NEMZETKÖZI ROMA NAP: EMLÉKEZÉS A MÚLTRA ÉS HARC A JÖVŐÉRT

Bulgáriai roma asszonyok beszélgetnek (AP fotó)
Bulgáriai roma asszonyok beszélgetnek (AP fotó)

A szerző, David Meyer a Külügyminisztérium demokráciával, emberi jogokkal és munkaügyekkel foglalkozó osztályán az európai országok romaügyi kérdésein dolgozik.

Az egyik legnépesebb európai kisebbséget alkotó romák jelentős mértékben gyarapították az európai és amerikai kultúrát és társadalmat. A spanyol zenészektől és táncosoktól kezdve a budapesti emberi jogi ügyvédeken át az elkötelezett macedón oktatókig Európa jövőjét is befolyásolják a romák. Ugyanakkor ők az egyik leginkább kirekesztett népcsoport Európában, akiknek rendszeresen küzdeniük kell a hátrányos megkülönböztetéssel. 2013. április 8-án amerikai és európai emberi jogi aktivisták és szakértők találkoztak a Harvard Egyetem „A roma jogok érvényesítése: A Nemzetközi Roma Nap ünneplése az európai erőszak, diszkrimináció és szegregáció megvitatása útján” című konferenciáján, hogy megtárgyalják, hogyan követelhetik vissza jogaikat a romák és hogyan lehetne kihasználni a több mint tízmilliós, vegyes népcsoportban rejlő humán potenciált.

Amikor 2009-ben Kelet-Európában éltem, saját szememmel láttam a roma népességet érintő gazdasági és társadalmi kirekesztés hatásait. Ez a tapasztalat késztetett arra, hogy 2012-ben visszatérjek a Külügyminisztériumba és az amerikai kormánynak az európai romák beilleszkedésére és jogaira irányuló törekvéseire összpontosítsam a munkámat.

Első ízben 1971-ben, a negyedik Roma Világkongresszus során nyilvánították Nemzetközi Roma Napnak április 8-át. Azóta új erőre kaptak a romák beilleszkedésével foglalkozó szervezetek, és még a leginkább elszigetelt roma népesség is kezd ráébredni a szabad és gazdaságilag virágzó Európában őket megillető jogokra.

Az öntudatra ébredési folyamat során lépett színre az egyik legismertebb roma aktivista, Andrzej Mirga, aki jelenleg az EBESZ roma- és szinti ügyekkel foglalkozó főtanácsadója. Ő lett az európai roma jogok egyik legszenvedélyesebb védelmezője, aki társaival együtt a hozzáértő roma szakemberek azon kicsiny, de állandóan növekvő csapatát képviseli, akik népük társadalmi és gazdasági helyzetének javítása mellett kötelezték el magukat.

Mirga megjegyezte, hogy az 1980-as évek óta sok lehetséges „történelmi pillanat” merült fel a romák társadalmi felemelkedésének folyamatában, de az aktivistákat gyakran csalódásra kényszerítik a még mindig fennálló komoly hiányosságok és az európai kezdeményezések lassúsága.

E nehézségek kiküszöbölése érdekében a Külügyminisztérium a Mirgához hasonló fáradhatatlan szószólók mellé állt. Kerry külügyminiszter szavaival szólva „az Egyesült Államok az európai kormányokkal s a civil társadalommal együtt, s az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez hasonló nemzetközi szervezeteken keresztül ismételten elkötelezi magát e probléma megoldása mellett, hogy minden roma beilleszkedhessen, s azonos jogokat és lehetőségeket élvezhessen.”

A Külügyminisztérium romaügyi tevékenységéről itt olvashat bővebben

Forrás: International Roma Day: Remembering the Past and Fighting for the Future | Posted by David Meyer | April 10, 2013

 

This entry was posted in Foreign Policy, Society & Values and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.