GALLAUDET EGYETEM: TÁGUL A SIKETEK ÉLETTERE


Gallaudet sportolók

Gallaudet sportolók (Forrás: diversityteam.blogspot.com)

A Gallaudet Egyetem hallgatósága igen speciális: az alapképzésen 1100, a mesterképzésen 400 siket vagy nagyothalló tanul. Ez a világ egyetlen olyan felsőoktatási intézménye, ahol minden programot és szolgáltatást kifejezetten a siket és nagyothalló diákok számára terveztek. Minden kurzust amerikai jelbeszéddel és angolul tartanak.

 

Az intézmény hitvallása szerint az a céljuk, hogy fenntartsák a tudományos és kutató tevékenység büszke hagyományát, s az itt végzetteket felkészítsék az erőteljesen versenyszellemű, technikai beállítottságú és gyorsan változó világban választható pályákra.  A Gallaudet mind helyi, mind nemzetközi szinten fejleszteni kívánja a siketek intellektuális, szociális, nyelvi és gazdasági vitalitását, meg akarja őrizni a siketek történelmét, s minél több emberben próbálja tudatosítani, hogy a siketek és jelbeszédük hatalmas erőforrás, mely kognitív, kreatív és kulturális téren egyaránt hozzájárul az emberi sokféleséghez.

SIKET SZAKEMBEREK KÉPZÉSE

A washingtoni Gallaudet több mint 40 választható tárgyban ajánl Bachelor of Arts és Bachelor of Science képzést. Graduális programjai mesterfokozatot kínálnak például a közigazgatás és a nemzetközi fejlesztés terén, s doktori fokozatot a klinikai pszichológia és a nyelvészet területén.

Graduális programjainak túlnyomó része a siketek és nagyothallók szükségleteit ellátó professzionális szolgáltatásokra képezi a hallgatókat. A siketek oktatásával kapcsolatos kritikai tanulmányok program például arra készíti fel végzőseit, hogy később, amikor már gyakorló szakemberek, adminisztrátorok, kutatók lesznek, vagy tanárokat oktatnak, kritikus szemmel vizsgálják a művelődési, szociális és politikai tényezőket, s mozdítsák elő a szükséges változásokat. A hallás-beszéd-nyelvi tudományok tanszéken biológiai, társadalmi és kulturális perspektívák alapján tanulnak a siketségről, és statisztika, kutatási módszerek és felsőoktatási pedagógia tantárgyakkal arra készítik fel a diákokat, hogy egyetemeken és kutatóintézetekben oktatói vagy kutatói feladatokat lássanak el.

A Gallaudet Laurent Clerc Országos Siketképző Központjához tartozik a kisebb gyermekekkel foglalkozó Kendall Bemutató Elemi Iskola, valamint a Siketek Minta Középiskolája, mely a főiskolás kor elértéig szolgálja a diákokat.

Az egyetemnek sok egyéb sportág mellett van futball, amerikai futball, kosárlabda és röplabdacsapata is. A női röplabdacsapat eredményességét mutatja, hogy Salt Lake Cityben a 2012. évi amerikai nyílt röplabda bajnokságon tízen játszottak közülük az USA siket női röplabda-válogatottjában.

AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE

A Gallaudet szövetségileg bejegyzett, magántulajdonban lévő non-profit oktatási intézmény. Az amerikai Kongresszus 1857-ben alapította meg a süketnémák és vakok oktatására szolgáló Columbia Intézetet (Columbia Institution for the Instruction of the Deaf and Dumb and the Blind). Amos Kendall, aki korábban, Andrew Jackson és Martin Van Buren elnöksége alatt postaügyi miniszter volt, területet adományozott az iskolaépületekhez washingtoni birtokából. Az iskola első elnöke Edward Miner Gallaudet lett, akinek édesapja, Thomas Hopkins Gallaudet a siketoktatás úttörője volt. 1864-ben a Kongresszus tudományos fokozatok kibocsátására hatalmazta fel az iskolát. A törvényjavaslatot a polgárháború csúcsán Abraham Lincoln elnök kézjegye iktatta törvénybe. Ulysses S. Grant elnök írta alá a három főből álló első végzős osztály oklevelét, s azóta is az érvényben lévő elnök szignál minden oklevelet.

Thomas Hopkins Gallaudet tiszteletére 1894-ben Gallaudet Főiskolára változtatták az intézet nevét.

Komoly változást jelentett, hogy 1954-ben a Kongresszus állandó költségvetési támogatást biztosított az iskolának. Ronald Reagan elnök 1986-ban írta alá a siketek oktatását szolgáló törvényjavaslatot (Education of the Deaf Act of 1986), amely újból megerősítette, hogy az Egyesült Államok biztosítani kívánja a siketek oktatását, és a Gallaudet Főiskolát Gallaudet Egyetemmé nevezte ki. Az intézmény szövetségi költségvetése az Oktatási Minisztérium felügyelete alatt áll.

A Gallaudet diákjai igen büszkék arra, hogy milyen hatásosan lépnek fel a siketek érdekében. Mérföldkőnek számított, hogy elérték egy siket egyetemi rektort kinevezését. Amikor 1988-ban a választás utolsó körében az egyetem azt hirdette ki, hogy két siket ellenében egy ép hallású jelöltet választ rektornak, a Gallaudet diákjai a korábban végzettek, az alkalmazottak és az oktatók támogatásával több napra lezárták az egyetemet. A tiltakozók azt követelték, hogy az új rektor és a kuratórium elnöke mondjon le és siket rektort nevezzenek ki. A Deaf President Now (Siket Elnököt Most!) tiltakozó akció végül eredménnyel járt, s I. King Jordan lett a Gallaudet nyolcadik—s egyben első siket—rektora; 2006-ig maradt ezen a poszton.

2014-ben lesz a 150. évfordulója annak, hogy Lincoln elnök aláírásával törvényerőre emelte az iskola felhatalmazását, s főiskolai diplomát adhattak a siket diákoknak. A rendezvény, melynek témája „az irányadó jövőkép 150 évének ünnepe”, azt mutatja majd be, hogy a Gallaudet milyen úttörő szerepet játszik a siketek és nagyothallók lehetőségekhez juttatásában és sikerességében.

SOKSZÍNŰ KÖRNYEZET

Krishneer Sen a Fidzsi-szigetekről, Suvából érkezett a Gallaudet-ra, hogy B.A. diplomát szerezzen informatikából. Már végzős, barátaival a kollégiumon kívül lakik.

Amikor otthon, Fidzsin egyetem után kutatott, látta, hogy a Gallaudet egyedülálló programokat ajánl a siketeknek. „Itt jelbeszédet használ minden oktató, együtt vannak velünk és közvetlenül kommunikálhatunk, ami nagyon-nagyon fontos. Egyik tanárom az első siket nő, akinek doktori fokozata van számítástechnikából”—mondta.

A tanulási körülmények mellett Sen azt is nagyra becsüli, hogy olyan emberekkel találkozhat, akiket egyébként nem ismert volna meg.  „Itt igen sokféle ember van, amihez én nem voltam hozzászokva. Van egy erőteljes meleg és leszbikus közösségünk, vannak feketék, spanyolajkúak–mindenféle csoport. Ez nagyon tetszik nekem. Ép hallásúak, nagyothallók és siketek egyaránt megtalálhatóak közöttünk.”

Sen a World Deaf Leadership ösztöndíjnak köszönheti, hogy a Gallaudet Egyetemre járhat. Ezt a japán Nippon Alapítvány szponzorálja, s olyan Gallaudet diákok kaphatják, akik képességeik alapján nemzetközi vezetőkké válhatnak, s jelentős mértékben hozzájárulhatnak hazájuk és talán a világ életéhez is.

„A program célja, s az én saját célom is az, hogy Fidzsire visszatérve az ottani siket közösség javát szolgáló programot indítsak”—mondta Sen.

Forrás: Gallaudet University: Widening Horizons for the Deaf.

Letölthető pamphlet (pdf, 3 MB)

 

 

 

This entry was posted in Society & Values and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.