A FEHÉR HÁZ KÖZLEMÉNYE VEGYI FEGYVEREK ALKALMAZÁSÁRÓL SZÍRIÁBAN

2013. június 13.

Ben Rhodes stratégiai kommunikációért felelős helyettes nemzetbiztonsági tanácsadó tájékoztatója vegyi fegyverek használatáról Szíriában

Az Elnök utasítására az Egyesült Államok kormánya szoros figyelemmel kísérte a vegyi fegyverek lehetséges alkalmazását Szíriában. Hírszerzőink áprilisi értékelését követően az Elnök azt az utasítást adta, hogy a hírszerzők az értékelés alapján keressenek hiteles és alátámasztott információt, s a tényeket fokozottabb bizonyossággal állapítsák meg. Ma értékelésünk frissített változatát tárjuk a Kongresszus és a nyilvánosság elé.

Mivel a szír kormány kormány nem engedte be az ENSZ képviselőit, hogy kivizsgálhassák a vegyi fegyver alkalmazásával kapcsolatos hitelesnek tűnő állításokat, a nemzetközi közösség kérésének megfelelő átfogó vizsgálatra nem kerülhetett sor. Azzal, hogy vizsgálatot kért, és az ENSZ tényfeltáróinak azonnali és háborítatlan hozzáférést ígért a vegyi fegyverek használatával kapcsolatos tények helyi feltárásához, az Asszad-rezsim bizonyíthatta, hogy nem csak elterelő taktikáról van szó. Az ENSZ-vizsgálat sürgetése mellett az Egyesült Államok, valamint partnerei, szövetségesei, továbbá szíriaiak, az ellenzék képviselőit is beleértve, nagy sürgősséggel dolgoztak azon, hogy a tények megállapítása és a történtek megítélése érdekében megszerezzék, megosszák és értékeljék a vegyi fegyverek használatáról szóló jelentésekben foglalt információkat.

Az értékelő felülvizsgálat után hírszerző közösségünk megállapítja, hogy az Asszad-rezsim az elmúlt évben az ellenzék ellen több esetben bevetett kis mennyiségű vegyi fegyvert, beleértve a szarin ideggázt. Mivel az információk számos, egymástól független szálon futottak be, hírszerzőink nagyon megbízhatónak tartják az értékelést. Becslésük szerint máig mintegy 100-150 ember halt meg kimutathatóan vegyi fegyverekkel elkövetett támadások következtében Szíriában, azonban a halálozási adatok valószínűleg nem teljesek. Bár a tragikus veszteségeknek, az eddig bekövetkezett több mint 90 000 halálesetnek csak kis része tudható be ilyen támadásoknak, a vegyi fegyverek használata nemzetközi normákba ütközik, és átlépi a nemzetközi közösségben évtizedek óta világosan meghúzott tiltó vonalat. Úgy gondoljuk, hogy ezek a fegyverek az Asszad-rezsim fennhatósága alatt állnak. Nincs birtokunkban olyan hiteles, megerősített jelentés, amely szerint a szír ellenzék szerzett vagy használt vegyi fegyvert.

A hírszerzői értékelésünkhöz felhasznált információk között vannak olyan jelentések, amelyek szerint szír kormányképviselők terveznek és végrehajtanak vegyi fegyverekkel folytatott támadásokat; olyan jelentések, amelyek megadják a támadás pontos módját, helyét és idejét; és vannak leírások olyan élettani tünetekről , amelyek teljesen megegyeznek a vegyi fegyverek okozta támadások következményeivel. Szír ellenzéki csoportok közösségi média oldalain található, illetve más médiaforrásokból származó nyilvános jelentések összhangban állnak azokkal az információkkal, amelyeket mi gyűjtöttünk vegyi fegyverek használatáról és hatásukról. Értékelésünket megerősítik több, szarinnak kitett személytől vett fiziológiai minta laboratóriumi elemzései is. A pozitív eredmények jelzik, hogy az illető szarinnal érintkezett, azt azonban nem mutatják meg, hogy ez hol és hogyan történt, s hogy ki volt felelős a kibocsátásáért.

Szövetségeseinkkel együtt azon dolgozunk, hogy hiteles, bizonyító erejű ügyet tárhassunk a nemzetközi közösség és a nyilvánosság elé. Az ENSZ tényfeltáró bizottságának megalakulása óta két ízben tájékoztattuk vezetőjüket, dr. Åke Sellströmöt. Levelet fogunk küldeni Ban ENSZ Főtitkárnak is, amelyben az ENSZ figyelmébe ajánljuk frissített értékelésünket és a vegyi fegyver használatára utaló specifikus eseteket. Kérjük, hogy az ENSZ bizottság ezekkel is foglalkozzon a folyamatban levő vizsgálat során, és, amint az helyénvaló, jelentse, hogy mit talált. További információkkal is szolgálunk, és dr. Sellströmöt továbbra is tájékoztatjuk az újabb fejleményekről.

Az Elnök egyértelművé tette, hogy a vegyi fegyverek alkalmazását—vagy vegyi fegyverek terrorista csoportokhoz juttatását—az Egyesült Államok megengedhetetlennek tartja, összhangban a nemzetközi közösségen belül hosszú ideje kialakult normával. Hírszerző közösségünk most nagy biztonsággal úgy értékeli, hogy Szíriában az Asszad-rezsim használt vegyi fegyvert kis mértékben. Az Elnök azt mondta, hogy a vegyi fegyver alkalmazása változtatna a számításain, s változtatott is. Döntéshozatalunkat az áprilisi hírszerzői értékelés, valamint a rezsim saját polgárai ellen alkalmazott, iszonyatos, eszkalálódó szörnyű erőszak irányította. A vegyi fegyver alkalmazására utaló meggyőző bizonyítékok alapján az Elnök kiegészítette a civil ellenzék segítésére vonatkozó rendelkezést, s kibővítette a Legfelsőbb Katonai Tanácsnak nyújtható segély körét—mindezekről a következő hetekben tárgyalunk a Kongresszussal. Ez az erőfeszítés arra irányul, hogy fokozzuk a Legfelsőbb Katonai Tanács hatékonyságát, és segítsük az Egyesült Államok, valamint partnerei és szövetségesei által nyújtott segítség összehangolását. Egyszerűen szólva: az Asszad-rezsimnek tudnia kell, hogy saját tettei következtében növeljük az ellenzéknek nyújtandó segítség mértékét és körét, beleértve a Legfelsőbb Katonai Tanács közvetlen támogatását is. Ezek az erőfeszítések a továbbiakban még fokozódnak.

Még számos más jogi, pénzügyi, diplomáciai és katonai válaszlehetőség áll az Egyesült Államok és a nemzetközi közösség rendelkezésére. Minden váratlan eshetőségre felkészültünk, és a nekünk megfelelő ütemben döntéseket fogunk hozni. Minden jövőbeli lépésünk összhangban lesz nemzeti érdekeinkkel, és céljaink elérését fogja szolgálni. Ezek között szerepel egy tárgyalásos politikai rendezés útján létrehozandó hatóság, amely megteremti az alapvető biztonságot és irányítja az állami intézményeket, megvédi minden szíriai polgár jogait, biztonságba helyezi a nem-hagyományos és a fejlett hagyományos fegyvereket,és fellép a terrorista tevékenység ellen.

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.