TÁJÉKOZTATÓ: SZANKCIÓK AZOK ELLEN, AKIK SZÍRIÁBAN ÉS IRÁNBAN AZ EMBERI JOGOK SÚLYOS SÉRELMÉVEL JÁRÓ INFORMATIKAI BŰNCSELEKMÉNYEKET KÖVETNEK EL

“A kibertér s a hozzá szükséges technológia soha nem látott kommunikációs, együttműködési és prosperálási lehetőséget jelent minden nemzetiségű, fajú, hitű és gondolkodású embernek. Arra buzdítjuk az embereket szerte a világon, hogy használják a digitális médiát …és leplezzék le azokat, akik zaklatásnak, jogtalan bebörtönzésnek, fenyegetésnek vagy bármilyen erőszakos cselekménynek teszik ki e technológiák felhasználóit.”

Barack Obama elnök | Nemzetközi Kibertér Stratégia, 2011. május

Az emberi jogokat érintő 21. századi fenyegetések ellen 21. századi eszközökkel kell harcolnunk. Ez a kormányzat látja, hogy néhány elnyomó rezsim módot keres arra, hogy információs és kommunikációs technika felhasználásával súlyosan károsítsa állampolgárainak emberi jogait. Egy ma aláírt elnöki rendeletben Obama elnök új szankciókat engedélyezett azok ellen, akik Szíriában és Iránban ilyen eszközökkel követnek el komoly emberi jogi bűntetteket.

Szíriában és Iránban ugyanazt a globális helymeghatározó rendszert (GPS), műholdas távközlést, mobiltelefont és internet technológiát fordítják az aktivisták ellen, amit azok a Közel-Keleten, Észak-Afrikában és az egész világon használnak. Az elmúlt hetekben különösen Szíriában tapasztalhattuk ezt. Mivel a szírek és irániak számára létfontosságú az egymás közötti, illetve a külvilággal folytatott kommunikáció, a szír és az iráni kormány gyorsan fejleszti a hírközlő hálózatok figyelésére, az üzenetek megszakítására és nyomon követésére vonatkozó képességeit.

Obama elnök ma bejelentett elnöki rendelete pénzügyi és mozgásszabadságot korlátozó szankciókat vezet be azok ellen, akik Szíriában és Iránban „emberi jogok elleni súlyos informatikai bűntetteket”(“Grave Human Rights Abuses Via Information Technology” avagy “GHRAVITY”) hajtanak végre, vagy segédkeznek azok végrehajtásában, és

• csökkenteni fogja a szír és iráni kormány képességeit, mellyel ilyen technológiákat szerezhet be és alkalmazhat saját népe ellen;

• elszámoltathatóvá teszi a kormánytisztviselőket, vállalatokat, és egyéneket, akik emberi jogi visszaéléseket hajtanak végre vagy segítenek elő;

• egyértelmű üzenetet küld arról, hogy az Egyesült Államok tudatában van ennek az új és terjedő emberi-jog ellenes fenyegetésnek és elkötelezetten harcol ellene;

• még jobban elszigeteli Damaszkusz és Teherán politikai rezsimjeit;

• megszigorítja az információs és kommunikációs technológiák emberi jogok elleni alkalmazására vonatkozó nemzetközi normákat.

A rendelet az alábbiakban meghatározott személyek ellen engedélyezi a szankciók alkalmazását:

• Akik olyan információs és kommunikációs technológiákat működtettek, vagy másokat arra utasítottak, amelyek alkalmasak a számítógépek vagy hálózatok működésének megszakítására, figyelésére és nyomon követésére, s általuk az iráni kormány, a szír kormány, vagy a nevükben valaki súlyos emberi jogi visszaéléseket követhet el vagy segíthet elő;

• Aki Iránnak vagy Szíriának közvetlenül vagy közvetve olyan javakat, szolgáltatásokat vagy technológiákat adott el, adott bérbe, vagy bármely módon juttatott, amelyeket várhatóan számítógépek vagy hálózatok működésének megszakítására, figyelésére és nyomon követésére alkalmaznak, s általuk az iráni kormány, a szír kormány, vagy a nevükben valaki súlyos emberi jogi visszaéléseket követhet el vagy segíthet elő;

• Aki gazdaságilag segítette vagy szponzorálta ezeket a cselekedeteket, pénzbeli, anyagi vagy technológiai támogatást nyújtott hozzájuk, avagy javakkal és szolgáltatásokkal segítette azokat;

• Aki olyan személyhez tartozik vagy olyan személy irányítása alatt áll, avagy közvetlenül vagy közvetve olyan személy érdekében vagy nevében cselekedett vagy szándékozott cselekedni, akinek a vagyona és vagyoni érdekeltsége a rendelet értelmében zárolva van.

Ennek a szankcionáló intézménynek azon meggyőződésünk alapján fogunk érvényt szerezni, hogy Szíria és Irán polgárai számára biztosítani kell az információs és kommunikációs technológiát, amellyel információkhoz juthatnak, megvédhetik magukat és szerveződhetnek az elnyomás ellen. E rendelettel további nyomatékot adunk azon törekvésünknek, hogy a szírek és irániak számára áthatolhatóvá tegyük a kormányaik által emelt „elektronikus függönyöket”. A kormány tudja, hogy az alapvető termékeket és szolgáltatásokat biztosító globális hírközlési láncolatok fontosak, s ügyelni fog arra, hogy a szankciók bevezetése ne szakítsa meg a szírek és irániak kommunikációs lehetőségeit biztosító tranzakciókat.

A Szíriában és Iránban kialakult siralmas és hanyatló emberi jogi helyzetre való tekintettel számunkra sürgős és fontos, hogy a két kormány, valamint az őket az emberi jogi visszaélések elkövetésében segítő szervezetek és egyének ellen érvényt szerezzünk a szankcióknak. A rendelet értelmében harmadik országokban lévő szervezetek és egyének ellen is alkalmazhatók a szankciók, amennyiben a rendeletben foglalt tényállások illeszkednek hozzájuk.

Forrás: Fact Sheet: Sanctions Against Those Complicit in Grave Human Rights Abuses Via Information Technology in Syria and Iran. The White House | Office of the Press Secretary | April 23, 2012

 

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.