AZ EMBERI JOGOK NAPJA • DECEMBER 10.

Human Rights Day (AP)

 

 

 

 

 

 

Clinton külügyminiszter az alábbi szavakkal emlékezett meg az Emberi Jogok Napjáról:

1948. december 10-én az ENSZ közgyűlésén megjelentek a világ vezetői, s ígéretet tettek arra, hogy fenntartják és védelmezik minden ember emberi jogait és alapvető szabadságát. Ez az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatába foglalt ígéret kimondja, hogy születésénél fogva minden emberi lénynek elidegeníthetetlen jogai vannak, s ezek ’elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon’.

Hatvanhárom évvel később a Közel-Kelet, Észak-Afrika és más országok utcái, terei és lakónegyedei visszhangozzák a szabadság és méltóság utáni örök vágyat. Az egyes nemzetek polgárain múlik, hogy igényeiknek megfelelő társadalmi formákat és kormányokat teremtsenek, s úgy alakítsák társadalmuk alapjait és alkotmányukat, hogy azok emberi jogaikat és szabadságukat védelmezzék. Minden átalakulóban lévő ország polgárain múlik az is, hogy bimbózó demokráciáikat megvédjék mindazoktól, akik a szabadságot és a lehetőségeket rossz irányba próbálják fordítani.

Idén igen sok erőszaknak voltunk tanúi olyanok ellen, akik a vélemény és a kifejezés szabadságához, a gyülekezési és egyesülési szabadsághoz való jogukat gyakorolták. Ez arra utal, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatába foglalt értékrend és a világ sok országában fennálló realitások között igen nagy különbség van. Azerbajdzsántól Zimbabwéig politikai foglyok senyvednek börtönökben azért, mert nézeteikről beszéltek, írtak, vagy másokat azok követésére próbáltak békésen rábírni. Ma felszólítunk minden kormányt, hogy a lelkiismereti foglyokat, így Youcef Nadarkhani lelkipásztort, Thadeus Nguyen Văn Lý atyát és a 2010. év Nobel-békedíjasát, Liu Xiaobot haladéktalanul és feltételek nélkül bocsássa szabadon.

Amikor az Emberi Jogok Napját ünnepeljük, ismételten elkötelezzük magunkat ezen eszmék mellett. Minden kormánynak kötelessége, hogy összes polgárának, így a nőknek, az LGBT közösség, a fogyatékkal élők és más sérülékeny csoportok tagjainak jogait biztosítsa. Mindig azok mellett fogunk állni, akik az emberi jogokat védelmezik az elnyomás ellen, bárhol is történjék ez, és támogatni fogjuk azokat, akik egy békésebb világért dolgoznak.

Forrás: Blogbejegyzés, USA Külügyminisztériuma

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.