BURNS KÜLÜGYMINISZTERHELYETTES BESZÉDE A SZÍRIA BARÁTAI TALÁLKOZÓJÁN

Burns miniszterhelyettes és Haig brit külügyminiszter Marokkóban

Burns miniszterhelyettes és Haig brit külügyminiszter Marokkóban. Burns szerint a szír ellenzék képes arra, hogy valódi alternatívát ajánljon a diktatórikus és megosztó Asszad rendszer helyett (AP fotó)

Marrakech, Marokkó | 2012. december 12.

A szír nép nevében szeretném megköszönni Othmani külügyminiszternek és a Marokkói Királyságnak a közreműködést, s hogy helyet adnak ennek a nagyon fontos gyűlésnek. Nagy sajnálattal hallottuk, hogy Szíriában e hónapban meggyilkolták az Önök tiszteletbeli konzulját. Gondolatainkban és imáinkban ma vele vagyunk, s mindazokkal, akik Asszad háborúja miatt szenvednek. Véget kell vetni az atrocitásoknak, tiszteletben kell tartani a szírek méltóságát, s meg kell kezdődnie a demokratikus átalakulási folyamatnak!

Mindannyian értetlenek és csalódottak vagyunk amiatt, hogy e szörnyű konfliktus továbbra is fennáll.  A rezsim hatalma azonban minden múló nappal gyengül. Területek csúsznak ki a kezükből. Az ellenzék egyre szervezettebb és egységesebb. Egyre több faluban és városban mutatkozik meg az új Szíria. Bassár el-Asszad rezsimjének mennie kell! Minél előbb áll félre, annál jobb a szíreknek!

A nemzetközi közösségnek és a Szíria Barátainak mindent meg kell tennie a folyamat felgyorsítására, s meg kell alapoznunk Szíria békés, demokratikus jövőjét. Az Egyesült Államok három fontos területen lép előre:

Az első a békés politikai átmenet, amiért most itt, Marakeshben dolgozunk. Az Egyesült Államok fontos lépés megtételével csatlakozott partnereihez: a szírek törvényes képviselőjének ismertük el a szír ellenzéki koalíciót. Moaz al-Khatibet és a koalíció vezetőit mielőbbi washingtoni látogatásra hívtuk. Nagy várakozással tekintek a mai megbeszélés elé, ahol találkozhatok a koalíció kulcsembereivel.

Szeretném megerősíteni, hogy támogatjuk Brahimi különleges megbízott diplomáciai tevékenységét. Intenzíven együttműködtünk vele, saját orosz megfelelőinkkel és más partnerekkel, hogy segítsük őt egy olyan hatékony politikai átmenet beindításában, amely összhangban van a Genfi Kiáltvánnyal, azaz egy közös megegyezéssel kialakított átmeneti kormányzó testület a központi eleme, s ez teljes végrehajtó hatalmat gyakorol. A jelen konfliktus idején még távolinak tűnhet a béke emlegetése. A változás, így vagy úgy, de bekövetkezik! Mi továbbra is fenntartjuk, hogy leginkább az jelentene előrelépést, ha Asszad félreállna egy hatékony átmeneti kormányzó testület, s végző soron a befogadó, demokratikus Szíria javára.

Egyúttal fokozzuk az Asszad rezsimre nehezedő nemzetközi nyomást is. Szigorítjuk a szankciókat és arra törekszünk, hogy az emberi jogi bűntettek elkövetőit felelősségre lehessen vonni.

Erőteljes figyelmeztetést küldtünk a vegyi fegyverekkel kapcsolatosan, s csatlakoztunk a NATO-hoz a Törökország védelmét szolgáló Patriot rakéták telepítésében.

A második terület a fokozódó humanitárius válság: további 14 millió dollárt adunk a leginkább rászorulók sürgősségi orvosi ellátására, s a lakosság téli felkészülésére. Létfontosságú gyógyszereket és sebészeti eszközöket, 225.000 ezer éhes gyerek számára elegendő speciális táplálék-kiegészítőket küldünk, s családok ezrei jutnak olyan téli felszerelési tárgyakhoz, mint teherbíró műanyag szigetelőfólia vagy csizmák. Ezzel az ország határain belül vagy kívül élő másfél millió szír lakosnak juttatott segélyünk túllépi a 210 millió dollárt, de az ellenzéki koalícióval egyeztetve további segítséget is fogunk nyújtani.

Harmadsorban, nekünk is fel kell készülnünk a kívánt demokratikus átalakulásra. A Szíriában vagy külföldön élő, a politikai paletta minden részéből érkező Asszad-ellenzék az elmúlt hónapban Dohában fontos lépést tett azzal, hogy beállt az új szír ellenzéki koalíció mögé.

Komoly felelősség hárul erre a vezetésre. Azt várjuk a koalíciótól, hogy az ellenzéken belül alakítson formálisabb szervezeteket, s gyorsított ütemben tervezze meg a minden szír polgár és minden szír közösség jogait, méltóságát és törekvéseit védő demokratikus átalakuláshoz vezető lépéseket. Konkrét lépéseket kell tenniük a nők és kisebbségek befogadására, párbeszédeket kell folytatniuk a vallási vezetőkkel és a civil társadalommal, s gátat kell vetniük a megtorlásoknak és a közösségek közötti erőszaknak.

Az Egyesült Államok barátként és partnerként támogatja ezeket a törekvéseket. Mintegy 50 millió dollárral segítjük a civil szervezeteket és a civil ellenzéket abban, hogy kommunikálhassanak, szerveződhessenek és elháríthassák a rezsim támadásait. Közvetlen támogatást nyújtunk majd a koalíció által kijelölt helyi tanácsoknak, amint megkezdik az alapvető szolgáltatásokat és irányítást.

Azt is elvárjuk, hogy a koalíció ne engedjen a szélsőségeseknek, akik saját céljaikra fordítanák az ellenállást, vagy éket vernének a különböző társadalmi csoportok közé. Az emberi jogok elleni bűnöket nem lehet tolerálni, bárki követi is el azokat. Ezek csak gyengítenék a jövő nemzedékeknek szánt reménybeli Szíriát.

E héten az Egyesült Államok terrorista szervezetnek nyilvánította a szélsőséges al-Noszra Frontot. Ez a csoport gyakorlatilag az iraki al-Kaida fedőszerve, ezért arra kérjük minden partnerünket és barátunkat, hogy kövessék a példánkat.

Az utóbbi hetekben láthattuk, hogy Damaszkuszban, Aleppóban, Idlibben és másutt utcára vonultak az emberek, hogy támogassák a koalíció elképzeléseit. Most az a feladat, hogy az elképzeléseket valóra is váltsák! Az Asszad rezsim ellenében ajánljanak igazi, nem diktatórikus és megosztó, hanem demokratikus és befogadó alternatívát.

Az út nem lesz könnyű, de hatalmas ígéret hordozója: a nemzetközi közösség erőteljes támogatásával jobb jövőt hozhat Szíria minden polgárának.

Köszönöm.

Forrás:  Remarks to the Friends of the Syrian People | William J. Burns | Deputy Secretary | Marrakech, Morocco | December 12, 2012

 

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.