OBAMA ÉS CLINTON GRATULÁLNAK A LÍBIAI TÖRTÉNELMI VÁLASZTÁSHOZ

Tripoliban, a Mártírok terén tintás ujjukat feltartva jelzik a líbiaiak, hogy már szavaztak (AP fotó)

Tripoliban, a Mártírok terén tintás ujjukat feltartva jelzik a líbiaiak, hogy már szavaztak (AP fotó)

2012. július 9.

A líbiaiak először szavaztak azóta, hogy 2011 októberében megdőlt Muammar Kadhafi 41 évig tartó uralma. A választást Obama elnök az országban zajló „kivételes demokratikus átmenet” mérföldkövének nevezte.

Július 7-i nyilatkozatában Obama azt mondta, hogy a Líbiai Nemzeti Kongresszusra leadott szavazatok tanúsága szerint „Líbia jövője a líbiaiak kezében van”, s hozzátette, hogy sokan először szavaztak életükben. „Az Egyesült Államok büszke arra, amit a líbiai forradalom támogatásáért és a líbiai nép védelmében tett, s várjuk, hogy szorosabban együttműködjünk az új Líbiával, beleértve a választott Kongresszust és Líbia új vezetőit is”—mondta.

Az Elnök elmondta, hogy az amerikaiak mindig Líbia partnerei lesznek a „nyitott és átlátható intézményrendszer kiépítésében, a biztonság és a jogállamiság létrehozásában, lehetőségek teremtésében, s az egység és a nemzeti megbékélés előmozdításában”, s Líbia számíthat az USA barátságára és támogatására.

Sajtójelentések szerint a 2.8 millió regisztrált szavazóból 1,8 millióan járultak július 7-én az urnákhoz, így 65 százalékos volt a részvétel. A 200 tagú Nemzeti Kongresszus jelöli majd ki a miniszterelnököt és a kormánytagokat, s az ország új alkotmányának megfogalmazását követően felkészíti Líbiát a 2013 évi parlamenti választásokra.

Július 8-án Hillary Rodham Clinton külügyminiszter azt mondta, hogy a Kadhafi uralmat követően „a férfiak és nők Líbia minden részén hozzálátnak saját jövőjük alakításához. S ez most az emberek akarata, és nem egy diktátor szeszélye lesz.”

A külügyminiszter szerint a szavazás „történelmi mérföldkő” volt, de még hátra van „egy hatékony, átlátható, az országot egyesítő és a líbiai népet szolgáló kormány” kialakításának nehéz munkája.

„ Az Egyesült Államok készen áll arra, hogy segítsen az átmeneti időszakban, melynek eredménye egy szabad, demokratikus, szomszédaival békében élő ország lesz, ahol minden líbiainak alkalma lesz arra, hogy saját istenadta képességeit kibontakoztassa”—mondta Clinton külügyminiszter.

Forrás: Obama, Clinton Congratulate Libyans on Historic Election

 

This entry was posted in Foreign Policy, Society & Values and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.