VICTORIA NULAND BESZÉDE A BERLINI BIZTONSÁGI KONFERENCIÁN

Victoria Nuland, az Egyesült Államok Külügyminisztériumának európai és eurázsiai ügyekért felelős államtitkára | Berlin | 2015. november 17.

(A beszéd előzetesen megírt szövege)

Köszönjük, Reimer, a bemutatást.

Köszönet Uwe Proll úrnak, a BSC Kongresszus elnökének; Jiri Sedivy nagykövetnek; Behörden Spiegelnek; és persze Emerson nagykövetnek és az Amerikai Nagykövetség munkatársainak, akik ma itt Berlinben otthont adnak nekünk. Philippe Etienne Nagykövet Úr, köszönöm, hogy csatlakozott hozzánk ma. Legmélyebb részvétem az Ön országának és népének. Szívünkben együtt érzünk mindazokkal, akik az elmúlt hetekben Franciaországban, Törökországban, Libanonban, és a Sínai félszigeten, útban hazafelé Oroszországba elvesztették szeretteiket.

Ahogy mások is mondták, összejövetelünk újabb jelentőséget nyer a szörnyű párizsi terrortámadások után.  Amikor őrültek tetszésük szerint fegyverekkel és öngyilkos robbanó övekkel gyilkolhatnak éttermeinkben, hangversenytermeinkben és stadionjainkban, első gondolatunk természetesen az, hogy visszahúzódjunk, magunkhoz szorítsuk a szeretteinket, bevonuljunk az otthonunk falai közé, s csak a közvetlen környezetünkben harcoljunk a civilizációért.

Minden nemzedék úgy érzi most, hogy közös emberségünket teszik próbára azok, akik a félelem, az erőszak, és a szabad választás kiirtása útján akarják ránk kényszeríteni az akaratukat – azok, akik azért folyamodnak az erőszakhoz, mert a nyitott, toleráns, demokratikus társadalmakban nem lehetnek sikeresek. Senki sem tudja ezt jobban e város lakóinál, akik a Berlint kettészakító, hihetetlenül véres háború után évtizedekig dolgoztak az egység, a méltóság és a demokrácia helyreállításán.

Ha tehát azt akarjuk, hogy a transzatlanti egységért vívott kemény harcunk jelentsen valamit, ha meg akarunk felelni az Észak-atlanti Szerződésben, a Római Szerződésben, valamint az ENSZ Alapokmányában foglaltaknak, akkor biztonságunk, szabadságunk és demokratikus értékeink védelmében hadd egyesítsen ismét bennünket a párizsi terror!

Amint vezetőink hangsúlyozták tegnap, a jelen fenyegetései elől nem rejtőzhetünk el, de egyedül nem is szállhatunk szembe velük.

Össze kell fognunk ugyanazon elvek védelméért, amelyek a zsarnokság elleni küzdelemben minden alkalommal egyesítettek bennünket: a békés egymás mellett éléshez való jogunkért, a biztonságért és a szabadságért, a nyitott és toleráns társadalmakért. Ezen elveket támogatnunk kell saját környezetünkben, és bárhol, ahol az elnyomás és az erőszak áldozatai a segítségünket kérik, hogy megőrizhessék a méltóságukat és a demokratikus élethez való jogaikat.

Sokak szemében ez túl nagy erőfeszítésnek tűnhet. Azt fogják mondani, hogy „épp elég nehéz az is, hogy magunkat megvédjük.” De ismétlem, Berlin és Németország a legtöbb embernél jobban tudja, hogy a falak emelése nem megoldás. A 21. század világában nem tudjuk azzal kivédeni a mészárlást, hogy külön erődöt húzunk fel magunk köré. Ez egyszerűen nem fog működni. Mint láttuk, a Daesh kegyetlensége, a szírek szenvedése, a kelet-ukrajnai erőszak, a klímaváltozás következményei, a fertőző betegségek kockázata – inkább előbb, mint utóbb – megjelenik a mi utcáinkon is. Tehát lépnünk kell, méghozzá közösen!

Pontosan ilyen időkben, amikor minden irányból zúdulnak ránk a szabad, demokratikus világrendünk elleni kihívások, és azzal fenyegetnek, hogy anyagilag, katonailag, akár érzelmileg is elborítanak minket, a legfontosabb a mi egységünk, és demokratikus értékeink jelentik a legjobb útmutatót. Amerika szemlélete, amellyel védjük saját értékeinket, s igyekszünk előmozdítani, hogy Európa egységes, szabad és békés maradjon, továbbra is töretlen lesz, ahogyan 70 éve az. Akkor fogjuk használni a katonaságunkat, ha muszáj; a diplomáciánkat, amikor csak lehetséges; az új megoldásokra vezető innovációt és a szabad piacgazdaságokat akkor, amikor megleljük őket; és hagyományos szövetségeink mellé közös fellépésen alapuló közösségeket fogunk kiépíteni, amikor csak lehet.

A Daesh elleni harc megköveteli mindezt. Egy ilyen nagyságrendű gonosszal a csatatéren kell megküzdeni, ahol az egész lakosságot az igájába akarja hajtani. Saját utcáinkról a bűnüldöző és hírszerző szervek együttműködésével kell kiirtanunk őket. Mindenre kiterjedő válaszra van szükség, amihez az összes rendelkezésre álló eszközt fel kell használnunk – a Daesh területének egyhangú tagadásától az iraki helyi erők és a mérsékelt szír ellenzéki csoportok támogatásáig; annak lehetetlenné tételétől, hogy a terroristák hasznot húzhassanak az illegális olajkereskedelemből, s más pénzügyi műveleteket hajthassanak végre; egészen a hazai rendvédelem terén a biztonság és az adatvédelem között kialakítandó kényes egyensúlyig.

E tekintetben mindazt a munkát, amit a NATO és az EU országok közösen végeznek az ISIL elleni koalícióban, így a Szíriát Támogató Nemzetközi Csoportnak a diplomáciai megoldásért folyó megbeszéléseit; azt, amit New Yorkban és bankjainkon keresztül teszünk azért, hogy elvágjuk a terrorfinanszírozás útját; és még az US-EU adatvédelmi és biztos menedékről szóló megbeszéléseit is, egyazon közös harc részeinek kell tekintenünk. És ahogy a Daesh terrorjának áldozatai Jordániába, Libanonba, Törökországba és Európa partjaira érnek, nem szabad megfelejtkeznünk közös emberségünkről, és együtt kell dolgoznunk azon, hogy biztonságos, anyagilag elfogadható, és tisztességes menedéket kínáljunk nekik, s hogy magunk között egyenlően megosszuk ennek a terhét.

E téren üdvözöljük Németország és Merkel kancellár vezető szerepét abban, hogy Önök méltóak akarnak lenni transzatlanti közösségünk alapító értékeihez. Az EU akkor a legerősebb, ha ahelyett, hogy ismét falakat húzna Európában, inkább közös politikát alkalmaz a legitim menekültek fogadásában és nyilvántartásba vételében, és ugyanolyan szolidaritással támogatja őket, mint amilyet az előző válságok idején tanúsított, a pénzügyi válságtól kezdve a balkáni háborúkig. Az Egyesült Államok kész támogatni az EU új politikáját, valamint továbbra is segítséget nyújt az Önök perifériáján lévő országoknak, akik segítséget kértek tőlünk.

Amerika továbbra is az az ország, amely a legnagyobb mértékben – 4,5 milliárd dollár értékben – járul hozzá a Szírián belüli humanitárius törekvésekhez. Törökországot is támogatjuk a 2,2 millió menekült ellátásában: 325 millió dollárral járulunk hozzá több mint száz iskola működtetéséhez, menedékhelyek és alapvető szükségleti cikkek biztosításához, mobil regisztrációs központok, orvosi rendelők, és biztonságos terek fenntartásához, ahol a gyerekek tanulhatnak és játszhatnak.  Az Egyesült Államok 26,6 millió dollárt ad az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának, hogy segítsen a Görögországon, Macedónián és Szerbián keresztül a többi európai országba tartó menekültek ellátásában.

Ez a válság, csakúgy, mint az eddigiek, arra figyelmeztet bennünket, hogy transzatlanti közösségként akkor vagyunk a legerősebbek, ha értékeinkhez méltóan élünk, megosztjuk a vezetés terheit és költségeit, s egyensúlyban tartjuk diplomáciai, katonai és gazdasági eszközeinket.

Ez igaz volt a Balkánon az 1990-es években, Afganisztánban 9/11 után, az ebolajárvány elleni küzdelem idején, és most is, amikor arra törekszünk, hogy támogassuk Ukrajnát és védekezzünk a keleti részeinkre irányuló orosz agresszió ellen.

Bár most az ISIL-re összpontosítunk, nem szabad elfelejtkeznünk arról sem, hogy alig két éve közel egy millió ukrán állt napokig és hetekig a hóban a Maidanon, hogy olyat követeljenek a kormányuktól, ami számunkra adott: emberi méltóságot, demokráciát, tiszta kormányzást, igazságszolgáltatást. Amikor Janukovics hátat fordított Európának, az ukránoktól nem lehetett volna megtagadni, amit akartak. De ez elfogadhatatlan volt mind Janukovics, mind a Kreml számára, s elnyomással, tankokkal, BUK rakétákkal, a szeparatisták támogatásával, szabotázzsal, és propagandával válaszoltak az ukránok követeléseire.

Ma az ukránok 93 százaléka egy Európához kötődő demokratikus államban él, mert az ukránok harcoltak és meghaltak a jogaikért, és országaink az ukrán nép mellett álltak. Politikai, gazdasági és biztonsági támogatást adtunk; egymás után súlyos szankciókat róttunk Oroszországra, hogy a tárgyalóasztalhoz kényszerítsük; és a válság diplomáciai megoldását támogattuk a Németország és Franciaország vezette minszki megállapodásokon és normandiai tárgyalásokon.

Most segítenünk kell Ukrajnának abban, hogy a végére is járhasson. Fenn kell tartanunk az oroszokra és a támogatásuk alatt álló szeparatistákra gyakorolt nyomást, hogy tegyenek végre eleget a minszki megállapodásban vállalt, eddig teljesítetlen kötelezettségeiknek: engedjék haza az összes túszt; biztosítsanak teljes humanitárius hozzáférést az ENSZ testületeknek, civil szervezeteknek és a kormányzati segélyszervezeteknek; rendezzenek szabad, tisztességes, az ukrán alkotmánynak megfelelő, valamint az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR) által ellenőrzött választásokat a Donbaszban; távolítsák el az összes külföldi harcost és fegyvert; és állítsák vissza Ukrajna nemzetközi határait. A szankciók kiszabása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy Oroszország elszámoltatható legyen: addig kell nyomás alatt tartani őket, amíg teljességgel végre nem hajtják a minszki megállapodásban foglaltakat. A Krím-félszigettel kapcsolatos szankciókat addig érvényben kell tartanunk, amíg Oroszország vissza nem adja a félszigetet Ukrajnának.

Mivel az orosz agresszió és rosszindulatú befolyás legjobb ellenszere az, ha Ukrajnának sikerül demokratikus, virágzó, európai állammá válnia, az ukrán kormánynak továbbra is méltónak kell lennie saját népének tett ígéreteihez, és meg kell őriznie a nemzetközi közösség bizalmát.

Igen nehéz munkák vannak még hátra: a kormány és a társadalom minden szintjét meg kell tisztítani a korrupciótól; stabilizálni kell a gazdaságot; meg kell törni a korrupt állami vállalatok és oligarchák hatalmát; és meg kell reformálni az igazságszolgáltatási rendszert.

A szándék adott. Ukrajna saját népe gyorsabb változást követel. Leginkább azzal segítünk nekik, ha világossá tesszük, hogy a mi tartós támogatásunk attól függ, hogy Ukrajna folytatja-e a takarítást a saját háza táján.

Mint NATO-szövetségesek, támogatjuk a Szövetség keleti szélén lévő országokat is, amelyek attól tartanak, hogy ők lesznek a Kreml következő áldozatai.

Tartós szárazföldi, tengeri és légi katonai jelenlétünk Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában és a balti államokban az elrettentés erőteljes üzenete. Az összes szövetséges országot arra szólítjuk fel, hogy kivétel nélkül mindannyian – mind a huszonnyolcan – továbbra is bőkezűen járuljanak hozzá ehhez a küldetéshez, még akkor is, amikor keleti szövetségeseinket arra kérjük, hogy legyenek szolidárisak azokkal az országokkal, amelyek délről eredő biztonsági problémákkal küzdenek.

Sajnos, ez mind sokba kerül! A jelen veszélyei megkívánják, hogy betartsuk a Walesben egymásnak tett ígéreteinket, miszerint megállítjuk védelmi költségvetéseink csökkenő tendenciáját, és visszahozzuk azokat a GDP két százalékára. A szövetségesek csaknem 70 százaléka tartja is a szavát, a másik 30 százalék tudja magáról, hogy őróluk beszélek, s hogy mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a következő, azaz júliusi varsói csúcstalálkozóig.

Amerika az Európai Megnyugtatási Kezdeményezésbe és az Atlantic Resolve fedőnevű hadgyakorlatba fektetett egymilliárd dolláros hozzájárulásával veszi ki a részét, amellyel folyamatos, rotációs amerikai jelenlétet tarthatunk fenn a térségben. Törökországnak is segítünk, amely saját polgárai és területe védelmében már évek óta ott van közös harcunk frontvonalában.

Bővebben szólva: minden közös erőfeszítésünk finanszírozhatatlanná válik, ha gazdaságunk stagnál vagy visszahúzódik. Ahhoz, hogy Európa – ismét Németország vezetésével – egységesen lépjen fel az eurózóna válságával szemben, szolidaritásra, szigorú gazdasági elemzésekre és tisztességes, demokratikus vitákra volt szükség, hogy megtalálják a költségvetési fegyelem és a gazdaságnövelő stratégiák kellő egyensúlyát. Bár a legtöbb európai gazdaság újra növekedőben van, a menekült- és bevándorlóválsággal járó újabb és jelentős igények miatt változatlanul nőnek a kormányok és a költségvetések pénzügyi terhei.

Ezért tartja az Egyesült Államok épp annyira biztonsági, mint gazdasági kérdésnek, hogy 2016-ban lezárjuk a Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerségről folyó tárgyalásokat. A TTIP nem csak új munkahelyeket és növekedést hoz majd az Atlanti-óceán mindkét partján, de erősíti nyílt, szabadpiaci modellünket, és vezető szerepünket abban, hogy globális aranymércét állíthassunk a környezet, a munkahelyek, a fogyasztók és a munkavállalók, valamint a kereskedelmi megállapodások védelme terén.

Európa is felismerte, hogy az energiapolitika biztonsági kérdés is. Amerika saját fokozódó energiafüggetlensége megszabadított bennünket az OPEC szeszélyeitől és más külső hatalmak próbálkozásaitól, akik befolyásolásra használnák energiatermelésüket. Örömmel látjuk, hogy Európa is arra törekszik, hogy többféle forrásból származó és többféle típusú energiát használjon, és közös stratégiát alakítson ki.

Az Egyesült Államok és az EU olyan kulcsfontosságú energetikai projekteken dolgoznak szoros összhangban, amelyek érdemeihez méltó, energiában gazdag területté teszik majd Európát. Ilyenek a Krk-szigeten, Horvátországban létesülő LNG (folyékony földgáz) terminál, a Magyarország, Bulgária, Románia és Szerbia közötti kulcsfontosságú interkonnektorok, illetve az Adria mentén folyó tengeri feltárások.

Miközben megkettőzött erőfeszítéssel igyekszünk többféle energiaforráshoz juttatni a szomszédainkat, éberen kell ügyelnünk saját biztonságunkra is. Minden igyekezet, amely Európát visszarángatná egyetlen energiaforráshoz, aláásná az erőnket és a szuverenitásunkat. Az Északi Áramlattól a Török Áramlatig azonos a kockázat.

A demokratikus értékeket a saját térfelünkön is ugyanolyan fontosnak tartjuk, saját kormányainkat tisztának, átláthatónak és nyíltnak akarjuk tudni. A Balkántól Közép- és Kelet-Európáig fel kell gyorsítanunk a küzdelmet a korrupció, valamint a demokrácia terén mutatkozó visszaesések ellen.

És az egész transzatlanti közösségben ellen kell állnunk azon politikusok szirén-szavának, akik úgynevezett hagyományos értékeket állítanak szembe az egyetemes értékekkel; félelemre, kirekesztésre, zárt piacokra apellálnak, ahelyett, hogy a béke, a biztonság, a szabad piac és a tolerancia közösségét bővítenék. Csak akkor tudjuk legyőzni a jelenlegi gonoszságokat, ha az emberek mindenhol felállnak és elutasítják a szélsőségességet, a politikai fegyverként használt erőszakot, és mindenféle falat: a fizikai falakat, a kereskedelmi falakat, a faji vagy etnikai falakat.

Akár Ukrajnáról, akár a NATO erősítéséről, akár globális biztonságunk javításáról, a terror legyőzéséről, illetve a jólétünk és a szabadpiaci életformánk javításáról essék szó, az Egyesült Államoknak, Kanadának és Európának nagyobb szüksége van most egymásra, mint eddig bármikor. Mi – a transzatlanti közösség – akkor vagyunk a legerősebbek, legbiztonságosabbak, és leggazdagabbak, ha összefogunk a mai gonoszságokkal és kihívásokkal szemben, és ha értékeink szerint élünk otthon, és támogatjuk azokat világszerte.

A pénteki párizsi áldozatok – az emberi tisztességért és méltóságért folytatott több évtizedes küzdelmünk során a legutóbbiak – legalább ennyit megérdemelnek tőlünk.

Köszönöm.

Forrás: Remarks at the Berlin Security Conference | Remarks |Victoria Nuland, Assistant Secretary, Bureau of European and Eurasian Affairs |Berlin, Germany | November 17, 2015 |As Prepared

 

Posted in Foreign Policy | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

A SZÍRIÁT TÁMOGATÓ NEMZETKÖZI CSOPORT NYILATKOZATA

USA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | A Szóvivő Hivatala | 2015. november 14.

A 2015. november 14-i bécsi találkozón az Arab Liga, Kína, Egyiptom, az EU, Franciaország, Németország, Irán, Irak, Olaszország, Jordánia, Libanon, Omán, Katar, Oroszország, Szaúd-Arábia, Törökország, az Egyesült Arab Emirátusok, az Egyesült Királyság, az ENSZ és az Egyesült Államok mint a Szíriát Támogató Nemzetközi Csoport (ISSG) annak megvitatására gyűltek össze, hogyan gyorsítsák fel a szíriai konfliktus befejezését. A résztvevők egyperces csenddel emlékeztek meg a november 13-i párizsi, valamint a közelmúltban Bejrutban, Irakban, Ankarában és Egyiptomban történt borzalmas terroristatámadások áldozatairól. A résztvevők egyhangúan a leghatározottabban elítélték ezeket az ártatlan civilek elleni brutális merényleteket és kiálltak Franciaország mellett.

Ezt követően a résztvevők konstruktív párbeszéd során tovább építették az október 30-i összejövetelen elért eredményeket. Az ISSG tagjai egyhangúlag sürgették, hogy vessenek véget a szíriai nép szenvedéseinek, Szíria fizikai elpusztításának, a térség destabilizációjának és a mindezek következtében a harcok által Szíriába vonzott terroristák számának növekedésének.

Az ISSG elismerte, hogy szoros kapcsolat van egy tűzszünet és a 2012-ben kiadott genfi záróközleményt követő párhuzamos politikai folyamat között, és hogy mindkét kezdeményezésnek haladéktalanul tovább kell folytatódnia. Kinyilvánították elkötelezettségüket egy szíriaiak által vezetett és szíriaiak által elfogadott, a genfi záróközlemény teljességén alapuló politikai átmenet biztosítása mellett. A csoport több kulcskérdésben közös megegyezésre jutott.

A csoport megegyezésre jutott abban, hogy támogat egy országos tűzszünetet Szíriában és annak bevezetésén fog dolgozni, mihelyst a szíriai kormány és az ellenzék képviselői megteszik a genfi záróközlemény alapján és az ENSZ fennhatósága alatt végrehajtandó átmenethez vezető kezdeti lépéseket. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) öt állandó tagja támogatásáról biztosította egy, az ENSZ által támogatott tűzszünet betartását ellenőrző misszióról – azokban az országrészekben, ahol az ellenőröket nem fenyegeti terroristatámadás veszélye -, valamint a politikai átmenetnek a genfi záróközleménnyel összhangban levő folyamatának támogatásáról szóló határozatot.

Az ISSG minden tagja önálló országként és különböző hadviselő felek támogatóiként is kötelezettséget vállalt arra, hogy minden lehetséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy az általuk támogatott, ellátott vagy befolyásolt csoportokat vagy egyéneket kötelezzék a tűzszünet betartására. A tűzszünet nem vonatkozna a Daesh vagy az al-Nuszra Front vagy bármely más olyan csoporttal kapcsolatos támadó vagy védekező cselekményekre, amelyeket az ISSG terroristáknak tart.

A résztvevők üdvözölték Ban Ki Mun ENSZ főtitkár nyilatkozatát, amellyel elrendelte, hogy az ENSZ gyorsítsa fel egy országos tűzszünet életbe léptetésének tervezését. A csoport egyetértett abban, hogy ezt az erőfeszítést az ENSZ vezesse, az érdekelt felekkel történő konzultációk alapján, melyek során döntenek a tűzszünet követelményeiről és körülményeiről.

Az ISSG jelezte, kész azonnal lépéseket tenni a bizalomnövelő intézkedések bátorítása céljából, amelyek hozzájárulnak a politikai folyamat működőképességéhez, és utat nyitnak az országos tűzszünet felé.  Ebben a kontextusban, és a bécsi nyilatkozat 5-ös cikkelyében leírtak szerint, az ISSG megvitatta annak a szükségességét, hogy lépésekre kerüljön sor annak érdekében, hogy Szíria egész területén biztosítani lehessen a gyors humanitárius segítséget az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) 2165 és felszólított arra, hogy tegyenek eleget a humanitárius segélyszállítmányok eljuttatására vonatkozó ENSZ kéréseknek. Az ISSG aggodalmát fejezte ki a menekültek és a lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek sorsával kapcsolatban, és kinyilvánította annak elengedhetetlen szükségességét, hogy lehetővé váljon biztonságos hazatérésük a nemzetközi humanitárius egyezmények szellemében, és a befogadó országok érdekeinek figyelembevételével. A menekültkérdés megoldása fontos része a szíriai konfliktus megnyugtató lezárásának. Az The ISSG ezen kívül ismét kinyilvánította, hogy a civil lakosságot és a humanitárius segítségnyújtókat érő fegyveres támadások pusztító hatásúak, ahogyan azt a BT 2139-es számú határozata is leszögezi. Az ISSG megállapodott abban, hogy nyomást gyakorol a felekre, hogy azonnal fejezzék be az ilyen, a civil lakosságot nem megkülönböztető fegyverek használatát.

Az ISSG ismét aláhúzta a vonatkozó ENSZ BT határozatok tiszteletben tartásának fontosságát, beleértve az ENSZ BT 2199-es határozatát olaj, régiségek és túszok illegális kereskedelmének leállításáról, mely kereskedelemből a terroristák húznak hasznot.

A 2012-es genfi záróközlemény értelmében, melyet belefoglaltak az október 30-i bécsi nyilatkozatba, valamint az ENSZ BT 2118-as határozatába, az ISSG megállapodott abban, hogy a lehető legrövidebb időn belül formális tanácskozásra kell összehívni a szír kormány és az ellenzék képviselőit az ENSZ égisze alatt, mely tanácskozás céldátuma január 1. A csoport üdvözölte az ENSZ Szíria-ügyi különmegbízottjával, Staffan de Misturával és másokkal közös erőfeszítéseket, melyek arra irányulnak, hogy az ellenzék lehető legszélesebb körben képviseltesse magát ezen a tanácskozáson, és képviselőiket és azok tárgyalási pozícióját a szírek válasszák meg, hogy ezáltal elkezdődhessen a politikai folyamat. A politikai folyamat minden résztvevőjének tartania kell magát az október 30-i tanácskozáson meghatározott irányelvekhez, beleértve az elkötelezettséget Szíria egysége, függetlensége, területi épsége és világi jellege mellett; a mellett, hogy az állam intézményei érintetlenek maradjanak; valamint a mellett, hogy minden szír jogait tiszteletben tartsák, etnikumra vagy vallásra és felekezetre tekintet nélkül. Az ISSG tagjai egyetértettek abban, hogy ezek alapvető elvek.

Az ISSG tagjai ismételten kinyilvánították a 2012-es genfi zárónyilatkozatban leírt átmenet iránti támogatásukat.  E tekintetben megerősítették a fent leírtak szerinti tűzszünet támogatását, és egy olyan, szír vezetésű folyamat támogatását, mely, hat hónapon belül, hiteles, befogadó és világi kormányzást hoz létre, valamint meghatározza egy új alkotmány megszövegezésének menetrendjét és folyamatát. Az új alkotmány értelmében, 18 hónapon belül szabad és tisztességes választásokat írnának ki. A választásokat az ENSZ felügyelete alatt kell megtartani, a jó kormányzás kívánalmainak és a lehető legszigorúbb, átláthatóságra és elszámoltathatóságra vonatkozó nemzetközi normáknak megfelelően, minden választásra jogosult szíriai bevonásával, beleértve a szír diaszpórát is.

Ami a terrorizmus elleni harcot illeti, a bécsi zárónyilatkozat 6. cikkelyével összhangban az ISSG ismét kinyilvánította, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa valamint a résztvevőknek az ENSZ BT által is elfogadott álláspontja szerint terrorista csoportnak nyilvánított Daesht, al-Nuszra Frontot és más terrorista csoportokat le kell győzni. A Jordán Hasemita Királyság beleegyezett, hogy segít kialakítani egy közös ismeretanyagot a hírszerző és katonai közösségben azokról a csoportokról és egyénekről, akiket esetlegesen terroristává kell nyilvánítani.  A feladat céldátuma az ENSZ égisze alatt megkezdendő politikai folyamat kezdete.

A résztvevők terveik szerint körülbelül egy hónap múlva ismét találkoznak, hogy áttekintsék a tűzszünet elérésére és a politikai folyamat elindítására tett erőfeszítések eredményeit.

Forrás: Statement of the International Syria Support Group |Office of the Spokesperson | Washington, DC | November 14, 2015

Posted in Foreign Policy | Tagged , , , , , | Comments Off

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS NEMZETBIZTONSÁGI HATÁSAI

John Kerry külügyminiszter beszéde |Old Dominion Egyetem| Norfolk, Virginia | 2015. november 10.

KERRY KÜLÜGYMINISZTER: Nagyon, nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Jó reggelt, Old Dominion Egyetem. Vagy mi is van most? Igen, ez még mindig a reggel. (Nevetés.) Nagyon örülök neki, hogy itt lehetek ma Önökkel, és igen nagyra értékelem a meleg fogadtatást. Hadd mondjam el mindjárt az elején, hogy minden egyetemnek azt kellene tennie, amit az Old Dominion csinál a tengerszint emelkedésével és a klímaváltozással kapcsolatban, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ez az intézmény ilyen elkötelezett e cél iránt.

Mr. Harnage, nagyon szépen köszönöm, hogy szívesen lát itt. Igazán értékelem. Szeretném megköszönni Bobby Scott kongresszusi képviselőnek, aki a barátom, és az összes jelenlévő állami és helyi vezetőnek, akik csatlakoztak hozzánk ma. Szeretném megköszönni az egyenruhás férfiaknak és nőknek, a diákoknak, az Old Dominion Egyetem tanári karának, és a Hampton Roads közösség minden tagjának, aki eljött ide. És természetesen szeretném megköszönni barátomnak és volt kollégámnak, Tom Harkin iowai szenátornak, aki szintén itt van. Nem tudom, mit csinálsz Te itt, de – (taps) – ezekben a kérdésekben sok-sok éve a partnerem, és nagyon örülök, hogy Tom itt van.

Különleges érzés, hogy itt lehetek Norfolkban, egy olyan helyen, ahol Amerika harcos férfijai és asszonyai évszázadok óta felkészülnek feladatukra: országunk védelmére és eszméink előmozdítására. És külön öröm, hogy a Veteránok Napja előestéjén lehetek itt. Ahogy épp ez a hétvége, amikor a Közel-Keleten rendőrképzéssel foglalkozó két amerikai vállalkozót megöltek Jordániában, emlékeztet bennünket arra a szomorú tényre, hogy az amerikaiak továbbra is a frontvonalban vannak a világ számos részén, és érdekeink és szabadságunk védelmében minden egyes nap kockára teszik az életüket. És remélem, hogy holnap, bátor veteránjaink ünnepnapján mindenki imádkozik majd a fegyveres erőinknél szolgáló férfiakért és nőkért, s az ő biztonságukért. (Taps.)

Ennek kapcsán hadd fejezzem ki különleges köszönetemet America Lunának – aki, mint hallhatták, maga is veterán katona, kétszer szolgált Irakban és egyúttal az OD Egyetem hallgatója. Először is nagyon hálás vagyok neki a tartalmas bemutatkozásáért. De még sokkal hálásabb vagyok azért, hogy olyan elkötelezetten segíti veterántársait az átmeneti időszakban, amikor a leszerelésük után esetleges problémákkal küszködnek, vagy megpróbálnak bejutni a versenyszférába.

Én egy pár évvel voltam fiatalabb, mint Ms. Luna, amikor csatlakoztam a haditengerészethez. És hogy itt vagyok Norfolkban… ma reggel odaát a bázison ténylegesen visszarepültem abba az időbe, ami, amint a hajam színe is mutatja, nyilvánvalóan sok évvel ezelőtt volt.

Ma reggel az a megtiszteltetés ért, hogy az USS San Antonio fedélzetén összegyűlt tengerészgyalogosokkal együtt ünnepelhettem a Tengerészgyalogság 240. születésnapját. Ez az amerikai Tengerészgyalogság nagy napja! (Taps.) Egy kicsit nehéz nekem, hogy a tortájukon ugyanannyi gyertyát látok, mint amit majd… nem, nem, ez csak vicc volt. (Nevetés.)

Nagyon, nagyon büszke vagyok a haditengerészetnél eltöltött időmre. Sokat tanultam. Sokkal tartozom a haditengerészetnek azért, amire megtanított. Első bevetésemen egy irányított-rakéta fregatton szolgáltam Délkelet-Ázsiában, a Tonkini-öbölben. Másodjára egy őrhajót irányítottam a Mekong-delta víziútjain. Ez nyilvánvalóan nem volt könnyű időszak, de emlékszem, mennyire lenyűgözött a folyók és a delta hihetetlen természeti szépsége, valamint az emberek és az áruk szüntelen áramlása rajtuk. A Mekong a háború ellenére a kereskedelem és a mindennapi élet központja volt. Ma is az, nagyjából ugyanolyan módon, ahogy Norfolk nagy kikötője az itteni élet központja.

Azután külügyminiszterségem első évében visszatértem Vietnámba, és kifejezetten a Mekonghoz. Ez személyes szinten nyilvánvalóan hihetetlen élményt jelentett. S bár elkerülhetetlen volt, hogy felidézzem a múltat is, de látogatásom és mekongi kirándulásom elsődlegesen a jövőre irányult.

És ma nyomatékosan el akarom mondani, amit az út során leszűrtem: a térség és a világ más, elsősorban vízközeli részeinek a jövője attól függ, hogy mi, a globális közösség, együtt tudunk-e működni az éghajlatváltozás jelentette kihívások terén.

Most mondok valamit. (Taps.) Azért mondom ennyire tagoltan, mert büszke vagyok rá: környezetvédő vagyok. Előbb lett belőlem környezetvédő, mint Massachusetts alkormányzója, vagy szenátor. Környezetvédő voltam egész életemben.

De jelenlegi szerepemben, mint amerikai külügyminiszter, nem egyszerűen azért tettem prioritássá az éghajlatváltozást, mert veszélyezteti a környezetet, hanem azért, mert szélsőséges időjárási eseményekkel jár, aláássa a katonai készenlétet, súlyosbítja a világszerte fennálló konfliktusokat, s ezáltal veszélyezteti az Egyesült Államok biztonságát, sőt valójában a világ többi országának biztonságát és stabilitását is.

Az éghajlatváltozásról szólva nem csak arról beszélünk, hogy károsan hat a lepkék vagy a jegesmedvék élőhelyére – mint egyesek gúnyolódni próbálnak rajta -, ámbár ezek is igen súlyos hatások lehetnek. Arról beszélünk, hogy milyen hatással vannak az emberekre – a bárhol élő emberekre – a súlyos aszályok és a gyors tengerszint-emelkedés. Arról beszélünk, hogy a kiszámíthatatlan és ellenőrizhetetlen szélsőséges időjárási események hogyan hatnak egész városokra. Arról beszélünk, hogy teljes országokra nézve mivel járhatnak a globális mezőgazdasági rendszert érő alapvető megrázkódtatások.

És ha mindezeket számításba vesszük, barátaim, láthatjuk, hogy az éghajlatváltozás hatásairól szólva miért nem csak néhány komoly ökológiai problémával kell foglalkoznunk. Fel kell készülnünk a mezőgazdasági termelés kudarcaiból, a vízhiányokból, éhínségekből, és a például tavaly három afrikai országban kitört, ebolához hasonló járványokból eredő esetleges politikai és társadalmi következményekre is.

Magasabb fokozatra kell emelnünk nemzetbiztonsági készenlétünket, hogy kezelni tudjuk a létfontosságú infrastruktúra esetleges lerombolását vagy a tömeges menekültmozgásokat, különösen a világ azon részein, ahol máris termékeny talajra talált az erőszakos szélsőségesség és a terrorizmus. Röviden és tömören: az éghajlatváltozás nem csak Bambiról szól—nagyon személyes és nagyon lényeges módon érint mindnyájunkat.

Nos, akik csak egy újabb pártos, politikai kérdésnek próbálják lefesteni a klímaváltozást, nem igazán szeretik hallani ezt az érvelést. Tavaly, amikor Chuck Hagel barátom, egykori védelmi miniszter azzal érvelt, hogy az éghajlatváltozás és a biztonság között szoros kapcsolat van, az egyik legnagyobb lap szerkesztői ténylegesen „fa-ölelgetőnek” bélyegezték. És engem, aki már korábban ugyanígy érveltem, lemondásra szólított fel egy neves politikus.

Higgyék el, azt kívánom, hogy bárcsak ne lenne igazunk! Jobb lenne mindannyiunk számára, ha csak eltúloznám a veszély sürgető voltát. De a tudomány félreérthetetlenül arra int, hogy azok, akik továbbra is politikai küzdelmet csinálnak az éghajlatváltozásból, mindenkit nagy veszélybe sodornak. (Taps.) És nem nézhetjük ölbe tett kézzel, hogy ezt tegyék!

Hangsúlyozni szeretném, hogy már régóta figyelemmel kísérem a klímaváltozás kérdését. Ott voltam az ENSZ második Föld-csúcstalálkozóján, amelyet 1992-ben Rióban tartottak. Már akkor sem csupán a környezetvédelmi aktivisták buzdítottak a környezetszennyezés csökkentésére és a tiszta energiaforrások megteremtésére, hanem a tudósok és a versenyszféra vállalkozói is. Ma pedig az élet minden területén és mindkét politikai pártban vannak a környezetvédelemnek szószólói. E listán vannak közgazdászok, például George W. Bush korábbi elnök pénzügyminisztere, Hank Paulson, aki szerint „az éghajlatváltozás válság, s nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne vegyünk tudomást róla”. Vannak rajta diplomaták is, például George Shultz, Reagan elnök korábbi külügyminisztere, aki szerint e téren „vezető szerepet kell vállalnunk”.

És természetesen katonai vezetők is szerepelnek rajta. Tavaly a Center for Naval Analysis (Haditengerészeti Elemző Központ/CNA) katonai tanácsadó testülete, egy három- és négycsillagos tábornokokból, valamint a hadsereg, a haditengerészet, a légierő, és a tengerészgyalogság tisztjeiből álló 16 tagú csoport kiadott egy jelentést az éghajlatváltozás gyorsuló nemzetbiztonsági hatásairól. A jelentéshez csatolt levélben, melyet mind a tizenhatan aláírtak, nyomatékosan arra kérik az olvasókat, hogy tegyék túl magukat a polarizáló közéleti vitán, és értsék meg annak a súlyosságát, amiről „sokan úgy tartják, hogy kiemelkedő nemzetbiztonsági gondot jelent országunknak”. Ahogyan fogalmaznak, „az idő és a dagály senki kedvéért nem áll meg”.

A több évtizedes tudományos tapasztalatok minden kétséget kizáróan azt mutatják, hogy az éghajlatváltozás közvetlen kiváltói az emberek, akik fel is gyorsítják a folyamatot, és amennyiben nem próbálunk határozott lépésekkel eltávolodni a szén-alapú gazdaságtól, visszafordíthatatlan károkat szenved az élőhelyünk, az infrastruktúra, az élelmiszertermelés, a vízkészlet, a tengerek szintje, és esetlegesen maga az élet is.

Nos, vannak néhányan – néhányan még most is körbefutkosnak az országban és kampányolnak – akik nem hajlandóak elismerni, hogy az emberek okozzák és befolyásolják az éghajlatváltozást, mert, mint mondják, ők maguk nem tudósok. Nos, sokan jártunk középiskolába és megtanultuk, hogy a Nap keleten kel fel, és nyugaton nyugszik le, valamint a Föld forog a tengelye körül, és el is hisszük, pedig nem vagyunk tudósok. (Nevetés.) Ezek az emberek viszont figyelmen kívül hagyják a kérdéssel foglalkozó sokszorosan ellenőrzött tudományos tanulmányok – több ezer tanulmány – következtetéseinek 97 százalékát.

Mások azt állítják, hogy elfogadják a klímaváltozás keletkezésére és okaira vonatkozó tudományos magyarázatot, de amikor ugyanez a tudomány és ugyanezek a tudósok arról beszélnek, hogy végzetes következményekkel is járhat, ha nem lépünk fel ellene, már nem hajlandóak hasonlóképpen hitelt adni nekik. Se kép, se hang…. Nos, nagyon kényelmes lehet a probléma ilyetén megközelítése, de történetesen ellentmond minden józan észnek!

Bármely tengerész, katona, pilóta, vagy parti őr azt mondaná, hogy nem kell addig várni egy közvetlen veszély elhárításával, amíg száz százalékosan meg nem bizonyosodtunk róla. Az Egyesült Államok hadseregében senki nem habozna! Némi szkepticizmus szerintem érthető. Még fontos is. De emberek, egy bizonyos ponton túl – ha emiatt túl sokáig késlekednek vagy teljesen figyelmen kívül hagyják a realitásokat – akkor nagyon veszélyessé válhat.

Ahhoz egészen biztosan nem kell tudósnak lenni, hogy lássuk: az éghajlatunk máris változóban van.

Önök közül itt hányan fiatalabbak 29 évesnél? Emeljék fel a kezüket! Huszonkilencnél fiatalabbak. Tudom, hogy sokan szeretnének, sajnálom. (Nevetés.)

De azokkal, akiknek a levegőben van a keze – most már letehetik – szeretném tudatni, hogy életük során egyetlen olyan hónap sem volt, amely hűvösebb lett volna a 20. századi átlagnál. Egyetlen egy sem. Gondoljanak csak bele. Ez azt jelenti, hogy ami normálisnak számított, már nem az.

Az elmúlt évtized volt az eddigi legmelegebb a feljegyzések kezdete óta. Az előző évtized volt a második legmelegebb a feljegyzések kezdete óta. Az azt megelőző pedig a harmadik legmelegebb a feljegyzések kezdete óta. Kezdik érteni? Három évtized egy sorban!

A feljegyzések szerint az 20 eddigi legmelegebb évből 19 az elmúlt két évtizedben volt. És ez az év, barátaim, jó úton jár ahhoz, hogy mind között a legmelegebb legyen.

Az elmúlt évek során az addig extrémnek tartott időjárás simán megszokottá kezdett válni. Egyes helyeken az a fajta árvíz, amely mintegy 500 évenként fordult elő, most várhatóan 25 évente jelentkezik. A Kaliforniában élő amerikaiak jelenleg államuk történelmének egyik leghosszabb, legsúlyosabb aszályát élik át. És még a híreket is alig lehet úgy bekapcsolni, hogy ne rekordokat döntő viharokról, szárazságról, vagy futótűzről halljunk.

És mostanra köztudottá vált, hogy amint bolygónk melegszik, gleccsereink olvadnak, s tengereink szintje emelkedik, az ilyen jellegű események várhatóan egyre gyakoribbak lesznek.

Más szóval, ez olyan lesz, mintha az anyatermészet szteroidokon lenne.

Mindez nagyon is valós hatást gyakorol majd közösségeinkre, gazdaságunkra, katonaságunkra, és súlyosítja a máris jelentkező fejlesztési nehézségeket.

Nos, a fizikai biztonságot érintő következményei igazán egyértelműek. Mikor is volt? 2013-ban, amikor külügyminiszter lettem, nem sokkal a Hayan tájfun után elmentem a Fülöp-szigetekre, Taclobánba. Szavakkal lehetetlen leírni a pusztítást, amit ott láttam, s amit ők átéltek: egy egész települést, mely a földdel vált egyenlővé; a repülőtér forgalomirányító tornyának a második emeletéig érő vizet; a felfordult autókat, házakat, és életeket. És ahogy a repülővel közeledtünk, fogpiszkálókként szétszóródott fákat láttunk a hegyoldalon. És ami mind e közt a legsúlyosabb: a vihar több mint 5000 férfit, nőt és gyereket ölt meg.

Egy ilyen vihar után csillagászati költségekkel jár az újjáépítés. Tavaly az Egyesült Államokban nyolc olyan szélsőséges időjárási esemény volt, amely helyből milliárd dollár feletti helyreállítási költséggel járt. Ez annyit jelent, hogy legalább egymilliárd dollárt – azaz nyolcmilliárdot – költöttünk minden egyes esemény után újjáépítésre és megerősítésre. És most azért küszködünk, hogy a párizsi tárgyalásokra előteremtsünk három milliárdot a Zöld Klíma Alap (Green Climate Fund) számára.

És ha a szélsőséges időjárás természeti katasztrófákhoz és emberi szenvedéshez vezet, akkor – na, találják csak ki! – katonaságunk reagál rá. Bátran és nagy hozzáértéssel teszik ezt, de katonáinkat elvonja a munkájuktól és más fontos feladatoktól.

Ezzel egy másik fontos tényezőhöz értem, és még egy fontos okhoz, ami miatt az éghajlatváltozás lényeges biztonsági fenyegetést jelent: közvetlen hatást gyakorol a katonai készenlétre.

Persze ezt a Hampton Roads népessége igazán jól tudja. A norfolki haditengerészeti bázis a legnagyobb haditengerészeti létesítmény – nem csak az Egyesült Államokban, de az egész világon. És a talaj, amelyre épült, szó szerint süllyed.

A tengerszint itt kétszer olyan gyorsan emelkedik, mint a globális átlag. A vízszintek 1920 óta már másfél lábbal feljebb kúsztak. Ha felhőszakadás van dagály idején, az utcákat elönti a víz. A Virginiai Tengertudományi Intézet (Virginia Institute of Marine Science) előrejelzései szerint a mostani trendek mellett a jelen évszázad végéig Norfolknál legalább öt és fél lábbal emelkedhet a tengerszint. Ez egy ma született gyermek várható élettartamán belül van. Gondolják el, mit is jelenthet ez erre a bázisra és az itt lakókra, és a Hampton Roads körzetében található további 28 katonai létesítményre nézve! Gondolják el, mit is jelenthet az amerikai haditengerészet flottára nézve, amelynek 20 százaléka itthon, a közelben horgonyoz! Épp most hagytam el az egyik hajót, a USS San Antoniót, ahol tájékoztatást kaptam az itteni helyzetről, és a keleti-parti tengerszint-emelkedésről. New Orleans mellett ez a leginkább érintett régió. Beszámoltak nekem a szükséges és jelenleg is folyó előkészületekről, amelyekkel próbálják kezelni a helyzetet.

Ami a leginkább felelős ezért a tengerszint-emelkedésért, az a tudomány – nem a politika, hanem a tudomány – kettős csapás törvénye: amint az óceán felmelegszik, kiterjed. De ez még nem minden: a légkör emelkedésével világszerte olvadni kezd a jég. Ez drámai módon megmutatkozik a Sarkvidéken, az alaszkai gleccserektől, ahová a figyelem ráirányítása érdekében Obama elnökkel együtt ellátogattunk az elmúlt nyáron, a masszív grönlandi jégpáncélig. Nos, sokak szemében talán felelőtlen állításnak tűnik, de ami a Sarkvidéken történik, annak hatása máshol is érzékelhető. Félreértés ne essék: a sarki jég olvadása hozzájárul a tengerszint mostani emelkedéséhez, itt Norfolkban is. És a sarkvidéki változások kulcsfontosságú nemzetbiztonsági következményeinek szerepe van abban, hogy most, amikor rajtunk a sor az Északi Tanács elnöki posztján, központi szerepet szánok az éghajlatváltozás kezelésének.

Tehát a Sarkok jege, mint tanulmányainkból tudjuk, kiszorítja a vizet. Így az olvadása nem jár ilyen következményekkel, kivéve a felszín feletti részét, satöbbi. De Grönlandon sziklán van a jég, jelenleg nem szorít ki semmit. És nyáron látható, hogy amint a jég olvad, egy vízfolyam, egy folyó rohan a jég felszíne alatt az óceánba. És grafikus, digitális képeket láthatunk arról, hogy ez a jégtömeg az utóbbi időkben hogyan zsugorodik évről évre. Googlizzák csak meg, nézzék meg, látni fogják!

Ha katonai járműveink nem képesek közlekedni itt a régióban vagy bárhol máshol, mivel a tengelyükig ér a víz, valamint a bázishoz bevezető és az onnan kivezető utak el vannak árasztva, az befolyásolja a katonai készültségünket. Hasonlóképpen, ha veszedelmes erdőtüzek akadályozzák, hogy csapataink éleslövészetet gyakoroljanak, az is hatással van a felkészültségünkre. Ha az alaszkai bázisaink alatt lévő fagyott altalaj elkezd felengedni, mint itt-ott már teszi, s nem lesz elég szilárd, az is befolyásolja katonai felkészültségünket.

És az országunk védelmét szolgáló katonai képességeinkre tett közvetlen hatás még nem a vége, hanem a kezdete mindannak, hogy az éghajlatváltozás milyen veszélyt jelent országunk biztonságára nézve. Barátom és egykori virginiai szenátortársam, John Warner ékesszólóan és újra és újra adott hangot ennek. Ő egyúttal a Szenátus Fegyveres Szolgálatok Bizottságának az elnöke és a haditengerészet vezetője is volt. A Szenátus Külügyi Bizottsága előtti meghallatása során azt mondta, hogy „az éghajlatváltozás megsokszorozza a veszélyeket, súlyosbítja a már meglévő problémákat”.

Már láthattuk is, hogyan működik ez. Nigériában például nem a klímaváltozás vezetett a Boko Haram terrorista csoport létrejöttéhez. De az országban dúló súlyos aszály miatt, amellyel a kormány képtelen volt megbirkózni, politikai és gazdasági bizonytalanság alakult ki, s ezt kihasználva a fegyveresek magukhoz ragadták a falvakat, lemészárolták a tanárokat, s ártatlan iskolás lányok százait rabolták el.

Hasonlóképpen az sem véletlen, hogy közvetlenül a szíriai polgárháború előtt az országban addig sohasem tapasztalt mértékű szárazság dúlt. Nem kevesebb, mint 1,5 millió ember vándorolt a szír gazdaságokból a városokba, felerősítve ezzel a térségben már úgyis kialakulóban lévő politikai zavargásokat.

Ismétlem: nem állítom, hogy az éghajlatváltozás volt a szír válság elsődleges oka – nyilván nem az volt. A háborút egy brutális diktátor váltotta ki, aki rátámadt saját embereire, kínozta, hordóbombákkal lövette őket. De az ország településein pusztító aszály felerősítette a helyi bizonytalanságot, még rontott a rossz helyzeten, elvándorlásra kényszerítve az embereket. Így egy nagyon szektariánus helyen, szektariánus szempontból igen kedvező időpontban, amikor sokan ki is használhatták ezt a saját céljaikra, olyan vegyes embertömeg állt össze, amely igen kedvezett az újoncok verbuválásának.

Épp a múlt hónapban tettek közzé egy tanulmányt, amely szerint „ha az éghajlatváltozás töretlenül folytatódik, a magas hőmérséklet és a páratartalom kombinációja egy évszázad alatt olyan szélsőséges körülményeket idézhet elő a Perzsa-öbölben, amit az emberek már nem tudnak elviselni.” A tudósok arra utalnak, hogy olyan forró területeken, mint Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek, csak azok maradhatnak majd életben, akiknek van klímaberendezése.

Közel-Keleten és Ázsia egyes részein a melegebb, szárazabb éghajlat még nagyobb terheket róna a legeslegértékesebb és legfontosabb forrásra: a friss vízre. Már láthattunk ebből eredő feszültségeket a Nílus folyó medencéjében, Afrikában; az Indus folyó medencéjében, Dél-Ázsiában; és természetesen a Mekong folyó medencéjében, Délkelet-Ázsiában.

Gondoljanak bele, hogy szinte minden szárazföldi határokkal rendelkező országnak vannak a szomszédaikkal közös nemzetközi vízgyűjtői. Történelmileg ez inkább együttműködéshez vezetett, mint konfliktusokhoz. De képzeljék el, hogy milyen feszültségek alakulnak ki, ha az éghajlatváltozás következtében a víz apadni kezd, megfogyatkozik, és nehezebb lesz hozzáférni. Írtak már könyveket a víz miatt kitört háborúkról. A feszültségek és a követelések egyre fokozódnak, és a jövő igencsak más lehet, mint a múlt.

Jövőbeli nemzetbiztonsági stratégiánkra hatással lesz az is, hogy mi történik az Északi-sarkon. A sarki jégsapka olvadása olyan tengeri útvonalakat nyit, amelyek addig nem léteztek. Máris fennáll a térség forrásainak kihasználásáért induló világverseny esélye. Mindenki tudja, hogy Oroszország kitűzött egy zászlót az Északi-sark alján. Más országok is ott vannak, Kína és mások, a hajóikkal, hogy feltérképezzék a kiaknázható erőforrásokat, így a kőolajat, a földgázt, a halakat. A gazdasági érdekek magukkal hozzák a katonai érdekeket is, mivel az országok igyekeznek megvédeni saját jogaikat. És tudjuk, mert figyelemmel követjük, hogy ezek az országok – mint például Oroszország, Kína és mások – aktívak a Sarkvidéken. Kína korszerűsíti és bővíti haditengerészetét. Az Egyesült Államoknak hozzáállása az, hogy az Északi-sarkon minden tevékenységet békésen és a jogállamisággal összhangban kell folytatni.

De az éghajlatváltozás miatt emelkednek a tétek, és mindannyiunknak lépéseket kell tennünk azért, hogy a verseny – az új verseny – ne vezessen konfliktusokhoz.

A lényeg az, hogy az éghajlatváltozás miatt fokozódhat az erőforrásokért folyó verseny, veszélybe kerülhet a megélhetés, és megnőhet a bizonytalanság és a konfliktusok esélye, különösen a már gazdasági, politikai és társadalmi stressz hatása alatt álló helyeken. És mivel a világon ma már minden rendkívüli módon összekapcsolódik mindennel – gazdaságilag, technológiailag, katonailag, minden elképzelhető módon -, ha bárhol felborul a stabilitás, az másutt is veszélyt jelenthet. Azt olyanfajta csapást, amiről beszélünk, épp annyira nem fogják feltartóztatni a nemzetközi határok, mint a Szíriából kiáradó menekülteket az európai határok.

A feszültséggel, bizonytalansággal és gyenge kormányzással küszködő területek egyúttal az erőszakos szélsőségek melegágyai is. És mindannyian tudjuk, hogy a terrorista csoportok, mint a Daesh/ISIL, a Boko Haram, az al-Shabaab, vagy az al-Kaida célba vesznek bármilyen nemzetiségű, etnikumú, vallású embert és szektát.

És akkor itt a tömeges elvándorlás kérdése. Azoknak, akik már nem tudnak tisztességes megélhetést teremteni úgy, ahogyan a családjuk nemzedékek óta tette – mezőgazdasággal, halászattal, pásztorkodással – nem marad más választásuk, mint hogy más lehetőségek után nézzenek, többnyire máshol. És előfordulhat, hogy az újabb helyen sem tudják őket támogatni.

Mi a helyzet azokkal a családokkal, akik nem tudnak élelmet vásárolni a gyerekeiknek, mert az áruhiányok miatt az árak az egekbe szöknek? Mi a helyzet a szupermarketekkel, ahol üresek a polcok, mert náluk nem működik olyan szállítási rendszer, amilyet mi, szerencsések, a mi hazánkban élvezhetünk? Azok az emberek is kétségbeesetté válhatnak, és túlélésük érdekében új lehetőségek után nézhetnek.

E tekintetben az ember ugyanolyan, mint bármely más faj. Amikor a környezet már nem biztosítja számunkra mindazt, ami a túlélésünkhöz szükséges, mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy új lakóhelyet találjunk. A történelem is ezt mutatja, évszázadok sora dokumentálja.

Jelen pillanatban az utóbbi évtizedek egyik legsúlyosabb menekültügyi és migrációs válságának a közepén vagyunk. S hangsúlyozni szeretném: ha e sürgető kérdésre nem tudunk megoldást találni, az egyre intenzívebb aszályok, az emelkedő tengerszintek, és az éghajlatváltozás egyéb hatásai miatt a most elénk táruló, szörnyű helyzet hatványozottan súlyosbodhat.

Nem kérdéses hát, hogy ez egy igen bonyolult, egyes helyeken sötét helyzet. De a jó hír az, – és van jó hír, emberek; hogy őszinte legyek, ezért annyira frusztráló az egész, – hogy e folyamatban nincs semmi eleve elrendelt. A ránk váró kihívás talán hatalmas, de – és ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni – nem leküzdhetetlen. (Taps.)

Kezdésképpen többet kell tennünk azért, hogy felkészüljünk az éghajlatváltozás azon hatásaira, amelyekről már tudjuk, hogy bekövetkeznek.

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás Obama elnök éghajlatváltozási akciótervének (Climate Action Plan) egyik legfontosabb pillére, és saját területén minden szövetségi ügynökség azon munkálkodik, hogy országunk rugalmasabbá váljon az éghajlatváltozás hatásaival szemben.

A Honvédelmi Minisztérium számos lépést tett annak érdekében, hogy a katonai tervezés során biztosan számításba vegyék a klímaváltozást. És mind a Parti Őrség, mind a Haditengerészet admirálisa, akik ma ismertették velem a tevékenységüket, egyértelműen a hadi erők teljes körét felölelő törekvésekről beszéltek. A harcászati parancsnokságok máris a klímaváltozási előrejelzésekben szereplő kockázatok figyelembevételével alakítják saját erőforrásigényeiket, értékeléseiket és egyéb operatív megfontolásaikat. A Haditengerészet célul tűzte ki, hogy 2020-ig parti energetikai követelményeik legalább 50 százalékát tiszta energiaforrásokkal állítják elő, vagy onnan szerzik be, s e téren folyamatosan fejlődnek. (Taps.) Épp a múlt hónapban jelentette be a tanszék, hogy 10 évre szóló megállapodást kötött a Dominion Virginia Power céggel arról, hogy napenergiával termelt árammal látják el a norfolki haditengerészeti bázist.

Minden kormányzati szinten példátlan együttműködésre lesz szükség ahhoz, hogy katonaságunknak a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítsuk. És az Old Dominion Egyetemen folyó kísérleti program tökéletes példa arra, hogy milyen típusú összehangolt erőfeszítésekre van szükség a két ragyogó óceánpart között, emberek. (Taps.)

Mivel a Hampton Roads területe különösen érzékeny az éghajlatváltozásra, a Honvédelmi Minisztérium tudja, hogy a kockázatok a katonai létesítményeken túl érintik a bázison kívül eső utakat és hidakat is, amelyeken a bázisra ingázók közlekednek, valamint a vízrendszereket, a helyi repülőtereket, a helyi iskolákat, ahová a bázison szolgálók gyerekei járnak, továbbá más állami és helyi infrastruktúrát is. Tehát a szövetségi kormány nem tud egyedül kidolgozni és végrehajtani egy hatékony alkalmazkodási stratégiát, szükség van az állami és a helyi vezetők koordinációjára is.

Ez az elképzelés áll az OD Egyetem tengerszint-emelkedéssel foglalkozó központjában (ODU’s Center for Sea Level Rise) folyó kísérleti projekt hátterében. A teljes kormányt és a település teljes közösségét befoglaló megközelítéssel próbálják megtervezni a tengerszint emelkedésével kapcsolatos felkészültséget és rugalmasságot. Ez segít majd a Hampton Roadsra váró jelentős problémák megoldásában, és az ország többi részén is mintául szolgálhat a hasonló problémákkal szembesülő közösségeknek. A városoknak és közösségeknek vezető szerepet kell vállalniuk az éghajlatváltozásra adott világszintű fellépés terén, és örömmel közölhetem, hogy sokan már így is tesznek. Ezért a hónap elején a Külügyminisztérium külön partnerséget indított a Bloomberg Philanthropies nevű jótékonysági intézménnyel, hogy segítsen kapcsolatba hozni a városvezetőket a világ minden tájáról. Így azok tanulhatnak egymástól, és több jó ötlet válik közkinccsé.

A Pentagonhoz hasonlóan, amely most már az éghajlatot figyelembe véve alakítja a hadügyi terveket, nekünk is bele kell építenünk az éghajlattal kapcsolatos megfontolásokat külpolitikánk minden aspektusába, a fejlesztési és humanitárius segélyektől a béketeremtésig és a diplomáciáig.

Mindehhez az kell, hogy jobban megértsük az éghajlatváltozás és a nemzeti biztonság közötti komplex kapcsolatot.

Ma örömmel jelenthetem be, hogy összehívok egy vezető kormányzati tisztviselőkből álló munkacsoportot annak eldöntésére, hogy az éghajlati és a biztonsági elemzéseket hogyan tudnánk a legjobban beleilleszteni az általános külpolitikai tervezésbe és a prioritásokba. Például a nagykövetségeinken használt stratégiai terveknek ki kellene terjednie a várható éghajlati hatásokra is. Így a diplomatáink dolgozhatnának a befogadó országokkal azon, hogy azok a megelőzésre összpontosítsanak – kezeljék proaktívan a klímaváltozásnak az emberek megélhetésére, egészségére és biztonságára tett hatásai miatt keletkező feszültségeket, és még időben tegyék, mielőtt súlyos szenvedéseket és üzemanyaghiányokat okozna.

Mivel a világon már sokhelyütt megfigyelhettük e „veszély-megsokszorozó” hatást, az éghajlati kockázatok értékelése terén folytatott együttműködést bele kell építenünk minden rendű-rangú diplomáciai kapcsolatunkba, és teszünk róla, hogy ez így is legyen.

Az USA Nemzetközi Fejlesztési Hivatalával szoros együttműködésben dolgozunk a korai konfliktus-előrejelző és megelőző képességeink javításán. Az amerikai kormány jelenleg a legkorszerűbb eszközökkel kezeli a világszerte jelentkező veszélyhelyzeteket és bizonytalansági kockázatokat. Ha az éghajlatváltozásból eredő sérülékenységeket beillesztjük az értékeléseinkbe, azt hiszem, jobban fel tudjuk majd ismerni, hogy mely területeken különösen nagy a kombinálódó kockázatok veszélye, és hol adódnak alapvetően fontos lehetőségek arra, hogy még időben megelőzzük a konfliktusokat és fokozzuk a rugalmasságot.

És íme, az eredmény: Ha világszerte jobban felismerjük a veszélyeztetett pontokat, diplomáciai és fejlesztési támogatásunkat könnyebb úgy irányítani, hogy az adott országok rugalmasabbá és biztonságosabbá váljanak, és csökkenjenek a teljes körű háború vagy egy humanitárius válság kialakulásának esélyei.

Szóval sok minden van – sok mindent tehetünk, és hozzá is látunk, hogy felkészüljünk a változásokra, mielőtt túl késő lenne ahhoz, hogy megállíthassuk őket.

És most jön a másik jó dolog: a legsúlyosabb hatások nem elkerülhetetlenek! Még mindig van időnk rá, hogy átálljunk egy globális tiszta-energia gazdaságra, és egy sokkal biztonságosabb, sokkal fenntarthatóbb pályára tegyük a világot. És higgyék el nekem: ha elszalasztjuk ezt a lehetőséget, lehet, hogy a következő nemzedékeknek legfőképpen ez jut majd az eszébe rólunk. (Taps.)

Emberek, szerintem az éghajlatváltozás megoldása nem pusztán egy remek elmélet. Nem valami professzor agyában vagy asztalán csücsül valahol a világban, arra várva, hogy az kifejtse. Most is jelen van. Látjuk. Tudjuk, hogy mi az. Energiapolitikának hívják. És minél előbb és minél gyorsabban haladunk az alacsony széntartalmú gazdaság felé, és minél előbbre járunk a világban az új technológiák terén, annál hamarabb fogjuk teljes egészében megoldani ezt a problémát. Ez ilyen egyszerű! (Taps.)

Büszkén mondhatom, hogy Obama elnök teljesen magáénak tekinti e problémát, és az ő határozott politikájának köszönhetően ma kevesebb széndioxidot bocsátunk ki, mint az utóbbi két évtizedben. 2025-ig megkettőzzük azt a távolságot, amelyet autóink egy gallon, azaz 4,55 liter üzemanyaggal tesznek; megháromszorozzuk a szélenergia felhasználását; továbbá hússzorosára növeltük az USA napenergia-termelését. (Taps.) Az Egyesült Államok nagyobb mértékben csökkentette a teljes szén-szennyezést, mint a világ bármely más országa.

De hadd mondjam el világosan: ezt a problémát nem tudjuk egyedül kezelni. Még ha minden egyes amerikai kerékpárral jár munkába, vagy gyerekeit más szülőkkel felváltva, közösen hordja iskolába, napelemekkel fedezi otthona energiaszükségletét, és minden egyes hazánkfia elültet egy tucat fát, sőt mindezt egy időben teszik, még ez sem lenne elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a világ többi részén keletkező szénszennyezést. Ez egy globális kihívás, és ezért munkálkodunk azon, hogy vezető szerepünk legyen a világban. E problémán csak világméretű megoldás segíthet.

Amerika vezetése pedig – világosan és köntörfalazás nélkül kimondom – elengedhetetlenül fontos sikerhez.

Obama elnök és én a közigazgatás kiemelt fontosságú ügyévé tettük ezt a kérdést. Külügyminiszterként a legfontosabb diplomáciai feladataim közé emeltem, hogy a világ többi részét is bevonjam az éghajlatváltozás elleni küzdelembe. Minden egyes találkozón felvetjük a kérdést, készülve a jövő hónapban tartandó párizsi megbeszélésekre. E küzdelemmel arra törekszünk, hogy ambiciózus, tartós és átfogó megállapodást találjunk az ENSZ jövő havi párizsi klímaváltozási konferenciáján. Ez a mi célunk! (Taps.)

Nos, ez nem csak üres fecsegés. A cél érdekében már az elmúlt években szorosan együttműködtünk az egyes országokkal az összes földrészen, hogy segítsünk nekik megváltoztatni energiaforrásaik összetételét, és eltávolodni az olcsó, magas széntartalmú energiaforrásoktól, mint pl. a szén. Ezek a beszélgetések néha igen nehezek, különösen azokon a helyeken és olyan államokban, mint ez, ahol bányásszák. Értem. Nehéz. De sokkal nehezebb lenne majd a későbbiekben elmagyarázni az embereknek, hogy amikor más lehetőségeink is voltak, miért nem azokat használtuk.

Más országok azt emlegetik – folyton ezt hallom -, Amerika saját ipari forradalmát emlegetik, amikor mi korlátozások nélkül, és hozzátenném, hogy tudatosság nélkül fejlődtünk, növekedtünk és szennyeztünk. Azzal érvelnek, hogy ők csupán ugyanezt akarják: esélyt arra, hogy gazdaságuk ugyanígy fejlődhessen. Válaszképpen elmagyarázom nekik, hogy az Egyesült Államok akkor nem tudta, hogy milyen károkat okoz a bolygónak. Rámutatok, hogy akkoriban nem voltak olyan intelligens, tiszta és hatékony energia-előállítási lehetőségek, mint ma. Azt is hangsúlyozzuk, hogy amint az országok magukévá teszik ezeket, az új technológiák és módszerek még olcsóbbá válnak, és még könnyebb lesz az alkalmazásuk.

Nos, én is mélyen belemerültem ebbe a kérdésbe, ebbe a több évtizedes nemzetközi vitába, és a kezdetektől fogva makacsul kísér az a kérdés, hogy az Egyesült Államok vajon hajlandó lenne-e meghozni ugyanazokat a nehéz döntéseket, amelyeket a világ többi részén igyekszik előmozdítani.

A közelmúltban lehetőségünk nyílt rá, hogy bebizonyítsuk: a válasz igen.

A múlt pénteken tájékoztattam Obama elnököt arról, hogy az amerikai Külügyminisztérium s én úgy látjuk, hogy a Keystone XL olajvezeték engedélyezése nem szolgálja az Egyesült Államok nemzeti érdekeit. (Taps.)

Már ismerek minden érvet. Higgyék el, oda-vissza ismerem az elmúlt másfél év minden érvelését, nagyon gondosan tanulmányoztam őket. Az a helyzet, hogy a Keystone engedélyezése nem lett volna olyan hosszú távú gazdaságélénkítő tényező, ahogyan azt a hívei állítják. Nem tett volna mérhető hatást ​​az energiabiztonságunkra. Az amerikai fogyasztókat érintő üzemanyagárak tekintetében pedig nem lett volna lényeges jelentősége, mert, mint tudják, azok már most is lefelé tendálnak.

De amit tenne, vagy tett volna, az az, hogy a révén bolygónk egyik legszennyesebb üzemanyagforrása jutna be és szelné keresztül az országunkat.

És egészen egyszerűen most nem olyan idők járnak, mint régen! Ha Amerika vezető szerepet akar játszani az éghajlatváltozás ellen, akkor nem adhat legitimitást egy különösen szénintenzív energiának épp akkor, amikor más és sokkal bölcsebb – és őszintén szólva, könnyen hozzáférhető – irányba kellene vezetnünk a világot. Ez az, amit tennünk kellene! (Taps.)

Jelenleg már négyszer annyi amerikait -, figyeljenek, négyszer annyi amerikait! – alkalmaznak a megújuló energiát előállító vállalatok, mint a fosszilis üzemanyag ipar. A tiszta-energia iparban kétszer olyan gyorsan növekszik a foglalkoztatás, mint a gazdaság egészében, a napenergia iparban pedig tízszeres ugyanez a növekedés. Az elkövetkező 15 évben várhatóan 17 billió dollárt fektetnek az energiaiparba, s ennek túlnyomó többsége a tiszta-energia iparba kerül. Ez az egyik legnagyobb gazdasági lehetőség, amit a világ valaha látott, és ha továbbra is okos döntéseket hozunk, az amerikai vállalkozások és amerikai munkások hatalmasan hasznot húzhatnak belőle. Ezt szem előtt tartva, a múlt hónapban összehívtam az éghajlattal és a tiszta-energia befektetésekkel foglalkozó külügyminiszteri fórumot (Secretary’s Climate and Clean Energy Investment Forum), amelyen a világ 300 legnagyobb befektetője, energiaügyi újítója és szakpolitikusa vett részt. Mindannyian arra összpontosítottak, hogy világszerte hogyan lehetne növelni a tiszta energia alkalmazását.

Ne tévedjünk: Amerika döntései számítanak a világ többi részén is.  Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy tavaly Pekingben voltam, amikor Obama elnök és Xi elnök közösen, egymás mellett állva ismertette a két ország ambiciózus, 2020 utánra szóló csökkentési céljait. Ez nem történt csak úgy! Az előző évben elmentünk oda és leültünk a kínaiakkal, akik ellenezték, amit Koppenhágában és Kyotóban akartunk csinálni. Pontról pontra végigbeszéltük velük, és rámutatottunk, hogy ez hogyan nyit majd új piacokat mindannyiunk számára. Akkor és ott felcsillant a mérföldkőnek számító haladás reménye, amely most a párizsi tárgyalások felé vezet. Örömmel mondhatom el, hogy azzal, hogy Kína és az Egyesült Államok felállt, és bejelentette, hogy együtt fogják ismertetni országaik tervezett csökkentési hozzájárulását (intended national determined contributions to reductions/INDC) -, azzal, hogy ezt tették, ma azt mondhatom Önöknek, hogy több mint 150 további ország – a világ kibocsátásának közel 90 százaléka – már most bejelentette saját céljait. Ez a vezetés lényege! (Taps.)

Ma elérhető közelségben van egy hatékony, globális éghajlati megállapodás. Azt nem tudom megmondani, hogy létrejön-e, de karnyújtásnyira van. És ebben a teremben mindenki – ami azt illeti, minden teremben mindenki – érdekelt abban, hogy e cél érdekében megfelelő nyomást gyakoroljon saját vezetőire és a globális közösségre.

Azt nem mondom, hogy a globális éghajlati megállapodás csodaszer lesz, amely megszünteti a klímaváltozás okozta veszélyeket. A helyzet viszont az, hogy ha Párizsban nem születik megállapodás, nem leszünk képesek kiküszöbölni őket.

És az a fajta megállapodás, amelyért dolgozunk, bizonyítja majd, hogy a világ vezetői végre megértették, hogy milyen hatalmas léptékű kihívással állunk szemben.

Ez mindenek előtt az üzleti élet vezetőibe, a versenyszférába önt majd bizalmat, akik kollektív elkötelezettségünket illetően bizonytalanok, és ezért sokhelyütt haboznak befektetni az általam említett beruházásokba – vannak, akik csak a partvonalról figyelnek. És haboznak abban is, hogy befektessenek-e a kis széntartalmú alternatívákba, mert még nem biztosak benne, hogy a világ vezetői ebbe az irányba fognak tartani.

Ha minden jól megy Párizsban, ezt az üzenetet küldjük a világ vezetőinek. Ezt az üzenetet küldjük a polgároknak, a polgármestereknek, a kormányzóknak, az embereknek a világ minden táján, akik a döntéseket hozzák. Ez majd minden kormányzati szinten segít a tisztségviselőknek, mivel tudni fogják, hogy a fenntartható gazdaságok építését szolgáló, világméretű elkötelezettség részesei. És ami a legfontosabb, mindannyiunkat egy tisztább, egészségesebb és – igen – sokkal nyugodtabb és biztonságosabb útra terel. (Taps.)

Nos, hadd legyek világos. Ha mi nem -, ha nem teszünk most merészebb lépéseket, akkor ebből válhat a történelem eddigi legnagyobb árulása, amelyet az egyik nemzedék a másik ellen tehet. Ezt meg kell akadályoznunk! És nyilvánvalóan – hallhatták, hogy ez a véleményem – meg is tudjuk akadályozni. Még nincs túl késő ahhoz, hogy visszaszorítsuk a károsanyag-kibocsátást, csökkentsük a károkat, és megragadjuk a tisztább, zöldebb energia környezeti, gazdasági és biztonsági előnyeit.

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb újítója. Erre büszkék vagyunk. És Párizsban egyértelműen meg akarjuk üzenni a világ többi részének, hogy elkötelezettek vagyunk a probléma megoldása mellett. És az amerikai magánszektor találékonyságának köszönhetően hatalmas áttöréseket tapasztalunk az akkumulátoros tárolásban, és tágulnak a megújuló energiaforrások határai. A seregben jelentős fejlődést láthatunk a megújuló technológiák felhasználása terén. Például a mi katonáink telepítettek először napelemeket afgán területekre, hogy kevésbé szoruljanak rá az üzemanyag-szállító konvojokra.

Ez egy katonai város. Amikor a haditengerészetnél voltam, volt egy mondásunk, s biztos vagyok benne, hogy ma is él: „Hajó, tengerészbajtárs, jómagam (Ship, shipmate, self)”. Az, hogy a fontosabb dolgokat saját személyes érdekeik elé helyezzék, általában természetes a hadseregben szolgáló férfiaknak és nők számára. Ugyanennek az érzésnek kell vezérelnie bennünket e világméretű fenyegetés megoldásában.

Azt mondom, emberek, hogy Tom Harkin ratifikálni fogja ezt. Úgy értem, ha lesz ilyen – vagy Bobby Scott. Ha van igazán hasznos eredménye néhány dolognak, amire szavazni kell, ez olyan. Néha nehéz a döntés. Ezen nem kell sokat gondolkozni, mert a haszna méltó lesz a hagyományainkhoz, és méltó lesz ahhoz a – mellesleg minden főbb vallásban és filozófiában szereplő – kötelezettségünkhöz, hogy bolygónknak, amelyet kaptunk, jó sáfárai legyünk.

Ez a mi felelősségünk, tehát igyekszünk méltónak lenni hozzá. Több millió új munkahelyet teremtenénk. Ahogy elmondtam, ez a leggyorsabban növekvő gazdasági ágazat. Javítanánk az emberek egészségét, kevesebb részecske lenne a levegőben, kevesebb lenne a rákbeteg. Amerikában nyáron a legtöbb gyerek a környezeti hatások által előidézett asztma miatt kerül kórházba. Ez milliárdokba kerül.

Tehát mennyi haszna van? Egészség, környezet, biztonság, energiafüggetlenség – mindezek terén hasznos, ha cselekszünk. Ha tévednénk, a haszon még megmarad. De ha az ellenlábasok tévednek, az katasztrófa!

Ez nem lehet egy nehéz döntés! Erkölcsi kötelességünk, hogy megvédjük országunk jövőjét és világunk jövőjét. Ez a mi gondunk. Ez a mi feladatunk. És a hajó, a tengerésztársaink, és sajátmagunk kedvéért, valamennyiünkért, s a bennünket felváltó nemzedékekért, helyesen kell cselekednünk!

Köszönöm szépen. (Taps.)

Forrás: Remarks on Climate Change and National Security | Remarks | John Kerry, Secretary of State | Old Dominion University | Norfolk, VA | November 10, 2015

Posted in Environment & Energy | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off

AZ ELNÖK NYILATKOZATA A PÁRIZSI HELYZETRŐL

A Fehér Ház sajtóirodája | azonnali közlésre | 2015. november 13.

AZ ELNÖK: Jó estét mindenkinek.  Szeretnék röviden szólni a ma éjszakai támadásokról Párizsban.  Ismét tanúi lettünk egy felháborító kísérletnek, amellyel terrorizálni kívánták a polgári lakosságot.  Ezt a támadást nem csak Franciaország polgárai, hanem az emberiesség ellen követték el, és azok ellen az egyetemes értékek ellen, melyeket mindannyian magunkénak vallunk. 

Felkészülten és készen állunk arra, hogy bármilyen segítséget megadjunk Franciaország kormányának és népének, amelyre szükségük van ahhoz, hogy válaszoljanak a támadásra.  Franciaország legrégibb szövetségesünk.  A francia nép időről időre vállvetve harcolt az Egyesült Államokkal. És szeretnénk nagyon világossá tenni, hogy mellettük állunk a terrorizmus és a szélsőségesség elleni harcban.

Párizs maga is a haladás időtlen értékeit képviseli.  Azok, akik azt képzelik, hogy rettegésben tarthatják a francia népet vagy megkérdőjelezhetik az általa képviselt értékeket, tévednek.   Az amerikai nép erőt merít a francia nép elkötelezettségéből az élet, a szabadság és a boldogságra törekvés mellett.   E tragédia idején is emlékeztessük magunkat arra, hogy a liberté, égalité és fraternité (szabadság, egyenlőség, testvériség) kötelékei nem csak a francia népnek oly fontosak, hanem olyan értékek, melyeket mindnyájan magunkénak érzünk.  És ezek az értékek sokkal tovább fennmaradnak és hatnak majd bármely terrorcselekménynél, vagy azon egyének gyűlölettel teli látásmódjánál, akik a ma éjszakai bűncselekményeket elkövették.

Mindent megteszünk, bármi is szükséges hozzá, hogy a francia néppel és a világ nemzeteivel együtt elérjük, hogy ezek a terroristák bűnhődjenek azért, amit tettek, és minden olyan terrorista hálózatot üldözni fogunk, amely népeinket támadja.

Még nem ismerjük minden részletét annak, ami történt.  Kapcsolatban állunk a francia kormánnyal, amelynek kifejeztük legmélyebb részvétünket azon családok felé, amelyeknek tagjai áldozatul estek a támadásoknak, és felajánlottuk imáinkat és együttérzésünket azoknak, akik megsebesültek.  Felajánlottuk teljes támogatásunkat.  A helyzet jelenleg képlékeny.  Úgy döntöttem, egyelőre nem hívom fel Hollande elnököt, mert úgy gondolom, most igen elfoglalt.  Tulajdonképpen ma már beszéltem vele az események előtt, a közeli G20-as találkozó apropóján.  De biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező napok során közvetlen kapcsolatban állok majd vele, és egyeztetünk minden olyan módról, amelyben segítségükre lehetünk annak kivizsgálásában, mi is történt pontosan.

A jelenlegi helyzet szívszorító.  És mi itt az Egyesült Államokban sajnos pontosan ismerjük ezt a helyzetet.  Mi magunk is átéltünk hasonló történéseket.  És amikor hasonló támadások történtek nálunk, mindig számíthattunk arra, hogy a francia nép mellettünk áll. Kitűnő terrorellenes partnernek bizonyultak minden időben, és nekünk feltett szándékunk, hogy hasonlóképpen most mellettük álljunk.

Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező napokban többet fogunk megtudni arról, hogy pontosan mi történt, és a munkatársaim gondoskodni fognak róla, hogy folyamatos kapcsolatban álljunk a sajtóval, és helytálló információkkal szolgáljunk.  Nem szeretnék ebben a pillanatban találgatásokba bocsátkozni azt illetően, hogy ki a felelős a terrorcselekményeket.  Úgy tűnik, miközben itt állunk és beszélünk, még további cselekmények történhetnek, és további veszélyhelyzetekkel számolhatunk.  Ezért amíg nem értesülünk arról a francia hatóságoktól, hogy a helyzetet ellenőrzés alatt tartják, és amíg minderről több információt nem kapunk, addig nem szeretnék találgatni.

Nagyon köszönöm figyelmüket.

Forrás: Statement by the President on the Situation in Paris | The White House | Office of the Press Secretary | For Immediate Release | November 13, 2015

 

Posted in Foreign Policy | Tagged , , , , , | Comments Off

A MENEKÜLTEK ÁTTELEPÍTÉSE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA

Tájékoztató | Az USA Külügyminisztériuma |Közkapcsolati Osztály |2015. október 21.

Tartozunk azzal az otthonuktól távolra szakadt millióknak, hogy nem csak az életüket óvjuk meg, de a reményt is fenntartjuk bennük.

– John Kerry külügyminiszter

A veszélyeztetett népességcsoportokat szolgáló amerikai Menekültbefogadási Program (U.S. Refugee Admissions Program) az amerikai értékek–az együttérzés, a nagylelkűség, s a vezetői hajlam–megtestesülése. Az Egyesült Államok 1975 óta több mint három millió menekültet fogadott szívesen, és segített nekik új életet kezdeni az 50 állam valamelyikében.

A menekültek azonosítása

A menekültek szörnyű megpróbáltatásokat élnek át: kínzásokat, zűrzavarokat, kockázatos utazásokat és óriási veszteségeket. Üldözik őket faji, vallási, nemzetiségi hovatartozásukért, politikai véleményükért, vagy azért, mert egy bizonyos társadalmi csoporthoz tartoznak. A világon jelenleg közel 20 millió menekült van, s ezek túlnyomó többsége abban az országban kap támogatást, ahová menekült. Egy kis részüket, elsősorban a leginkább veszélyeztetetteket egy harmadik országba, például az Egyesült Államokba telepítik át.

Mi az áttelepítés?

Az áttelepítés annyit jelent, hogy a menekülteket kiválasztják, és egy harmadik országba szállítják abból az országból, ahol védelmet kerestek. Ez nem azonos a menekültügyi eljárással, amelynek során olyan személyek kapnak védelmet, akik már az Egyesült Államokba jutottak. Az áttelepítés során 18-24 hónap, vagy annál is hosszabb idő telhet el az ajánlás és az Egyesült Államokba való érkezés között.

Kiket telepítünk át?

Az Egyesült Államok a 2016-os pénzügyi évben 85.000 menekültet fogad be a világ minden tájáról:
• Nagyjából 34.000 személy a Közel-Keletről és Dél-Ázsiából érkezik (közülük legalább 10.000 Szíriából);
• 25.000 Afrikából;
• 13.000 Kelet-Ázsiából;
• 4000 Európából;
• 3000 Latin-Amerikából és a Karib-térségből; és
• Egy 6000-es létszámú allokálatlan tartalék biztosítja az esetleges kialakuló helyzetek kezeléséhez szükséges rugalmasságot.

Honnan származnak a menekültek?

Hogyan kerülnek be a menekültek az USA áttelepítési rendszerébe?

A menekültek általában az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága ajánlása alapján kerülnek be az Egyesült Államokba irányuló áttelepítési programba. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma Lakossági, Menekültügyi és Migrációs osztályának (Bureau of Population, Refugees, and Migration) irányítása alatt kilenc áttelepítési ügyeket segítő központ (Resettlement Support Center/RSC) készíti elő a menekültek kérelmeit arra, hogy mérlegelni lehessen az USA-ba való áttelepülésüket. Az elbírálási interjú és a biztonsági átvilágítás előkészítése érdekében az RSC-k életrajzi adatokat és egyéb információkat gyűjtenek a jelentkezőktől.

A menekültek biztonsági szűrése

A fokozott biztonsági átvilágítás a Külügyminisztérium és a Belbiztonsági Minisztérium (Department of Homeland Security/DHS) közös felelőssége, és részt vesz benne a Nemzeti Terrorelhárítási Központ (National Counterterrorism Center) és a Hadügyminisztérium is.

A DHS-en belül az USA Állampolgársági és Bevándorlási Ügyek Hivatala (U.S. Citizenship and Immigration Services/USCIS) minden kérelmet megvizsgál és személyes interjút folytat le minden egyes jelentkezővel. Az USCIS által jóváhagyott menekülteknek egészségügyi szűrésen is át kell esniük, hogy megakadályozzuk az esetleges fertőző betegségek bejutását az országba. Az RSC ezután „szponzori ígéretet” kér egy amerikai székhelyű áttelepítési hivataltól, amelynek tapasztalata van az újonnan érkezett menekültek megsegítésében. Végül a Nemzetközi Migrációs Szervezet segít az USA-ba szállítani őket. Indulás előtt a legtöbb menekült részt vesz egy rövid kulturális orientáción is.

Az új élet kezdete

Az USA-ba érve a menekültek megragadják a lehetőséget arra, hogy itt új életet kezdjenek. A több mint 300 helyi áttelepítési ügynökség támogatásával gyökeret eresztenek, iskolába járnak, munkába állnak, adókat fizetnek, és közösségük hasznos tagjaivá válnak. Vállalkozásokat indítanak, közösségeiket pedig élénkítik és színesítik. A menekültek számos téren osztják az amerikai értékeket, mint például a bátorságot, a rugalmasságot, az új élmények iránti nyitottságot, és az eltökéltséget, amellyel új életet építenek egy új hazában.

Táblázat az egyes államokba érkezőkről

Az Egyesült Államok mely részére mennek? Az egyes államokba érkezők a 2006-2015-ös pénzügyi évek között

További források (angol nyelven):

State Department Refugee Admissions Program:  http://www.state.gov/j/prm/ra/

U.S. Citizenship and Immigration Services:  http://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum/refugees

Refugee Processing Center:  http://www.wrapsnet.org

Forrás: Refugee Resettlement In The United States | Fact Sheet | Bureau of Public Affairs |October 21, 2015

Posted in Foreign Policy | Tagged , , , , | Comments Off

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NYILATKOZATA A NEMZETKÖZI HOLOKAUSZT EMLÉKEZET SZÖVETSÉG (IHRA) MAGYAR ELNÖKSÉGÉRŐL

Kiadta: Nicholas Dean, az USA holokauszt-ügyekben illetékes különmegbízottja

1.  Az IHRA plenáris ülésén, 2015 november 5-én kiadott nyilatkozat.

a. Gratulálunk és elismerésünket fejezzük ki Magyarországnak, és különösen Takács Szabolcs államtitkár úrnak a Nemzetközi Holokauszt Emlékezet Szövetség, az IHRA 2015-ben betöltött elnökségéért.

b. Üdvözöljük a számos kezdeményezést, amelyet Magyarország ezen elnökség előtt és alatt tett.  Ezek jól szolgálták Magyarországnak  a holokauszt tanítása és annak emlékezete iránti elkötelezettségének demonstrálását.

c. Konkrétan a következőkért fejezzük ki elismerésünket:

i. Házigazdaként két plenáris ülés példamutató megtartása,

ii. A magyarországi antiszemitizmus őszinte beismerése, és a Kormány erőteljes                         hozzáállása az azzal szembeni fellépéshez, melynek keretében

iii. Különleges konferenciát szerveztek a Holokauszt és Közbeszéd témában,

iv. A Kormánynak a Sorsok Háza projekt újragondolására vonatkozó  döntése, hogy                   a magyar közösségeknek és a nemzetközi szakértőknek legyen lehetősége a                               beleszólásra a projektbe

v. A Magyarország zsidó lakossága iránti elkötelezettséget demonstrálta az                                 ország számos zsinagógájának és temetőjének megőrzéséhez és felújításához                           nyújtott állami támogatás, és,

vi. Az olyan kulturális projektekhez nyújtott állami támogatás, amellyel a                                      holokauszt témájára irányították a közfigyelmet, például a díjnyertes Saul fia film előállításához nyújtott anyagi támogatás.

2. Szintén üdvözöljük és támogatjuk a magyar kormány vezető Miniszterei által kifejtett véleményeket, amelyekkel ellenzik Hóman Bálint szobrának felállítását Székesfehérváron, és felszólítjuk az IHRA Elnökét, hogy újfent emlékeztesse az illetékes hatóságokat ezekre a súlyos aggodalmakra. Ez a személy, függetlenül bármilyen polgári vagy akadémiai eredményeitől, ahhoz a fajvédő törvényhozáshoz kapcsolódik, amely Magyarországon bevezette az ország saját zsidó közösségei elleni állami diszkriminációt és együttműködött a Nyilaskeresztes Párttal.

———————————————————————————————————-

U.S. STATEMENT ON HUNGARIAN CHAIRMANSHIP OF the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)

(Delivered by Nicholas Dean, U.S. Special Envoy for Holocaust Issues)

1.  Statement at the IHRA Plenary meeting on 5 November 2015.

a. We congratulate and commend Hungary and in particular State Secretary Szabolcs Takács for the Chairmanship of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) during 2015.

b. We applaud the large number of initiatives introduced by Hungary prior to and during this chairmanship. These have served to demonstrate Hungary’s commitment to Holocaust education and commemoration.

c. In particular we commend:

i. The exemplary hosting of two plenary sessions

ii. Your frank recognition of antisemitism in Hungary and the Government’s robust approach to tackling it, including

iii. Organising the special conference on the Holocaust and Public Discourse,

iv. The decision of the Government to reassess the House of Fates project by ensuring that Hungarian communities and international experts have the chance to contribute

v. The commitment shown to the Jewish population of Hungary demonstrated by state support for the preservation and restoration of a number of synagogues and cemeteries across the country, and,

vi.The support for cultural projects to draw attention to the topic of the Holocaust, for example the funding to produce the award-winning Son of Saul.

2. We also welcome and support the sentiments expressed by senior Ministers in the Hungarian government opposing the construction of a monument to Hóman Bálint in the town of Székesfehérvár, and call upon the IHRA Chair to remind relevant authorities of these deep concerns. This individual, regardless of any civic or academic achievements, is linked to the racial legislation that introduced state discrimination against Hungary’s own Jewish communities, and cooperated with the Arrow Cross party.

Posted in Embassy News | Tagged , | Comments Off

MINDEN, AMIT TUDNI AKARTÁL A TROLLOKRÓL, DE NEM MERTED MEGKÉRDEZNI

Több száz ember dolgozik 12 órás nappali és éjszakai műszakokban az oroszországi Internetkutatási Ügynökség egy elhanyagolt épületében Szentpéterváron.  A nevével ellentétben inkább koholmányok előállítása, mintsem kutatás folyik itt – több ezer hamis Twitter, Facebook és más közösségi média profilt hoztak létre, azzal az egykor még titkos szándékkal, hogy a közvéleményt szembefordítsák a nyugattal.

Mostanra ezek a trollbarlangok már a címlapokra kerültek. Egy újságíró feltérképezte a Kreml Twitter robotjait, míg egy másik újabb lehetséges „gyárakat” fedezett fel Google keresési kifejezések segítségével. Egy harmadik riporter pedig bemutatta, hogy köthetőek a trollok az intézmény által kidolgozott internetes hoaxokhoz (álhírekhez) állítólagos vegyszerkiömlésekről, Ebolajárvány-kitörésekről és gyilkosságokról az Egyesült Államokban. Egy korábbi alkalmazott nemrégiben beperelte a szentpétervári intézményt – egy rubelért, szimbolikusan, hogy felhívja a figyelmet itt folyó működésre.

Az éjjel-nappal tartó működést egy holdingtársaság finanszírozza, melyet Vladimir Putyin “személyes chéfje”, Evgeny Prigozhin irányít, jelenti a Szabad Európa Rádió. Vajon mi állhatott az ötlet mögött?

A fő probléma az, hogy a külföldi internetes közösségben az Oroszországot támogatók és a vele szemben kritikusok aránya 20/80 – írja egy projektvezető 2014 júniusában egy a Buzzfeeden kiszivárogtatott dokumentumban.

Néhány troll a nyilvánosság elé lépett, hogy beszéljen. Egy korábbi fizetett troll, Marat Burkhard, aki önszántából hagyta ott az Internetkutatási Intézetet, beszámolt tapasztalatairól a Szabad Európa Rádiónak. Elmondta, hogy az épület függönyeit behúzzák, ha egy újságíró megjelenik, és az alkalmazottaknak megtiltják, hogy kimenjenek az utcára.

Ha egy alkalmazott csak egy percet is késik, 500 rubel büntetést kap (körülbelül 9 amerikai dollárt).  - Ott kell ülnöd, és vég nélkül gépelni” – mondta Burkhard.

A trollok felkészítése

Íme, még néhány dolog, amit Burkhard és más korábbi trollok mondtak:

Az irodában dolgozó trollok között van néhány „fanatikus”, de a legtöbben csak fiatal emberek, akik pénzt akarnak keresni. Politikai analfabéták, akik nem is tudják, mi a különbség Putyin és Obama között.

Az állások, amelyekre jelentkeznek gyakran ártatlanul hangzanak, olyan elnevezésekkel, mint például közösségi média-szakértő, internet kezelő, vagy szövegíró.

Először megkérnek, hogy írj valamilyen semleges dologról, például a vegetarianizmus mellett és ellen szóló érvekről – mondta Burkhard.  - Aztán, hogy felvezessék a politikai részt, beküldenek egy férfit, hogy beszéljen a nap témájáról, hogy legalább legyen egy kis háttérismerete az alkalmazottaknak. De az előadónak rendkívül kevés a hozzáértése, szóval az egész helyzet nagyon abszurd.

Rövid vizsgákon tesztelik a munkavállalók nézeteit. Bárkinek, aki akárcsak néhány hibát is vét, újra le kell tennie a vizsgát,- azt pedig, aki továbbra is alulteljesít, kirúgják.

Technika: gazember, kép, link

A BBC szerint a közösségi média oldalakon a trollok gyakran adják ki magukat háziasszonynak és „csalódott amerikai állampolgárnak”. Azonban a megtévesztés itt nem ér véget. Burkhard elmondta, hogy az ő osztálya, amely orosz közösségi fórumokon kommentál híreket, arra specializálódott, hogy a társalgás illúzióját keltse.

- Háromtagú csapatokat alkottunk. Egyikünk volt a gazember, aki nem ért egyet a fórummal és bírálja a hatóságokat, mindezt azért, hogy a hitelesség érzetét keltsük. A másik kettő pedig vitába száll vele: „Nem, nincs igazad; minden, ami itt szerepel, teljes mértékben igaz.” Az egyiküknek a tartalomhoz illeszkedő grafikát vagy képet is hozzá kellett tennie a vitához, a másik pedig egy, az érvelést támogató linket osztott meg. Érti: gazember, kép, link.

Ez a technika illeszkedik egy átfogóbb, embereket befolyásoló stratégiába is. – Oroszországban a Kreml ahhoz szokott, hogy minden oldalon ő játszik – írja Andrew Wilson politikai szakértő. – Oroszországban a Kreml megkísérelte a politikai sakktábla mindkét oldalát irányítani, a feketét és a fehéret is. És, hogy teljes mértékben kifejtsem a metaforát a sakkjátszmáról, a Kreml a tábla szélét is felügyelte, és eldöntötte, ki vehet részt a játékban.

Az üzenet

„Putyin nagyszerű”, „az ukránok fasiszták”, „Európa hanyatlik” – ezek voltak azok az üzenetek, melyeket az internetes fórumokon terjeszteniük kellett – idézte fel Ludmilla Szavcsuk az Agence France Presse-nek. – Az volt a munkánk, hogy kormánypárti véleményeket írjunk, és hogy oly módon értelmezzük az eseményeket, hogy az dicsőítse a kormány politikáját és Putyin személyét.

Hogy felhívja a figyelmet az üzelmeikre, Szavcsuk egy rubelre beperelte a titkolózó irodát.   - Be akarom záratni- mondta a Telegraph-nak. – Ezek az emberek propagandát használnak arra, hogy tönkretegyék az objektivitást, és elérjék azt, hogy az emberek minden civil tiltakozás motivációját kétségbe vonják. A legrosszabb, hogy ezt úgy teszik mintha ők mi, Oroszország polgárai lennének.   Bár a bíróság megítélte számára a szimbolikus egy rubelt, az iroda a továbbra is üzemel.  

Több profil, nagy kvóták

Burkhard elmondása szerint ötpercenként legalább egy 200 vagy több karakterből álló kommentet kellett írnia, vagyis 135 kommentet egy tizenkét órás műszak alatt. Mindegyik hozzászólásnak tartalmaznia kell a pontos kulcsszavakat és a tageket a keresőkhöz. A kiszivárogtatott dokumentumokból más követelmények is kiderülnek: egy átlagos munkanapon a trolloknak legalább ötvenszer kell kommentelniük a híreket. A bloggereknek személyenként 6 Facebook profilt kell fenntartaniuk, naponta legalább háromszor kell posztolniuk, és legalább naponta kétszer csoportokban kell megvitatniuk a híreket. A munkavállalóknak az első hónapjuk végére több mint 500 követővel kell rendelkezniük, és legalább 5 posztot kell szerezniük az írásaikon minden nap.  Twitteren a bloggereknek 10 fiókot kell fenntartaniuk, és egy nap ötvenszer kell tweetelniük.

A trollhadsereg

Az Internetkutatási Intézet osztályai között – hírek, videó, „demotivátorok” és közösségi fórumok, amelyek Burkhard szerint sosem kerülnek személyes kapcsolatba egymással – az angolul beszélő részleg különleges szerepet játszik. Az ott dolgozók – a CNN és a BBC weboldalait bombázzák.  Saját célponttípusaik vannak  pl. a New York Times – mondta.

A  millió dolláros trollhadsereg létrehozására irányuló erőfeszítéseket a Buzzfeed és a sajtó nagy része a nyilvánosság elé tárta. A trollözön sok orosz újságot és az oroszországi eseményekről tudósító idegen nyelvű médiumot arra indított, hogy megszüntessék kommentelési lehetőséget.

Digitális harcmező

Miközben a trollok támadásával a tengeren túl elégedetlenséget szítanak, odahaza Oroszország lépéseket tesz az internet-szabadság elfojtására. 2014-ben a New York Times megírta, hogy a Kreml letiltotta ellenzéki vezetők weboldalait.

Putyin szkepticizmusa az internettel kapcsolatban akkor vált ismertté, amikor azt 2014-ben „CIA projektnek” nevezte. A véleményt a Moscow Times idézte. (A World Wide Web feltalálója a Reutersen megjelent cikkében kijavította Putyint).

- Az internet lett a fő veszélyforrás – egy olyan közeg, melyet a Kreml nem irányít –  mondta Pavel Csikov a Buzzfeednek.  Ezért szállnak rá.

Forrás: Share America | Everything you wanted to know about trolls but were afraid to ask

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Tagged , | Comments Off

AZ USA POLITIKÁJA OROSZORSZÁG SZÍRIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ESZKALÁLÓDÁSA UTÁN

Victoria Nuland, az európai és eurázsiai ügyekért felelős külügyi államtitkár beszéde a Képviselőház Külügyi Bizottságának meghallgatásán | Washington | 2015. november 4.

(benyújtott változat)

Köszönöm, Royce Elnök Úr, Engel rangidős bizottsági tag, bizottság tagok, hogy csatlakozhattam ma Önökhöz és kollégámhoz, Anne Patterson államtitkárhoz.

Bár Szíria Anne felelősségi körébe tartozik, az ottani konfliktus egyre jobban veszélyezteti Törökországot, az EU-t és Európa többi részét, hiszen ahogyan a menekültek kiáramlanak Szíriából , mind észak, mind dél felé haladnak. Oroszország új közvetlen harci szerepvállalása Szíriában súlyosbította a már-már veszélyes mértékű menekültáramlást, ami próbára teszi még a legnagylelkűbb európaiak képességét is a helyzet kezelésére.

Törökország jelenleg 2,2 millió menekültet lát el területén, és adatai szerint több mint 8 milliárd dollárt költött ellátásukra és gondozásukra. Becslések szerint ebben az évben a török parti őrség 68.000 személyt mentett ki a veszélyes tengeri utazást megkísérlők közül.

Mióta Oroszország harci műveletekbe kezdett Szíriában, Görögország a 2015-ös év legmagasabb  migrációs adatait jegyezte fel, hetente megközelítőleg 48.000 menekült és migráns jött Törökország felől Görögországba. Ebben az évben több mint 600.000 személy lépett be Görögországba tengeri határain keresztül, köztük 344.953-an Leszbosz szigetén keresztül, mely szigetnek alig több mint 86.400 lakosa van.

Görögország kisebb szigetein előfordult, hogy a naponta odaérkezettek száma meghaladta a nyilvántartott állandó lakosok számát.

A Nyugat-Balkánt szintén kimerítette a fokozódó, elsősorban Macedónia, Szerbia és Horvátország felőli migráció.  Ezen országok jelentései szerint naponta átlagosan 5.000-8.000 migráns halad át határaikon.

A legtöbb migráns és menekült északra, Németország felé tart, ahová 2015 első 9 hónapja alatt 577.000 ezren érkeztek.

Az ENSZ jelentései szerint csak az elmúlt hónapban legalább 120.000 szíriai települt át az országon belül az orosz légicsapások által segített rendszer támadásainak következményeként.  Kevesebb, mint két hét alatt csak északon, Hamában és délen, Idlibben 52.800 ember települt át.

Ezek a számok alátámasztják azt, amit már tudunk: bár Moszkva azt állítja, hogy katonai akciói az ISIL-t célozzák, az orosz csapások legnagyobb része olyan részekre irányul, ahol az Aszad rezsim területet vesztett a mérsékelt ellenzék által vezetett erőkkel szemben, olyan városokban, mint Hama, Homs, Aleppo és Idlib.

Moszkva most saját tüzérségét és más szárazföldi erőket telepít Hama és Homs köré, nagyban növelve katonáinak az ellentámadásokkal szembeni sebezhetőségét.  És az orosz támogatás ellenére Oroszországnak nem sikerült semmilyen humanitárius engedményeket kicsikarnia Aszadtól. A rezsim büntetlenül, sőt talál Moszkva segítségétől még fel is bátorodva, továbbra is csőbombákat dob saját állampolgáraira.

Ezek egyike sem volt ingyen Oroszország számára.  Pusztán gazdasági szempontból nézve légi akciójának árát napi 2-4 millió dollárra becsülik. Olyan időben, amikor az átlag orosz megszenvedi a rossz gazdasági vezetés, az alacsony olajárak, és a Kreml legutóbbi, ukrajnai katonai kalandja miatt alkalmazott szankciók következményeként létrejött recessziót.

A jelentések szerint az orosz áldozatok száma emelkedik, bár a Kreml most is nagyon igyekszik eltitkolni ezeket és elhallgattatni az áldozatok szeretteit. És az Oroszország által ledobott „buta bombák” nyilvánvalóan rossz célpontokat találtak el.  Médiajelentések szerint a következő helyekre mért csapásokat: egy piac Damaszkuszban, az aleppói tartományi székhely épülete, és a Szabad Szíria hadsereg lőszerraktára.

Oroszország a jóhírével fizet kemény árat a terror elleni harcban.

Ez az oka annak, hogy saját légi személyzetünk biztonságát védendő, Oroszországgal való katonai együttműködésünket jelenleg alapvetően a légi konfliktuselhárításra korlátozzuk. S csakúgy, mint szövetségeseink a nemzetközi közösségben, további bizonyítékokat várunk Oroszországtól arra nézve, hogy őszinte az az állítása, hogy az ISIL ellen akar harcolni és meg akarja védeni Szíriát a szír emberek számára, s nem egyszerűen csak meg akar védeni egy diktátort, aki közvetlenül felelős az ország lerombolásáért.

Hogy nézne ki Oroszország pozitív együttműködése?  Először is, Oroszország az ISIL ellen fordítaná a fegyvereit, és leállítaná a vérontást a Szíria nyugati részén található városokban és azok környékén.   Támogatása fejében Oroszország ragaszkodna hozzá, hogy Aszad állítsa le azokat a helikoptereket és repülőgépeket, amelyekről nap mint nap csőbombákkal bombáz ártatlanokat.  És sürgősen elkezdene velünk, a szövetségeseinkkel és az ENSZ különmegbízottjával, Steffan De Misturával azon dolgozni, hogy a múlt pénteken Bécsben Kerry és Lavrov külügyminiszterek, valamint 17 más miniszter és intézmény által kibocsátott nyilatkozat elveit valódi tűzszünetté, és egy olyan párhuzamos politikai átmenet folyamatává ültesse át, amely meggyorsítja annak a napnak az eljövetelét, amikor Aszad véres uralma véget ér.  Szíriai együttműködésünk minősége Oroszországgal attól függ, Moszkva milyen választások mellett dönt.

Mindeközben mi, mint a Külügyminiszter mondta, felgyorsítjuk a mérsékelt szíriai ellenzék támogatásában, illetve a Szíria szomszédainak megvédésében folytatott munkánkat, köztük azokat a területekét, amelyeknek én vagyok a felelőse: Törökország és Európa országai.

Az elmúlt hetek folyamán Törökország fokozta részvételét az Iszlám Állam elleni koalícióban, megnyitotta támaszpontjait az amerikai és más koalíciós tagok előtt, továbbá más koalíciós gépekkel együtt légicsapásokat hajtott végre ISIL célpontok ellen Szíria belsejében.

Annak, hogy fokozzuk a Törökországgal és más, hasonlóan gondolkodó partnerekkel az ISIL visszaszorítását célzó munkánkat Észak-Szíriában, az a járulékos haszna lehet, hogy létrejön egy olyan terület, ahol a szíriai polgári lakosokat nem fenyegetik sem Aszad csőbombái, sem az ISIL atrocitásai.

Európaiak nagy számban járultak hozzá légi eszközökkel az iraki légicsapásokhoz, és jelenleg a szíriai csapásmérési műveleteket mérlegelik.

Az Egyesült Államokkal együtt Belgium, Németország, Olaszország, Hollandia, Törökország és az Egyesült Királyság aktív társelnökei a Koalíciós Munkacsoportoknak.  A hollandok, a koalíció sok más tagjával egyetemben, társvezetői a külföldi harcosok beáramlásának leállítását célzó erőfeszítéseknek, az olaszok pedig az ISIL finanszírozását megakadályozó erőfeszítésekben vállalnak társvezetői szerepet.

Odahaza, saját országukban EU partnereink a következő intézkedéseket teszik: szigorítják terrorizmusellenes törvényeiket és információ-megosztási képességeiket; lekapcsolják a külföldi harcosokat; szembeszállnak a radikalizmussal; delegitimizálják az ISIL ideológiáját; jelentik az európai intézményeknek a gyanús pénzmozgásokat; és az USA-val közösen fellépnek az ISIL finanszírozói és toborzói ellen.

Szövetségeseinkkel és partnereinkkel a menekültválság kezelésének ügyében is együtt dolgozunk.  Az ENSZ szervezetein és civiltársadalmi csoportokon keresztül 325 millió dollár segélyt juttatunk Törökországnak, hogy támogassuk 100 iskola működését, hogy menedéket, alapvető háztartási felszereléseket, mobil regisztrációs központokat, a gyerekeknek biztonságos tanuló- és játszóhelyeket tudjanak biztosítani, és hogy a nehéz helyzetben levő családok készpénztámogatásban részesüljenek.

26,6 millió dollárt adtunk az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának európai programjaira, amelyekkel élelmet, ivóvizet és jogsegélyt adnak az egyebek mellett Görögországon, Macedónián és Szerbián áthaladó menekülteknek; 1,2 millió dollár értékben ösztöndíjakat, humanitárius felszereléseket és feleslegessé vált készletekből származó holmikat és berendezéseket bocsátottunk a humanitárius erőfeszítések rendelkezésére Horvátországban, Macedóniában, Szerbiában és Törökországban; valamint 600.000 dollárt adtunk a Nyugat-Balkánról érkező, további határfelügyeleti berendezésekre és képzésre vonatkozó kérésre válaszul.

Amint azt a Külügyminiszter diplomáciai erőfeszítései világossá teszik, tucatnyi ország és maguk a szíriaiak eltökéltségére és a vezető szerep felvállalására lesz szükség ahhoz, hogy véget lehessen vetni az ottani vérontásnak.  A múlt héten Bécsben összegyűlt 17 nemzet, az ENSZ és az EU ismét megerősítette a békéhez és a politikai átmenethez vezető utat.  Majd meglátjuk, hogy Oroszország, Irán és az Aszad rezsim csatlakozik-e hozzánk ezen az úton.

Várom kérdéseiket.

Forrás: U.S. Policy After Russia’s Escalation in Syria | Victoria Nuland | Assistant Secretary, Bureau of European and Eurasian Affairs | Testimony Before the House Foreign Affairs Committee | Washington, DC | November 4, 2015 | (As Prepared)

 

Posted in Foreign Policy | Tagged , , , , , , , | Comments Off

SAMANTHA POWER BESZÉDE EGY, A MIGRÁCIÓVAL ÉS A MENEKÜLTÜGYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL FOGLALKOZÓ MAGAS SZINTŰ ENSZ RENDEZVÉNYEN

Samantha Power, az USA állandó ENSZ képviselője | New York | 2015. szeptember 15. | Az elhangzott beszéd szövege

Köszönöm, Főtitkár-helyettes Úr, és köszönet mindenkinek, aki eljött erre a fontos eseményre. Megtisztelő lehetőség a számomra, hogy elmondhatom: Obama elnök elkötelezetten igyekszik eleget tenni a globális menekült- és migrációs válság jelentette kihívásoknak.

Az Egyesült Államokban nagy hagyománya van annak, hogy örömmel fogadják a “szabadságért ziháló” tömeget*. Sokan elmondhatatlan borzalmak és üldöztetések elől menekültek. Mindannyian megtapasztalták, hogy ez az ország nagylelkűen fogadja őket. A dél-szudáni “elveszett fiú”. A fiatal férfi vagy nő, aki rohingyának született Myanmárban. És most, egyre nagyobb számban, az üldöztetés elől menekülő szír családok. Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy ezeknek a hazájukból elmenekült embereknek a jelenléte változatosabbá teszi országunkat, gazdagítja kultúránkat és erősíti nemzeti karakterünket.

A válogatás nélkül sújtó erőszak elől menekülő, kétségbeesett családok, és az élelem nélkül napokig a tengeren hánykolódó megmentett – vagy meg nem mentett – kisgyermekek képei kétségbeejtőek, és arra figyelmeztetnek bennünket, hogy a leggyengébbek szorulnak leginkább védelemre.

Az Egyesült Államok csupán a szíriai válság érintettjeinek 4,5 milliárd dollár humanitárius segélyt biztosított, és több mint 478 millió dollárt adott a lakóhelyük elhagyására kényszerült irakiaknak. A humanitárius segítségnyújtás terén magasan mi vagyunk a világ legnagyobb adományozói, és az Elnök éppen most jelentette be, hogy jövőre 85.000, az utána következő évben pedig további 100.000 menekültet fogadunk be a világ minden tájáról. De hadd mondjuk ki egyértelműen: bármit is csinálunk, az bizonyíthatóan nem elég; még nem jöttünk rá, hogy miképpen tudnánk megfelelő mértékben mozgósítani az alapítványokat, a magánszektort, és a magánszemélyeket. Az Egyesült Államok már elindított egy honlapot, az aidrefugees.gov-ot, és megpróbáljuk majd irányítani azok adakozó kedvét, akik látják e képeket és segíteni akarnak, azt viszont – megismétlem – nem igazán tudjuk, hogy mit kezdjünk a megfelelő partnerszervezetekkel.

Szükség van arra is, hogy újabb – esetleg távolabb fekvő – országok, amelyek tradicionálisan nem jelentettek biztos menedéket a rászorulóknak, szintén megtegyék a magukét. És nekünk is, akik már segítünk, még többet kell tennünk! Mindenekelőtt a szakadatlanul dúló válságok politikai megoldására van szükség. Ez természetesen a szíriai konfliktusra is vonatkozik, ahol 12 millió ember vált földönfutóvá, és amelyet legfőbb prioritásunknak kell tekintenünk.

Befejezésül Ferenc pápa szavait szeretném idézni, aki annak a “köznapi kísértésnek az elkerülésére” buzdított bennünket, miszerint “igyekszünk megszabadulni mindattól, ami zavarónak bizonyul”. Azt hiszem, ezzel a belpolitikára utalt, ami ma nem került egyértelműen szóba. És nem lehet elbagatellizálni, hogy mekkora gondot jelent e kérdések kezelése! Igen súlyos kihívásokkal jár, elkerülni azonban nem lehet. S ismét Ferenc pápához térnék vissza, aki szerint “nem szabad visszarettennünk attól, hogy mennyien vannak, inkább a személyt lássuk meg bennük, lássuk az arcukat, hallgassuk meg a történetüket, és próbáljunk tőlünk telhetően a legjobban viszonyulni a helyzetükhöz”. Az ő számára ez az aranyszabály. Nekünk is ugyanehhez kell tartanunk magunkat: mit tennénk, mire vágynánk, ha mi lennénk ilyen helyzetben. Úgy bánjunk másokkal, ahogyan azt a magunk számára kívánnánk! A politika kemény dolog, de képzeljék magukat annak a szülőnek a helyzetébe, akinek lehetetlen körülmények között a gyerekei érdekében nehéz döntést kell hoznia. Köszönöm.

*Utalás Emma Lazarus “Az új Kolosszus” című versére, amely a Szabadság-szobor talapzatán olvasható

Forrás: Remarks at a UN High-Level Event on Strengthening Cooperation on Migration and Refugee Movements | Ambassador Samantha Power | U.S. Permanent Representative to the United Nations | U.S. Mission to the United Nations | New York City | September 30, 2015| AS DELIVERED|

 

Posted in Foreign Policy, Society & Values | Tagged , , , , , , | Comments Off

KERRY KÜLÜGYMINISZTER AUSZTRIAI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

Bécs |Imperiál Szálló | 2015. október 23.

KERRY KÜLÜGYMINISZTER: Hadd kezdjem azzal, hogy én, aki külügyminiszterségem első napjától kezdve e folyamat részese voltam, meg vagyok győződve arról, hogy a mai találkozó építő jellegű és produktív volt, és sikeresen felszínre hozott néhány ötletet, amelyeket ma nem fogok megosztani Önökkel, de amelyek reményeim szerint alkalmasak lehetnek arra, hogy teljesen megváltoztassák a folyamat dinamikáját.

Nagyon hálás vagyok török, szaúd-arábiai és orosz külügyminiszter-társaim és barátaim idejéért és eltökéltségéért, amellyel a folyamatot a politikai megoldás irányába igyekeznek terelni. És mindannyian tudjuk, hogy a szír válság terén igen nehéz politikai megoldásra jutni. Ha könnyű lenne, akkor a korábbi években már sor került volna rá.

Szeretnék köszönetet mondani az osztrák kormánynak is a vendégszeretetéért, és az osztrák embereknek is, akik a következő hétfőn tartják nemzeti ünnepüket.

Ma úgy jöttünk ide, hogy tisztában vagyunk a buktatókkal, tisztában vagyunk minden akadállyal. Az összes jelenlévő külügyminiszter jó ideje birkózik e problémával. De azzal az eltökélt szándékkal érkeztünk, hogy megpróbálunk a patthelyzetet feloldására és a konfliktus lezárására alkalmas új ötleteket találni. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezek az új ötletek az összes előző konferencián és nyilatkozaton, valamint a közelmúltbéli tárgyalásokon alapulnak, beleértve a múlt hónapban tartott ENSZ-közgyűlést is. És ezek az elképzelések szem előtt tartják az eddig lefektetett elveket, valamint az érintett országok, az egyes felek, az ellenzék – a törekvésekben érintettek érzékenységét is.

Ma abban egyeztünk meg, hogy konzultálunk minden érintett féllel, s igyekszünk sürgősen – remélhetőleg már jövő pénteken – és immár szélesebb körben ismét összeülni, hogy megvizsgáljuk, van-e az érdemi politikai folyamat előmozdítására kellően alkalmas közös alapunk.

Most mi, a mai találkozó összes résztvevője, újra kiálltunk a Genfi Nyilatkozatnak a szír politikai átmenettel kapcsolatosan megfogalmazott alapelvei mellett. És most is egyetértettünk abban –nem új, de a jelen fejlemények fényében fontos, hogy most is egyetértettünk abban -, hogy a konfliktus egészére nincsen katonai megoldás. Egyetértettünk abban is, hogy a tényleges politikai átmenet az egyetlen előre vezető út, amely véget vet az öldöklésnek, és alapot szolgáltat egy olyan kormány megalakításához, amilyet a szírek megérdemelnek, amit támogatnak, s amelynek megalakításában közrejátszhatnak. Ez a szír nép választásáról szól, nem az itt képviselt négy országéról, s nem az itt összejövő, még tágabb csoportéról sem. Végső soron arról szól, hogy hogyan kerüljön sor olyan tárgyalásokra, ahol a szírek magunk döntenek országuk jövőjéről.

Tehát az is egyértelmű, hogy Szíria jövője nem az, hogy Aszad és a Daesh jellegű szélsőségesek között kell választaniuk. Nem ebben áll a választás! Szíria jövője átmenetet igényel, és a genfi folyamat ezen alapvető elvével valamennyi ma itt jelenlévő egyetért, s amellyel a különféle eddigi konferenciák és találkozók is egyetértettek. Ezen átmenet során egy befogadó és felelős kormánynak kell létrejönnie, amely egy egységes, világi, pluralista, szuverén és független országot irányít, s ami a régió stabilitásához is hozzájárul. És minden fél egyetért abban, hogy most kell véget vetni a harcoknak, és elindítani a politikai átmenet ilyetén folyamatát.

Tehát adódik a kérdés: helyes, de hogyan lehet eljutni oda? És a választ a további tárgyalásaink és tanácskozásaink, valamint – remélhetőleg – a különféle érdekelt felek találkozói adják majd meg a következő összejövetel során, amely előtt a következő napokban még némi házi feladatot is végzünk. Ez utóbbiba sokféle dolog tartozik, de elsősorban természetesen az, hogy mindenkivel egyeztessünk, hiszen igen sokan érdekeltek mindebben.

Hangsúlyozni szeretném, hogy az Egyesült Államok örömmel fogadja a Daesh elleni harc terén nyújtott támogatást. És ha Oroszország csatlakozni kíván e harchoz, üdvözöljük ezt az építő szerepet. De a mérsékelt harcosok célba vétele nem árt a Daesh-nak. Ez megkönnyíti, hogy Aszad tovább kegyetlenkedjen a szír néppel, a szélsőségességet tápláló felekezeti feszültségek súlyosbításával fenyeget, és arra ösztönzi a harcosokat – különösen a külföldi harcosokat – hogy csatlakozzanak a Daesh-hez. A tényleges átmenet viszont a Daesh vereségéhez is hozzájárulna, mivel felelős kormányt hozna létre Szíriában, amely nem csak a szír nép érdekeit szolgálná, de a Daesh jelenlegi életterét is megvonná.

És ezért annyira fontosak a mai megbeszéléseink!  Az átmenet formálásának kemény munkája nemzetközi megközelítést és következetes megközelítést igényel. Mindenki tudja, hogy vannak országok, amelyek Aszadot támogatják, és vannak olyan országok, amelyek az ellenzéket. És vannak önálló szervezetek, amelyek egyes esetekben a külföldi harcosokat támogatják. Tehát továbbra is vannak különbségek – továbbra is vannak különbségek köztünk abban, hogy pontosan milyen is a végső megközelítés. De mindannyian egyetértünk – Oroszországot is beleértve – a Genfi ​​Nyilatkozatban lefektetett alapelvekkel, és mindannyian egy véleményen vagyunk a kívánt politikai kimenetellel kapcsolatban, ami nyilvánvalóan felveti Aszad jövőbeli szerepének kérdését is.

Megismétlem tehát: mindannyian egyetértünk abban, hogy milyen típusú kormánynak kellene létrejönnie, hogy Szíriának milyen országgá kellene válnia, és mit kellene tenni a Daesh ellen. Bár el tudjuk fogadni, hogy nem értünk mindannyian egyet abban, hogy mikor és mi történjék az Aszaddal kapcsolatos problémák terén, egyértelműen megegyezésre juthatunk azon folyamat kérdésében, amely segíthet ezeket megoldani. És ez nagyon fontos kiindulópont!

Tehát minden érintett kormány felelős azért, hogy segítsen véget vetni a szíriai konfliktusnak egy olyan átmenet útján, amely egyesíti az országot, és megteremti a békés élet lehetőségét. Ez az a cél, amire az Amerikai Egyesült Államok törekszik. Ez az a cél, amire az Daesh elleni koalíció törekszik, amelyet mi mozgósítottunk. És ez a mi befogadó diplomáciai folyamatunk célja, és ez a szíriai emberek túlnyomó többségének sürgető vágya is.

És ez az, amiért ma idejöttünk. E beszélgetést folytatni fogjuk. Holnap Abdullah királlyal találkozom, majd Szaúd-Arábiába utazom, hogy Salman királlyal találkozzak; onnan vissza Washingtonba, hogy az Elnökkel és a stábunkkal tanácskozzak, majd – amint elvégeztük a házi feladatunkat, és összehoztuk a feleket – vissza e nagyobb csoporthoz.

Eltökélt szándékunk, hogy mindezt véghezvisszük, mert mint már sokszor mondtam, szörnyű emberi tragédiák bontakoznak ki a szemünk előtt. Az esténként látott képek, amelyeken menekülők tízezrei vonulnak át a nyílt terepen vagy próbálnak átkelni a tengeren, az ártatlan emberek bombázása, a téves célbavételek, a Szírián belül dúló erőszak és a környező országokban fennálló feszültségek globális erőfeszítést igényelnek: minden lelkiismeretes embernek, és minden vezető szerepben lévő, befolyásos országnak minden tőle telhetőt meg kell tennie azért, hogy vége szakadjon ennek. S szerintem a mai találkozón igen alapos, komoly vita folyt, azzal a valós igyekezettel, hogy az eltérő vélemények és érdekek dacára megpróbálkozzunk az igen nehéz helyzet igencsak sürgető megoldásával.

És most szívesen válaszolok néhány kérdésre.

MR KIRBY: Akkor legyen Jay.

KÉRDÉS: Köszönöm. Miniszter úr, ez a konferencia, amelyről Ön beszél: nem inkább egy közös orosz-amerikai konferenciának tekinthető ez?  És úgy véli, hogy az irániak részt vesznek majd a jövő heti konferencián? És úgy érzi Ön, hogy az irániak valóban megbízható partnerek ehhez a diplomáciához? Az általános vélemény szerint ennek a szíriai katonai műveletnek a kidolgozásán lényegében még a nukleáris kérdésekkel kapcsolatos itteni, bécsi tárgyalások idején is munkálkodtak, s mindez tulajdonképpen az USA háta mögött folyt. Lenne szíves ezekről a kérdésekről beszélni? Köszönöm.

KERRY KÜLÜGYMINISZTER: Hadd beszéljek előbb a második kérdésről, majd elsőről. Akárcsak az iráni tárgyalások során, itt sem épül semmi a bizalomra. Tehát nem az a kérdés, hogy bízunk vagy nem bízunk valakiben. Mi olyan lépésekre törekszünk, amelyek ellenőrizhetőek, amelyek mérhetőek, amit az embereknek meg kell tenniük, olyan cselekedetekre, amelyeket az eredmény érdekében az embernek meg kell tenniük. És ha néhány ország, amellyel nézetkülönbségeink vannak, részt akarna venni valamilyen találkozón, nagyon gyorsan és könnyen meg lehetne állapítani, hogy csak akadályozni akar-e, vagy megoldásra törekvő, jóhiszemű résztvevő. Nos, jelenleg Irán nincs a tárgyalóasztalnál. Talán eljön az az idő is, amikor tárgyalunk vele, de még nem tartunk ott.

És hadd legyek nagyon körültekintő abban, ahogyan ezt jellemzem. Nem akarom konferenciának nevezni a következő találkozót, bár lesz néhány ilyen aspektusa is, de ez egy találkozó, és én különbséget látok a kettő között. Arra törekszünk, hogy olyan emberek jöjjenek össze és találkozzanak egymással, akik hosszú ideje súlyosan érintettek az ügyben. Önök tudják, hogy vannak olyan országcsoportok, van egy csomó barátunk, akik invesztáltak ebbe: Franciaország és Anglia, Németország, Olaszország és mások, mások a régióban – Katar, Jordánia, és így tovább.

Így tehát egy csoporthoz fogunk fordulni, és… nem, ez nem egy – idézem – nem,.. ez egy többoldalú – egy többoldalú kollegiális erőfeszítés, és nincsenek önjelölt vezetők, vagy ilyesmi. Csak elképzeléseket próbálunk feltárni, és mindenki résztvevőnek és egyenrangúnak – e folyamat egyenrangú résztvevőjének – számít. Szóval várakozással tekintünk az elé, hogy olyan országokkal is kibővül a kör, amelyeket súlyosan aggaszt mindez, amelyek eddig is nagyban igyekeztek hozzájárulni a megoldásához, és reméljük, hogy ez a találkozó képes lehet olyan előre vivő út feltárásához, amely visszavezet a tényleges eredmények elérésére alkalmas, kezelhető politikai folyamathoz.

MR KIRBY: Oké. Arshad következik.

KERRY KÜLÜGYMINISZTER: Azt hiszem, volt a kérdésnek még egy olyan része is… nem, azt hiszem, mindkettőre feleltem.

MR KIRBY: Igen. Arshad következik, Uram.

KÉRDÉS: Igen. Kerry külügyminiszter úr, először is jól értem-e, hogy még mindig nincs alapvető egyetértés az Egyesült Államok és Oroszország között abban, hogy Aszad játszhat-e bármilyen hosszú távú szerepet Szíria jövőjében?

Másodjára: mit tud Ön erről az orosz-jordán katonai együttműködésre vonatkozó megállapodásról, amely valamiféle ammani tevékenység hatására jött létre? A válság megoldására irányul-e ez, vagy valami másra? Nem zavarja-e Önt, hogy az egyik legszorosabb közel-keleti szövetségese ily módon fog együttműködni az oroszokkal?

És végül mit gondol, ki más szerepelhet még a következő találkozón – ha lesz – már a jövő pénteken? És elképzelhetőnek tartja-e Ön, hogy a pénteki találkozón ott legyenek az irániak is, vagy még mindig messze áll ettől?

KERRY KÜLÜGYMINISZTER: Nos, az iráni részvétellel kapcsolatban én nem bocsátkozom találgatásokba arról, hogy történhet-e valami, és ha igen, mi, vagy mikor. Csak annyit mondok: számos országot megneveztem, amelyek különösen involválva vannak; befogadók akarunk lenni, és ha hibát követünk el, inkább a befogadás, mint a kizárás terén történjék ez. A multilaterális diplomácia minél több olyan embert kíván, akik pozitív befolyást tehetnek, és természetesen pozitív hatásra törekszünk.

Szóval azt hiszem, várnunk kell, s folytatnunk kell a jelenlegi konzultációkat. Rövidesen meg fogják tudni, hogy mikor lesz a konferencia, és kik lesznek a résztvevői. De mint mondtam, a jövő pénteket célozzuk meg. Meglátjuk, mit hoz az idő. Addig még van némi házi feladatunk is. Ha nem tudjuk addig befejezni, akkor beállhat egy, két vagy három nap csúszás – de meglátjuk, mi történik.

Az idő azonban sürget – sürgető érzésünk van. Minden elmúló nappal még több ártatlan embert gyilkolnak meg, még több a menekült, még többen kényszerülnek lakhelyük elhagyására. Így azt hiszem, mindenki egyetért abban, hogy alapkötelességünk a lehető leggyorsabb munka, és ez a mi szándékunk is.

Amman és Jordánia kérdésében, nem, mi… – először is Jordániában 1,5 millió szír menekült van. Jordániának hosszú közös határa van Szíriával. Jordánia már súlyosan érintett abban, hogy mi történik Szíriában, és ahogy Törökország már közvetlenül belefolyik, és beszél az oroszokkal arról, hogy mit csinálnak az északi határon, teljesen természetes az is, hogy Jordánia beszél velük arról, hogy mi történik saját déli határán. És talán tényleg ez történik -, beszélgettem is erről Nasszer Judeh külügyminiszterrel. Találkozom vele holnap Ammanban, és Abdullah királlyal is, és biztos vagyok benne, hogy ez még igen alkalmas eszköz lesz annak további taglalásához, hogy kit mikor és milyen módon érint mindez, sőt, még előnyösnek is bizonyulhat mindannyiunk számára.

Megítélésem szerint Jordánia igen jó barátunk; erős, erős szövetségesünk, kritikusan fontos szerepe van Izrael és a régió biztonságában. Nyilvánvalóan a világon minden joga megvan ahhoz, hogy maga döntsön önnön védelme és biztonsága felől, és ezt mi teljes mértékben tiszteletben is tartjuk. Tehát e törekvése semmiféle problémát nem jelent a számunkra, sőt, talán még ahhoz is hasznos lehet, hogy bizonyosan azok kerüljenek a célkeresztbe, akiknek oda kell kerülniük, és pontosan ez a mi érdekünk.

Szóval köszönöm mindenkinek. Értékelem a türelmüket.

KÉRDÉS: Aszadról még mindig semmi? Az alapvető nézetkülönbség fennáll.

KERRY KÜLÜGYMINISZTER: Ó, az alapvető nézetkülönbség. Hadd mondjam – nézze csak – a diplomáciában meg van annak a módja, hogy miként dolgozzunk igen nehéz, abszolút ellentmondásosnak tűnő, és eltérő véleményekkel induló kérdéseken. S ez is egy olyan kérdés, ahol a nyilatkozatok egyértelműen eltérőek, és az aktuális állásfoglalások hadilábon állnak egymással.

Egy csomó ország, köztük az Egyesült Államok, Szaúd-Arábia, az Emirátusok, Törökország, Katar, Jordánia, Egyiptom, Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Olaszország, Európa legnagyobb része, országok tucatjai, vagy inkább százai vélik úgy, hogy a békefolyamat szempontjából Aszad lehetetlen tényező -, még ha akarnánk, se tudnánk úgy békét teremteni, hogy Aszad is a színen van. Ezt tehát bármilyen politikai folyamatnak egyértelműen meg kell oldania.

De ha el tudunk indítani egy politikai folyamatot, néha maguktól is megoldódnak ezek a dolgok. Így engem ezen a ponton nem is zavarnak a kérdéssel kapcsolatos állásfoglalások. A tágabb célok tekintetében az országok már mind egyetértésre jutottak, ami pedig gyakorta éveket igényel. Más szóval, néha évekbe is telhet, hogy megállapodás szülessen arról, amiben már egyetértünk. Tehát már igen előrehaladott helyzetből indulunk, hiszen mindannyian egyetértünk, és Oroszország is épp a minap erősítette meg ezt. Putyin elnök azt mondta, hogy nem, ő nem akarja szétszakítani Szíriát.  Egységes Szíriát akar, és úgy véli, hogy a szétszakítása sokkal veszélyesebb lenne. Mi is pontosan így gondoljuk. Oroszország azt akarja, hogy a Daesh és más szélsőségesek tűnjenek el a színről. Mi is azt akarjuk. Oroszország olyan országot akar, ahol a szírek maguk dönthetnek saját jövőjükről. Ez önmagában is egy üzenet, mely magáért beszél. Ez az átmenet lehetősége.

És végiggondolva az előbb elmondottakat arról, hogy mi az, amiben mindannyian egyetértünk, nem tűnik megalapozatlannak egy komolyabb beszélgetés beindítása. Két vagy három évvel ezelőtt ez nem sikerült, de véleményem szerint világszerte már sokan úgy vélik, hogy jobban beérett és vitára alkalmas a helyzet. Azt próbáljuk most vizsgálni, hogy ez valóban így van-e, és nem fogunk felhagyni e próbálkozással.

Mindannyiuknak nagyon köszönöm.

Forrás: Remarks to the Press in Vienna, Austria | Remarks | John Kerry, Secretary of State |Imperial Hotel | Vienna, Austria | October 23, 2015

Posted in Foreign Policy | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off

BELL NAGYKÖVET BESZÉDE A BRAVE WARRIOR HADGYAKORLAT MAGAS RANGÚ LÁTOGATÓINAK NAPJÁN

2015. október 21.

Ez a hadgyakorlat nagyszerű példája annak a többoldalú együttműködésnek, amely biztosítja, hogy országaink haderői képesek legyenek NATO szövetségesekként jobban végrehajtani a közös műveleteket.  Az interoperabilitás létfontosságú a sikerünk számára.  Haderőink több mint 15 éve tanulnak, gyakorlatoznak és harcolnak együtt NATO szövetségesekként.  A NATO szövetsége tartós elkötelezettség – nemcsak akkor érvényes, amikor jól jön, hanem mindig.

A Brave Warrior a nagyon sikeres műszaki és átkelési gyakorlattal, a Dragoon Crossinggal kezdődött.  A hónapokig tartó tervezést, koordinálást és előkészületeket azzal a tökéletességgel ültették át a gyakorlatba, amely mára megszokottá vált haderőink számára.  Erre a sikerre építve a magyar és az amerikai katonák négy más NATO szövetségessel és NATO partnerországunkkal, Ukrajnával együtt gyakorlatoztak az elmúlt hónapban.  A munkájuk a ma látott éleslövészeti gyakorlatban érte el a csúcspontját.

Értékeljük, hogy ezek a gyakorlatok, a Dragoon Crossing és a Brave Warrior, amelyeket Magyarország már több hónapja tervezett, olyan időszakban történnek, amikor Magyarország és a többi résztvevő ország humanitárius kihívásokkal néz szembe a hazájában.  Miközben ma azért vagyunk itt, hogy erről a hadgyakorlatról beszéljünk és ünnepeljük annak sikerét, szerintem fontos megjegyeznünk, hogy biztonsági együttműködésünk csak az egyik – jóllehet szerves – része Magyarországgal való kapcsolataink széles spektrumának, és hogy továbbra is, minden időben foglalkozunk ennek a kapcsolatnak valamennyi területével.

Mint mondtam, Magyarország és európai szövetségeseink jelentős humanitárius válsággal küzdenek, és nem lehet lekicsinyelni, hogy emberi sorsokban mérve milyen sokba került a szíriai instabilitás, amely emberek millióit késztette otthonuk és közösségük hátrahagyására, hogy megpróbáljanak elmenekülni a rettenetes erőszak elől.

Minél nagyobbak a transzatlanti és a globális kihívások, annál fontosabb, hogy az Egyesült Államok és Európa együtt szálljon szembe velük.  Ha mi nem lépünk, nem lesz más nemzet, hogy megtegye ezt;  ám csatlakoznak és csatlakozni fognak hozzánk, ha mi mint a transzatlanti közösség az élére állunk és rányomjuk a kollektív cselekvésre közös jóváhagyásunk, részvételünk és elkötelezettségünk pecsétjét.

Továbbra is folytatnunk kell a közös munkát, hogy elérjük közös céljainkat, melyekben közösségünkkel, szomszédainkkal és a világ többi részével osztozunk.  Továbbra is elkötelezettek vagyunk, hogy egy egységes, szabad és békés Európáért dolgozzunk, és tudjuk, hogy ezt csak úgy érhetjük el, ha egy szabad és békés világért dolgozunk együtt.

Angol nyelven: Ambassador Bell’s Remarks at Brave Warrior “Distinguished Visitor” Day

 

Posted in Embassy News, Foreign Policy, Követségi Hírek | Tagged , , , , , , | Comments Off

ROBERT BERSCHINSKI DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS EMBERI JOGOKÉRT FELELŐS AMERIKAI KÜLÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁR MAGYARORSZÁGI LÁTOGATÁSA

Demokráciáért, Emberi Jogokért és Munkaügyekért felelős részleg | Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma | Washington, D.C. | 2015. október 2.

Robert Berschinski demokráciáért és emberi jogokért felelős amerikai külügyi helyettes államtitkár szeptember 28. és október 2. között Magyarországra látogatott, hogy első kézből szerezzen információkat a migrációs és menekültválságról.  Látogatása során megbeszéléseket folytatott kormányzati és önkormányzati tisztségviselőkkel az Egyesült Államoknak a magyarországi demokratikus intézmények erodálódásával kapcsolatos továbbra is fennálló amerikai aggodalmakról, és felkeresett roma és zsidó közösségeket is.

A migrációs és menekültválságról folytatott megbeszélések során Berschinski államtitkár-helyettes hangsúlyozta egy átfogó, összehangolt európai megoldás szükségességét, mely tiszteletben tartja minden migráns és menekült jogait és emberi méltóságát. Felkereste a bicskei befogadó állomást is, és kerekasztal beszélgetésre hívta a menekültekkel és emberi jogokkal foglalkozó civil szervezetek képviselőit.

Robert Berschinski aláhúzta, hogy partnerként és szövetségesként, az Egyesült Államok elvárja Magyarországtól, hogy teljes mértékben tartsa fenn a demokratikus értékeket.  Konkrétan megemlítette azt, hogy az EBESZ felé vállalt kötelezettségeivel és az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéletével összhangban át kell dolgozni a jelenleg érvényben lévő választási és az egyházak jogállásáról szóló törvényt. Azt is sürgette, hogy a magyar kormány vessen véget a civil szervezetek elleni megalapozatlan vizsgálatoknak.

Szeptember 29-én Berschinski helyettes államtitkár Miskolcra utazott Colleen Bell nagykövettel, hogy helyi roma vezetőktől és roma lakosoktól tájékozódjon az önkormányzat diszkriminatív lakhatási intézkedéseiről. Miskolcon találkozott a polgármesterrel és a város rendőrkapitányával, és sürgette a diszkriminatív gyakorlatok megszüntetését, a magyar ombudsman és az EBESZ demokratikus intézményekkel és emberi jogokkal foglalkozó hivatala ajánlásaival összhangban, és párbeszédet folytatva a város roma lakosaival.

Robert Berschinski gratulált Magyarországnak a Nemzetközi Holokauszt-emlékezési Szövetség élén betöltött soros elnökséghez, ám egyben kifejezte az USA továbbra is fennálló aggodalmait antiszemita vezetők rehabilitációjával és a róluk való megemlékezéssel kapcsolatban, párbeszédet sürgetve a kormány és a magyarországi zsidó közösség között.

Forrás: Deputy Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights, and Labor Rob Berschinski Travels to Hungary | Bureau of Democracy, Human Rights and Labor | U.S. Department of State | Washington, D.C.| October 2, 2015

Posted in Embassy News, Követségi Hírek | Tagged , , , , , | Comments Off

OBAMA ELNÖK BESZÉDE AZ ENSZ KÖZGYŰLÉSÉN

Színhely: Az ENSZ Székhelye | New York, New York | 2015. szeptember 28.

A Fehér Ház | Sajtószóvivői Iroda | Azonnali közzétételre

OBAMA ELNÖK: Elnök úr, Főtitkár úr, küldött-társak, hölgyeim és uraim: az Egyesült Nemzetek megalapítása után hetven évvel érdemes elgondolkoznunk azon, hogy e testület tagjai milyen eredményeket segítettek elérni.

A második világháború hamuja után, az atomkor hihetetlen hatalmának láttán az Egyesült Államok e Közgyűlés számos más országával együtt azóta azon munkálkodik, hogy megakadályozzák a harmadik világháború kitörését: szövetségeket kötnek régi ellenfelekkel; támogatják az erőteljes demokráciák folyamatos kiemelkedését, amelyek idegen hatalmak helyett a saját népüknek tartoznak felelősséggel; továbbá olyan nemzetközi rendszert építenek ki, amelyben nagy árat kell fizetniük azoknak, akik együttműködés helyett a konfliktuskeltést választják, olyan rendet, amely elismeri az emberi méltóságot, s amelyben minden ember azonos értékű.

Ez hét évtized munkája. Ezek azon eszmények, amelyeket e testület legjobb tudása szerint követett. Természetesen – sajnos túlságosan sokszor – voltak olyan időszakok is, amikor kollektíve elmaradtunk tőlük. A hét évtized során rettenetes válságok követeltek elmondhatatlanul sok áldozatot. Ámde lassan, kitartóan iparkodtunk azon, hogy létrehozzunk egy nemzetközi rendszert, amely jobb, erősebb és következetesebb szabályokon és normákon alapszik.

E nemzetközi rendszernek köszönhetően páratlan előrelépések történtek az emberi szabadság és a jólét terén. E kollektív igyekezet diplomáciai együttműködést hozott létre a világ legerősebb országai között, és oly mértékben erősítette meg a globális gazdaságot, hogy több mint egymilliárd ember emelkedett ki a nyomorból. Ezek a nemzetközi elvek korlátozták a nagyobb országokat abban, hogy akaratukat a kisebb országokra kényszerítsék, és minden földrészen segítettek a demokrácia, a fejlődés és az egyéni szabadság előmozdításában.

Ez a fejlődés valóságos. Megmentett életekkel, létrejött megállapodásokkal, legyőzött kórokkal, és betömött éhes szájakkal dokumentálható. S ma mégis annak tudatában jöttünk itt össze, hogy az emberi haladás sohasem egyenes vonalú, a világunk távolról sem tökéletes, hogy veszedelmes áramlatok fenyegetnek azzal, hogy visszahúznak bennünket egy sötétebb, rendezetlenebb világba.

Ma zsarnokok bukását láthatjuk, s a gyenge lábon álló országokban kialakuló válságokat, amelyek ártatlan férfiak, nők és gyermekek tömegeit űzik el hazájukból. A keletkező hatalmi vákumba brutális terrorhálózatok lépnek be. Az egyének életét gazdagító technikai lehetőségeket ma félretájékoztatásra, az elégedetlenség elnyomására és a fiatalok radikalizálására is használják. A globális tőkeáramlás kedvez a gazdasági növekedésnek és a befektetéseknek, egyúttal azonban növeli a káros befolyások lehetőségét, gyengíti a munkások alkupozícióját, s felgyorsítja az egyenlőtlenségek kialakulását.

Hogyan viszonyoljunk ezekhez a tendenciákhoz? Vannak, akik szerint az ENSZ Alapokmányában megfogalmazott eszmék megvalósíthatatlanok vagy elavultak – egy világháború utáni korszak öröksége, amely saját korunkra alkalmatlan. Hatásos módon érvelnek amellett, hogy térjünk vissza az emberiség történelme során leginkább használatos, az ENSZ intézményét megelőző szabályokhoz. Ezek értelmében az erő az, ami számít, a hatalomnak mindig igaza van, az erősebb országoknak rá kell kényszeríteniük az akaratukat a gyengébbekre, az egyének jogai nem számítanak, s a gyors változások idején erőszakkal kell rendet teremteni.

Azt látjuk, hogy ennek alapján néhány nagyhatalom a nemzetközi joggal ellentétes módon igyekszik érvényesülni. A demokratikus elvek és az emberi jogok, amelyek ezen intézmény sarkkövei, erodálódnak, az információ szigorú ellenőrzés alatt áll, a civil társadalom mozgástere pedig korlátozódik. Azt halljuk, hogy ezekre a szigorításokra a zűrzavar visszaszorítása érdekében van szükség, hogy ez az egyetlen mód a terrorizmus kiirtására, illetve az idegen beavatkozás megelőzésére. E logika értelmében támogatnunk kellene a Bassár el-Aszadhoz hasonló zsarnokokat, akik hordóbombákat dobnak ártatlan gyermekekre, mivel a másik lehetőség biztosan még rosszabb.

Még a legfejlettebb demokráciákban is találkozhatunk a nemzetközi rend iránti szkepticizmus növekedésével. Fokozódó polarizációt láthatunk, gyakoribb patthelyzeteket, olyan szélsőjobb- és néha baloldali mozgalmakat, amelyek ragaszkodnak hozzá, hogy állítsuk le a kereskedelmet, ami más országokhoz kapcsolja a sorsunkat, továbbá a bevándorlók távoltartására alkalmas falak építését szorgalmazzák. S ami leginkább nyugtalanító: láthatjuk, hogy a szektarianizmus, tribalizmus, rasszizmus vagy antiszemitizmus eszközein játszva, a dicső múltra hivatkozva, amikor az intézményi politikát még nem ‘fertőzték meg’ olyanok, akiknek más a kinézetük, vagy másképpen imádják Istent, a ‘mi kontra ők’ szembeállításával hogyan használják ki a mindennapi emberek félelmeit.

Az Egyesült Államok sem mentes ettől. Még most is, amikor a gazdaságunk növekvőben van és csapataink nagyrészt visszatértek Irakból és Afganisztánból, ha hazánknak a világban elfoglalta szerepéről folyik a vita, mindig felbukkannak az erőre alapozó vélemények, amelyekre a régi ellenségek, a vélt ellenfelek, a növekvő Kína vagy a feltámadó Oroszország, a forradalmi Irán, vagy békével összeegyeztethetetlen iszlám elutasítása jellemző. Olyan érveléseket hallunk, miszerint az Egyesült Államok kizárólag harcias beszéddel és katonai erejének demonstrálásával bizonyulhat erősnek, az együttműködés és a diplomácia hatástalan.

Mint az Egyesült Államok elnöke, tudatában vagyok a ránk váró veszélyeknek – ezek a kérdések mindennap megfordulnak az íróasztalomon. Én vezetem a világ valaha ismert legerősebb katonaságát, és habozás nélkül mindig meg fogom védeni a hazánkat vagy a szövetségeseinket, szükség esetén akár egyoldalúan és erőszakkal is.

De ma abban a biztos hitben állok itt Önök előtt, hogy mi, a világ országai nem térhetünk vissza a konfliktusok és a kényszerítés régi módszereihez. Nem tekinthetünk visszafelé! Egy integrált világban élünk, ahol mindannyian érdekeltek vagyunk a többiek sikerében. Ezeket az integrált erőket nem fordíthatjuk meg! A Közgyűlés egyetlen országa sem tudja elszigetelni magát a terrorizmus veszélyétől, a pénzügyi fertőzés kockázatától, a migránsok áradatától vagy a bolygó felmelegedésének a veszélyeitől. A jelenlegi zűrzavar nem kizárólag az országok közötti versengés vagy egyetlen eszme eredménye. S mindannyian megisszuk a levét, ha nem tudunk hatékonyan együttműködni. Ez az Egyesült Államokra is érvényes.

Bármilyen erős is a katonaságunk, bármilyen erős is a gazdaságunk, tudjuk, hogy az Egyesült Államok egyedül nem tudja megoldani a világ problémáit. Irakban az  Egyesült Államok kemény leckét kapott abból, hogy egyedül még több százezer ügyes és  bátor katonával és Kincstárunk dollárbillióival sem stabilizálhat egy idegen országot. Ha nem működünk együtt más országokkal az erőfeszítéseinknek legitimitást adó nemzetközi normák, elvek és gyakorlat szerint, akkor nem fogunk sikerrel járni. És hacsak együttesen nem győzzük le azokat az ideológiákat, amelyek Irakban és a hasonló országokban konfliktusokba kergetik a különféle közösségeket, csak átmeneti lesz bármiféle rend, amit a katonaságunk teremt.

Ahogyan nemzetközi téren pusztán erővel nem lehet rendet teremteni, mélységesen meg vagyok győződve arról is, hogy egy országon belül sem lehet ilyen módon társadalmi kohéziót létrehozni. Az utóbbi két évtized történelme bizonyítja, hogy a mai világban instabilak a diktatúrák. A mai zsarnokok miatt pattannak ki a holnapi forradalmak szikrái. Az ellenfeleket börtönbe lehet zárni, de az eszméket nem. Az információhoz való hozzáférést lehet korlátozni, de a hazugságból nem lehet igazat csinálni. Nem az USA támogatásával működő NGO-k konspirációja tárja fel a korrupciót és ébreszt elvárásokat világszerte: a technika, a közösségi média és az emberek olthatatlan vágya teszi ezt, akik mindenütt maguk akarják eldönteni, hogy miként irányítsák őket.

Sőt, úgy gondolom, hogy a mai világban az erő mértékét már nem a területi kontroll határozza meg. A tartós jólét nem csupán attól függ, hogy mennyi nyersanyag áll rendelkezésre, s hogyan lehet hozzájutni. Egy nemzet ereje a polgárainak a sikerességétől függ – az ő tudásuktól, újító és képzelőerejüktől, kreativitásuktól, motiváltságuktól, a lehetőségeiktől – mindez pedig az egyéni jogok, a jó kormányzás és a személyes biztonság függvénye. A belső elnyomás és az idegen agresszió egyaránt arra vallanak, hogy ezeket az alapokat nem tudják biztosítani.

Az a politika és szolidaritás, amely mások démonizálásától függ, amely a vallási vagy törzsi megosztottságra, avagy sovinizmusra épít, az adott pillanatban erősnek látszhat, de idővel világossá válnak a gyengeségei. A történelem tanúsága szerint az ilyetén politikával szabadjára engedett sötét erők mindannyiunk biztonságát rontják. Világunkban már korábban is volt erre példa. A visszafelé fordulással semmit sem nyerünk.

Szerintem továbbra is az eszméinket kell követnünk, ahelyett, hogy ilyen kritikus időkben feladnánk őket. Legjobb reményeinket kell kifejezésre juttatni, és nem a legsúlyosabb félelmeinket. Ennek az intézménynek a megalapítása az előttünk volt férfiak és nők előrelátásának köszönhető, akik tudták, hogy az országok nagyobb biztonságban vannak, ha betartjuk az alapvető jogokat és normákat, s konfliktusok helyett inkább az együttműködés útját járjuk. És elsősorban az erős országok felelőssége, hogy ez a rend fennmaradjon.

Hadd mondjak egy konkrét példát. Hivatalom elfoglalása után világossá tettem, hogy e testület az egyik legfontosabb vívmánya – az atomsorompó-rendszer – veszélybe került, mivel Irán megsértette az atomsorompó-szerződést. Ennek alapján a Biztonsági Tanács megszigorította az iráni kormány elleni szankciókat, és sok ország csatlakozott hozzánk ezek érvényesítésében. Közösen megmutattuk, hogy a törvények és megállapodások jelentenek valamit.

De azt is tudtuk, hogy a szankciók célja nem egyszerűen az, hogy büntessük Iránt. Tesztelni akartuk, képes-e arra, hogy változtasson a viselkedésén, elfogadja a megszorításokat, és lehetővé teszi-e, hogy a világ meggyőződhessen nukleáris programja békés voltáról. Az Egyesült Államok és partnerei – köztük Oroszország és Kína – két évig tartó komplex tárgyalásokba bonyolódtak. Az eredmény egy tartós, átfogó megállapodás, amely megakadályozza, hogy Irán nukleáris fegyvert szerezzen, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy békés célú energiához jusson. És a megállapodás teljeskörű végrehajtása esetén a nukleáris fegyverek tilalma megerősödik, elhárul egy potenciális háború veszélye, s világunk biztonságosabbá válik. Ebben áll a nemzetközi rendszer ereje, amikor úgy működik, ahogyan kell.

A nemzetközi rend iránti ugyanezen hűség vezérel bennünket a világszerte jelentkező többi kihívás esetében is. Vegyük például a Krím-félsziget orosz bekebelezését, s az azóta változatlanul fennálló kelet-ukrajnai agressziót. Amerikának nem sok gazdasági érdekeltsége van Ukrajnában. Jól tudjuk, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti viszonynak súlyos és komplex történelme van. De mégsem szemlélhetjük tétlenül, hogy egy ország szuverenitását és területi integritását kirívóan megsértik. Ha ez következmények nélkül megtörténhet Ukrajnában, akkor bármely itt képviselt országban is megtörténhet. Ez az alapja minden szankciónak, amit az Egyesült Államok és partnerei Oroszországra rónak, s nem az, hogy vissza akarnánk térni a hidegháborúhoz.

Nos, Oroszországban az állami ellenőrzés alatt álló média tálalhatja úgy ezeket az eseményeket, mint Oroszország újjáéledését, s ezt a véleményt valójában számos amerikai politikus és elemző is osztja, akik mindig mélységes szkepticizmussal tekintettek Oroszországra, s akik szemmel láthatóan meg vannak győződve arról, hogy ténylegesen ismét a nyakunkon van a hidegháború. De nézzük az eredményeket! Az ukrajnaiak minden eddiginél jobban szeretnének Európához tartozni Oroszország helyett, a szankciók pedig tőkekiáramlást, zsugorodó gazdaságot, a rubel esését, s a műveltebb oroszok kivándorlását okozták.

Képzeljék el, hogy mi történt volna, ha Oroszország inkább tényleges diplomáciát folytat, és saját érdekeinek védelmében együttműködik Ukrajnával és a nemzetközi közösséggel. Ez nem csak Ukrajnának lett volna jobb, de Oroszországnak, sőt, az egész világnak is – ezért iparkodunk továbbra is azon, hogy e válság úgy oldódjék meg, hogy egy szuverén és demokratikus Ukrajna dönthessen saját jövőjéről, s kézben tarthassa saját területét. Nem azért, mert Oroszországot el akarnánk szigetelni – nem akarjuk -, hanem azért, mert azt akarjuk, hogy erős ország legyen, mely velünk együtt dolgozik az egységes nemzetközi rendszer megszilárdításán.

Az Egyesült Államoknak a Dél-kínai-tengeren sincsenek területi követelései. Mi nem bírálunk el követeléseket, de mint minden itt jelenlévő nemzetnek, nekünk is az az érdekünk, hogy érvényben maradjanak a szabad hajózás alapelvei, akadálytalanul áramolhasson a kereskedelem, és a vitás kérdések ne az erőviszonyok, hanem a nemzetközi jog alapján rendeződjenek. Tehát meg fogjuk védeni ezeket az elveket, és egyúttal arra buzdítjuk Kínát és a többi érintettet, hogy békés úton rendezzék nézeteltéréseiket.

Annak tudatában mondom ezt, hogy a diplomácia nehéz, időnként nem is eredményes, s ritkán népszerű a politikában. De azt hiszem, hogy különösen a nagy országok vezetőinek kötelessége, hogy vállalják az ezzel járó kockázatokat – éppen azért, mert elég erősek vagyunk ahhoz, hogy megvédjük érdekeinket, ha és amikor a diplomácia kudarcot vall.

Hiszek abban is, hogy ha haladást akarunk elérni ebben az új korszakban, elég erősnek kell lennünk annak beismeréséhez is, hogy valamit nem jól csinálunk. Az Egyesült Államok kubai politikája 50 éven át nem segített abban, hogy a kubaiak jobban élhessenek. Ezen most változtattunk. Továbbra is vannak véleménykülönbségek közöttünk és a kubai kormány között. Továbbra is kiállunk az emberi jogok mellett. Ezeket a kérdéseket azonban diplomáciai kapcsolataink, a kereskedelem fokozása és az emberek közötti személyes kapcsolatok útján próbáljuk rendezni. Mivel e kapcsolatok eredményesek, szerintem elkerülhetetlen, hogy a Kongresszus feloldja az embargót, amelynek már most sem kellene fennállnia. (Taps). A kubai változások nem egyik napról a másikra fognak bekövetkezni, de biztos vagyok abban, hogy nem a kényszer, hanem a nyitottság segíti majd a reformokat, s hoz jól megérdemelt javulást a kubaiak életébe. Éppen így hiszek abban is, hogy Kuba akkor válhat sikeressé, ha együttműködésre törekszik más országokkal.

Nos, ha a nagyhatalmaknak érdekében áll a nemzetközi normák betartása, ez még inkább igaz a többi nemzetek közösségére. Nézzünk körül a világban! Szingapúrtól Kolumbián át Szenegálig azt mutatják a tények, hogy a nemzetek akkor sikeresek, ha határaikon belül befogadó békére és jólétre, határaikon túl pedig a többi országgal való együttműködésre törekednek.

Ezt az út már egy olyan ország számára is elérhető, mint Irán, amely önös érdekből jelen pillanatban is éppen telepíti erőszakos megbízottait. E törekvések látszólag előnyt biztosítanak neki a szomszédos országokkal folyó vitákban, ugyanakkor viszont az egész régió békéjét veszélyeztető felekezeti konfliktust szítanak, továbbá megfosztják Iránt a kereskedelem lehetőségétől. Az iráni népnek büszke történelme van, és rendkívüli lehetőségek hordozója. De a “halál Amerikára” kántálása nem teremt munkahelyeket, és biztonságosabbá sem teszi Iránt. Jót tenne a térség biztonságának, az iráni népnek, és a világnak is, ha más útra lépne.

Természetesen világszerte továbbra is szembesülnünk kell majd olyan országokkal, amelyek tagadják e történelmi tanulságokat, olyan területekkel, ahol a polgári zavargások, határviták, és vallásháborúk következtében terrorista enklávék és humanitárius katasztrófák alakulnak ki. Ahol teljesen felbomlott a rend, ott cselekednünk kell, de a közös fellépés megnöveli az erőnket.

Az Egyesült Államok mindig kellő részt vállal ezekben az erőfeszítésekben. Eközben szem előtt tartjuk majd a múltbéli tanulságokat – nem csak az iraki leckét, de Líbia példáját is, ahol a mészárlás megakadályozása érdekében csatlakoztunk az ENSZ felhatalmazásával működő nemzetközi koalícióhoz. Bár egy zsarnok uralmának megdöntéséhez hozzásegítettük a líbiai népet, többet tehettünk volna, és többet is kellett volna tennünk a keletkező hatalmi vákum kitöltéséért. Hálásak vagyunk az Egyesült Nemzeteknek az egységkormány létrehozásáért tett erőfeszítéseiért. Bármilyen törvényes líbiai kormánynak segíteni fogunk az ország egységbe kovácsolásában.

De el kell ismernünk, hogy a jövőben nekünk, a nemzetközi közösségnek sokkal hatékonyabbnak kell lennünk: segítenünk kell a bajban lévő államok talpraállításában, mielőtt még összeomlanának.

És ezért ünneplésre méltó az a tény, hogy a mai nap folyamán az Egyesült Államok és több mint 50 más ország újabb képességekkel – gyalogsággal, hírszerzéssel, helikopterekkel, kórházakkal, és több tízezer katonával – erősíti meg az ENSZ békefenntartóit. (Taps.) Ezek az új képességek megakadályozhatják a tömeggyilkosságokat, és biztosíthatják, hogy a békemegállapodások ne csak papírra írt szavak legyenek. De ezt együtt kell csinálnunk! Közösen meg kell erősítenünk kollektív kapacitásunkat, hogy biztonságot teremthessünk ott, ahol összeomlott a rend, és támogathassuk azokat, akik igazságos és tartós békére vágynak.

A nemzetközi rend iránti elkötelezettségünket leginkább Szíria tette próbára. Ha egy diktátor tízezer-számra mészárolja le saját népét, az már nem tekinthető csupán egy nemzet belügyének; az ilyen nagyságrendű emberi szenvedés mindannyiunkat érint. Hasonlóképpen, ha egy terrorista csoport lefejezi a foglyokat, lemészárolja az ártatlanokat és elrabolja a nőket, az nem egyetlen ország nemzetbiztonsági problémája, hanem az egész emberiség elleni támadás.

Már korábban is mondtam, és most megismétlem: nincs hely olyan apokaliptikus szekták számára, mint az IS (ISIL/ILIÁ), és az Egyesült Államok nem kér bocsánatot azért, hogy egy széleskörű koalíció keretében katonai lépéseket tesz ellenük. Azzal az eltökélt szándékkal üldözzük őket, hogy az ilyen bűnökre képes terroristák sohase találjanak biztonságos menedékre. És ahogy az al-Kaida elleni több mint tíz évig tartó könyörtelen fellépésünk is mutatta, nem fognak ki rajtunk a szélsőségesek!

Bár a katonai erőre szükség van, de pusztán azzal nem lehet megoldani a szíriai helyzetet. Tartós stabilitás csak akkor jöhet létre, ha a szírek maguk is megállapodnak a békés együttélésben. Az Egyesült Államok kész együttműködni bármely országgal – köztük Oroszországgal és Iránnal is – a konfliktus megoldása érdekében. Azt azonban tudnunk kell, hogy annyi vérontás, annyi mészárlás után nem állítható vissza a háború előtti status quo.

Gondoljunk csak vissza, hogy miként is kezdődött. Aszad egyre fokozódó elnyomással és öldökléssel válaszolt a békés tüntetésekre, ami alapot teremtett a jelenlegi viszály kialakulásához. Így lehetetlen, hogy Aszad és szövetségesei egyszerűen megbékítsék egy olyan lakosság túlnyomó többségét, amelyet vegyi fegyverek brutális hatásainak és válogatás nélküli bombázásnak tettek ki. A realitás mégis azt diktálja, hogy a harcok befejezéséhez, valamint az IS kiirtásához kompromisszumokra lesz szükség. A realitás viszont azt is megkívánja, hogy egy irányított átmenet során távolodjanak el Aszadtól, s találjanak új vezetőt, továbbá egy olyan befogadó kormány jöjjön létre, amely tisztában van azzal, hogy e káosznak véget kell vetni, hogy a szírek hozzákezdhessenek az újjáépítéshez.

Tudjuk, hogy az iraki és szír káoszból felbukkant IS  fennmaradásához örökös háborúra van szükség. Azt is tudjuk, hogy mérgező ideológiájukkal szerzik híveiket. Tehát közös munkánk része az is, hogy harcoljunk a szélsőségesség ellen, amellyel oly sok fiatalunkat megfertőzik. Ennek keretében a muzulmánoknak is folyamatosan el kell taszítaniuk maguktól azokat, akik intoleranciát és erőszakot hirdetve eltorzítják az iszlámot, s a nem-muzulmánoknak is el kell határolódniuk azoktól, akik tudatlanul azonosítják az iszlámot a terrorral. (Taps.)

Ez a munka sokáig fog tartani. Nincsenek könnyű válaszok Szíriára, és nincsenek egyszerű válaszok a Közel-Kelet és Észak-Afrika nagy részén zajló változásokra sem. De oly sok családnak van most segítségre szüksége! Nekik nincsen sok idejük. És ezért emeli az Egyesült Államok az országunkba befogadható menekültek számát. Ezért leszünk továbbra is a legbőkezűbb adományozók e menekültek támogatása terén. Azért indítunk ma újabb programokat is, hogy a lakosságunk és a vállalkozások, az egyetemeink és az NGO-ink is segíthessenek, hiszen bevándorlókból alakult nemzetünk önmagát látja a szenvedő családokban.

Természetesen a régi gondolkodásmód szerint az erőtlenek, a menekültek sorsa, a társadalom peremére szorultak sorsa nem számított. A világ nemigen törődött velük. Ma az irántuk érzett törődést nem csak lelkiismeretünk vezérli – az önérdeknek is szerepet kell játszania benne. A mai világban a perifériára szorítottakkal való törődés nem puszta jótékonyság, de kollektív biztonságunk ügye is. Ennek az intézménynek nem csupán az a célja, hogy elkerüljük a válságokat, hanem az is, hogy kollektív fellépésre serkentsen, amivel jobbá tehetjük az életet e bolygón.

A fenntartható fejlődés céljaival kapcsolatos kötelezettségvállalásaink is erről szólnak. Véleményem szerint a kapitalizmus a jólét és a lehetőségek valaha ismert leggazdagabb forrása. Ámde azt is tudjuk, hogy a világ kis falvaitól a nagy városaiig még túlságosan sok ember számára kegyetlenül elérhetetlennek számít a jólét. Amint Őszentsége Ferenc pápa emlékeztet bennünket, erősebbek vagyunk, ha értékeljük ezek közül a legelesettebbeket is, és a magunknak, a fiainknak és a leányainknak kijáró tisztelettel kezeljük őket.

Együtt visszaszoríthatjuk a megelőzhető betegségek terjedését és véget vethetünk a HIV/AIDS csapásának. Kiirthatjuk a határokat nem ismerő járványokat. Lehet, hogy most éppen nem szerepel a televízió képernyőjén, de mint az ebola-járvány terjedésének visszafordításával is demonstráltuk, több életet menthetünk meg így, mint bármely más úton.

Együtt kiirthatjuk a mélyszegénységet és eltörölhetjük a lehetőségeket korlátozó akadályokat. Ehhez azonban tartós elkötelezettségre van szükség saját népünk felé, hogy a farmerek több embert etethessenek, a vállalkozók csúszópénz nélkül elindíthassák az üzletüket, a fiatalokban pedig kialakulhassanak a mai, tudásalapú gazdaságban való boldoguláshoz szükséges készségek.

A gazdasági növekedést magasabb színvonalú kereskedelemmel ösztönözhetjük. Éppen ezt tesszük a Csendes-óceáni Partnerségen keresztül. Ez a kereskedelmi megállapodás a világ gazdaságának csaknem 40 százalékát öleli fel, megnyitja a piacokat, egyúttal védi a munkások jogait is, és a környezetet is, ami lehetővé teszi annak fenntartható megőrzését.

Visszaszoríthatjuk a légkörbe juttatott szennyeződések mértékét, és segíthetünk abban, hogy gazdaságaink anélkül emelhessék ki a szegénységből az embereket, hogy eközben gyerekeinket ne tegyük ki egy egyre jobban melegedő éghajlat pusztító hatásának. Ugyanazzal a találékonysággal, amely elindította az iparosodás korát és a digitális kort, kiaknázhatjuk a tiszta energiában rejlő lehetőségeket is. Egyetlen ország sem kerülheti el az éghajlatváltozás pusztításait. A vezetői szerep legbiztosabb jele pedig az, ha a jövő nemzedékek sorsát tartjuk a legfontosabbnak. Az Egyesült Államok együtt fog működni minden országgal, amelyik hajlandó kivenni ebből a maga részét. Párizsban találkozhatunk, hogy eldöntsük, miként szálljunk szembe e kihívással.

És végül az, ahogyan e Közgyűlés jövőjét képzeljük, az én hitem abban, hogy inkább előre kell haladnunk, mint visszafelé, azt kívánja tőlünk, hogy védjük meg a demokratikus elveket, amelyek sikeressé tehetik a társadalmakat. Hadd kezdjem egy egyszerű megállapítással: a Szíriában jelenleg zajló, s hasonló katasztrófákra nem kerül sor olyan országokban, ahol tényleges demokrácia van, és tiszteletben tartják mindazon egyetemleges értékeket, amelyeket ezen intézmény védeni hivatott. (Taps.)

Jól tudom, hogy a demokrácia más-más arcot fog ölteni a világkülönböző részein. Az az elképzelés, hogy az emberek önmagukat kormányozzák, attól függ, hogy a kormány érvényesülni engedi-e egyedülálló kultúrájukat, egyedülálló történelmüket és egyedülálló tapasztalataikat. Néhány egyetemes igazság azonban magától értetődő. Senki sem akar börtönbe kerülni békésen gyakorolt vallása miatt. Soha egyetlen nőt se lehessen büntetlenül bántalmazni, s egyetlen lányt se lehessen eltiltani az iskolától. A hatalmon lévőknek az önkényes igazságszolgáltatástól való félelem nélkül lehessen békés petíciót átnyújtani. Mindezek nem egyetlen ország, avagy egyetlen kultúra eszméi, hanem az emberi fejlődés alapfeltételei. Ezek adják ezen intézmény sarokkövét.

Tisztában vagyok azzal, hogy a világ sok részén másképpen vélekednek. Az a meggyőződésük, hogy az erős vezetés nem tűrhet ellenvéleményt. Nem csak Amerika ellenségeitől hallok ilyen, de – legalább csak magánbeszélgetések során – néhány barátunktól is. Nem értek egyet ezzel. Szerintem az a kormány, amelyik elfojtja a békésen kifejezett ellenvéleményeket, nem az erő jeleit mutatja, hanem a gyengeségét és a félelemét. (Taps.) A történelem azt mutatja, hogy azok a rezsimek, amelyek félnek saját embereiktől, előbb-utóbb összeomlanak, de a kormányzottak egyetértésével működő, erős intézmények messze túlélik az egyes embereket.

Ezért legerősebb vezetőink – George Washingtontól Nelson Mandeláig – fontosabbnak tartották az erős, demokratikus intézmények kiépítését, mint a hatalom folyamatos megtartását. Az olyan vezetők, akik hatalmon maradásuk érdekében megváltoztatják az alkotmányt, csak azt bizonyítják, hogy nem tudtak sikeres országot építeni polgáraik számára – mivel egyikünk sem tart örökké. Viselkedésük arra vall, hogy pusztán öncélúan ragaszkodnak a hatalomhoz, ahelyett, hogy azok sorsának jobbítását tartanák szem előtt, akiket szolgálni hivatottak.

Tudom, hogy a demokrácia frusztráló. Az Egyesült Államok demokráciája biztosan nem tökéletes. Időnként még diszfunkcionális is lehet. Mégis a demokrácia – az állandó küzdelem azért, hogy még több polgárunkra terjesszük ki a jogokat, hogy még többen adhassanak hangot a véleményüknek – tette lehetővé, hogy a világ legerősebb országává váljunk. (Taps.)

Ez nem pusztán elvi kérdés, nem absztrakció.  A demokrácia – a befogadó demokrácia – erősebbé teszi országokat. Ha az ellenzéki pártok békés választások útján próbálhatnak hatalomra jutni, az ország új ötleteket is hasznosíthat. Ha a média szabadon tájékoztathatja az embereket, a korrupció és a visszaélések napvilágra kerülnek, és gyökerestül ki lehet irtani őket. Ha virágzik a civil társadalom, a közösségek olyan problémákat is meg tudnak oldani, amire a kormányok önmagukban nem feltétlenül képesek. Az az ország, ahol szívesen fogadják a bevándorlókat, produktívabb és élénkebb lesz. Ha a lányok iskolába járhatnak, munkába állhatnak, s korlátlanok az esélyeik, akkor az az ország maximálisan kihasználja a lehetőségeit. (Taps.)

Azt hiszem, ez Amerika legnagyobb erőssége. Amerikában sem mindenki ért egyet velem. Ez is a demokrácia része. Úgy gondolom, hogy az a tény, hogy Önök itt, a város utcáin templomok, zsinagógák, és mecsetek mellett sétálhatnak el, ahol az emberek szabadon gyakorolják a vallásukat; az a tény, hogy bevándorlókból alakult országunk a világ sokszínűségét tükrözi – New York minden részében találhatnak embereket a világ minden tájáról, – (taps) – az a tény, hogy itt mindenki tehet valamit az országért, mindenki részt vehet az életében, nem számít, hogy kicsoda, vagy hogyan néz ki, vagy hogy kit szeret – ez az, ami erőssé tesz bennünket.

Abban is hiszek, hogy ami érvényes Amerikára, az gyakorlatilag minden érett demokráciára érvényes. És ez nem véletlen. Büszkék lehetünk az országunkra, anélkül, hogy valamely más csoporttal szembeállítanánk magunkat. Hazafiak lehetünk, anélkül, hogy másokat démonizálnánk. Becsben tarthatjuk saját identitásunkat – vallásunkat, etnikumunkat, hagyományainkat, anélkül, hogy másokat lebecsülnénk. A rendszer azon az elven alapul, hogy az abszolút hatalom korrupt, de az emberek – a hétköznapi emberek – alapvetően jók, értékelik a családot és a barátságot, a hitet és a kemény munka méltóságát; és hogy megfelelő fékek és ellensúlyok segítségével a kormányok is tükrözhetik ezt a jóságot.

Úgy gondolom, hogy ez az a jövő, amelyre mindannyiunknak törekednie kell. Ha hiszünk a minden embert megillető méltóságban, ha hiszünk abban, hogy a különbségeket át lehet hidalni, s az együttműködést választjuk a konfliktusok helyett, az nem a gyengeségünk jele, hanem az erőnké. (Taps.) Ebben a szorosan összefüggő világban ez gyakorlati szükségszerűség.

És az emberek tudják ezt. Gondoljunk csak arra a libériai orvosra, aki házról-házra járva kutatta az ebolás eseteket, és elmondta a családoknak, hogy mi a teendő a tünetek megjelenése esetén. Gondoljunk arra az iráni boltosra, aki a nukleáris megegyezést követően azt mondta, hogy, “ha Isten is úgy akarja, most több árut tudunk majd eladni jobb áron”. Gondoljunk azokra az amerikaiakra, akik 1961-ben – a születésem évében – havannai nagykövetségünkön levonták a zászlónkat, s ezen a nyáron visszatértek, hogy újra felvonják. (Taps.) Egyikük azt mondta a kubaiakról, hogy “tehettünk értük ezt-azt, s ők is tehettek értünk ezt-azt. Szerettük őket”.  50 éven át figyelmen kívül hagytuk ezt a tényt.

Gondoljunk azokra a családokra, akik hátrahagyva mindent, amit ismernek, kopár sivatagok és viharos vizek veszélyeit vállalva próbálnak menedéket találni, csak azért, hogy megmentsék a gyerekeiket. Egy szíriai menekült, akit Hamburgban meleg fogadtatással és menedékkel fogadtak, azt mondta: “Úgy érezzük, hogy még mindig vannak olyanok, akik szeretik a többi embert”.

Az ENSZ népei sem annyira különbözőek, ahogyan azt vélik. Lehet félelmet kelteni bennük, lehet gyűlöletre tanítani őket, de a reményre is fogékonyak. A történelem tele van hamis próféták kudarcaival és bukott birodalmakkal, akik mind azt hitték, hogy a hatalomnak mindig igaza van – s ez továbbra is így lesz. Erre számíthatunk. De tőlünk azt várják, hogy mutassunk egy másfajta vezetést, amely elég erős ahhoz, hogy tudja, hogy az országoknak vannak közös érdekeik, az emberek pedig a közös emberiességen osztoznak, s igen, vannak eszmék és elvek, amelyek egyetemes érvényűek.

Ezzel tisztában voltak azok is, akik 70 évvel ezelőtt részt vettek az ENSZ megformálásában. Hadd vigyük e hitet tovább a jövőbe, mert csak így biztosíthatjuk, hogy a gyerekeimre és az Önök gyerekeire szebb jövő várjon.

Köszönöm szépen. (Taps.)

Forrás: Remarks by President Obama to the United Nations General Assembly | United Nations Headquarters | New York, New York

The White House | Office of the Press Secretary | For Immediate Release |September 28, 2015

 

Posted in Foreign Policy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

ÚJ USA HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉG VÁLASZUL A SZÍRIAI VÁLSÁGRA

Az Amerikai Külügyminisztérium tájékoztatója | 2015. szeptember 21.

A Fehér Ház ma bejelentette, hogy az Egyesült Államok további közel 419 millió dollár életmentő segítséget nyújt a háború sújtotta embereknek Szíriában. Ezzel az új adománnyal az USA-nak e konfliktusra adott teljes humanitárius válaszának összege a 2015-ös pénzügyi évben több mint 1,6 milliárd dollárra, a válság kezdete óta pedig több mint 4,5 milliárd dollárra emelkedik.

Az összeg támogatja az ENSZ, és annak a Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) és Nemzetközi Gyermek Gyorssegély Alapja (UNICEF), a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) és más nemzetközi és civil szervezetek tevékenységét.  Ez biztosít szállást, vizet, orvosi ellátást, élelmet, védelmet és más szükséges dolgokat a Szíriában szenvedő millióknak, s a közel négy millió szíriai menekültnek a régióban.  Segít majd a válság következményeinek enyhítésében a kormányoknak és a közösségeknek is, melyek erejüket megfeszítve próbálnak megbirkózni a Szíriából érkező menekültek áradatával szerte a régióban.

A segély egy része az ENSZ által a Szíria és a régió számára 2015-ben kért 8,4 milliárd dollárhoz járul hozzá. Fontos megjegyeznünk, hogy még ezzel a hozzájárulással is az ENSZ által a szíriai válságra adott humanitárius válaszra kért összegnek csak 38 %-a teljesül, ami azt eredményezi, hogy csökkenteni kell az élelemre és létfontosságú szolgáltatásokra fordított pénzt. Sürgős szükség van más adományozók hozzájárulására is, és az Egyesült Államok a diplomácia és a kommunikáció más eszközeit felhasználva ezután is a hozzájárulások növelésének szószólója lesz.  Az Aszad rezsim továbbra is bombáz városokat és támadásokat intéz civil célpontok, köztük iskolák, mecsetek és városok ellen,  az erőszakos szélsőséges csoportok, mint az IS (ILIÁ) és az Al-Nuszra Front pedig továbbra is minden nap brutálisan bántalmazzák a szíriaiakat. A szíriai háború borzalmai mellett látjuk a régióból az európai országokba menekülők nehéz sorsát is, és ez emlékeztet minket arra, hogy humanitárius segítséget kell nyújtanunk az első menedéket biztosító országokban is.

Az Egyesült Államok felismerte, hogy a vészhelyzetben nyújtott segítségek mellett szükség van a Szíriával szomszédos országok hosszú távú fejlesztésére is; az általunk nyújtott pénzalapok támogatják a szomszédos országok közösségeit, melyek oly nagylelkűen befogadták a menekülteket. Több mint négy millió szíriai menekült van ma a világban, s ezek legnagyobb többsége azokban az országokban kap támogatást, ahová először menekültek. Azt reméljük, hogy Szíriában és a szomszédos országokban a humanitárius segítség és a védelmükre irányuló erőfeszítések eredményeként a szíriaiaknak nem kell majd nagyobb személyes veszélyt vállalva külföldön keresniük segítséget, valamint hogy könnyebben vissza tudnak majd térni otthonaikba, amint a konfliktus véget ér.

Az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett azok támogatása iránt, akiket érint ez a borzalmas háború, és határozottan sürget minden kormányt, szervezetet és egyént, akiket aggaszt ez a helyzet, hogy segítsék az ENSZ és más partnerek életmentő tevékenységeit.

Főbb pontok

UNHCR [ENSZ Menekültügyi Főbiztossága] több mint 76 millió dollár

Az UNHCR vezeti a régióban a menekültek segélyezését – mely a legnagyobb menekülteket segítő program a világon – mind az új menekültek azonnali megsegítésével, mind a sebezhető menekültek folyamatos támogatásával. Az UNHCR, más ENSZ szervezetekkel együttműködve, a Szírián belül szükséget szenvedőket is segíti. A pénzalap lehetővé teszi az UNHCR számára, hogy továbbra is támogassa a menekülteket és az országon belül lakóhelyük elhagyására kényszerült embereket szállás és védelem (beleértve a regisztrációt, a gyermekek védelmét, a nemi alapú erőszak megelőzését és következményeinek kezelését és a pszicho-szociális ellátást) biztosításával, valamint napi szükségleteik kielégítésével akár tárgyi eszközök – mint pl. takarók, ágyak, főzőedények -, akár készpénz biztosításával. A menekülttáborokban élők segítése mellett az UNHCR egyre inkább a nem táborokban élő menekültek és a befogadó közösségek megsegítésére összpontosít. A fentiek mellett az UNHCR az oktatás, az egészségügyi ellátás és a munkavállalás területén is számos helyen dolgozik a régióban.

UNICEF: több mint 38 millió dollár

A szíriai gyermekek fizetik meg a legnagyobb árat ebben a konfliktusban. A szíriai menekültek és az országon belül lakóhelyük elhagyására kényszerült emberek felét ők teszik ki. Szíriában két millió gyermek nem jár iskolába, és minden ötödik iskola megsérült. Ennek eredményeként az országban sok szíriai gyermek kevéssé, vagy egyáltalán nem jut oktatási lehetőségekhez, a környező országokban menekültekként élők pedig lemaradnak a tanulmányaikkal.  A mai bejelentés lehetővé teszi, hogy az UNICEF folytassa a gyermekek védelmét, oktatását, víz- és közegészségügyi ellátását célzó programjait szerte a régióban, amely mutatja, hogy a „Nincs elveszett nemzedék” kezdeményezésen (No Lost Generation Initiative) keresztül az Egyesült Államok határozottan támogatja a régió jövőjébe történő befektetést.

Pénzügyi támogatás szervezetek szerint

Szervezet Jelen bejelentés A 2012-es pénzügyi év óta összesen
UNHCR 76 millió dollár 1,1 milliárd dollár
WFP 2 millió dollár 1,2 milliárd dollár
NGOs 236.5 millió dollár 1,2 milliárd dollár
UNICEF 38 millió dollár 392 millió dollár
UNRWA 21 millió dollár 281 millió dollár
ICRC 10 millió dollár 148 millió dollár
WHO 15 millió dollár 43 millió dollár
IOM 14 millió dollár 45 millió dollár
UNFPA 4 millió dollár 32 millió dollár
UNDP 1 millió dollár 13 millió dollár
ILO 5 millió dollár 5 millió dollár
Más nemzetközi szervezetek   21 millió dollár
Más (adminisztráció) 1 millió dollár 7 millió dollár
ÖSSZESEN 419 millió dollár 4,5 milliárd dollár

*Az egyes támogatások összege a kerekítések miatt eltérhet a végösszegtől.

Az USA humanitárius segítségnyújtása a szíriai konfliktusban, országokra lebontva

SZĺRIÁBAN: Több mint 242 millió dollár.  Összesen a 2012-es pénzügyi év óta: közel 2,3 milliárd dollár.

Az amerikai humanitárius segítség létfontosságú, életmentő támogatást jelentett több mint 5 millió embernek Szíriában.  A legújabb amerikai hozzájárulás segítségével életmentő, sürgősségi orvosi beavatkozásokat, menekültszállásokat, víz- és csatornarendszerekre irányuló valamint higiénés projekteket lehet végrehajtani a krízisben érintettek javára.  A támogatással ezen felül alapvető élelmiszereket is be lehet szerezni, valamint kritikus jelentőségű tanácsadói és védelmi programokat lehet finanszírozni a legsérülékenyebb csoportok, köztük a gyermekek, a nők, a sérült és az idős emberek részére.

LIBANONBAN: Több mint 75,5 millió dollár. Összesen a 2012-es pénzügyi év óta: közel 965 millió dollár.

Az ENSZ becslése szerint Libanon fogadja be lakosságának számához viszonyítva a legtöbb menekültet a világon. Több, mint egy millió szír menekült tartózkodik Libanonban, valamint 45.000 szíriai palesztin.  A mai bejelentést követően megnöveljük támogatásunkat mind a menekültek, mind a befogadó közösségek tekintetében.  A további pénzügyi forrásokkal az ENSZ és nemzetközi partnerszervezeteink a továbbiakban is biztosítani tudnak szállást, oktatást, egészségügyi ellátást, sürgősségi esetekben készpénzbeli támogatást, és olyan sürgős és alapvető szükségleteket, mint a takarók, fűtőtestek és higiéniai csomagok.  Az ENSZ ezen kívül hatékony elektronikus kártyákat is használ a segélyek szétosztására annak érdekében, hogy több szükséget szenvedő embernek lehessen segíteni. Nagy szükség van arra a támogatásra is, amit az előzőeken felül az USA az UNRWA-nak (az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező Hivatala) nyújt Libanonban a Szíriából elmenekült és menekülttáborokban vagy más közösségekben élő palesztinoknak; ebben egyaránt szerepel készpénz, élelmiszer és ruhanemű, oktatás és orvosi ellátás.

A kiegészítő USA támogatás a menekülteket befogadó sérülékeny libanoni közösségeket is támogatja a víz- és csatornarendszerek felújításával, a helyi közösségi központok segítésével, valamint klinikák új felszereléssel és egyéb eszközökkel való ellátásával, illetve iskolák korszerűsítésével.

JORDÁNIA: Közel 44 millió dollár.  Összesen a 2012-es pénzügyi év óta: közel 668 millió dollár.

Jordániában a szíriai menekültek több mint 80 százaléka jordániai kis- és nagyvárosokban él és nem menekülttáborokban.  A jordániai szír menekülteknek nyújtott támogatásunk részben készpénztámogatást jelent, a menekültek alapvető szükségleteinek kielégítésére és a nem megfelelő lakóhelyek felújítására, annak érdekében, hogy a menekülteknek ne kelljen kétségbeesett erőfeszítéseket tenniük további jövedelem megszerzéséért, például ne kényszerüljenek kivenni gyermekeiket az iskolából, hogy helyette dolgozzanak.  Ebben a támogatásban iskolák is részesülnek, annak érdekében, hogy minden gyermek részesüljön a szükséges és őt megillető oktatásban, valamint annak a közel 90.000 gyermeknek, akiknek nem jut már hely az állami iskolákban, ez a támogatás lehetővé teszi, hogy informális oktatási lehetőségekben részesüljenek gyermek- és serdülőbarát közegben, valamint hozzásegíti őket a Szíriában elszenvedett traumák feldolgozásához szükséges pszicho-szociális támogatáshoz.

Az amerikai támogatás ezen felül tartalmazza az UNRWA-nak nyújtott hozzájárulást annak a Jordániában élő 15 ezer palesztin menekültnek az ellátásához, akik a szíriai konfliktus elől menekültek el, hozzásegítve őket egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz, valamint készpénztámogatást is magában foglal a legalapvetőbb szükségleteik kielégítésére.

TÖRÖKORSZÁG: Több mint 29 millió dollár. Összesen a 2012-es pénzügyi év óta: több mint 325 millió dollár.

Az USA támogatás segít Törökországnak a török városokban, befogadó közösségekben és menekülttáborokban élő szír menekültek humanitárius és védelmi szükségleteinek kielégítésében.  Az UNHCR (az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága) biztosított pénzügyi támogatás több pszicho-szociális ellátást és a nemi alapú erőszak megelőzésére szolgáló programokat tesz lehetővé; sátrak, takarók, és konyhai felszerelések beszerzését támogatja; célzott támogatást biztosít a menekültek különlegesen sérülékeny csoportjainak; valamint technikai segítségnyújtást is jelent állami intézményeknek.  Az UNICEF-nek (az ENSZ Nemzetközi Gyermek Gyorssegély Alapja) folyósított támogatás segítségével új iskolák épülhetnek, ösztöndíjakat lehet adni tanároknak a minőségi oktatás érdekében, és a gyermekeket praktikus ismeretekre oktató programok indíthatók.  A Világélelmezési Program (WFP) elektronikus élelmiszer kártyákat biztosít a menekülteknek, amelyek lehetővé teszik a menekülttáborokban lakó családoknak, hogy tápláló élelmiszert vegyenek maguknak napi étkezési szükségleteik biztosítására. A Nemzetközi Migrációs Szervezetnek (IMO) nyújtott támogatás segítségével a menekültek alapvető háztartási szükségleteit elégítik ki, valamint megszervezik a gyermekek iskolába történő szállítását, mentálhigiénés ellátását és utógondozását.  Az ENSZ Népesedési Alapja (UN Population Fund) higiéniai csomagokkal, reprodukciós tanácsokkal, a nemi alapú erőszak megelőzésére szolgáló és utógondozási tanácsadással valamint nyelvi képzéssel segíti a nőket.  A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szakképzést biztosít a menekülteknek és a befogadó ország közösségeinek, hogy növeljék a foglalkoztatás és a munkaerő-piaci alkalmazkodás szintjét.   A civil szervezetek Törökországban megszámlálhatatlan módon gondoskodnak a menekültek legkülönfélébb szükségleteiről, beleértve az oktatással kapcsolatosakat (tanárok képzése és támogatása, iskolai felszerelések beszerzése, javítások); támogatják ezen felül a közösségi központokat, a mentálhigiéniás szolgáltatásokat, a rendkívül sérülékeny menekültek részére létrehozott különleges szükségleteket fedező pénzalapot, és még folytathatnánk a sort.

IRAK: Közel 22 millió dollár. Összesen a 2012-es pénzügyi év óta: közel 205 millió dollár.

Irakban a szír menekültek 96 százalékáról a Kurdisztáni Regionális Kormány gondoskodik, és több mint 3300 négyzetkilométernyi területet biztosított 11 menekülttábor és tranzitállomás létrehozására. Ez a mostani támogatás azt szolgálja, hogy egészségügyi központok újuljanak meg, iskolákat bővítsenek, valamint modernizálják az országban található víz- és csatornarendszereket.  Más pénzügyi eszközök a nőket és lánygyermekeket célzó, szakképzést és nyelvi képzést nyújtó, írás-olvasást tanító illetve reprodukciós egészséggel foglalkozó programokat finanszírozzák.

EGYIPTOM: Közel 4 millió dollár. Összesen a 2012-es pénzügyi év óta: közel 89 millió dollár.

A megnövelt támogatás továbbra is a szír menekülteket segíti, akik jelentős kihívásokkal néznek szembe városokban lakó menekültekként Egyiptomban.  Az USA segítsége a humanitárius partnereinket támogatja abban, hogy szélesíteni tudják az általuk nyújtott szolgáltatásokat az olyan menekülteket befogadó nagyvárosokban, mint Kairó és Alexandria, a menekülteket és a befogadó családokat együttesen célzó, közösség-központú projekteken keresztül, melyek a védelem szempontjából romló környezet miatti kihívásokat orvosolják.  A segítségnyújtás ezen felül kiterjed a nemi alapú erőszak megelőzésére és következményeinek kezelésére, a gyermekek védelmére és oktatására, az önfenntartás és megélhetés esélyeinek javítására, az élelmiszer-jegyek kiosztására, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítására.

RÉGIÓ: 2,5 millió dollár. Összesen a 2012-es pénzügyi év óta: több mint 10 millió dollár.

A támogatás országokra lebontva

Ország Jelen bejelentés A 2012-es pénzügyi év
óta összesen
Szíriában 242 millió dollár közel 2,3 milliárd dollár
Libanon 75,5 millió dollár közel 965 millió dollár
Jordánia 44 millió dollár közel 668 m millió dollár
Törökország 29 millió dollár több mint 325 millió dollár
Irak 22 millió dollár közel 205 millió dollár
Egyiptom 4 millió dollár több mint 89 millió dollár
A régióban 2,5 millió dollár 10 millió dollár
ÖSSZESEN 419 millió dollár több mint 4,5 milliárd dollár

*Az egyes támogatások összege a kerekítések miatt eltérhet a végösszegtől.

Az USA kormányának a szíriai humanitárius válságra válaszul kidolgozott intézkedéseiről többet megtudhat itt: www.usaid.gov/crisis/syria és itt: www.state.gov/refugeeresponse.

Forrás: New U.S. Humanitarian Assistance to Respond to Syria Crisis | Fact Sheet | Office of the Spokesperson | Washington, DC | September 21, 2015

 


Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Comments Off

A TERRORELHÁRÍTÁSHOZ MIÉRT VAN SZÜKSÉG AZ ERŐSZAKOS SZÉLSŐSÉGESSÉG ELLENI FELLÉPÉSRE: AZ EMBERI JOGOK ÉS A JÓ KORMÁNYZÁS HOGYAN SEGÍTHETNEK A TERRORIZMUS MEGELŐZÉSÉBEN

Sarah Sewall

Sarah Sewall

Sarah Sewall, az állampolgári biztonság, a demokrácia és az emberi jogok ügyében illetékes külügyi államtitkár beszéde
A Columbia Egyetem Jogi Kara | New York City | 2015. szeptember 22.

Nagyon szépen köszönöm a kedves bemutatást. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma, különösen amikor olyanok is itt vannak ma a Columbián, mint Sarah Cleveland professzor, Elzar Barkan professzor, és Greta Moseson.

9/11 óta az Egyesült Államok terrorellenes intézkedések széles skáláját sorakoztatta fel az amerikaiak biztonsága érdekében, így repülőtéri biztonsági intézkedéseket, a hírszerzést, katonai műveleteket, biztonsági segítségnyújtást és közösségi partnerségeket. Erőfeszítéseink meghiúsítottak egy hazánk ellen irányuló katasztrofális támadást, és legyengítették az al-Kaida vezetését.

De ha körülnézünk a világban, most is folynak a sokkal szétszórtabb és decentralizált veszélyforrásokból eredő terrortámadások, és erőszakos, szélsőséges cselekmények.

Az IS veszélye globálisan rávilágít, hogy bár a katonai akciók, a határok biztonsága, a hírszerzés és a rendőrségi munka igen fontosak az átfogó terrorellenes fellépéshez, önmagukban nem elegendőek.

Mint Kerry külügyminiszter úr mondta, „az, hogy a mai terroristákat erővel kiiktatjuk, nem biztosít védelmet a holnap terroristáival szemben”. Akárhány terroristát adunk át az igazságszolgáltatásnak, ezek a csoportok újra feltöltik a soraikat. Elsősorban azért kell többet tennünk, hogy ezek a fiatalok ne forduljanak a terrorizmus felé. És az erőszakos szélsőségesség felé forduló fiatalok nem légüres térben léteznek: gyakori, hogy ma még egy közösség és család tagjai, holnapra pedig már magához vonzza őket egy barbár és nihilista szervezet.

Az erőszakosan szélsőséges csoportok tagjai számos komplex, egymást átfedő, kontextus-specifikus ok miatt tartoznak oda. Mi, a globális közösség tagjai, mindenképpen meg akarjuk érteni, hogy miért szaporodnak el az erőszakos szélsőségek, és megoldást akarunk találni rájuk.

Ma reggel több mint 50, a világ minden tájáról érkezett kutatóval, metodológussal, és másféle szakemberrel találkoztam, hogy meghallgassam a véleményüket arról, hogy az adatok, az elemzések és a társadalomtudomány felhasználásával hogyan érthetnénk meg jobban a terrorizmust és az erőszakos szélsőségességet, és hogyan tehetnénk többet a terjedésük ellen. Még igen sok tanulnivalónk van, de már számos olyan sérelmet és motivációt dokumentáltunk, amelyek egyéneket, és egyes esetekben egész közösségeket is arra ösztönözhetnek, hogy csatlakozzanak a terrorcselekmények elkövetőihez, vagy álljanak azok ügye mellé.

Hasznosnak találtam, hogy úgy tekintsünk a motivációkra, mint az emberi szükségletek hierarchiájára (avagy piramisára), ahogyan azt Abraham Maslow pszichológus oly híressé vált módon meghatározta. Maslow azzal érvelt, hogy az egyéneknek van egy sor szükséglete, amelyeknek – fontossági sorrendben – teljesülniük kell, mielőtt az emberek az önmegvalósítás csúcsára érnek. A piramis alján a fizikai túlélés szempontjából alapvetően fontos szükségletek szerepelnek, mint például az élelem, a lakhely és a biztonság. A szükségletek hierarchiájában magasabb szinten helyezkednek el az egyének szeretet, közösséghez tartozás, önbecsülés iránti igényei, és a céltudatosság.

A szükséglethierarchia alapján jobban megérthetjük, hogy rendkívül különböző személyiségtípusok miért vonzódhatnak a haladás és az emberiség fogalmával szerintünk teljesen ellentétes szervezetekhez. Azok a – gyakran kényszerítő tényezőkként emlegetett – kondíciók, amelyek miatt az egyének vagy közösségek fogékonnyá válhatnak az erőszakos szélsőségesek verbuválására, túlnyomórészt a fizikai biztonság hiányával, az illetőnek az önmaga vagy a családja fenntartására való képtelenségével kapcsolatosak. De a társadalmi és politikai marginalizálódás még abban az esetben is befolyásolhatja az egyén magasabb szintű emberi igényeit, például a társadalmi megbecsülés iránti igényét vagy a céltudatosságot, amikor az alacsonyabb szintű szükségleteit már kielégítették.

Obama elnök például megjegyezte, hogy “az al-Kaida és IS jellegű csoportok kihasználják az emberek afeletti dühét, hogy az igazságtalanságok és a korrupció miatt esélyük sincs a jobb életre”. Avagy egy Afganisztánról, Kolumbiáról és Szomáliáról szóló 2015-ös Mercy Corps tanulmány szerint „sok fiatal sérelmeit magának az államnak a hiányosságai idézik elő, amely gyenge, korrupt vagy erőszakos. Vagy mindhárom. A fiatalok nem azért ragadnak fegyvert, mert szegények, hanem azért, mert dühösek”.

Sok megfigyelő beszél arról, hogy az ideológia és a vallás az ösztönző tényezők, és természetesen mi is ismerjük az erőszakos szélsőségesség ezen dimenzióit. De ahelyett, hogy azon vitatkoznánk, hogy alapjában véve az eszmék váltják-e ki az erőszakos szélsőségeket, inkább a különböző társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális tényezők bonyolult kölcsönhatásait próbáljuk megérteni, amelyek összhatása az erőszakos szélsőségesség felé taszíthat valakit. A vallás azon számos tényező egyike, amelyek elősegíthetik ezt, vagy más módon befolyásolhatják egy személy magasabb szintű – például az önmegvalósítással vagy céltudatossággal kapcsolatos – igényeit.

A terrorista csoportok ugyanakkor a toborzás érdekében kiaknázzák a kielégítetlen emberi szükségleteket, vagy azokat a helyzeteket, ahol esetlegesen megsértették az emberi jogokat, vagy visszaéltek velük. És a terrorista csoportok továbbra is kihasználják a helyi sérelmeket és a haragot. Mindez azt sugallja, hogy másodlagos előnyökkel is jár, ha a szükségleteket kellően kielégítik, a sérelmeket megfelelőbb módon orvosolják, valamint előmozdítják a politikai, gazdasági, oktatási és vállalkozói fejlődést, hogy az emberekben élhessen a méltóságteljes élet reménye.

Szóval hogyan lehet ezt megtenni? Ha el akarjuk érni, hogy a terrorizmus ne legyen többé az egyik legnagyobb globális veszély, sokkal hosszabb távú stratégiára van szükség. Amint Kerry külügyminiszter úr mondta, „nem csupán az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelemnek kell szentelnünk magunkat, de a megelőzésének is”.

Tehát a stratégiánk éppen erre irányul, s ennek érdekében tágítja ki az erőfeszítéseink körét is. Az első tényező a „kicsoda”: a kormányokon túlmenően sokszorosára növeljük a munkában részt vevők körét, hogy lehetőséget kapjanak mindazok, akik hiteles és kimutatható alternatívákat tudnak kiépíteni a terrorizmus ellen. A második tényező a „micsoda”: az erőszakos szélsőségekkel szemben több nem-biztonsági eszközt fogunk használni a sérelmek orvoslására. Ennek kapcsán megkettőzött erőfeszítéssel igyekszünk kideríteni, hogy milyen tevékenységekkel lehet visszatartani az embereket a radikalizálódástól és a sikeres toborzástól. És harmadjára előtérbe kerül a „hol” kérdése: ezeket az eszközöket célzott módon fogjuk felhasználni az egyes helyeken, hogy megfelelőbben kezelhessük azok sérelmeit, akiket leginkább fenyeget az erőszakos szélsőségesség veszélye.

Az erőszakos szélsőségesség elleni februári csúcstalálkozó óta ez a megközelítés igencsak elterjedt a nemzetközi szintéren.

A csúcstalálkozón Obama elnök több mint 60 ország kormánya mellett a civil társadalom, az üzleti szféra és a vallási közösségek képviselőit látta vendégül, bevont 12 többoldalú testületet is, és segített egy globális mozgalom elindításában.

Felállítottak egy ambiciózus cselekvési ütemtervet, amelynek értelmében a kormányok, a civil társadalom és a magánszektor közösen dolgoznak olyan feladatokon, mint az erőszakos szélsőségességet vezérlő tényezőkre és az ellenük alkalmazható eszközökre vonatkozó kutatások fejlesztése, az erőszakos szélsőségesség elleni inkluzív nemzeti stratégiák felállítása, a civil társadalom megerősítése, a veszélyeztetett lakosság gazdasági és politikai lehetőségeinek bővítése, valamint az emberi jogok ügyének az előmozdítása.

Ez a gondolkodás messze gyűrűzött Washingtonból, figyelemre méltóan gyors lépéseket eredményezett, így például nyolc országban rendeztek az erőszakos szélsőségesség elleni regionális csúcstalálkozókat, sok helyi hálózat jött létre, és számtalan új szereplő kapcsolódott be a megbeszélésekbe. A jövő héten pedig Obama elnök itt, New Yorkban vezetői csúcsértekezletet hív össze az IS és az erőszakos szélsőségek ellen, amelynek során számos jelentős eredményről számolnak majd be és új feladatokat jelölnek ki.

Azzal, hogy az erőszakos szélsőségességgel szemben a nemzetközi megelőzésre helyeztük a hangsúlyt, a nemzetközi ütemterv csúcsszintjére emelkedtek a terrorelhárítás nem-biztonsági dimenziói, s így még szélesebb körű és átfogóbb megbeszéléseket folytathatunk a terrorelhárításról.

Beszéljünk egy kicsit többet a „kicsoda” tényezőről. Amint Kerry külügyminiszter úr augusztusban mondta, „átfogó stratégiánkkal meg kell nyernünk a tekintélyes vallási vezetőket, a nevelőket, és a polgárokat, akik kétségbe vonják a gyűlöletes tanokat, továbbá hajlandóak és készen állnak erősebb és ellenállóbb közösségek kiépítésére”.

Az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelem az eddigi szereplőket újabbakkal hozza össze, így egy globális partnerhálózat kiépítésére sarkall. A civil társadalom, a közösségi és a vallási vezetők és a magánszektor e mozgalom részei. Mi további szereplőket is bevonunk a hálózatba: nőket, fiatalokat, és más olyan veszélyeztetett csoportokat, akik nyilvánosan többnyire nem emelhetnek szót. Ezek mindannyian más-más feladatokat látnak el, újabb perspektívákat tárnak fel, és új megközelítési módokat vonultatnak fel az erőszakos szélsőségesség újabb generációjának létrejötte elleni küzdelemben.

Ez a folyamat az azonos érdekek alapján segít – gyakran először – összehozni a civil társadalmat és a kormányokat. Előfordul például, hogy a családsegítő civil szervezetek jobb politikát és erősebb törvényeket szorgalmaznak a kormányuknál, hogy megvédjék a fiatalokat a terrorista propagandától.

Amikor idén a kenyai Mombasában jártam, találkoztam a civil társadalom képviselőivel, aki elmagyarázták, hogy az erőszakos szélsőség elleni ütemterv hogyan segített nekik kapcsolatot teremteni megyei és országos kormánytisztviselőkkel. Korábban bármilyen biztonsági vagy hasonlóan fontos kérdéssel kapcsolatban igen korlátozott párbeszéd folyt csak a kormány és az NGO-k között. Most a civil aktivisták, vallási vezetők, és mások találkoznak a rendőrség vezetőivel, hogy megvitassák, hogyan lehetne növelni az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot a biztonsági erők körében, és a közösségek hogyan járulhatnának hozzá az építő tevékenységek iránti bizalom felkeltéséhez. Megjegyezték, hogy a találkozókat gyakran a civil szervezeteknek kellett összehívnia és vendégül látnia.

Mint ez is mutatja, a közös siker a hatóságok és a polgárok közötti bizalom kiépítésének függvénye, és gondosan meg kell óvnunk a kritikus véleményeket is, amennyiben békésen adnak hangot az elégedetlenségüknek. Védeni kell a fiatalok, nők, vallási csoportok, valamint a civil társadalom mozgásterét, hogy a népesség e része elmondhassa a véleményét, szervezkedhessen saját csoportján belül, és tapasztalataival hozzájárulhasson a békésebb, toleránsabb és demokratikusabb társadalmak kialakításához, beleértve az erőszakos szélsőségesség elleni munkát is. Ez utóbbiról szólva, a „kicsoda” tényező kibővítésével együtt tovább kell fejlesztenünk a „micsoda” értelmezését is.

Az erőszakos szélsőségesség elleni fellépés segít abban, hogy az egyénekben és a közösségekben kiépüljön az ellenálló képesség. E küzdelem proaktív – programok, intézmények, és aktivisták dolgoznak azon, hogy aláássák az erőszakra buzdító szélsőséges mozgalmak és ideológiák vonzerejét és toborzási esélyeit. A küzdelemhez számos kiegészítő lehetőség is társul.

Olykor például hiteles vélemények megszólaltatása és elterjesztése útján leplezik le az erőszakos szélsőségesség sehová sem vezető hazugságait, és állítanak pozitív alternatívákat, például egy erőszakmentes jövő képét. Más helyzetekben, kormányzati tréningekkel törekednek vagy ösztönöznek az erőszakos szélsőségekkel kapcsolatos politika javítására és a kormány elszámoltathatóságára, ami segíthet a leggyakoribb állampolgári sérelmek orvoslásában.

Máskor a korrupció visszaszorítására és a jogállamiság előmozdítására irányuló kezdeményezések segíthetik az erőszakos szélsőségesség elleni fellépést, mert így a perifériára szorult közösségek tagjai ugyanolyan jogokat élvezhetnek, mint az elit társadalomhoz tartozók. Más helyzetekben pedig munkahelyi képzésre és a gazdasági lehetőségek bővítésére lehet szükség, hogy a fiatalokban kialakulhasson egy emberhez méltó és önálló jövő képe.

Azt javasolom Önöknek, hogy tekintsék meg cvesummit.org honlapunkat, tudjanak meg többet a csúcstalálkozóról, és kísérjék figyelemmel a folyamatot az ütemterven keresztül, amely további részletekkel szolgál az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelem „micsoda” aspektusában alkalmazott eszközökről és a kulcsfontosságú területekről. Az ütemtervnek kilenc eleme van, mindegyik elengedhetetlenül fontos az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelem megértéséhez.

Szeretném megbeszélni az ütemterv egyik olyan elemét, amely mai témánk szempontjából különösen érdekes. Ez az ütemterv 3. pontja: a közösség és a rendőrség, valamint a közösség és a biztonsági erők közötti kapcsolatok erősítése, mint az erőszakos szélsőségesség elleni fellépés és megelőzés része.

Az ütemterv ezen aspektusa a biztonsági erők emberi jogok iránti tiszteletének a fokozására, a védelmük alatt álló közösségekkel való szoros kapcsolatok kiépítésére, valamint arra irányul, hogy – szükség esetén – a közösségorientált rendfenntartás felé irányítsák szervezeteiket. Ugyanis, bár igen nagy szükség van rá, hogy a biztonsági erők megvédjék a civil lakosságot a terrorcselekményektől, előfordul, hogy ezt nem kellő módon és mértékben teszik, vagy nem tartják tiszteletben az emberi jogokat.

A biztonsági erők részéről mutatkozó helytelen bánásmód – akár pénzt követelnek az áldozatoktól, akár szexuális erőszakot követnek el, amivel még a következő generációkban is mély sebeket hagyhatnak a túlélőkben, a családokban és közösségekben – félelmet és haragot gerjeszt, és lehetetlenné teszi, hogy a közösségek és a rendőrség hatékonyan együttműködjön a terrorizmus ellen. És túl gyakran előfordul, hogy az erőszakos szélsőségesek toborzás céljára és a radikalizálódás szítására használják fel ezeket a visszaéléseket. Ugyancsak Mombasában találkoztam egy országos rendőrbiztossal, aki arra a következtetésre jutott, hogy a nagyszabású letartóztatások és az etnikai szomáliaiak elleni csapások ténylegesen radikalizálódáshoz vezethetnek. Arra törekedett, hogy az ilyen módszerekről térjenek át a hírszerzés alapján folytatott műveletekre, s ez az a terület, ahol a külföldi partnerek elősegíthetik és megerősíthetik a pozitív változásokat.

A kenyai fejlődés e példái illusztrálják, hogy mennyire hasznos a közösségek bevonása az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelembe. Arra buzdítjuk a kenyai kormányt, hogy hozza nyilvánosságra az erőszakos szélsőségek elleni stratégiáját. Ezzel segíthet kialakítani egy közös értelmezést arról, hogy milyen szerepet játszhatnak a kormányok, a közösségek, a civil társadalom és a nemzetközi partnerek az erőszakos szélsőségesség elleni erőfeszítések kibővítésében és felgyorsításában.

Ahhoz, hogy jobban teljesítsünk a „kicsoda” és a „hogyan” tényezők terén, eredményesebb kutatásba, elemzésbe és értékelésbe kell invesztálnunk. Empirikus információk alapján kimutatható, hogy mely tényezők kedveznek leginkább az erőszakos szélsőségek terjedésének, vagy legalkalmasabbak ennek a megelőzésére. Az empirikus információk abban is segíthetnek, hogy tisztábban lássuk a hibákat, módosíthassunk rajtuk, és újabb vagy jobb programokat támogassunk.

A monitorozás, értékelés és minősítés egyaránt fontosak ahhoz, hogy megtudjuk, hogy amit mindannyian teszünk, működik-e, vagy ha nem, megtudjuk, hogy miért nem. Ezért annyira fontos a RESOLVE („megoldás”) elnevezésű új hálózat, amely a helyi kutatómunkát és szakértelmet összekapcsolja a nemzetközi kutatómunkával és szakértelemmel. Tehát mindannyiunknak többet kell tennie a sérelmek enyhítéséért, s ezt jobb információk alapján kell tennünk. De hol?

Az erőszakos szélsőségesség elleni törekvéseket adott területek adott igényeinek megfelelően kell kialakítani és irányítani. Más az, ha egy nyugati vagy európai országon belül kell gátat vetni a radikalizálódásnak, mint ha ugyanezen országok mondjuk Száhelben fejlesztési támogatással, illetve diplomáciai úton próbálják akadályozni az erőszakos szélsőségesség terjedését. Az egyén vagy a közösség radikalizálódásához vezető folyamatok és a leghatékonyabb beavatkozási módok terén hatalmas különbségek lehetnek. A külföldi segítségnyújtáshoz azonosítanunk kell azokat a területeket, ahol a legközvetlenebb a terrorizmus melegágyának számító káoszba süllyedés veszélye, s inkább az itteni közösségeknek a fejlesztésébe kell invesztálnunk.

Különös aggodalomra adnak okot az aktív terrorista konfliktusokhoz közel eső területek, ahol a lakosság ki van téve az erőszakos szélsőségek terjedésének.  Ugyancsak fontosak az innen kissé távolabb eső közösségek, amelyekre még az előtt hatással lehetnek az erőszakos szélsőségesség megelőzésére irányuló törekvések, hogy a nagyszabású radikalizálódás és a toborzás veszélye, vagy az aktív konfliktus elérné őket.

Az erőszakos szélsőségek elleni fellépés nem egy nagyszabású fejlesztés vagy országos építkezés. Azon területek vagy közösségek gondos rangsorolására van szükség – s ebben ismét igen fontos szerepe van a kutatásnak -, amelyek leginkább ki vannak téve a szélsőségesek üzeneteinek vagy a beszivárgásuknak.

Mi ezt a megközelítést kezdjük alkalmazni a saját külföldi támogatásaink programozásában, és a más kormányokkal, a nemzetközi pénzügyi intézményekkel, az emberbarátok társaságával, a magánszektorral és az NGO-kkal kötött partneri megállapodásokban.

Összefoglalva: az Egyesült Államok és partnerei (1) globális partnerek széles skálájával működnek együtt, (2) fokozzák a sérelmek orvoslására irányuló tevékenységeiket, és (3) egyre több veszélyeztetett helyen tevékenykednek, mielőtt azokat még megfertőzhetné az erőszakos szélsőségesség rákfenéje. Ez kínálja a legjobb lehetőséget arra, hogy ténylegesen csökkenjen a harcba sodródók száma, s hatásosabban elejét vegyük egy erőszakosan szélsőséges mozgalom kialakulásának, amelyből esetleg egy következő IS válhatna.

A terroristák ártatlan életeket oltanak ki minden nap. A kormányok számára pedig egyaránt komoly kihívást jelent a hatékony válaszlépések megtétele és a kontraproduktív válaszlépések elkerülése.

Továbbra is láthatjuk az állami terrorelhárító műveletek polgári áldozataival kapcsolatos, nyugtalanító jelentéseket. Látunk a terrorelhárítás égisze alatt a politikai ellenzék tagjai ellen felhasznált rendeleti túlszabályozásokat. Láthatjuk, amint szisztematikusan profilozzák bizonyos kisebbségek tagjait. Az Egyesült Államokban a saját politikánk és intézkedéseink terén eddig is küzdöttünk és továbbra is küzdeni fogunk az ilyetén problémák ellen.

Az erőszakos szélsőségesség elleni fellépés azonban alapvetően pozitív, proaktív megközelítést jelent e nemzedéki problémára. Komoly lehetőséget kínál arra, hogy változtathassunk az állam hozzáállásán, és csökkentsük azok számát, akik támogatják a terroristák viselkedését.

A Maslow-piramishoz visszatérve, az erőszakos szélsőségesség elleni fellépés következtében terrorelhárításunk közelebb kerül az emberi jogok előmozdításához és az emberi szükségletekhez. Az erőszakos szélsőségesség elleni munkánk egyúttal abban is megerősít bennünket, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása, védelme és előmozdítása fokozza a hosszútávú biztonságot. Gyakran visszaüt és meghosszabbítja a terrorizmus életciklusát, ha a biztonság nevében megsértik e jogokat.

Az emberi jogok keretében vannak olyan, a szükségletek kielégítésére irányuló szerepek, amelyek a kormányokra várnak, s vannak olyanok, amelyek esetében az a legjobb, ha kívül maradnak a kormányon. A kormányoknak azonban mindkét esetben a holisztikus megoldás részesének kell lennie, és semmiképpen nem szabad szítania az erőszakos szélsőségességet. A jó kormányzás elengedhetetlen ahhoz, hogy a közösségek és az egyének védelmet kapjanak az erőszakos szélsőségek hamis ígéreteivel szemben.

Tudjuk, hogy az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelem fenntartásához és erősítéséhez türelemre, forrásokra és elkötelezettségre van szükség. De Kerry külügyminiszter szavaival élve az Obama kormány megközelítése „egyértelműen a következő nemzedék értésére adja, hogy jövőjüket nem a terroristák tervei, s az azokat tápláló erőszakos ideológia fogja meghatározni.”

Forrás: Counterterrorism: Why Counterterrorism Needs Countering Violent Extremism (CVE): How Human Rights and Good Governance Help Prevent Terrorism | Remarks | Sarah Sewall | Under Secretary for Civilian Security, Democracy, and Human Rights | Columbia Law School | New York City | September 22, 2015

További források: KERRY KÜLÜGYMINISZTER AZ ERŐSZAKOS SZÉLSŐSÉGESSÉGGEL KAPCSOLATOS NAPIRENDI PONTOKRÓL | 2015. február

OBAMA ELNÖK: HARCUNK AZ ERŐSZAKOS SZÉLSŐSÉGESSÉG ELLEN | 2015. Február

 

Posted in Foreign Policy | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off