KERRY SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA TEL AVIVBAN

Kerry külügyminiszter újságírókat tájékoztat a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren

Kerry külügyminiszter 2013. április 9-én amerikai, izraeli és palesztin újságírókat tájékoztat a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren (Külügyminisztériumi fotó)

Kerry külügyminiszter április 9-én sajtótájékoztatót tartott a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren. Elmondta, hogy az utolsó 24 óra folyamán igen konstruktív megbeszéléseket folytatott Netanjahu miniszterelnökkel, Abbasz elnökkel, valamint Fayyad miniszterelnökkel és Peresz elnökkel, akik „igen komoly, alaposan megfontolt és átgondolt, építő jellegű javaslatokat tettek arra, hogy milyen úton haladjanak tovább” a közel-keleti békefolyamat érdekében. Az alábbiakban a sajtótájékoztató fontos részleteit idézzük.

„Konkrétan, magunk között—Abbasz elnök, Netanjahu miniszterelnök és jómagam— megegyeztünk abban, hogy új, nagyon specifikus lépéseket teszünk majd a Nyugati Part gazdasági fejlődése és a kereskedelmét gátló akadályok és korlátozások csökkentése érdekében, igen gyors lépésekkel előmozdítjuk az üzleti tevékenység bővülését és a magánberuházásokat. Meggyőződésünk, hogy mindez fokozza majd a Nyugati Parton élők gazdasági biztonságát és egyúttal az izraeliek biztonságát is. A gazdasági növekedés segítségével olyan klímát, ha úgy tetszik, olyan atmoszférát tudunk teremteni, amelyben az emberek jobban bíznak a haladásban.

Azt azonban hangsúlyozni kívánom—nagyon erőteljesen hangsúlyozom—hogy ez nem a politikai út helyett van, s nem annak alternatívája. Nem váltja ki azt, továbbra is a politikai megoldásra összpontosítunk. Ez (a gazdasági út) azonban olyan plusz, amely segíthet a megvalósításában, s szerintem azonnal érződni fog a hatása.

E lépésekről már megbeszéléseket folytattam mind izraeli, mind palesztin kormánytagokkal, továbbá a Kvartettet képviselő Tony Blairrel, s a magánszektor üzletembereivel is. A következő hónapokban nagyon intenzíven fogunk ezen dolgozni, s az igen közeli jövőben már sokkal többet tudok mondani róla.”

„A Fehér Ház is elkötelezte magát e mellett—az elnök is támogatja—, s mi saját kormányunk—az OPIC, az Ex-Im Bank, az USAID, a nemzetközi pénzintézetek, a Kereskedelmi Partnerségi Hivatal (Trade Partnership Agency) minden energiáját latba vetjük e kezdeményezés érdekében, amely jelentős hatással lehet a Nyugati Part foglalkoztatottságára és gazdasági biztonságára.

Mint már említettem, s most itt ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy az elnök nem azért küldött ide, hogy egy amerikai tervet javasoljak vagy erőltessek, vagy bárkinek előírjam, hogy hogyan tovább. A tárgyalások végtére is Izrael állam és a Palesztin Hatóság között folynak.”

Az egyik újságíró arról kérdezte a külügyminisztert, hogy mi a véleménye Izrael esetleges nyugati-parti visszavonulásáról, mivel erre már volt egy igen rossz példa: az izraeliek távozása után néhány hónappal a Hamasz átvette a hatalmat. A külügyminiszter így válaszolt:

„Ezt a két félnek kell megtárgyalnia, az Egyesült Államok annyit akar, hogy Izrael békéje biztosított legyen és a palesztinok törekvései is érvényesüljenek a párbeszédben.

Számunkra nagyon fontos Izrael biztonsága. Mi adtuk a Vaskupolát. Jelenleg eddig példátlan szinten kooperálunk Izraellel. Azt hiszem, hogy katonai és hírszerzői forrásaik is elmondják, hogy még soha nem volt ilyen jó az Egyesült Államokkal való együttműködés. És  biztosíthatom Önöket, hogy a felek megegyezéshez segítésében játszott szerepünktől függetlenül Obama elnök tudja, hogy e megegyezésnek tekintetbe kell vennie Izrael biztonsági aggályait.

Nos, Gázában egyoldalú kivonulásról volt szó és nem békekötésről, így ez most más. Továbbá, mivel ittlétekor az elnök nagyon világosan megfogalmazta, hogy számára Izrael biztonsága csúcsprioritás, egy ilyen rendkívüli problémára meg kell születnie a megoldásnak. S nyilvánvalóan így lesz, hiszen egyetlen izraeli vezető sem írna alá olyan megállapodást, amely országa biztonsága szempontjából nem megnyugtató. Tehát Ön biztos lehet abban, hogy napirenden van a kérdés, s hasonlóképpen a másik fél aggályai is.

A ’Washington Post’ újságírója arról érdeklődött, hogy londoni látogatása során találkozik-e a szír ellenzék képviselőivel, s ha igen, lesz-e a számukra újabb támogatásról szóló üzenete akár az Egyesült Államok, akár valamelyik szövetségese részéről. A külügyminiszter igenlő választ adott:

„A válasz igen, találkozom Londonban a szír ellenzék képviselőivel, s igen, megbeszéljük majd, hogy a harc kimenetelével kapcsolatban milyen eszközökkel befolyásolhatnánk Asszad elképzeléseit.

Ismétlem: Obama elnök velem együtt a genfi kommünikét követő diplomáciai megoldást preferálja: a kormányzati felelősség legálisan kerüljön át egy független testülethez, s próbáljanak véget vetni az öldöklésnek. Nos, ez az elsődleges prioritás. Jól hangzik! A probléma az, hogy ha Asszad elnök nem óhajt úgy dönteni, hogy át kell ruháznia a hatalmat, nem lehet megvalósítani, s jelenleg ez a helyzet. Így nem tehetünk mást, mint hogy megpróbáljuk rábírni, hogy másképpen lássa a jövőt”

Egy Irán nukleáris programjával kapcsolatos kérdés kapcsán Kerry elmondta, hogy azt is megvitatják Londonban, majd Washingtonban is, de a tárgyalásokat egyszer végre be kell fejezni.

„Újra és újra elmondtuk, hogy a tárgyalások nem a tárgyalások kedvéért folynak, hanem a fejlődés érdekében, s megengedhetetlen, hogy halogatásra használják őket, mert az önmagában véve is fokozott veszélyforrást jelent.

Nagyon fontos tehát, hogy az irániak maguk hozzák meg azt az alapvető döntést, hogy merre haladnak tovább. Ha programjuk békés, nagyon egyszerűen bebizonyíthatják, hogy az. Ha úgy gondolják, hogy nem kívánják bizonyítani a program békés voltát, akkor az a döntésük.”

Az egyik újságíró szerint számos forrásból úgy értesültek, hogy a megbeszélések során Kerry két változtatást javasolt az arab béketervvel kapcsolatban, hogy az a későbbiekben a határok kérdésével és a biztonsággal foglalkozó tárgyalások alapjául szolgálhasson. A külügyminiszter válasza:

„Tulajdonképpen örülök a kérdésnek, mert így tisztázhatok néhány dolgot, amit olvastam. Az egyik az, hogy nem, nem javasoltam változtatást. Nem változtathatok rajta, nem az én indítványom, hanem Abdullah királyé és a Szaúd-Arábiai Királyságé, akik elindították a kezdeményezést, továbbá az araboké, az Arab Ligáé és az arab közösséggé, akik elfogadták. Nagyon fontos, önmagában is megálló javaslat, s az a lényeges benne, hogy a maga nyelvén azt javasolja az araboknak, hogy a haladás érdekében kössenek békét Izraellel. Ezért nagyon fontos nyilatkozat marad.

Nos, lehetséges, hogy jelen formájában nem szolgálhat tárgyalási alapul, vagy alkalmatlan a tárgyalások módjának meghatározására, de bármely olyan nyilatkozatot, bármely olyan dokumentumot, amelyik békét javasol, s amelyben arab országok tucatjai, muzulmán országok békét akarnak kötni, értékelni kell és tiszteletben kell tartani. S az általános párbeszédnek is igen fontos része. Szerintem ilyen módon kell kezelni.

Heteken belül találkozni fogok az Arab Liga Washingtonba érkező küldötteivel. Biztos vagyok abban, hogy (az arab béketerv) egyes részeit meg akarják vitatni. Végső soron azonban a feleknek—Izraelnek és a palesztinoknak— maguknak kell tárgyalóasztalhoz ülniük, a tárgyalás közöttük folyik, és nekik kell kidolgozniuk olyan részleteket, hogy melyik egyezményből indulnak ki, milyen nyelvet használnak, és hol folytatják tovább.”

A palesztin foglyok sorsára vonatkozó újságírói kérdésre a külügyminiszter így válaszolt:

„Nem beszélek itt arról, amit a miniszterelnökkel (Netanjahu) négyszemközt beszéltünk, szerintem ez helytelen lenne. Annyit azonban elmondhatok, hogy Abbasz elnök nagyon szenvedélyesen érvelt nekem a foglyok ügyében, s azt gondolom, hogy az izraeli kormány tökéletesen tisztában van a kérdés fontosságával.”

Teljes szöveg (angolul): Kerry in Tel Aviv on Mideast Peace Talks, Syria and Iran | 09 April 2013 | Ben Gurion International Airport | Tel Aviv, Israel

 

 

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.