AZ AMERIKAI ELNÖKVÁLASZTÁSOKAT KÖVETŐ ÁTMENET ÚJRAVÁLASZTOTT ELNÖK ESETÉN

U.S. Presidential Transitions: Second Terms (kiadvány)Letölthető kiadvány (angol nyelven, pdf, 550KB)

Az amerikai választások

Az amerikai elnökválasztás és az elnöki beiktatás között eltelő mintegy 75 nap ugyanolyan fontos egy második ciklusra megválasztott elnök számára, mint egy újonnan választottnak, de a prioritások mások.

Az újraválasztott elnököt nem szorítja az idő az összes kormányzati kulcspozíció azonnali betöltésére, de valószínűleg közel 3000 megüresedő középszintű pozícióba kell kineveznie tisztségviselőket. A középszintű vezetők között előfordul, hogy néhány évnyi kormányzati tapasztalat megszerzése után más állás mellett döntenek. Mások nyugdíjba vonulnak.

A legnehezebb feladat az, hogy megfelelő jelölteket találjanak a megüresedett helyekre, s a kormány munkája folytatódjék. Az újraválasztott elnököknek erős kormányzatra van szüksége, mivel a Kongresszus részéről, melynek vezetői már ismerik az elnök elképzeléseit és tárgyalási stílusát, gyakran keményebb kihívásokra kell számítania.

Hogyan választják ki a kabinet új tagjait?

Még egy újraválasztott elnöknek is kell döntéseket hoznia a 15 miniszterrel, kapcsolatban, akik az alelnök mellett a Kabinetet alkotják. Kabinet-szintű rangot visel még az Obama-kormányzat további hét tagja, így a Környezetvédelmi Hivatal (Environmental Protection Agency) vezetője és az USA Kereskedelmi Képviselője (U.S. Trade Representative) is. Közülük egyesek a helyükön maradnak, mások a távozás vagy más pozíció mellett döntenek, s vannak olyanok is, akik az elnök döntése értelmében távoznak.

A Kabinet az elnök legmagasabb rangú politikai tanácsadó csoportja. Az USA Alkotmánya pontosan meghatározza, hogy az elnök „írásban felkérheti a végrehajtó hatalom egyes ágainak vezető tisztségviselőit véleményük megadására az adott hivatallal kapcsolatos bármilyen kötelesség vonatkozásában.” A Kabinet általában hetente legalább egyszer találkozik az elnökkel.

Az elnök bármikor elbocsáthatja a Kabinet tagjait. Amikor új elnök lép hivatalba, a Kabinet tagjaitól elvárják, hogy benyújtsák a lemondásukat, előfordul azonban, hogy egyeseket maradásra kér az elnök.

A Kabinet tagjai nem lehetnek kongresszusi tagok, hivatalban lévő kormányzók, vagy az elnök közvetlen családtagjai. Az elnök jelöli őket, de a Szenátus jóváhagyása kell ahhoz, hogy elfoglalhassák az állást. Hivatalban lévő Kabinet-tag kinevezéséhez nincs szükség újbóli jóváhagyásra.

A szenátusi jóváhagyást igénylő pozíciók száma az idők során igen megnövekedett, a jóváhagyási folyamat pedig igen hosszúra nyúlhat. A pozíciók gyorsabb betöltése érdekében Obama elnök 2012 augusztusában törvénybe iktatta, hogy 166 felsővezető kinevezéséhez a továbbiakban ne kelljen szenátusi jóváhagyás.

Mi történik az új, illetve a távozó politikai kinevezettekkel?

Több tucat nagy, komplex hivatal működik a kabineti szint alatt, melyek élére politikai kinevezett kerül. Ők a hivatásos (külügyi, hadügyi, közszolgálati) vezetőkkel együtt vezetik a szövetségi kormányt. Mások tanácsadói vagy támogató szerepet kapnak, feladatuk többek között az adott kormány politikájának és programjainak a népszerűsítése. Az elnökválasztásokat követően négyévente kinyomtatott ’ Az USA Kormány Politikai és Támogató Pozíciói’ (U.S. Government Policy and Supporting Positions/népszerű nevén a Plum Book) c. kiadvány szerint az elnök vagy kormánya közel 9000 szövetségi kormánypozíciót tölthet be, s ezek közül mintegy 800 igényel szenátusi jóváhagyást. Még az újraválasztott elnökök is sok időt fordítanak arra, hogy kellő működésbe lendüljön a kormányuk.

Ezekben a kinevezett pozíciókban bárkit lecserélhetnek, ha az elnök vagy a hivatal vezetője úgy dönt. Második ciklus esetén általában kevesebb a csere, mint egy új adminisztrációban, az átmeneti időszak azonban ekkor is az üresedések betöltésére szolgál. Egy tanulmány szerint a politikai kinevezettek átlagos szolgálati ideje 2,5 év, s 25 százalékuk 18 hónapnál rövidebb időt tölt a poszton. Megválasztásától utolsó hivatalban töltött napjáig minden elnök rendszeresen dolgozik a végrehajtói és igazságügyi pozíciók betöltésén.

Élet az elnökség után

Amikor egy távozó elnök és családja elhagyja a Fehér Házat—ami általában január 20-án 10 óra 45 perckor szokott bekövetkezni—egy fehér házi csapat hozzáfog a különlegesen megszervezett cseréhez. Az elnöki rezidencia 132 szobájából néhány óra leforgása alatt eltávolítják a távozó család ingóságait, s elhelyezik az érkezőkét.

Bizonyos kiváltságok, így személyzeti és irodai juttatások, utazási költségek, titkosszolgálati védelem és katonai kórházakban biztosított orvosi ellátás továbbra is megilletik a korábbi elnököket.

A leköszönt elnökök és más választott tisztségviselők gyakran tovább dolgoznak az őket érdeklő területeken; ismertségük nagyobb tekintélyt és figyelmet biztosít a számukra.

Jimmy Carter, akit elnöksége nemzetközi válságokkal tarkított négy éve után nem választottak újra, emberi jogi kérdéseknek s az emberi szenvedések enyhítésének szentelte életét, s ebbéli tevékenységéért Nobel Békedíjat kapott. Bill Clinton számos jótékonysági alapítványt hozott létre nemzetközi problémák kezelésére, továbbá ENSZ különmegbízott volt Haitin. Más ex-elnökök a visszavonult, nyugodt élet mellett döntöttek.

George H. W. Bush elnök, aki 2012 júniusában töltötte be a 82. életévét, könyvet írt a külpolitikáról, de fia, George W. Bush elnöksége idején kerülte a nyilvánosságot. Említésre méltó kivételt jelentett ez alól, amikor az Indiai-óceánon pusztító 2004. évi cunami után az idősebb Bush és az őt 1992-ben legyőző Bill Clinton együtt dolgoztak az áldozatok megsegítésére szervezett adománygyűjtésben. A fiatalabb Bush elnök és Bill Clinton 2010-ben hasonló módon gyűjtöttek a Haitin pusztító földrengés áldozatai javára.

Thomas Jefferson megalapította a Virginiai Egyetemet, John Quincy Adams a Kongresszusban szolgált, George Washington sört főzött és kertészkedett. Jefferson és John Adams ugyanazon a napon, 1826. július 4-én, James Monroe 1831. július 4-én halt meg.

Forrás: U.S. Presidential Transitions: Second Terms | DOS/IIP | 07 January 2013

 

This entry was posted in Society & Values and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.