OBAMA ELNÖK NYILATKOZATA A SAJTÓSZABADSÁG VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL

A sajtószabadság világnapja

Tiltakozás a sajtószabadság világnapján (külügyminisztériumi fotó)

A sajtószabadság mostani világnapján az Egyesült Államok a szabad sajtónak a fenntartható demokráciák és a virágzó társadalmak megteremtésében játszott szerepéről emlékezik meg. Különleges tisztelettel adózunk azon újságírók előtt, akik életüket, szabadságukat vagy jól-létüket áldozták az igazság és a törvényesség keresése közben.

Több mint hatvan évvel az után, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kinyilvánította, hogy „minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon”, ez a jog túl sok országban még ma is veszélyben van.

Bár ez az év hozott olyan pozitív fejleményeket is, mint a burmai újságírók szabadon engedése politikai foglyok százaival együtt, világszerte folytatódik az újságírók önkényes letartóztatása és bebörtönzése. Amint most olyan újságírók közelmúltbeli fogva tartása ellen emeljük fel szavunkat és követeljük azonnali szabadon bocsátásukat, mint a kifejezés szabadságának szíriai élharcosa, Mazen Darwish, nem feledkezhetünk meg a többiekről sem. Ilyen például a blogger Dieu Cay, akinek 2008 évi letartóztatása egybeesett a polgári újságírás elleni tömeges rajtaütéssel Vietnamban, vagy Dawit Isaak újságíró, akit az eritreai kormány formális vádemelés vagy per nélkül több mint egy évtizedig tartott fogva.

Az olyan fenyegetések és bántalmazások, mint amilyeneket Cesar Ricaurte ecuadori újságírónak vagy Natalia Radzinának, a száműzetésben élő belorusz demokrata aktivistának kellett elszenvednie, továbbá a közvetett cenzúra, beleértve a mozgásszabadság korlátozását, amit Yoani Sanchez kubai bloggerre róttak, továbbra is bénítóan hatnak a kifejezés és a sajtó szabadságára. Felszólítunk minden kormányt, hogy védjék meg az újságírók, bloggerek és másképpen gondolkodók jogát ahhoz, hogy akár írásban, akár szóban büntetlenül kifejezhessék a véleményüket, és utazási korlátozásokkal és a közvetett cenzúra más formáival se akadályozzák őket ezen általános jogok gyakorlásában!

Egyes esetekben nem csak a kormányok fenyegetik a sajtószabadságot. Bűnbandák, terroristák vagy politikai frakciók is tehetik ezt. Az októl függetlenül, amikor újságírókat félemlítenek vagy támadnak meg, börtönöznek be vagy tüntetnek el, az egyes emberek ön-cenzúrázásba fognak, a félelem foglalja el az igazság helyét, s ezt minden társadalom megsínyli. Egyetlen országban sem szabad megengedni, hogy ilyen cselekmények büntetlenek maradjanak.

A világ azonban nem csak ezeknek a veszélyeknek volt tanúja az elmúlt évben. Közel-Keleten, Észak-Afrikában és ezeken kívül is megmutatkozott annak az ígérete, amit a szabad sajtó az újító szellemű, sikeres és stabil demokráciáért tehet. A sajtószabadság mostani világnapján felszólítunk minden kormányt, hogy ragadják meg ezt az ígéretet: ismerjék el a szabad sajtó fontosságát s tegyék meg a szükséges lépéseket az olyan társadalmak kialakítása felé, amelyekben szabadon, félelem nélkül dolgozhatnak az független újságírók!

Forrás: Statement by the President on World Press Freedom Day, The White House | Office of the Press Secretary | May 3, 2012

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.