A VÁLASZTÁS NAPJA: DEMOKRÁCIA A GYAKORLATBAN

A VÁLASZTÁS NAPJA: DEMOKRÁCIA A GYAKORLATBAN/CímlapLetölthető pamflet (PDF, 750 KB)

Fényes léggömbök ringatóznak szivárványszínű táblák erdeje felett, a megafonokból zene és közlemények áradnak, s jelszavakkal ékesített kalapokat és trikókat viselő emberek szórólapokat, címkéket és kitűzőket osztogatnak. A választás napja sokszor úgy kezdődik, mint egy karnevál, készen arra, hogy felkeltse a választók figyelmét és érdeklődését.

A november első hétfőjét követő kedden igen korán indul a választási nap. Az Egyesült Államok falvaiban, kis- és nagyvárosaiban önkéntes segítők ezrei serkennek fel még hajnal előtt. Vannak, akik sorban állnak a kampányirodák előtt, hogy átvehessék a szórólapokat, címkéket és kitűzőket, melyeket a szavazóhelyiségek előtt osztogatnak majd abban a reményben, hogy még befolyásolhatják a szavazók szándékát.

Mások egyenesen a szavazóhelyiségek céljára kijelölt iskolai büfékbe, tornatermekbe és közösségi házakba mennek, hogy ellenőrizzék a szavazólistákat, felállítsák a szavazógépeket, s biztosítsák, hogy a szavazás az összes vonatkozó jogszabálynak és előírásnak megfelelően folyjon.

Az ilyen elkötelezett önkéntesek számára több hónap kemény munkája csúcsosodik ki a választás napjában, amikor koruktól és hátterüktől függetlenül kiélvezhetik a gyakorlati demokrácia minden izgalmát és esetenkénti zűrzavarát.

A politikai kampányok nem nélkülözhetik az önkénteseket

Lehet az egy újságcikk, egy közösségi csoporttól vagy szakszervezettől érkező segélykérés, vagy egy lehetséges jelölttel való találkozás, mely arra indít valakit, hogy dolgozzon egy kampányban. Az is előfordul, hogy egy számára igen fontos ügy miatt dönt úgy, hogy egy egyszerű szavazatnál többet is felajánl egy jelöltnek.

Bármi miatt is vállalják, ezek a többnyire ingyen dolgozó kampánymunkások saját idejüket és tudásukat áldozzák arra, hogy a szavazókat felvilágosítsák, informálják, és egy adott jelölt, politikai párt, vagy ügy támogatására buzdítsák.

Az amerikai választási folyamat szempontjából alapvetően fontos a részvételük. A hatásos kampány érdekében a legtöbb politikai szervezet erőteljesen támaszkodik az önkéntesekre, és mindkét párt aktívan toborozza őket nemzeti, állami és helyi szinten egyaránt. A kampánymunkások sokféle feladatot látnak el:

•”Lit drops (felvilágosító információk)”—valamelyik jelöltre vonatkozó házilag nyomtatott irományok, amelyeket egy bizonyos területre kijelölt önkéntesek az ottani választók otthonába visznek;

•”Canvassing (agitálás)”—bebocsátást kérnek a választók otthonába, hogy beszélgethessenek;

•”Mailers (postai küldemények)”—a választók otthonába küldött írásos információk, amit az önkéntesek készítenek elő—hajtogatják, borítékba helyezik, felbélyegzik és megcímzik a leveleket;

•”Phone-banking (telefonhívások)”—a leendő választókat a jelöltek támogatására és a szavazásban való részvételre buzdító telefonhívások százai, néha ezrei.

Az önkéntesek már hónapokkal a választás előtt megkezdik az ablakokba, előkertekbe kihelyezhető táblák szétosztását, s információt osztogatnak a buszmegállókban és metróállomásokon. Gyűlésekre és adománygyűjtő rendezvényekre járnak, a kampány jelszavait viselő trikókat hordanak, autóikra pedig zászlókat és matricákat tesznek—mindezt azért, hogy a nekik tetsző jelöltet támogassák.

A választás napján a szavazóhelyeken kampány- és szavazási információkat osztanak, és saját pártjuk számára ők tanúsítják a szavazás törvényességét. A szavazóhelyeken töltött hosszú—gyakran 12 óránál is hosszabb—nap után kezdődnek a választási rendezvények, ahol az önkéntesek is izgatottan várják a jelöltjük győzelméről vagy vereségéről szóló híreket.

A pártatlan jelöltek fontos szerepe

A választás napján sok önkéntes szándékosan tartózkodik attól, hogy valamely párt érdekeit képviselje, s a szavazók befolyásolása helyett inkább csak információt szolgáltat.

A Női Szavazók Ligája (League of Women Voters) elnevezésű pártsemleges politikai szervezet 1920-ban alakult azzal a céllal, hogy erősítse a kormány munkáját, s az állampolgárok tájékoztatása és bevonása útján fejlessze a közpolitikát. A szervezet saját jellemzése szerint „alulról szerveződik és nemzeti, állami és helyi szinten működik” az Egyesült Államokban és a hozzá tartozó területeken. Pártsemlegessége annyit jelent, hogy egyetlen, bármilyen szintű kormányhivatalra pályázó jelöltet sem támogat vagy ellenez, s olyan politikai események köztiszteletben álló, pártatlan résztvevője, mint például a jelöltek vitái. Tagjai közül sokan választási biztosok is.

Az Egyesült Államokban minden szavazóhely a választási biztosokra támaszkodik, akik fenntartják a választás tisztaságát és rendjét, védik a szavazók jogait, s érvényt szereznek a választási törvényeknek és előírásoknak. A választási biztosok kijelölését szabályozó előírások államonként változnak, de mindenhol elengedhetetlen feltétel, hogy az illető regisztrált szavazó legyen. Tiltják olyanok jelentkezését is, akik egyéb hivatalra pályáznak, vagy egyik jelölt családtagjai.

A választás előtt a biztosok kötelező képzésben vesznek részt, hogy megismerkedjenek a szavazási eljárással és a szavazógépek működésével. Megtanulják, hogy hogyan segíthetnek a szavazóknak anélkül, hogy befolyásolnák vagy zavarnák őket, avagy megsértenék a szabad és titkos szavazáshoz való jogukat. Mindenekelőtt pártatlannak kell lenniük. Nem támogathatnak egy adott jelöltet, s nem viselhetnek vagy tehetnek közszemlére olyan tárgyakat, amelyek valamelyik jelöltet vagy politikai pártot támogatják.

A választást követő szerdán lekerülnek a zászlócskák és szerpentinek, leszedik a táblákat, elcsomagolják a lelkes kampány minden kellékét, az önkéntesek visszatérnek mindennapi feladataikhoz, az újonnan megválasztott vezetőik pedig nekilátnak, hogy felkészüljenek a feladatra. S az irodákban országszerte hozzálátnak a következő választási nap tervezéséhez.

Forrás: Election Day: Democracy in Action, 27 September 2012

 

This entry was posted in Society & Values and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.