CLINTON KÜLÜGYMINISZTER AZ IFJÚSÁGOT ÉRINTŐ GLOBÁLIS KÉRDÉSEKRŐL

Clinton külügyminiszter a fiatalokhoz szól a Baron d’Erlanger palotában

Clinton külügyminiszter a fiatalokhoz szól a Baron d’Erlanger palotában

 

 

 

 

 

 

 

 

Clinton külügyminiszter 2012. február 25-én az ifjúságot érintő globális kérdésekről beszélt Tunéziában, a tuniszi Baron d’Erlanger palotában. Beszédében a következőket mondta:

„Nos, a jövő egy kissé mindig bizonytalan, de számomra egy dolog biztosnak látszik: a tunéziai fiatalok fogják eldönteni, hogy milyen lesz. Sokan megkérdezték: ’Annyi év után hogyan jöhetett végre változás, és hogy lehet, hogy a tunéziai változás az egész arab világban kipattantotta a változás szikráját? Miért éppen a tunéziai fiatalok kezdték a szabadságért és a lehetőségekért folytatott küzdelmet?’

Az első és általános válasz az, hogy még erőteljes elnyomás mellett sem lehet az emberi jogokat és az emberi méltóságot örökre megtagadni. Az emberi jogok és az emberi méltóság szelleme mindnyájunkban él, s az iránta mélyen érzett vágy erőt és kitartást ad. A második ok az, hogy Önök nem csak itt Tunéziában, hanem világszerte is egy igen figyelemre méltó ifjú nemzedékhez tartoznak. Utazásaim során mindenhol optimista, újító szellemű, türelmetlen fiatalokkal találkozom.  Az Önök bátorsága és elszántsága, valamint a fiatalok életét is befolyásoló demográfiai, technikai, gazdasági és politikai változások közösen vezettek ehhez az egyedülálló történelmi pillanathoz.

A globális gazdaság újjáépítésétől a szélsőséges erőszak leküzdésén át a fenntartható demokráciák kiépítéséig a jelen nagy stratégiai lehetőségeinek és változásainak a középpontjában a fiatalok állnak. Önök között néhányan— néhány nő, akik a változások élén járnak most Tunéziában, s akiket épp most üdvözöltem— tudják, hogy évekig harcoltam azért, hogy a nők hatalomba juttatása a nemzetközi politika napirendjére kerüljön. Szerintem itt az ideje, hogy a fiatalok hatalomba juttatásával is ez történjen!

Megértem, ha Önök talán szkeptikusak, mivel fiatalok. Bár rég volt, emlékszem még a saját fiatalkoromra. A politikai és gazdasági vezetők túl hosszú ideje kezelik mellékes kérdésként a fiatalok szükségleteit és problémáit. S tény, hogy nagy veszéllyel jár, ha a világ ma elhanyagolja fiatalokat. Nézzük csak a statisztikákat: Latin-Amerikától a Közel-Keletig, Afrika Szaharától délkeletre fekvő területeitől Délkelet-Ázsiáig mindenhol a fiatalok demográfiai hullámát látjuk. A világon jelenleg több mint 3 milliárd 30 év alatti fiatal él, kilencven százalékuk a fejlődő világban. S ezek a számok csak növekednek.

Önök már olyan világban élnek, amilyet szüleik s főleg nagyszüleik el sem tudtak volna képzelni—műholdas televízió, internet, Facebook.. . Néhai édesanyám azt szokta kérdezni: ’Mi van ezekkel az arcokkal az interneten?’ S az új hírközlési technikák nyomán összezsugorodik a világ, de kitágul a horizont. Most mindenki láthatja, hogy hogyan élnek mások—jó körülmények között, szabadon és méltósággal—és jogosan akarják maguknak ugyanezt. S olyat is láthatunk, mint az elmúlt szörnyű hetek során figyelemmel kísért szíriai események. Példa értékűnek tartom, hogy a tunéziai kormány otthont adott a tegnapi konferenciának.”

Clinton külügyminiszter így folytatta: „Az Egyesült Államok a következőket próbálja tenni: Mivel minden problémára megoldást akarunk találni, követségeinken és konzulátusainkon ifjúsági tanácsokat alakítunk, hogy közvetlen kapcsolatot létesítsünk az olyan fiatalokkal, mint Önök. A partnerkapcsolat biztosítása érdekében Washingtonban alakítottunk egy Globális Ifjúságügyi Irodát, melyben Ronan Farrow, egy 24 éves ifjú aktivista a tanácsadónk. Ma ő is itt van.

Hogy Steve Jobsot idézzem, nem elég mást gondolni, nagyot is kell gondolni, mert ha nem így teszünk, elmegyünk a történelem e pillanata mellett. Nos, mit akarnak a fiatalok? Szerintem azt, amit mindenki más, azaz békét, jó körülményeket és méltóságot, a részvétel lehetőségét, véleményük meghallgatását és figyelembe vételét.

Vannak bevált, jól működő megközelítési módok. A gazdasági élet terén a vállalkozói szellemet kell bátorítanunk. (…) Sikeres tunéziai üzletemberek segítenek bennünket és másokat további gazdasági lehetőségek teremtésében, mi pedig egy Globális Vállalkozói Programot indítottunk, amely befektetőket hoz össze olyan fiatalokkal, akiknek jó elképzelései vannak és ezek megvalósítása érdekében készek keményen dolgozni.

A múlt ősszel például egy amerikai befektetőkből és üzleti vezetőkből álló delegációt küldtünk Tunéziába, Marokkóba és Algériába, hogy fiatal vállalkozókkal találkozzanak és tanácsaikkal segítsék őket. Többek között találkoztak egy 25 éves algériai fiatallal, aki olyan közösségek számára hoz létre elektronikus kereskedelmi eszközöket, amelyek csak korlátozott mértékben jutnak pénzügyi szolgáltatásokhoz. Egy szegény algériai faluból származik, s tudja, hogy ott a falubeliek nem jutnak hitelhez, nem férnek a piacokhoz, mobil telefonjuk viszont van. Így a mobil telefon felhasználásával olyan alkalmazási lehetőségeket kínál, melyekkel hitelekhez, mobil bankoláshoz, továbbá üzletalapítással és üzleti terv készítésével kapcsolatos információkhoz juthatnak. Egy kitűnő tunéziai tudós s több tunéziai vállalkozó kapott ösztöndíjat, hogy Amerikában üzleti tanulmányokat folytassanak és továbbfejlesszék elképzeléseiket.

Jelentős lépés lesz, amikor megszervezzük a Fiatalok Globális Állásszövetségét, hogy több partnerre tegyünk szert s több embert érjünk el. Az angol nyelv tanulására világszerte, s különösen itt, Tunéziában nagy hangsúlyt fektetünk, mivel ez lett a kereskedelem nyelve, s nagyrészt az interneté is, bár az nyilvánvalóan más nyelveken is elérhető. A globális gazdaságba való kapcsolódáshoz viszont elengedhetetlen. A Békehadtest visszatér Tunéziába s az angol beszédet szorgalmazza. Az internet felhasználásával tanítjuk a nyelvet. Tunéziai fiatalok ezreit segítjük most is szakmai tréningekkel, s bővíteni akarjuk az Egyesült Államok és Tunézia közötti egyetemi csereprogramokat. Idén tavasszal egy csapat tapasztalt amerikai pedagógus utazik Maghrebbe, hogy kapcsolatot létesítsenek helyi üzleti iskolákkal és oktatási központokkal.

Végtére is tudjuk, hogy a kormányoknak mit kell tenniük. Le kell csapniuk a korrupcióra, bárhol is jelenjen meg, le kell csapniuk az urambátyám szellemre, bárhol is jelenjen meg, több lábra kell helyezniük a gazdaságot és meg kell nyitniuk a piacaikat. Néha azt hallom e régió vezetőitől, hogy tartanak a gazdaságaik megnyitásától, de szerintem ez rossz szolgálatot tesz ezen országok tettvágytól fűtött polgárainak, s különösen a fiataloknak. A gazdaságok megnyitása különösen a fiatalokat hozza majd előnyösebb helyzetbe Tunéziában és másutt.”

Clinton külügyminiszter így fejezte be a beszédét: „Azt hiszem, hogy ez egy különösen fontos pillanat, s szeretnék közvetlenül az itt jelenlévő fiatal nőkhöz szólni, s azokhoz, akiket Tunéziában, a régióban és világszerte képviselnek, mert a fiatal nők speciális akadályokba is ütköznek.  A világ túl sok helyén uralkodnak olyan törvények és szokások, melyek megnehezítik, hogy a nők üzleti vállalkozásba fogjanak, választáson induljanak, sőt azt is, hogy személyes döntéseket hozzanak. Tunézia kitűnik közülük, mert megvédi a nők jogait, s azt az üzenetet közvetíti, hogy nincs ellentmondás a kultúra és a vallás valamint a lehetőség és hatalomba kerülés között. (…)

Van fogalmunk arról, hogy milyen nehéz egy demokráciát kiépíteni. Nagyon régóta dolgozunk ezen. Jelenleg a világ történelmében mi vagyunk a legrégebbi demokrácia, de mi is számos akadályba ütköztünk. Polgárháborúban küzdöttünk az afroamerikai rabszolgák felszabadításáért. Ki kellett az alkotmányt egészítenünk, hogy a nők is szavazhassanak. Nem szűnő törekvésünk, hogy tökéletesítsük a mi demokráciánkat. Ne legyenek tehát túl türelmetlenek, de ne is dőljenek hátra elégedetten! Ezt a két dolgot mindig szem előtt kell tartaniuk.

Mindnyájan megérdemlik, hogy éljenek saját Isten-adta lehetőségeikkel, s én biztos –nagyon-nagyon biztos—vagyok abban, hogy Tunézia Önök miatt lesz sikeres! Nagyon köszönöm.

Forrás: Secretary Clinton Holds a Town Hall on Global Youth Issues in Tunisia Posted by DOS DipNote Bloggers / February 26, 2012

A külügyminiszter teljes beszéde itt olvasható (angolul)

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.