikus Emberi Jogi Bizottság (International Gay and Lesbian Human Rights Commission) képviseletében, mely civil szervezet kritikus fontosságú munkát végez az LMBT személyek védelme érdekében, többek között a mai megbeszélés tárgyát képező helyeken is. Végül kimondhatatlanul hálásak vagyunk egy férfinak, akit „Adnan”-nak fogunk hívni, valamint Subhi Nahasnak, akik beszélni fognak ma itt. Hallhatják majd őket személyesen, de szeretnék én is néhány szót szólni rólunk.

„Adnan” nem Adnan valódi neve –ezt az álnevet használja, hogy elrejtse személyazonosságát. Adnan az után menekült el észak Irakból, hogy az ISIS halált szabott ki rá azért, mert meleg. Adnan az Iraki Menekülteket Segítő Project (Iraqi Refugee Assistance Project) pártfogoltja, ez a rendkívüli szervezet tette lehetővé az ő mai részvételét. Még mindig fél attól, hogy az ISIS megtámadja, ha azonosítja, ez az oka annak, hogy videó kapcsolat helyett telefonon beszél ma a Tanács előtt. Adnan biztonsága érdekében kérem, hogy se hang-, se videó felvételt ne készítsenek e történelmi esemény során.

Subhi Nahas egy meleg férfi és az LMBT jogok szószólója Szíriából, akinek a Jabat al-Nusra halálos fenyegetése miatt kellett otthonából elmenekülnie. De a halálos fenyegetések tovább folytatódtak– ezúttal az ISIS-től – a szomszédos Libanonba majd Törökországba való menekülése után is. Jelenleg az Egyesült Államokban él.

Adnan és Subhi tapasztalatai – amint hallani fogják – különbözőek, de fontos párhuzamosságokat mutatnak. Mindketten hátrányos megkülönböztetéseknek, fenyegetéseknek és támadásoknak voltak kitéve mielőtt lakóhelyükön erőszakos szélsőséges csoportok szerezték meg a hatalmat. Mindkettőjükre halált szabtak ki azért, mert melegek, és ismertek olyan LMBT személyeket, akiket megöltek. És mindkettőjüknek el kellett menekülniük otthonaikból azért, akik.

Nem egyedi esetek az övék, hanem inkább egy módszeres abúzus rendszerébe illenek.  Idáig azonban az Adnanhoz és Subhihoz hasonló LMBT személyek elleni ISIS támadások alig kaptak nemzetközi figyelmet. Ma megtesszük a szükséges lépést e mulasztás orvoslása érdekében.

Az ISIS nem próbálja palástolni a LMBT személyek elleni bűntetteit – közvetíti őket, hogy az egész világ lássa. Sokan láttuk a videókat. Az ISIS végighajt és ütlegel egy embert az utcákon – azért, mert meleg.  Az ISIS felhajt embereket épületek tetejére és leveti őket onnan – azért, mert melegek. Az egyik ilyen videón, mely állítólag Szíriában készült, tudatják velünk, hogy az áldozatot azon kapták, hogy egy meleggel volt viszonya. Bekötött szemmel fel kellett mennie egy épület tetejére, ahonnan lelökték. Szenvedései itt nem értek véget. Az áldozat csodálatos módon túlélte a zuhanást, hogy azután halálra kövezze a lent rá váró csőcselék. A hírek szerint a tömegben lévő gyerekeket arra bátorították, hogy ők is ragadjanak követ és vegyenek részt ebben.

A csőcselék ebben az esetben fontos üzenetet hordoz: bár az LMBT személyek elleni támadások szaporodni látszanak amióta az ISIS hatalma nőtt a régióban, ez a fajta erőszak és gyűlölet létezett már jóval a csoport drámai megerősödése előtt is, és az erőszak és gyűlölet messze továbbterjed az ISIS területein. Lehet, hogy az azon a rémületes videón bemutatott áldozatot az ISIS taszította a halálba, de végső soron a köveket dobáló, az ISIS csoportjához nem tartozó emberek ölték meg őt. Hasonlóképpen, mielőtt Subhi Nahasnak a Jabat al-Nusra halálos fenyegetése miatt el kellett menekülnie hazájából, már a szíriai kormány katonáitól és érték támadások azért, mert meleg. Az ISIS hatalomra jutása előtt Adnant melegsége miatt többször megtámadta egy orrgyilkos banda, egyszer olyan súlyosan bántalmazták, hogy utána alig tudott járni.

Azzal a céllal gyűltünk ma össze a Biztonsági Tanácsban, hogy elítéljük ezeket a cselekményeket, követeljük azok leállítását, és elkötelezzük magunkat, hogy egy nap az elkövetők az igazságszolgáltatás előtt felelnek tetteikért.  Fontos, hogy egységesen ítéljük el ezeket a cselekményeket.   .  Ez az első eset a történelemben, hogy a Biztonsági Tanács megbeszélést tart a LMBT személyek áldozattá tételéről.   Ez az első alkalom, hogy egyhangúlag azt mondjuk, helytelen embereket szexuális irányultságuk vagy nemi identitásuk miatt támadni. Ez egy történelmi lépés. És ez, amint mindannyian tudjuk, egy megkésett lépés.

Ám bármennyire is kritikus fontosságú és példa nélküli ez a lépés, az ISIS LMBT emberek elleni erőszakos és módszeres támadásainak elítélése a legkönnyebb lépés, amit ma megtehetünk. Mert ugyan a mai ülés központjában a LMBT személyek elleni ISIS bűntettek állnak, tudjuk, hogy a probléma sokkal kiterjedtebb. Gondoljunk csak ENSZ emberi jogi főbiztosának júniusi jelentésére, amely azt találta, hogy emberek ezreit ölték, vagy sebesítettek meg brutálisan szerte a világon szexuális irányultságuk, vagy nemi identitásuk miatt. A jelentés szerint „az összkép továbbra is az LMBT és interszexuális személyek elleni folyamatos, elterjedt, erőszakos abúzust, zaklatást és hátrányos megkülönböztetést mutat minden térségben … , mely gyakran büntetlen marad.”

Mindannyian elszörnyedünk az ISIS videókat látván, amelyeken embereket taszítanak a halálba. De vajon mi az ezekben a videókban, ami annyira megrázza kollektív lelkiismeretünket? Lényegében az, hogy megtagadják egy ember alapvető jogát ahhoz, hogy az lehessen, aki. Az ISIS dönt arról, hogy szexuális irányultsága vagy nemi identitása miatt egy személy nem érdemes arra, hogy éljen.

Bár ezeket a bűntetteket teljesen igazságtalannak és helytelennek érezzük, mégis meg kell kérdeznünk magunktól: Miért elfogadható az, ha egy LMBT személytől más emberi jogokat megtagadnak? Miért kellene LMBT embereket bebörtönzi csak azért, akik? Miért kellene hagynunk, hogy a rendőrség megtagadja az LMBT személyek ellen elkövetett támadások és fenyegetések kivizsgálását?  Miért kellene elfogadnunk, hogy LMBT embereknek elutasításban legyen részük iskoláktól, munkahelyektől, vagy a társadalombiztosítástól azon az alapon, hogy kit szeretnek? Az összes kérdésre ugyanaz a válasz: Nem szabadna elfogadnunk. De túl gyakran azt tesszük.

Semmilyen vallási hit nem teszi jogossá azt, hogy embereket épületek tetejéről letaszítsanak, vagy halálra kövezzenek az alapján, hogy kit szeretnek.  Semmilyen kulturális értékrend nem mentség arra, hogy megtagadjuk egy gyilkosság, támadás, vagy halálos fenyegetés kivizsgálást azért, mert az áldozat meleg. Ezek nem a Nyugat által erőltetett jogok, és nem Észak próbálja ezt az értékrendet a Délre ráerőltetni.

Mégis a világ túl nagy részén tartják az LMBT jogok megtagadását még mindig erkölcsösnek és igazságosnak. Törvények alapján kriminalizálnak LMBT embereket, a helyett, hogy azokat az embereket helyeznék vád alá, akik megsértik a jogaikat.  Ennek meg kell változnia.

Ez a változtatás azzal kezdődik, hogy igyekszünk megállítani a szexuális irányultság vagy nemi identitás miatt elkövetett támadásokat.  Valamint hogy lépéseket teszünk azért, hogy e förtelmes és brutális bűntények elkövetői feleljenek tetteikért, tartozzanak az elkövetők az ISIS-hez, a rendőri erőkhöz, vagy legyenek saját lakóhelyünk tagjai.

Ám az erőszak megállítása nem elég. Arra kell törekednünk, hogy megvédjük az LMBT emberek jogait, bárhol is tagadják meg azokat, akár az Egyesült Nemzeteken belül is. Hogy egy példát említsek, egészen a közelmúltban, csak öt évvel ezelőtt a Nemzetközi Meleg és Leszbikus Emberi Jogi Bizottságtól (International Gay and Lesbian Human Rights Commission) – a civil szervezettől, melyet a ma velünk levő Jessica Stern vezet – tevékenységi területük miatt megtagadták az ENSZ akkreditációt az ENSZ Nem Kormányzati Szervezetek Bizottságába (UN NGO Committee).  Hallani fognak ma arról, milyen kritikus fontosságúak ezek a tevékenységek. Ennek eredményeként Jessica és szervezetének más tagjai még csak nem is látogathattak ilyen üléseket, mint ez, nem hogy beszélhettek volna – itt sem lehetnének a teremben. Mára néhány tagállam sikeres kampányának és a civil társadalom támogatásának köszönhetően Jessica szervezete megkapta az akkreditációt, és felemelheti a hangját itt, a megfelelő helyen.  Mindazonáltal a Jessicáéhoz hasonló csoportoktól még mindig megtagadják az akkreditációt hasonló ürüggyel.

Tovább kell folytatnunk a munkát annak érdekében, hogy egyenlő jogokat biztosítsunk az LMBT személyek számára országainkban, még azokban is – beleértve az Egyesült Államokat – ahol jelentős haladást értünk el.  Bár épp ebben az évben hatalmas lépéseket tettünk az Egyesült Államokban az LMBT jogok előmozdítása érdekében, nincs olyan illúziónk, hogy a munkát bevégeztük.  Országaink mindegyike többet tehet és kell is tennie e jogok előmozdításáért az országon belül.

Hadd fejezzem be és adjam át szót a tisztelt társ-házigazdának, Barros-Melet nagykövetnek. Ebben az évben emlékezünk meg az Egyesült Nemzetek Szervezete létrehozásának 70. évfordulójáról. Joggal mondhatjuk, hogy az alapokmány megfogalmazói nem gondolták úgy, hogy az LMBT jogok is az egyenlő jogokra vonatkozó elképzeléseik részét képezik. Ám ha ma olvassuk az Alapokmányt – különösen azt a részt, hogy „újból hitet teszünk … az emberi személyiség méltósága és értéke … mellett” – lehetetlen nem észrevenni a mindannyiunknak szóló felhívást az LMBT jogok megerősítésére. Lehetetlen nem látnunk, hogy egyéneknek, mint Adnan és Subhi, ugyanaz az elidegeníthetetlen méltóságuk és értékük van. És lehetetlen nem felvállalni a jogaikért folytatott harcukat, mint sajátunkat, ahogyan azt más jelentős emberi jogi harcokkal is tettük az elmúlt hét évtized során.  Ma egy kicsi, de jelentős lépést teszünk e munka felvállalására. Ez nem lehet az utolsó lépésünk.

Köszönöm.

S ezzel szeretném átadni a szót Chile nagykövetének, Barros-Melet-nek, aki az Egyesült Államokkal együtt házigazdája a mai eseménynek.

Forrás: Remarks at a UN Security Council Arria-Formula Meeting on ISIL’s Targeting of LGBT Individuals | Samantha Power, U.S. Permanent Representative to the United Nations | New York, NY | August 24, 2015

 

Posted in Foreign Policy, Society & Values | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off

JOHN KERRY AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER BESZÉDE AZ ÜNNEPÉLYES ZÁSZLÓFELVONÁS ALKALMÁBÓL

Felvonják az Egyesült Államok zászlaját a havannai Amerikai Nagykövetségen. (fotó: USA Külügyminisztérium)

Felvonják az Egyesült Államok zászlaját a havannai Amerikai Nagykövetségen. (fotó: USA Külügyminisztérium)

Havanna, 2015. augusztus 14.

KERRY KÜLÜGYMINISZTER: Kérem, mindannyian üljenek le. Nagyon, nagyon köszönöm.  Muchas gracias.  Buenos dias. Annyira sajnálom, hogy egy kicsit késtünk ma, de milyen szép volt az ide vezető út, és milyen csodálatos itt lenni. És köszönöm, hogy jövőbeni szállítóeszközömet itt hagyták nekem. Imádom. (nevetés)

A kubai delegáció tisztelt tagjai – Josefina, köszönöm, hogy élen járt, s köszönöm a sok munkát, amit a delegációjával végeztek; a diplomáciai testület excellenciás hölgyei és urai; korábbi és jelenlegi kollégáim Washingtonból; DeLaurentis nagykövet úr és a nagykövetség minden munkatársa; és barátaink világszerte, akik nézik ezt az eseményt, köszönöm, hogy itt vannak ma velünk ebben az igazán történelmi pillanatban, amikor arra készülünk, hogy itt, havannai nagykövetségünkön felvonjuk az Egyesült Államok zászlaját, mely 54 év után diplomáciai kapcsolataink újbóli felvételét szimbolizálja. Ez egyben az első alkalom is 1945 óta, hogy az Egyesült Államok külügyminisztere Kubába látogat. (taps)

Nagyon otthon érzem magam itt ma délelőtt, és hálás vagyok azoknak, akik eljöttek, hogy részt vegyenek ezen az ünnepségen és itt állnak nagykövetségünk épülete körül, s azért érzem otthon itt magam, mert ez egy igazán emlékezetes alkalom – egy nap, amikor félretoljuk az akadályokat és feltérképezzük az új lehetőségeket.

S e szellemben mondom országom nevében Los Estados Unidos acogen con beneplacito este nuevo comienzo de su relacion con el pueblo y el Gobierno de Cuba. Sabemos que el camino hacia unas relaciones plenamente normales es largo, pero es precisamente por ello que tenemos que empezar en este mismo instante. No hay nada que temer, ya que seran muchos los beneficios de los que gozaremos cuando permitamos a nuestros ciudadanos conocerse mejor, visitarse con mas frecuencia, realizar negocios de forma habitual, intercambiar ideas y aprender los unos de los otros.*

Barátaim, azért gyűltünk ma itt össze, mert vezetőink – Obama elnök és Castro elnök –bátor döntést hoztak, hogy kiszabaduljanak a történelem fogságából és a ma és a holnap lehetőségeire összpontosítsanak. Ez nem jelenti azt, hogy el kell felejtenünk, vagy el fogjuk felejteni a múltat, hogyan is tehetnénk? A képek, legalábbis az én korosztályom számára, kitörölhetetlenek.

1959-ben Fidel Castro az Egyesült Államokba jött, ahol lelkes tömeg köszöntötte. Amikor a következő évben visszatért az ENSZ Közgyűlésre, az akkori szovjet főtitkár, Nyikita Hruscsov megölelte. 1961-ben kibontakozott a Disznó-öböl tragédiája, amiért Kennedy elnök vállalt felelősséget.  És 1962 októberében kirobbant a rakétaválság – 13 nap, amely a nukleáris háború szélére sodort minket. Diák voltam akkor, és még ma is emlékszem vezetőink feszült arcára, a baljóslatú térképre, amely az ellenséges hajók mozgását mutatta, a közelgő határidőre, és a különös szóra – karantén. Nyugtalanok és bizonytalanok voltunk a jövőt illetően, mert nem tudtuk, hogy ha lehunyjuk este a szemünket, mit találunk másnap reggel, amikor felébredünk.

Ebben a fagyos környezetben a diplomáciai kapcsolatok Washington és e főváros között előbb feszültté váltak, majd végzetesen megromlottak, végül megszűntek. Az 1960-as évek végén az amerikai nagykövet elhagyta Havannát. A következő január elején Kuba azt követelte, hogy lényegesen csökkentsük diplomáciai missziónk létszámát, és ekkor Eisenhower elnök úgy határozott, nincs más választása, mint bezárni a nagykövetséget.

Az amerikai személyzet nagy része hamarosan távozott, de néhányuk itt maradt, hogy átadja a kulcsokat svájci kollégáinknak, akik szorgalmasan és becsülettel védték érdekeinket több mint 50 éven át. Épp most találkoztam Didier Burkhalter külügyminiszter úrral, örökre hálásak leszünk Svájcnak szolgálatukért és segítségükért. (taps)

A nagykövetségen maradtak között volt három tengerészgyalogos: Larry Morris, Mike East, és Jim Tracy. Amikor kiléptek az épületből, egy, köztük és a zászlórúd között álló nagy tömeggel találták szemben magukat. Nagy volt a feszültség. Senki nem érezte biztonságban magát.  De a tengerészgyalogosoknak végre kellett hajtaniuk küldetésüket. És a tömeg lassan szétnyílt előttük, ahogy a zászlórúd felé közeledtek, levonták a Régi Dicsőséget (NB: az amerikai zászló egyik elnevezése), összehajtották, majd visszatértek az épületbe.

Larry, Mike és Jim elvégezték feladatukat, de egy bátor ígéretet is tettek arra, hogy egy nap visszatérnek Havannába és újra felvonják a zászlót. (taps)

Akkor senki sem tudta volna elképzelni, hogy milyen messze lesz az a nap.

Az amerikai-kubai kapcsolatokat több mint egy fél évszázadra felfüggesztette a hidegháborús politika.  Ez alatt az idő alatt amerikaiak és kubaiak egy egész generációja nőtt fel és öregedett meg. Az Egyesült Államokban tíz új elnök szolgált. Egy egyesült Németországban a berlini fal már egy halványuló emlék. A szovjet bilincsekből kiszabadulva, Kelet-Európa újra a virágzó demokráciák otthona.

Múlt héten Hanoiban voltam az Egyesült Államok és Vietnám közötti kapcsolatok normalizálásának 20. évfordulója alkalmából. Gondoljanak bele. Egy hosszú és borzalmas háborút, mely maradandó sebeket okozott testnek és léleknek, két évtized kölcsönös gyógyulás, majd másik két évtized diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatépítés követett. Ez alatt az időszak alatt Vietnám egy erőszak által szétszaggatott országból egy dinamikus társadalommá fejlődött, a világ leggyorsabban növekvő gazdaságával. És ez alatt az idő alatt, a kibékülés és normalizálódás közben, a kubai-amerikai kapcsolatok nem tudtak kiszabadulni a múlt fogságából.

Mindeközben az új technológiák lehetővé tették az emberek számára mindenhol, hogy élvezzék a hatalmas óceánokon és szárazföldi területeken átívelő közös projektek előnyeit. Barátaim, nem kell ahhoz GPS, hogy felismerjük, a közös elszigetelődés és elidegenedés útja, amin az Egyesült Államok és Kuba járt, nem volt helyes út, és eljött az ideje, hogy ígéretesebb irányba induljunk.

Az Egyesült Államokban ez azt jelenti, felismerjük, hogy nem az USA politikája az az üllő, amin Kuba jövőjét kovácsolják. Évtizedek jó szándéka ellenére, a múlt politikája nem vezetett Kubában demokratikus átmenethez. Hasonlóképpen irreális lenne elvárni, hogy a kapcsolatok normalizálásának rövid távon átalakító hatása lenne. Végül is Kuba jövőjét a kubaiaknak kell kialakítaniuk. A kormányzás és az elszámoltathatóság természetének és minőségének felelőssége nem egy külső hatalmon, hanem – ahogyan kell – kizárólag ennek az országnak az állampolgárain nyugszik.

Ám Havanna vezetőinek – és a kubai népnek – tudniuk kell azt is, hogy az Egyesült Államok mindig a demokratikus elvek és reformok védelmezője marad. Ahogyan sok más kormány ezen a féltekén és azon kívül, továbbra is sürgetni fogjuk a kubai kormányt, hogy teljesítse az ENSZ és az Amerika-közi emberjogi megállapodásokban foglalt kötelezettségeit – kötelezettségeket, amelyek érvényesek az Egyesült Államokra és az Amerikai földrész minden más országára is.

Továbbra is az a meggyőződésünk, hogy a kubai népet legjobban az igazi demokrácia szolgálja, ahol az emberek szabadon választhatják meg a vezetőiket, kifejezhetik gondolataikat, gyakorolhatják vallásukat, ahol a gazdasági és társadalmi igazságosság iránti vállalásokat jobban végrehajtják, ahol az intézmények felelősséggel tartoznak azoknak, akiket szolgálnak, és ahol a civil társadalom független és virágozhat.

Hadd tegyem világossá: A normális diplomácia kapcsolatok létrehozása nem szívesség egyik kormány részéről egy másik kormány felé; olyasmi az, amit két ország együttesen tesz meg mindkét ország állampolgárainak hasznára.  És ebben az esetben követségeink újbóli megnyitása két szinten is fontos: a népek között és a kormányok között is.

Először is úgy hisszük, segít országaink lakosainak, ha jobban megismerik egymást, találkoznak egymással. Ezért tekintjük bíztatónak, hogy az amerikai beutazások száma Kubába már 35 százalékkal emelkedett január óta, és ez a szám tovább növekszik. Bíztató, hogy egyre több amerikai cég próbálja felderíteni a kereskedelmi vállalkozások lehetőségeit itt, melyek lehetőségeket biztosítanak majd Kuba saját, egyre növekvő számú vállalkozóinak, és az is bíztató, hogy amerikai cégek érdeklődést mutatnak arra, hogy segítsék Kubát telekommunikációs és internet kapcsolatainak fejlesztésében, valamint hogy az itteni kormány nemrég megígérte, hogy új és jobban megfizethető wifi hotspotok tucatjait hozza létre.

Szeretnénk elismerésünket kifejezni a kubai-amerikai közösségnek a két ország közötti kapcsolatok kiépítésében játszott különleges szerepéért. Itt is vannak ma velünk e közösség képviselői, néhányan közülük itt, mások az Egyesült Államokban születtek. Szoros kulturális és családi kötelékeikkel nagyban hozzájárulhatnak a létrehozni szándékozott kétoldalú együttműködés és fejlődés szelleméhez, csakúgy, ahogy nagyban hozzájárulnak fogadott hazájuk közösségeihez.

A diplomácia kapcsolatok helyreállítása kormányaink számára is megkönnyíti a közös munkát. Hiszen szomszédok vagyunk, s a szomszédoknak mindig sok megbeszélni valójuk van olyan területeken, mint a polgári légiközlekedés, a migrációs politika, a katasztrófavédelem, a tengeri környezet védelme, a globális klímaváltozás, és más nehezebb és bonyolultabb kérdések.  A normális kapcsolatok megkönnyítik a tárgyalásokat, és a tárgyalások elmélyítik a megértést, még akkor is, ha pontosan tudjuk, nem fogunk mindenre ugyanazzal a szemmel tekinteni.

Tudjuk, hogy Obama elnök új politikájának ellenére a Kubával való kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozó általános amerikai embargó érvényben marad, és csak kongresszusi határozattal oldható fel – olyan lépés ez, amit határozottan támogatunk.  Mostanra – (taps). Mostanra Obama elnök lépéseket tett a könnyítésekre a banki átutalások, a kubai magánvállalkozók megsegítését célzó export-import, a telekommunikáció, és a családi utazások területein, de ennél tovább akarunk menni. Mindezen változások célja, hogy segítsük a kubaiak kapcsolódását a világhoz és életük jobbá tételéhez. S ahogyan mi megtesszük a magunk részét, a kubai kormányt is arra bíztatjuk, hogy tegye állampolgárai számára könnyebbé üzleti vállalkozások indítását, kereskedelem folytatását, és az online információ elérését. Az embargó mindig is egy kétirányú utca volt – mindkét oldalnak el kell mozdítania a kubaiakat visszatartó korlátozásokat.

Mielőtt zárnám beszédem, szeretnék őszintén köszönetet mondani az amerikai földrész vezetőinek, akik régóta sürgették az Egyesült Államokat és Kubát a normális kapcsolatok helyreállítására.  Köszönöm a Szentatyának, Ferenc pápának és a Vatikánnak, hogy támogatták egy új fejezet nyitását országaink között. És úgy gondolom, nem véletlen, hogy a Szentatya épp most jön ide, majd Washingtonba, az Egyesült Államokba. Elismerésemet fejezem ki Obama elnöknek és Castro elnöknek bátorságukért, hogy a jelentős ellenállás ellenére összehoztak bennünket. Hálás vagyok Roberta Jacobson külügyi államtitkárnak és csapatának, kollégáinknak a kubai külügyminisztériumban, misszióvezetőnknek, Jeff DeLaurentis nagykövetnek és rendkívüli képességű munkatársainak mindazért a nehéz munkáért, ami elvezetett a mai napig. És csak annyit szeretnék mondani a nagykövetség csodálatos munkatársainak, ha azt hitték, hogy elfoglaltak voltak az elmúlt hónapokban, kapcsolják be a biztonsági övüket.

De mindenek felett, mindenek felett, szeretném kifejezni elismerésemet a kubai népnek és az Egyesült Államokban élő kubai-amerikai közösségnek.  Jose Marti azt mondta egyszer: “minden, ami elválasztja az embereket, az emberiség elleni bűn.” Nyilvánvaló, hogy a múlt eseményei, a kemény szavak, a provokációk és megtorló akciók, az emberi tragédiák – mindez súlyos töréshez vezetett, ami kárt okozott emberiességünkben.  Túl sok áldozattal és túl sok szomorúsággal járt az elmúlt időszak, túl sok évtizednyi gyanakvás és félelem volt köztünk.  Ezért tölt el bizakodással, hogy oly sokan a szoros mindkét oldalán, akár családi kötelékeik okán, akár egyszerűen csak azért, mert szeretnének a düh helyett valami konstruktívabbat látni, azonosulni tudnak ezzel az új útkereséssel.

Nincsenek illúzióink azt illetően, hogy az út, amelyen elindultunk, mennyire göröngyös lesz.  De mindkét országban bízunk egymás jószándékában, bízunk a kialakított emberi kapcsolatokban, és örülünk a kialakulóban lévő barátságoknak.

Biztosak vagyunk benne, hogy most jött el az ideje annak, hogy kinyújtsuk a kezünket egymás felé, mint két olyan nép, akik többé már nem ellenségek vagy riválisok, hanem szomszédok – itt az ideje, hogy kibontsuk a zászlainkat, felemeljük őket, és tudassuk a világgal, hogy jót kívánunk egymásnak.

Estamos seguros de que este es el momento de acercarnos: dos pueblos ya no enemigos ni rivales, sino vecinos. Es el momento de desplegar nuestras banderas, enarbolarlas y hacerle saber al resto del mundo que nos deseamos lo mejor los unos a los otros.**

Ez a gyógyító küldetés jár a fejemben, most, amikor Larry Morrishoz, Jim Tracy-hez, and Mike East-hez fordulok.  Ötvennégy évvel ezelőtt, Önök, uraim, megfogadták, hogy visszatérnek Havannába, és újra felvonják azt a zászlót az Amerikai Nagykövetség felett, amelyet leengedtek azon a régi januári napon.  Ma, Obama elnök és az amerikai nép nevében felkérem Önöket, hogy tegyenek eleget fogadalmuknak, és adják át a csillagos-sávos lobogót a követséget mostantól védő katonai egység tagjainak.

Larry, Jim, és Mike, most Önökön a sor, hogy betartsák a szavukat, és kimondják azt, ami minden diplomatát, és az Egyesült Államok tengerészgyalogosságának minden tagját büszkévé tenne: Megfogadtam, betartottam.  Köszönöm.

* A spanyol nyelvű szöveg magyar fordítása: Az Egyesült Államok örömmel üdvözli az új kapcsolatok kezdetét a kubai néppel és a kubai kormánnyal. Tudjuk, hogy hosszú az út a kapcsolatok teljes normalizálásáig, de pont ez az oka annak, hogy most kell nekikezdenünk. Nincs mitől félni, óriási lesz a haszon: lehetővé teszi majd az emberek számára, hogy jobban megismerjék, és gyakrabban meglátogathassák egymást, hogy rendszeres üzleti kapcsolatban legyenek, és hogy kicserélhessék gondolataikat és tanulhassanak egymástól.

**A spanyol nyelvű szöveg jelentése megegyezik a felette levő bekezdés szövegével.

Forrás: Remarks at Flag Raising Ceremony | John Kerry, Secretary of State | U.S. Embassy, Havana, Cuba | August 14, 2015

 

Posted in Foreign Policy | Tagged , , , , | Comments Off

HÉT DOLOG, AMIT AZ EMBERKERESKEDELEMRŐL TUDNUNK KELL

Írta Kari Johnstone | 2015. július 27.

Egy fiatal nő, aki megmenekült az emberkereskedők hajójáról. (fotó: ©AP Images)

Egy fiatal nő, aki megmenekült az emberkereskedők hajójáról. (fotó: ©AP Images)

John Kerry külügyminiszter ma nyilvánosságra hozta a 2015. évi Jelentést az Emberkereskedelemről (2015 Trafficking in Persons –TIP- Report). Amint azt az emberkereskedelem áldozatainak védelméről szóló törvény (Trafficking Victims Protection Act – TVPA) előírja, a TIP Jelentés megvizsgálja, hogy mit tesznek a kormányok világszerte a modern rabszolgaság leküzdése érdekében. Az idei jelentés, mely a 15., 188 országról, beleértve az Egyesült Államokat is, és  területről ad szöveges elemzést. Ebben az évben van a TVPA törvény 15. évfordulója is.

Ebből az alkalomból az USA Külügyminisztériumának az emberkereskedelem monitorozásával és az ellene való küzdelemmel foglalkozó hivatala (Office to Monitor and Combat Trafficiking in Persons) szeretne megosztani Önökkel hét tényt, melyeket tudniuk kell az emberkereskedelemről.

1. Az emberkereskedelem, amit modern rabszolgaságként is ismernek, létezik a 21. században, és még az Egyesült Államokban is.

Bár a rabszolgaság intézményét majd másfél évszázaddal ezelőtt törvényen kívül helyezték az Egyesült Államokban, becslések szerint ma szerte a világon – beleértve az Egyesült Államokat is – több mint 20 millió felnőtt és gyermek áldozata van a modern rabszolgaságnak. A „modern rabszolgaság” és az „emberkereskedelem” fogalmát szinonimaként, átfogó terminusokként használják e bűncselekményre, mely erőszak, megtévesztés, vagy kényszerítés eszközeivel használ fel valakit kényszermunkára, vagy üzletszerű szexuális szolgáltatásokra. Amikor egy 18 év alatti embert bírnak rá, hogy üzletszerű szexuális aktusban vegyen részt, akkor az bűncselekmény, függetlenül attól, hogy használtak-e erőszakot, megtévesztést, vagy kényszerítést.

2. Bárki lehet emberkereskedelem áldozata.

Az emberkereskedelem jelenségének – legyen az kényszermunka, vagy szexuális célú emberkereskedelem – lényege a rabszolgaságba kényszerítés számos formája: háziszolgaság, adósság-fogság, gyermek kényszermunka, gyermekek szexuális célú embercsempészése, és gyermek katonák jogellenes toborzása és bevetése. Az emberkereskedelem érint nőket, férfiakat és transzneműeket, felnőtteket éppúgy, mint gyermekeket, és az összes társadalmi-gazdasági csoport állampolgárait és tagjait.  Nők is áldozatul esnek kényszermunka célú embercsempészetnek számos gazdasági szektorban, köztük a mezőgazdaságban és a vendéglátásban, csakúgy, mint a háztartásokban. Ugyanakkor fiúk és férfiak is áldozatai lehetnek a szexuális célú emberkereskedelemnek.

3. Az áldozatok kezdetben hajlandónak mutatkozhatnak a részvételre, később azonban emberkereskedelem áldozatai lesznek.

Az, hogy egy személy eredetileg beleegyezett bizonyos munkavállalásba annak reményében, hogy elvándorlásával jobb álláshoz jut, vagy le tudja dolgozni adósságát, egyáltalán nem számít, amint a személy szabad akarata veszélybe kerül. Az embercsempészek gyakran az áldozatok e kezdeti beleegyezését használják fel arra, hogy rájuk süssék a bélyeget: ez az ő döntésük volt, és továbbra is munkára kényszerítik őket. Az a személy, akinek ilyen esetekben erőszakkal, megtévesztéssel, vagy kényszerítéssel kell szembenéznie, emberkereskedelem áldozata.

4. Az embercsempészet és az emberkereskedelem két különböző bűncselekmény.

Az „emberkereskedelem” és az „embercsempészet” fogalmait gyakran összemossák vagy szinonimaként használják, azonban ez két különböző bűncselekmény. A „csempészett” személyt átviszik egy nemzetközi határon, és nem tekinthető áldozatnak, ha más bűncselekmény nem történt. Embercsempészéskor az egyén beleegyezik abba, hogy átvigyék, és a közte és az embercsempész közötti üzlet jellemzően lezárul, amikor a migráns kifizette a csempészt és átért a határon. Ezzel szemben az a személy, aki emberkereskedők karmai közé kerül, a nemzetközi jog szerint bűncselekmény áldozatává válik, olyan bűncselekményé, melyben erőszak, megtévesztés, vagy kényszerítés játszik szerepet. Megjegyzendő, hogy nem kritérium, hogy elmozdítsák az áldozatot. Az egyéneket emberkereskedelem áldozatainak tekinthetjük függetlenül attól, hogy szolgaságba születtek, olyan helyre vitték őket, ahol kizsákmányolják őket, előzőleg beleegyezetek abba, hogy egy emberkereskedőnek dolgozzanak, vagy az emberkereskedelemben való érintettségük közvetlen következményeként vettek részt bűnügyben.

5. A természeti csapások miatt sebezhető emberek esetében nagyobb az emberkereskedelem kockázata.

A természeti csapások – mint például az idei földrengés Nepálban, vagy a Haiyan tájfun a Fülöp-szigeteken 2013-ban – miatt sok embernek kell elhagynia lakhelyét, s emiatt könnyebben esnek emberkereskedelem áldozatául. A kormányoknak gyors és átgondolt válaszlépésekkel kell biztosítaniuk, hogy állampolgáraikat nem zsákmányolják ki közvetlenül a katasztrófák után. Például a Fülöp-szigetek kormányának korábbi erőfeszítései az emberkereskedelemmel szemben lehetővé tették, hogy gyorsan válaszlépéseket tegyenek a Haiyan tájfun után, és helyi civil szervezetekkel együtt dolgozva biztonságot teremtsenek, és ellenőrző pontokat alakítsanak ki a kiürítési központokban, a sátortáborokban, és a fő közlekedési csomópontokon. Ezek a megelőző intézkedések segítettek megvédeni a sebezhető lakosságot, akik nagy tömegben vándoroltak az ország más részeibe és ideiglenes menekülttáborokban vagy más lakóhelyeken telepedtek le.

6. Találkozási pontok  lehetnek a környezeti viszonyok romlása és az emberkereskedelem, illetve a kényszermunka és a szexuális célú emberkereskedelem között.

Azok az ágazatok, melyekben különösen magasak a környezeti kockázatok – mint például a mezőgazdaság, halászat, fakitermelés, és bányászat – szintén azok az ágazatok, melyekben igazoltan kényszermunkát alkalmaznak. Még valószínűbb mind az emberek, mind a természet kizsákmányolása akkor, ha a hasznot törvénytelen, szabályozatlan, vagy a környezetet károsító módon termelik, és olyan területeken, ahol gyenge a felügyelet és a törvények betartatása. Továbbá bizonyos ágazatok – mint például a bányászat – és a szexuális célú emberkereskedelem közötti kapcsolat egyre inkább aggodalomra ad okot a kormányoknak és az emberkereskedelem ellen elkötelezetteknek. Bolíviai és perui lányok esnek áldozatul szexuális célú emberkereskedelemnek Peru bányavidékein, és nők és lányok esnek áldozatul szexuális célú emberkereskedelemnek a szurinami és guyanai aranybányák közelében. Civil szervezetek jelentései szerint gyermekek folyamatos üzletszerű szexuális kizsákmányolása folyik a madagaszkári bányaszektorhoz köthetően. Néhány helyen, mint például Kolumbiában, e kizsákmányolásban a szervezett bűnözés is részt vesz: bűnözők csoportjai tartják felügyeletük alatt a szexuális célú emberkereskedelmet bizonyos bányavidékeken.

7. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization) becslései szerint kényszermunkából a privát gazdasági szektorban globálisan évente 150,2 milliárd dollár törvénytelen profit keletkezik.

A 150 milliárd dollár profit kétharmadát, becslések szerint évente 99 milliárd dollárt, a megtévesztéssel vagy erőszakkal kicsikart üzletszerű szexuális célú kizsákmányolás termeli. A profit több mint egyharmada – 51,2 milliárd dollár – kényszermunkából termelődik. Megjegyzendő, hogy az emberkereskedelem áldozatainak világszerte 21 millióra becsült számából 68 százalék kényszermunka áldozata és 22 százalék esik áldozatul erőszakos szexuális kizsákmányolásnak. A maradék 10 százalék államilag elrendelt kényszermunka áldozata.

További információért a modern rabszolgaság megnyilvánulásairól világszerte olvassa el a 2015. évi Jelentést az Emberkereskedelemről (2015 Trafficking in Persons Report)*.  A 20 Ways You Can Help Fight Human Trafficking (Húsz módja annak, hogyan segíthet az emberkereskedelem elleni küzdelemben) oldalon tájékoztatást talál az egyéni segítségnyújtás módjairól.

*A Magyarországra vonatkozó fejezet magyar fordítása (PDF, 185KB, Adobe Reader letöltése)

A szerzőről: Kari Johnstone az USA Külügyminisztériumában az emberkereskedelem monitorozásával és az ellene való küzdelemmel foglalkozó hivatal (Office to Monitor and Combat Trafficiking in Persons) ideiglenes igazgatója.

Forrás: Seven Things You Should Know About Human Trafficking | By Kari Johnstone | July 27, 2015

 

Posted in Society & Values | Tagged , , , , | Comments Off

AZ ELNÖK NYILATKOZATA IRÁNRÓL

A Fehér Ház | Sajtószóvivői Iroda | Washington, D.C. | 2015. július 14.

AZ ELNÖK: Ma, két évnyi tárgyalást követően, az Egyesült Államok, nemzetközi partnereinkkel együtt, elért valamit, amit több évtizednyi ellenségeskedés nem — egy átfogó, hosszú távú megállapodást Iránnal, amely megakadályozza majd abban, hogy nukleáris fegyverhez jusson.

Ez a megállapodás azt bizonyítja, hogy az amerikai diplomácia képes valódi, jelentőségteljes változást hozni — olyan változást, amely az országunkat és a világot biztonságosabbá teszi. Ez a megállapodás egy tőről fakad az amerikai vezetés hagyományával. Több mint 50 éve annak, hogy Kennedy elnök az amerikai nép elé állt és azt mondta: „Sose tárgyaljunk félelemből, de sose féljünk tárgyalni.”  Ő akkor az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti párbeszéd szükségességéről beszélt, mely végül elvezetett az atomfegyverek terjedését korlátozó intézkedésekhez.

Azokban a napokban a kockázat a két szuperhatalom közötti katasztrofális atomháború kirobbanását jelentette. Napjainkban azzal a kockázattal állunk szemben, hogy a nukleáris fegyverek egyre több és több országba terjednek el, különösen a Közel-Keleten, mely a világ legvolatilisebb régiója.

Ma, mivel Amerika az erő és elv pozíciójából tárgyalt, megállítottuk a nukleáris fegyverek terjedését ebben a régióban. Ennek a megállapodásnak köszönhetően a nemzetközi közösség képessé válik megbizonyosodni arról, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság nem fejleszt nukleáris fegyvert.

A megállapodás elér minden olyan célkitűzést, amelyet felállítottunk, amikor keretet szabtunk a tárgyalásoknak ez év tavaszán. A nukleáris fegyverhez vezető minden utat elzártunk. És az ellenőrzést és átláthatóságot célzó rezsim, ami ennek biztosítékául szolgál, felállításra kerül. Ennek a megállapodásnak köszönhetően Irán nem fog olyan magasan dúsított uránt és fegyverszintű plutóniumot előállítani, amely az atomfegyver alapanyagaiként szolgálhatna.

A megállapodásnak köszönhetően Irán fel fogja számolni a működő centrifugáinak a kétharmadát — ezek olyan gépek, amelyek a bombához használt magasan dúsított urán előállítását szolgálják – és állandó nemzetközi felügyelet alá helyezi őket. Irán a következő évtizedben nem fogja fejlett centrifugáit urán dúsítására használni. Irán a felhalmozott dúsítotturán-készletének 98 százalékától meg fog szabadulni.

Jól kifejezi mindezek súlyát, hogy Irán jelenlegi dúsítotturán-készlete akár 10 atomfegyver előállításához is elegendő. A megállapodásnak köszönhetően ez a jelenlegi készlet akkora töredékére csökken, ami egyetlen fegyverhez elegendő. Ez a készletkorlátozás 15 évig marad érvényben.

A megállapodás értelmében Irán úgy fogja módosítani az araki reaktorának magját, hogy az ne állítson elő fegyverszintű plutóniumot. Abba is beleegyezett, hogy az elhasznált fűtőanyagot elszállítja az országból, ameddig a reaktor életciklusa tart. Legalább 15 évig nem épít majd új nehézvízzel működő reaktort.

A megállapodásnak köszönhetően, most először, abban a helyzetben leszünk, hogy ellenőrizni tudjuk az összes vállalást. Ez azt jelenti, hogy a megállapodás nem a bizalomra, hanem a számonkérhetőségre épül. Az ellenőröknek heti 7 nap, napi 24 órában lesz bejárásuk Irán kulcsfontosságú nukleáris létesítményeibe.

Az ellenőröknek hozzáférésük lesz Irán teljes nukleáris ellátási láncához — az uránbányáihoz, – őrlőüzemeihez és átalakítóüzemeihez, valamint a centrifugagyártó- és tárolóegységeihez. Mindez biztosítja azt, hogy Irán nem lesz képes ismert üzemekből titkos helyekre szállítani az anyagokat. Ezeknek az átláthatósági intézkedéseknek egy része 25 évig lesz érvényben.

A megállapodásnak köszönhetően az ellenőrök hozzáférhetnek majd bármilyen gyanús helyszínhez. Egyszerűen fogalmazva, az ellenőrzésekért felelős szervezetnek, a NAÜ-nek hozzáférése lesz ahhoz, amihez szükséges, akkor, amikor szükséges. Ez a kitétel végleges. És a NAÜ abban is megállapodott Iránnal, hogy megkapja azt a hozzáférést, amire szüksége van ahhoz, hogy elvégezze az Irán múltbéli nukleáris kutatásainak esetleges katonai dimenzióiról szóló vizsgálatot.

Végül pedig, Iránnak az Atomsorompó-egyezmény értelmében véglegesen tilos atomfegyver előállításán dolgozni; ez az az egyezmény, ami a nemzetközi közösség Iránra gyakorolt nyomásának alapjául szolgált.

Ahogy Irán lépéseket tesz annak érdekében, hogy életbe léptesse a megállapodást, enyhítést kap azok alól a szankciók alól, amelyeket nukleáris programja miatt foganatosítottunk — beleértve mind az Amerika által, mind pedig az ENSZ Biztonsági Tanácsa által kivetett szankciókat. Ezek a könnyítések fokozatosan kerülnek bevezetésre. Iránnak először fontos lépéseket kell tennie a nukleáris kérdésben mielőtt enyhülni kezdenek a szankciók. És a következő évtized során Iránnak tartania kell magát a megállapodáshoz  mielőtt további szankciók megszüntetése kerül napirendre; 5 év, mire a fegyverekre, és 8 év, mire a ballisztikus rakétákra vonatkozó szankciókra sor kerül.

Mindezt az ENSZ Biztonsági Tanács egy új határozata fogja emlékezetbe és írásba foglalni. És ha Irán megszegi a megállapodást, minden szankció azonnal életbe lép újra. Úgyhogy Iránnak egyértelmű ösztönzői vannak a megállapodás betartására, és komoly következmények arra az esetre, ha megszegné azt.

Erről szól a megállapodás. És mögötte ott van a nemzetközi közösség teljes támogatása. A Kongresszusnak most majd alkalma nyílik arra, hogy megvizsgálja a részleteket, a kormányzatom pedig készen áll arra, hogy kimerítő tájékoztatást adjon arról, hogy melyek lesznek a következő lépések.

Ahogy az amerikai nép és a Kongresszus megvizsgálja a megállapodást, fontos lesz szem előtt tartani azt is, hogy mi az alternatíva. Gondolják csak végig, mi történik a világgal e megállapodás nélkül!  A megállapodás nélkül nincs forgatókönyv, amely szerint a világ csatlakozna hozzánk Irán szankcionálásában mindaddig, amíg az teljesen felszámolja az atomprogramját. Semmi, amit az iráni kormányzatról tudunk, nem utal arra, hogy önként lefegyverezné magát efféle nyomás hatására. És a világ nem támogatna olyan erőfeszítést, amely Iránt végleg szankciók alá helyezi, amíg az megadja magát. A szankciókat azért foganatosítottuk, hogy diplomáciai megoldást találjunk, és ez meg is történt.

E nélkül a megállapodás nélkül nem lenne egyezség arról, hogy milyen korlátozások alá essen az iráni nukleáris program. Irán egyre több centrifugát lenne képes előállítani, működtetni és tesztelni, valamint képes lenne fűtőanyaggal ellátni egy reaktort, ami egy bombához való plutóniumot tud előállítani. És nem lennének olyan ellenőrzések, amelyek lehetővé tennék számunkra, hogy fényt derítsünk egy titkos nukleáris fegyverkezési programra. Más szóval, ha nem lenne megállapodás, nem lennének tartós korlátozások sem Irán nukleáris programján.

Egy ilyen forgatókönyv valószínűbbé tenné, hogy a régió más országai úgy éreznék, ők is kénytelenek nukleáris programot működtetni, nukleáris fegyverkezési versennyel fenyegetve a világ legvolatilisebb régiójában. Ugyanez kevesebb és kevésbé hatékony eszközt hagyna az Egyesült Államoknak, hogy megakadályozza Irán atomfegyverhez jutását.

Már több mint hat éve vagyok elnök és az amerikai fegyveres erők főparancsnoka. Újra és újra döntést kellett hoznom, hogy bevessünk-e katonai erőt, vagy sem. Ez a legsúlyosabb döntés, amit egy elnöknek meg kell hoznia. Többször és számos országban döntöttem az erő használata mellett. S a jövőben sem fogok habozni, hogy így tegyek, ha nemzetbiztonsági érdekünk úgy kívánja. Szilárdan hiszem, hogy nemzetbiztonsági érdekünk most attól függ, hogy meg tudjuk-e előzni Irán nukleáris fegyverhez jutását — ami azt jelenti, hogy diplomáciai megoldás nélkül nekem vagy egy következő amerikai elnöknek szembe kell néznie a döntéssel, hogy megengedheti-e, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson, és hogy katonai erőnket kell-e bevetni, hogy megállítsuk ebben.

Egyszerűbben szólva, semmilyen egyezség nem növeli annak az esélyét, hogy több háború legyen a Közel-Keleten. Mi több, semmit sem adunk fel azzal, ha kipróbáljuk, vajon ez a probléma megoldható-e békésen. Ha megtörténik a legrosszabb, vagyis hogy Irán megszegi a megállapodást, ugyanazok az alternatívák, amelyek ma nekem rendelkezésemre állnak, rendelkezésére állnak majd bármely más későbbi amerikai elnöknek is. Nincs kétségem, hogy 10 vagy 15 év múlva az a személy, aki ezt a hivatalt betölti majd, sokkal erősebb pozícióban lesz azzal, hogy Irán messzebb lesz a fegyvertől, s azzal, hogy az ellenőrzések és átláthatóság lehetőséget nyújtanak nekünk az iráni program ellenőrzésére.

Ezen okból úgy hiszem, felelőtlenség lenne felhagyni e megállapodással. Ám egy ilyen súlyos kérdésben fontos, hogy az amerikai nép és képviselőik a Kongresszusban minden lehetőséget megkapjanak arra, hogy áttekintsék a megállapodást. Hiszen a részletek számítanak. Ezeket a részleteket néhányan a világ legjobb atomtudósai közül dolgozták ki. S egy olyan országgal van dolgunk – Iránnal – amely több mint 35 éve az Egyesült Államok esküdt ellensége. Így örömmel tekintek egy nagyszabású kongresszusi vita elé erről a kérdésről, és üdvözlöm e megállapodás részletekbe menő alapos ellenőrzését.

Azonban emlékeztetni fogom a Kongresszust arra, hogy az ember nem a barátaival köt ilyen egyezményt. Akkor tárgyaltunk fegyverzetellenőrzési megállapodásról a Szovjetunióval, amikor annak az országnak eltökélt szándéka volt, hogy elpusztítson minket. S azok a megállapodások végül biztonságosabbá tettek minket.

Biztos vagyok abban, hogy ez a megállapodás megfelel az Egyesült Államok és szövetségeseink nemzetbiztonsági érdekeinek. Ezért meg fogok vétózni minden olyan törvényt, amely meggátolja e megállapodás sikeres végrehajtását.

Nem kell elfogadnunk a konfliktusok elkerülhetetlen spirálját. S pláne nem kell keresnünk azt. Pontosan azért, mert oly magasak a tétek, ez nem a politizálás vagy a színjáték ideje. A washingtoni kemény beszéd nem oldja meg a problémákat. Makacs diplomácia, a világ vezető hatalmait egyesítő vezető szerep hatékonyabb módot biztosítanak arra, hogy meggyőződjünk róla, Irán nem akar nukleáris fegyvert.

Persze ez nem jelenti azt, hogy ez a megállapodás megoldja majd minden nézeteltérésünket Iránnal. Osztjuk sok közel-keleti barátunk – köztük Izrael és az öböl-menti országok – aggodalmát afölött, hogy Irán támogatja a terrorizmust és szatellitszervezeteket használ a régió destabilizálása érdekében. De pontosan ezért tesszük meg ezt a lépést – mert egy nukleáris fegyverekkel bíró Irán sokkal destabilizálóbb és veszélyesebb lenne a barátainkra és a világra nézve.

Mindeközben fenn fogjuk tartani saját szankcióinkat, melyeket Irán a terrorizmusnak nyújtott támogatása, ballisztikus rakétaprogramja, és az emberi jogokat sértő gyakorlata miatt hoztunk. Tovább folytatjuk Izrael biztonsága érdekében tett példa nélküli erőfeszítéseinket, melyek túlmennek azon, amit bármely amerikai adminisztráció valaha is tett. Valamint tovább folytatjuk a Camp Davidben megkezdett munkát, melynek célja, hogy magasabb szintre emelje partnerségünket az Öböl-menti államokkal az Irán vagy az IÁ-hoz hasonló terrorista csoportok által jelentett fenyegetettségek elleni védekezőképességeik megerősítése érdekében.

Hiszem azonban, hogy tovább kell tesztelnünk azt, hogy ez a régió, mely oly sok szenvedést és oly sok vérontást látott, el tud-e mozdulni egy más irányba.

Újra és újra világossá tettem az iráni népnek, hogy mindig nyitottak leszünk a közös érdekek és közös tisztelet alapján álló tárgyalásokra. Valós különbségek vannak köztünk, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül a nemzeteink közötti nehéz történelmi örökséget. De ezt megváltoztathatjuk. Az erőszak és a merev ideológiák útja, a szomszédok megtámadásával való fenyegetésre és Izrael elpusztítására épített külpolitika – ez zsákutca. Egy másfajta út, a tolerancia és a konfliktusok békés feloldásának útja, vezet a globális gazdaságba való jobb integrálódás, a nemzetközi közösséggel való további tárgyalások, és az iráni nép boldogulása és gyarapodása irányába.

Ez a megállapodás lehetőséget kínál az ebbe az irányba való elmozdulásra. Ezt a lehetőséget meg kell ragadnunk.

Hosszú utat tettünk meg, míg idáig elértünk – évtizedekig tartó iráni nukleáris program, sokévnyi szankciók, és több hónapos intenzív tárgyalás. Szeretném ma megköszönni a Kongresszus mindazon tagjainak mindkét pártban, akik segítettek az oly hatásosnak bizonyult szankciók életbe léptetésében, és szeretném megköszönni a többi országnak is, akik csatlakoztak hozzánk eme erőfeszítésben.

Szeretném megköszönni a tárgyalásban résztvevő partnereinknek is – az Egyesült Királyságnak, Franciaországnak, Németországnak, Oroszországnak, Kínának, valamint az Európai Uniónak – egységünket ezen erőfeszítésben, amely megmutatta, hogy világ figyelemre méltó eredményeket érhet el, ha közösek az elképzeléseink a konfliktusok békés kezelésére. Megmutattuk, mit tudunk elérni, amikor nem húzunk széjjel.

Végül szeretnék köszönetet mondani az amerikai tárgyaló csapatnak. Szakértői csapat – melynek tagja volt Ernie Moniz energiaügyi miniszter is — dolgozott hetekig folyamatosan ezen. Külön szeretném megköszönni John Kerry külügyminiszterünknek, aki több mint négy évtizeddel ezelőtt kezdte szolgálni ezt az országot, amikor felvette egyenruhánkat és elment a háborúba. Most az erős, elveket követő amerikai diplomácia iránti elkötelezettsége teszi ezt az országot biztonságosabbá.

A történelem megmutatta, hogy Amerikának nem csak erővel, hanem elveink által is kell vezetnie. Megmutatta, hogy nem akkor vagyunk erősebbek, amikor egyedül vagyunk, hanem amikor egységbe kovácsoljuk a világot. A mai bejelentés egy újabb fejezetet jelent e törekvésben egy biztonságosabb és segítőkészebb és reménytelibb világ érdekében.

Köszönöm. Isten áldja Önöket. És Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat.

Forrás: Statement by the President on Iran |THE WHITE HOUSE | Office of the Press Secretary | July 15, 2015

 

 

 

Posted in Foreign Policy | Tagged , , , , , , , , | Comments Off

AZ ELNÖK A HÁZASSÁGI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOS LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGI DÖNTÉSRŐL

A Fehér Ház | Sajtószóvivői Iroda | Washington, D.C. | 2015. június 26.
AZ ELNÖK:
Jó reggelt! Nemzetünk azon a sziklaszilárd elven alapul, miszerint mindannyian egyenlőnek születtünk. Minden egyes generációnak az a feladata, hogy az alapító igék jelentését összehangolja a változó idők valóságával – ez a soha véget nem érő törekvés kell ahhoz, hogy minden egyes amerikai számára igaznak tűnhessenek azok a szavak .

Ezen az úton gyakran csak kis lépésekben lép fel haladás, néha két lépés előre, egy hátra, amit az elszánt polgárok kitartása mozgat. Azután vannak néha olyan napok is, mint ez a mai, amikor a lassú, állhatatos erőfeszítések villámcsapás-szerű hirtelenséggel elérik céljukat.

Ma reggel a Legfelsőbb Bíróság elfogadta, hogy az Alkotmány garantálja a házassági egyenlőséget. Ezzel megerősítették, hogy minden amerikai jogosult a törvény egyenlő védelmére, és hogy minden emberrel egyenlően kell bánni, függetlenül attól, hogy kicsoda vagy kit szeret.

Ez a döntés véget vet a jelenlegi szedett-vedett rendszernek.  Véget vet több százezer azonos nemű pár bizonytalanságának, akik nem tudják, hogy az egyik államban érvényesnek tekintett házasságuk törvényes marad-e, ha úgy döntenek, hogy egy másik államba költöznek, vagy akár csak látogatnak. Ez a határozat erősebbé teszi minden közösségünket, mivel e nagyszerű ország bármely pontján biztosítja a házasság méltóságát minden azonos nemű, szerető párnak.

A második beiktatási beszédemben azt mondtam, hogy ha igazán egyenlőnek teremtettünk, akkor bizonyára egymás iránt érzett szerelmünknek is ugyanígy egyenlőnek kell lennie. Jóleső érzés, hogy e döntéssel ez az alapelv is törvénnyé vált.

A döntés győzelmet jelent Jim Obergefellnek és a többi felperesnek. Győzelem a meleg és leszbikus pároknak, akik oly sokáig harcoltak alapvető polgári jogaikért. Győzelem a gyerekeiknek is, akiknek a családja immár egyenrangúnak számít bármely más családdal. Győzelem a szövetségeseiknek és a barátaiknak, akik éveket, évtizedeket dolgoztak ezért a változásért.

És a rendelkezés győzelem Amerikának is.  A döntés megerősíti azt, amit amerikaiak milliói már a szívükben hisznek: ha minden amerikaival egyenlőként bánnak, mindannyian szabadabbak vagyunk.

Kormányzásomat ez az elképzelés vezérelte. Ezért hagytunk fel az úgynevezett a házasság védelméről szóló törvény védelmével, és ezért örültünk, amikor a Bíróság végre célba vette e diszkriminatív törvény egyik központi elemét. Ezért vetettünk véget a „ne kérdezdne mondd el” szabálynak. Azzal, hogy a teljes körű családi támogatásokat kiterjesztettük a szövetségi alkalmazottakra és házastársaikra, valamint a kórházi látogatás jogát kiterjesztettük az LMBT betegekre és szeretteikre, olyan lépéseket tettünk az amerikai LMBT közösség egyenlőségéért, amilyenek nem sokkal ezelőtt elképzelhetetlenek lettek volna.

Tudom, hogy sok LMBT testvérünk számára túl lassúnak tűnhetett ez a változás. De sok más kérdéshez képes Amerika ebben igen gyorsan váltott. Tudom, hogy sok jóakaratú amerikai továbbra is sokféleképpen vélekedik erről a kérdésről. Az ellenzői sok esetben őszinte és mélyen gyökerező meggyőződésükre alapoznak. Nekünk, akik örömmel üdvözöljük e mai hírt, szem előtt kell tartanunk, hogy vannak más vélemények is, és tekintettel kell lennünk a vallásszabadság iránti mélységes elkötelezettségünkre. A mai nap azonban azt a reményt kelti, hogy sok ügyben, amelyekkel sokszor fájdalmasan birkózunk, igazi változás állhat be. A szívekben is és a fejekben is beállhat a változás. Azok pedig, akik ilyen messzire jutottak az egyenlőség felé vezető úton, felelősek azért, hogy visszanyúljanak és másokat is segítsenek a csatlakozásban. Mivel nézetkülönbségeink ellenére is egy nép vagyunk; együtt erősebbek, mint magunkban valaha lehetnénk!  Mindig ez volt a mi történetünk.

Nagy nép vagyunk, hatalmas és sokféle; egy nemzet népe különféle hátterekkel, hitekkel, különböző tapasztalatokkal és történetekkel, de amit összefűz az a közös eszmény, hogy nem számít, ki vagy, hogy nézel ki, honnan indultál, hogyan és kit szeretsz, Amerika az a hely, ahol saját sorsod kovácsa lehetsz.

Olyan nép vagyunk, amely hisz abban, hogy minden gyermeknek joga van az élethez, a szabadsághoz és a boldogsághoz.

Oly sokat kell tennünk még azért, hogy minden amerikai megkaphassa mindazt, amit Amerika adhat. Ma viszont kétségtelenül kimondhatjuk, hogy uniónkat egy kicsit tökéletesebbé tettük.

Ez a Legfelsőbb Bíróság döntésének a következménye, de – ami még inkább fontos -, több millió ember évtizedeken át folytatott, számtalan apró tettének eredménye is, akik kiálltak, nyíltan beszéltek magukról, és beszéltek a szüleikkel, akik fenntartások nélkül szeretik a gyerekeiket. Emberek, akik hajlandóak voltak elviselni a megfélemlítést és a gúnyolódást, erősek maradtak, megtanultak hinni magukban, s abban, hogy kik is ők, és lassan egy egész országot ráébresztettek, hogy a szerelem az szerelem.

Milyen rendkívüli teljesítmény! Mennyire igazolja azt a gondolatot, hogy a hétköznapi emberek is kivételes teljesítményekre képesek. Mennyire emlékeztet Bobby Kennedy  egykori szavaira, miszerint az apró cselekedetek olyanok, mint a csendes tóba dobott kavicsok: nyomukban a remény hullámai, mint a vízgyűrűk, tovafutnak és megváltoztatják a világot.

Az a számtalan, gyakran névtelen hős – megérdemlik a köszönetet. Legyenek nagyon büszkék! Legyen büszke Amerika!

Köszönöm. (Taps)
Forrás: REMARKS BY THE PRESIDENT ON THE SUPREME COURT DECISION ON MARRIAGE EQUALITY| THE WHITE HOUSE | Office of the Press Secretary | June 26, 2015

 

Posted in Society & Values | Tagged , , , , | Comments Off