MEGJELENT A ’TO WALK ON EARTH IN SAFETY’ (HOGY BIZTONSÁGBAN JÁRHASSUNK A FÖLDÖN) RIPORT 10. KIADÁSA

Clinton külügyminiszter bemutatja a hagyományos fegyverek eltávolításáról és megsemmisítéséről szóló idei kormányjelentést (Fotó: Külügyminisztérium/Michael Gross)

Clinton külügyminiszter bemutatja a hagyományos fegyverek eltávolításáról és megsemmisítéséről szóló idei kormányjelentést (Fotó: Külügyminisztérium/Michael Gross)

Az éles hagyományos fegyverek eltávolításáról és megsemmisítéséről szóló éves amerikai kormányjelentés megjelenésének alkalmából Clinton külügyminiszter az alábbiakat mondta:

Fölös és megbízhatatlan állapotú vagy őrzésű fegyverek és a földben maradt megszámlálhatatlanul sok akna mindenfelé halálos veszély jelent az ott élő férfiak, nők és gyermekek életére és biztonságára nézve.

(…) Komoly fejlődést értünk el (ezen a téren). Évente világszerte 15-20.000 ember vesztette életét a taposóaknák miatt, de az elmúlt évtizedben nyújtott segítségünkkel ez a szám az utóbbi két évben évi 4000-re csökkent.

(…) E riport témája az a 201 millió dollár, amit 2010-ben 49 országnak arra adott az Egyesült Államok, hogy a háborúk után megmaradt robbanószereket eltávolítsák és a felhalmozódott fölös fegyvereket és lőszereket megsemmisítsék. S ezzel kapcsolatban sok jó hírünk van.

Közép-Amerika például az első olyan érintett ország, amely teljesen taposóakna-mentes, mivel minden, hangsúlyozom, minden robbanószert biztonságosan eltávolítottak a mindennapi élet színteréről. A közösség munkájára épülő aknamentesítő program keretében 80.000 négyzetméter területet tisztítottak meg Afganisztán Helmand tartományában. A külügyminisztérium gyorsreagálású ereje Pápua Új-Guinea lakosait segítette abban, hogy a II. világháború veszedelmes, fel nem robbant lőszereinek eltávolításával újra használható földterületekhez jussanak.

Továbbá, az utóbbi 10 évben, amióta e jelentésben részletezzük az elért eredményeket, az Egyesült Államok 1.4 millió kispuska és könnyűfegyver megsemmisítésében, 80.000 tonna bizonytalan vagy fölös lőszer eltávolításában és több mint 32.000 vállról indítható rakéta (MANPAD) kiiktatásában segített.  Ez utóbbiak repülőgépek támadására is alkalmasak, így a globális repülés szempontjából is igen fontos, hogy rossz kezekbe ne kerüljenek.

(…) A hagyományos fegyverek begyűjtése és megsemmisítése csak egyik része a háborúból visszamaradt robbanószerekkel veszélyeztetett területek civil lakosságának nyújtott támogatásnak. A figyelem felkeltésével lehetőség szerint próbáljuk megelőzni a sérüléseket, s ha mégis bekövetkeznek, igyekszünk a túlélőket és családjukat segíteni az újrakezdésben.

Humanitárius tevékenységünk kiterjed a taposóakna-sérültek orvosi rehabilitációjára és szakmai képzésére is. Afganisztán Bamyan tartományában 40 ilyen sérült, többségében nők, most fejezett be egy ruhaszabászatot és motorkerékpár-javítást oktató képzést. (…)

Boszniában a taposóaknák eltávolításával és az áldozatok segítésével foglalkozó nemzetközi alapítványnak (International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance) nyújtott segítségünkkel a túlélők visszanyerték mozgásképességüket és emberi méltóságukat.  (…). Példa erre a szarajevói OKI Fantomi ülve játszó röplabdacsapat, melynek tagjai amputáltak és taposóakna-áldozatok, akik sportágukban világbajnokok lettek.

Következő feladatunk, pontosabban következő feladataink egyike az, hogy segítsünk más országoknak a veszélyes raktárakban felhalmozott nem-biztonságos hagyományos fegyverek begyűjtésében és megsemmisítésében. (…)

Forrás: Remarks at the Release of the Tenth Edition of To Walk the Earth in Safety Report

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.