JOHN KERRY AMERIKAI ÉS MOHAMED AMR EGYIPTOMI KÜLÜGYMINISZTER KÖZÖS TÁJÉKOZTATÓJA

Kerry külügyminiszter, Morszi egyiptomi elnök és Amr egyiptomi külügyminiszter Kairóban (AP fotó)

Kerry külügyminiszter, Morszi egyiptomi elnök és Amr egyiptomi külügyminiszter Kairóban (AP fotó)

Kairó, 2013. március 2.

Az Egyiptomba látogató John Kerry külügyminiszter és ottani kollégája, Mohamed Amr tájékoztatót tartott. Ebből idézünk most fontos részleteket.

Amr külügyminiszter nagy örömmel üdvözölte, s „Egyiptom barátjának” nevezte Kerryt, aki az első ide látogató külügyminiszter a civil elnök megválasztása óta.

A két ország viszonyát illetően Amr azt mondta, hogy „az Egyesült Államok és Egyiptom viszonya stratégiai és egyben sokrétű kapcsolat, amely nem csak a két ország, hanem az egész régió érdekeit szolgálja. Olyan kapcsolat, mely az egyenlőségen és a kölcsönös tiszteleten alapul.”  Említette, hogy a régióban igen sok változás zajlik, így az Egyiptom és az arab régió számára elsődleges fontosságú palesztin ügy, valamint a szíriai helyzet.

„Az egyik fontos téma természetesen a Közel-Kelet megtisztítása az atomfegyverektől és általánosságban véve a tömegpusztító fegyverektől, s ebben igen nagy szerepe lesz az Egyesült Államoknak”—mondta, majd átadta a szót az amerikai külügyminiszternek.

Kerry megköszönte neki, Morszi elnöknek, s az egyiptomi népnek a szívélyes fogadtatást. Elmondta, hogy az elmúlt közel 30 év során sokszor látogatott Egyiptomba, néhány héttel a januári Tahrir téri események után is ott volt. Röviddel ez után McCain szenátorral együtt tértek vissza, hogy a gazdasági kérdésekben próbáljanak segítséget nyújtani. „És minden alkalommal, amikor ide jöttem, igyekeztem világossá tenni, s ezúttal Obama elnök és az amerikai nép nevében külön hangsúlyozom, hogy az egyiptomi nép barátjaként érkezünk, s nem egy kormány, egy személy, egy párt vagy egy ideológia, hanem az egyiptomi nép érdekében.”

„Ismételten, s nyomatékosan hangsúlyozom, hogy nem azért vagyunk itt, hogy beavatkozzunk. Azért vagyok itt, hogy figyeljek (az itteniekre)! Nem bíztatunk senkit arra, hogy ilyen vagy olyan módon cselekedjen. Természetesen van saját véleményünk, s azt biztosan kifejezésre is juttatom. Mi azonban a demokráciát, az embereket és az egyiptomi nemzetet támogatjuk.”

„Úgy hisszük, hogy a komoly gazdasági problémák közepette igen fontos, hogy az egyiptomiak közösen döntsenek a gazdasági kérdésekről, s hogy közös alapot találjanak a döntések meghozatalához. Fontos és sürgős, hogy az egyiptomi gazdaság megerősödjön, az emberek munkához és lehetőségekhez jussanak, s az ország energiája egy sokkal fényesebb jövő megteremtésére irányulhasson.”

„Holnap, amikor Morszi elnökkel találkozom, arról fogunk beszélgetni, hogy milyen specifikus módokon tudnánk segíteni: több gazdasági segítséggel, a szabad üzleti vállalkozások és kisvállalkozások támogatásával, az USA-ba irányuló egyiptomi export növelésével, s egyiptomi fiatalok oktatására fordított támogatással. S mint ezt Mohamed barátomnak is mondtam, akit már elég jól megismertem, mindezt természetesen a kormánnyal való megbeszélés alapján, a kormány egyetértésével tennénk, bármely kormány legyen is ez.”

Kerry elmondta, hogy politikai és üzleti vezetőkkel való találkozása után másnap NGO-k képviselőivel fog találkozni, s „mindezek a csoportok—vezető üzletemberek, ellenzékiek, különféle politikai személyiségek s a civil szervezetek—egyaránt nélkülözhetetlenek a demokratikus rendszer egészségéhez és erejéhez. Az élénk demokrácia serkentőleg hat az üzletre, támogatja a dinamikus civil szférát, politikai részvételre ösztönöz és előmozdítja az egyetemes szabadságjogokat, továbbá tiszteletben tartja a nők és bármilyen vallás híveinek a jogait.”

A külügyminiszter a következő „igen egyszerű” üzenetet közvetítette: „Bármely demokráciában, Egyiptomban éppúgy, mint az Egyesült Államokban, leginkább a lehető legszélesebb politikai és gazdasági részvétel útján lehet az emberi jogokat, valamint a fékek és ellensúlyok hatásos rendszerét biztosítani.

Ezt sokféle módon lehet elérni. Lehet tiltakozással, lehet részvétellel—ezek mind a demokrácia-mozaik részei. De mi úgy gondoljuk, hogy az erőteljes közösségek és az egészséges demokrácia kialakulásához elengedhetetlen az aktivitás és a békés részvétel. Abban is hiszünk, hogy alapvetően fontos az egyiptomi alkotmányban foglalt egyetemes jogok előmozdítása és védelme, melyek a szólásszabadság, a vallásszabadság, a gyülekezés és az egyesülés szabadsága, egyenlő jogok és a törvényes védelem minden Egyiptomi számára nemétől, vallásától, származásától vagy politikai hovatartozásától függetlenül.”

A külügyminiszter szerint ez mind a vezetőktől, mind a civil szervezetektől alkalmazkodást kíván. „Minden oldalon komoly kompromisszumkészségre van szükség az egyiptomi népet érintő legfontosabb ügyek terén. Közelednek a választások, s nagyon örülünk annak, hogy ezek átláthatósága, elszámoltathatósága és tisztasága érdekében az egyiptomi kormány készen áll egyiptomi és nemzetközi megfigyelők fogadására.

Végezetül köszönetet mondok a Miniszter Úrnak, Egyiptomnak és vezetőinek azért, hogy ilyen értékes partnerek a térség békéjének helyreállításában. Nagyrabecsülésemet fejezem ki, s Obama elnök hasonló véleményét tolmácsolom Morszi elnöknek és Amr külügyminiszternek a gázai tűzszünet elérésében játszott szerepükért, s amiért a tiszteletben tartása mellett is elkötelezték magukat. Nagyon hálásak vagyunk Egyiptomnak azért is, hogy hajlandó a szíriai ellenzék, valamint az erőszak és elnyomás elől menekülő lakosok befogadására. ” (…) „Shokran! Köszönöm!”

A beszéd teljes szövege (angolul): Joint Statement With Egyptian Foreign Minister Mohamed Amr | John Kerry, Secretary of State | Foreign Ministry |Cairo, Egypt | March 2, 2013

 

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.