CLINTON KÜLÜGYMINISZTER SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA SZÍRIÁRÓL, BURMÁRÓL, IRÁNRÓL ÉS EGYIPTOMRÓL |2012. április 1.

 

Clinton külügyminiszter a Szíria Barátai konferencián (AP fotó, 2012. április 1.)

Clinton külügyminiszter a Szíria Barátai konferencián (AP fotó, 2012. április 1.)

Clinton külügyminiszter Isztambulban részt vett a Szíria Barátai második konferenciáján. Az alábbiakban idézünk egy ottani sajtótájékoztatójából, ahol Szírián kívül Iránról, Burmáról és Egyiptomról is beszélt.

SZÍRIA

„Csaknem egy hét telt el azóta, hogy a rezsim hozzájárult Kofi Annan tervének megvalósításához, a visszavonulás helyett azonban újabb támadásokat hajtottak végre Asszad csapatai. Ahelyett, hogy utat nyitottak volna a humanitárius segélyeknek, szorosabbra fogták az ostromgyűrűt, s ahelyett, hogy megkezdték volna a politikai átmenetet, békés tiltakozók tucatjait taposták el. Csak arra a következtetésre juthatunk, hogy Asszad be nem tartott ígéretei hosszú listáját akarta gyarapítani.

Így ma a szíriai öldöklés azonnali leállítását követeltük és felszólítottuk Kofi Annant, az ENSZ és az Arab Liga különmegbízottját, hogy dolgozzon ki egy menetrendet a további lépésekre.

Részletesen elmondtam ma azt is, hogy nemzetközi partnerei mellett az Egyesült Államok milyen lépésekkel fokozza a rezsimre nehezedő nyomást.  (…) Újabb szankciókat hozunk a vezető tisztségviselők ellen, a szíreket egy elszámoltatási információs központ útján tanítani fogjuk az atrocitások, bántalmazások dokumentálására és az elkövetők azonosítására, és további több mint 12 millió dollárt juttatunk humanitárius segély formájában, ami az eddigiekkel együtt közel 25 millió dollárt jelent.”

„(… ) Hallottunk ma arról is, hogy a Szíriai Nemzet Tanács (SNC) hogyan próbálja egyesíteni az ellenzéki csoportok széles skáláját egy közös cél érdekében. Ez a cél a szabad, demokratikus, pluralista Szíria megteremtése, ahol megvédik minden állampolgár jogait és méltóságát. (…) Az elképzelést nem lesz könnyű megvalósítani.”

„Szerintem az ellenzék aktivitása nem csökken, hanem fokozódik.”

„Röviden visszatérve az SNC-re: az elmúlt hónapokban többször találkoztam velük, először Genfben, majd Tuniszban, s ma Isztanbulban. Magas rangú tisztségviselőim napi kapcsolatban álltak az SNC-vel, gyakran találkoztak is velük. A mai prezentációjuk alapján azt gondolom, hogy nem csak céltudatosabbak és szervezettebbek lettek, de sokkal befogadóbbak is, szélesebb rétegekre támaszkodnak.

Találkoztam egy fiatal homszi nővel, aki tanúsította a borzalmakat, amelyeket ő és mások Homsz ostroma alatt átéltek. Nem lehetett felháborodás nélkül hallgatni, amit elmesélt. Az a tény azonban, hogy ő a Szíriai Nemzeti Tanács tagja, magáért beszél, hiszen akik kezdetben szervezhették a Tanácsot, külföldön voltak és szabadon tehették. Most egyre többen lépnek be azok közül, akik elhagyják Szíriát és a szabadságba menekülnek. Így az SNC bázisa szélesedik, ami tovább fokozza a legitimitását.

Természetesen, mint ma hallották, közvetlen segítséget fogunk nyújtani az SNC-nek olyan területeken, mint a hírközlés. Mások az SNC-vel kapcsolatban álló harcosokat fogják segíteni. Az egyes országok maguk döntenek (a segítség módjáról), de az SNC-t egyöntetűen az ellenzéket egységbe tömörítő szervezetként kezelik. Azt hiszem, ez nem csak szíriaiak kemény munkájának köszönhető, hanem közülünk azoknak is, akik hónapok óta velük dolgoztak.”

„(…) Ma a nemzetközi közösség ismét megerősítette, hogy mielőbb békét és szabadságot akar Szíriában. (…) Azt gondoljuk, hogy a mai gyűlésünk után kiadandó kiáltvány igen fontos dokumentum, mindnyájuk figyelmébe ajánlom!”

BURMA

„Szeretnék néhány szót szólni Burmáról. Nagy érdeklődéssel követtem a mai időközi választásokat. Bár az eredményeket még nem tudjuk, az Egyesült Államok gratulál mindazoknak, akik –sokan első ízben– részt vettek a kampányban és a választáson. (…) Még nem lehet megítélni, hogy mit jelent és tartós marad-e az utóbbi hónapok fejlődése. A burmaiak jövőjét illetően nincsen biztosíték, de a brutális szíriai diktátor elleni válaszlépések jegyében eltöltött napom után jó érzés ismét rájönni, hogy még a legerőteljesebb elnyomást alkalmazó rezsimek is bevezethetnek reformokat és a legzártabb közösségek is megnyílhatnak.”

IRÁN

Kérdés: „Külügyminiszter asszony, tudjuk, hogy ma itt Isztanbulban kétoldalú megbeszéléseket folytatott Davutoglu török külügyminiszterrel és Erdogan miniszterelnökkel, s tudomásunk szerint a közelmúltban tett teheráni látogatásuk is szóba került. Davutoglu külügyminiszter egy nyilvános beszédében azt mondta, hogy Khamenei azon állítása, miszerint nem állítanak elő atomfegyvert, számára garanciát jelent, mert a Shia hagyomány szerint ez annak számít. Hogyan viszonyul az ilyen jellegű kijelentésekhez, felmerül-e, hogy komolyan vegye és kielégítőnek találja őket?”

Clinton: „Nagyon érdekesnek találtam mindazt, amit a külügyminiszter illetve a miniszterelnök a látogatásról mondott. Hosszas megbeszéléseket folytattak a legfőbb vezetővel, az elnökkel és más iráni tisztségviselőkkel. Azt mondták nekik, mint azt Ön is mondta, hogy a legfőbb vezető szerint a tömegpusztító fegyvereket tiltja a vallás, ezek Iszlám-ellenesek, s kéri a török vezetőket, hogy vegyék ezt számításba, vegyék ezt komolyan.

Mi természetesen örömmel látnánk ezt, de azt gondolom, át kell ültetnünk a gyakorlatba. Erre valók a P-5+1 tárgyalások. Találkozunk majd az irániakkal, hogy megbeszéljük, hogyan lehet egy hitbeli állítást akciótervbe foglalni. Amennyiben az irániak valóban kötelező erejűnek érzik a miniszterelnökkel és külügyminiszterrel közölteket, akkor készen kell állniuk arra is, hogy a nemzetközi közösséget biztosítsák arról, hogy ez nem csupán elvont vallási kérdés, hanem kormánypolitika. A kormánypolitikát pedig számos módon lehet igazolni, például azzal, hogy a magasan dúsított uránium dúsítását 20 %-nál leállítják, az így dúsított urániumot elszállítják az országból, s készen állnak a folyamatos ellenőrzésre és vizsgálatokra.

(…) Szerintem az irániaknak is tudniuk kell, hogy ez nem egy nyitott vita. Ennek nagyon komoly, cselekvés-orientált tárgyalásnak kell lennie, ahol mindkét fél, mindkettejük számára elfogadható alapon a lehető legrövidebb időn belül igazolhatóan a politika szintjére emelkedő döntést kíván hozni. Ha úgy értelmezhetjük a legfőbb vezetőnek a miniszterelnökhöz illetve a külügyminiszterhez küldött közleményét, mint tárgyalási lehetőséget, nos, az egy jó kezdet.”

„(…) Erőteljesen aggasztó Irán Szírián belüli szerepe. Azt hiszem, fontos hogy kihangsúlyozzam, hogy amikor a térségben utazom –tegnap Rijádban találkoztam az Öböl-országok képviselőivel, de a dolognak ennél területileg, sőt globálisan sokkal tágabb értelme van—az itteni országok három Iránnal szembeni aggályával találkozom.

Első Irán atomfegyverek megszerzésére irányuló törekvése, amely hihetetlenül aláásná a biztonságot, megfélemlítené, s sokféle ellenlépésre kényszerítené a fenyegetett országokat. Második az, ahogyan Irán szomszédai belügyeibe avatkozik—jó példája ennek a Szírián belüli szerep, amit néha közvetlenül Irán, néha megbízottai játszanak. Harmadik a terrorizmus exportja. Gondoljanak csak bele, hogy az utóbbi hat-nyolc hónap során Thaiföldtől Indiáig, Grúziától Mexikóig, s sok más helyen is mennyi iráni terrorkísérletet hiúsítottunk meg! Irán egy ország és nem egy terrorista csoport. Ez egy ország, egy nagy civilizáció. Lakosai jobb sorsot érdemelnek egy terror-exportáló rezsim uralmánál!”

EGYIPTOM

„Figyelni fogjuk, hogy mit tesznek az egyiptomi politika szereplői. Figyelni fogjuk, hogy az emberek jogai és méltósága mennyire fontos a számukra.  Látni akarjuk, ahogy Egyiptom a demokratikus átalakulás útján halad előre. Ennek értelmében a vallási kisebbségek, a nők és a politikai ellenfelek nem szenvedhetnek el hátrányos megkülönböztetést. Szükség van egy választással induló folyamatra, amely lefektet bizonyos elveket, s azokat a választás győztese be is tartja. Reméljük, hogy ez vár az egyiptomi népre!”

Forrás: Remarks at Press Availability. Hillary Rodham Clinton, Secretary of State. Istanbul, Turkey, April 1, 2012

 

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.