AZ ’EMANCIPÁCIÓS KIÁLTVÁNY’ SZELLEMÉBEN A MODERN RABSZOLGASÁG ELLEN

Az Emancipációs Kiáltvány (AP fotó)Luis CdeBaca nagykövet a külügyminiszter vezető tanácsadója és a Külügyminisztériumban az emberkereskedelem figyelésével és visszaszorításával foglalkozó iroda (State Department’s Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons) vezetője

Újév napján ünnepelte országunk az Emancipációs Kiáltvány 150. évfordulóját. Obama elnök két elnöki proklamációval emlékezett meg erről: az egyikben az Emancipációs Kiáltványt s az abban foglalt örök érvényű elveket köszönti, a másikban pedig a ’rabszolgaság és embercsempészet megelőzésének hónapjává’ (National Slavery and Human Trafficking Prevention Month) nyilvánította 2013 januárját,  s a rabszolgaság összes formája elleni fellépés alapvető fontosságát ajánlja minden amerikai figyelmébe.

Obama elnök szerint az Emancipációs Kiáltvánnyal “új nap virradt fel, s ettől kezdve mindazok, akiket addig rabszolgaként tartottak, végleg szabadok lettek. Ezt az ígéretet belefoglaltuk az Alkotmányunkba. Évtizedeket töltöttünk azzal, hogy valóra váltsuk.”  Több mint 150 év múltán azonban még mindig sokat kell tennünk azért, hogy a ma is rabszolgaságban tartott milliókban újraélesszük a reményt és beteljesítsük a szabadság ígéretét.

Globálisan mintegy 27 millió embert tartanak modern rabszolgaságban. Városainkban és falvainkban mindennapos az ilyen jellegű kizsákmányolás. Beszennyezi a globális ellátó láncolatokat, melyek termékeit napi szinten használjuk. A világ számos országában családokat szakít szét, aláássa a közösségeket, instabilitást kelt és veszélyezteti a jogállamiságot.

S mint azt a közelmúltban bemutatott Út a szabadságba című dokumentumfilm mutatja, a mai modern rabszolgákra kísértetiesen hasonló lidércnyomás nehezedik, mint az 1800-as évek rabszolgáira. Történeteik arra emlékeztetnek bennünket, hogy a rabszolgaság—akkor is és ma is—olyan férfiak, nők és gyermekek kizsákmányolása, akik anyák és apák, fiak és leányok. Régen beleszülettek a rabszolgaságba, ma a jobb életre vágyók kiszolgáltatottságát kihasználó emberkereskedők kezén válnak azzá.

Tegnap Lincoln elnök házánál—éppen ott, ahol megalkotta az Emancipációs Kiáltványt—három tiszteletreméltó tudóssal arról beszélgettünk, hogy a modern rabszolgaság elleni harcunkban történelmi tapasztalatainkra kell támaszkodnunk.  A Lincoln ház kezelői (President Lincoln’s Cottage) és az USA Polgári Jogi Bizottsága (U.S. Commission on Civil Rights) finanszírozták az eseményt, továbbá egy antológia kiadását is, melyben jeles szakértők és történészek taglalják a Kiáltvány korszakonkénti értelmezését és mai jelentőségét. Az én esszém azzal foglalkozik, hogy hogyan használhatjuk fel az emancipáció tanulságait a modern rabszolgaság elleni küzdelemben, s milyen következményekkel járna, ha nem lépnénk fel ellene.

Obama elnök felhívása értelmében „ismételten célul tűzzük ki, hogy véglegesen felszámoljuk a mai kor egyik legsúlyosabb emberi jogi bűncselekményét. Ebben minden egyes állampolgár ki tudja venni a részét. Kezdetben tudatosan arra kell törekednie, hogy megismerje a folyamatot és felismerje az emberkereskedelemre utaló jeleket. Készüljön fel arra, hogy amennyiben ilyen jellegű cselekménnyel kapcsolatos gyanúja támad, az 1-888-3737-888-s telefonszámon értesíti az emberkereskedelemmel foglalkozó országos központot (National Human Trafficking Resource Center). Legyen mindenki tudatos vásárló, a Slavery Footprint segítségével derítse ki hogy „hány rabszolga dolgozik neki”, s mit tehet ennek csökkentésére. További ötletekért látogassa meg a 20 Ways You Can Help Fight Human Trafficking weboldalunkat, vagy kövessen bennünket Twitteren és Facebookon.

A jövő felé vezető úton fontos, hogy saját történelmünk, hőseink és abolicionistáink inspiráljanak bennünket. A rabszolgaság elleni küzdelem nemzeti identitásunk része, s ennek szellemében kell tovább haladnunk a szabadság felé vezető hosszú úton egy modern rabszolgaságtól mentes világ felé.

Forrás:  The Fight Against Modern Slavery: Fulfilling the Promise of the Emancipation Proclamation, POSTED BY LUIS CDEBACA / JANUARY 04, 2013

 

 

This entry was posted in Society & Values and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.