CLINTON KÜLÜGYMINISZTER AZ OROSZ VÁLASZTÁSOKRÓL

Bonni Konferenciaközpont, 2011.december 5.

Bonnban, az Afganisztán jövőjével foglalkozó nemzetközi konferencián a riporterek az oroszországi választásokról is kérdezték Clinton külügyminisztert, aki az alábbiakat mondta:

(…) Ami Oroszországot illeti, nagy érdeklődéssel várjuk az eredményeket. Nyilvánvaló, hogy a DUMA arculata más lesz, mint a mostani választás előtt volt, s a választások lefolytatásával kapcsolatban is komoly aggályaink vannak. Úgy látjuk, hogy az EBESZ nemzetközi képviseletének frissen kiadott előzetes riportja számos kérdést vet fel ezzel kapcsolatban, így például hamis választócédulákat, a szavazólisták manipulálását, s más zavaró gyakorlatokat.  Mint tudják, innen a vilniuszi EBESZ találkozóra megyek, ahol további tájékoztatást kapok.

Aggályosnak találjuk azokat a jelentéseket is, melyek szerint független orosz választási megfigyelőket zaklattak, így az országos méretű Golosz hálózatot is, kíbertámadások érték a weboldalaikat. Mindez szöges ellentétben áll azzal, ahogyan védeni kellene a választási megfigyelőket, a választókat és azokat, akik minderről információkat adnak közre. Nagyon büszkék vagyunk azokra az orosz állampolgárokra, akik az erős, igazságos, szabad és hiteles választás érdekében konstruktív módon segítették azt.

Azt hiszem, igazában nem az a fontos, hogy én mit hiszek, még az sem, hogy az EBESZ mit hisz—az az igazán fontos, amit az orosz választók gondolnak. Ők megérdemlik, hogy tökéletesen kivizsgáljanak minden, választási csalásra vagy manipulációra vonatkozó, hitelesnek tűnő riportot, s igen reméljük, hogy az orosz hatóságok eleget tesznek azoknak az ajánlásoknak, melyeket az EBESZ végleges riportja és más hasonló nemzetközi megfigyelők, vagy saját hazai megfigyelőik a választási folyamat tökéletesítésének érdekében tesznek.

Az orosz emberek, mint az emberek bárhol, megérdemlik, hogy hallathassák a hangjukat és számba vegyék a szavazataikat. Ez annyit jelent, hogy szabad, igazságos, átlátható választási folyamatot s elszámoltatható vezetőket érdemelnek. Hiszünk abban, hogy ez Oroszország legfőbb érdeke, s a továbbiakban is kiállunk érte.

(…) Forrás: Remarks at the Bonn Conference Center

This entry was posted in Foreign Policy, Society & Values and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.