JOHN KERRY AMERIKAI ÉS SZERGEJ LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER KÖZÖS NYILATKOZATA

Jobboldalon Kerry amerikai, baloldalon Lavrov orosz külügyminiszter, középen Brahimi különmegbízott 2013. szeptember 13-án a genfi értekezleten

Kerry amerikai és Lavrov orosz külügyminiszter, valamint Brahimi különmegbízott 2013. szeptember 13-án a genfi értekezleten (AP fotó)

JOHN KERRY AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER ÉS SZERGEJ LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER KÖZÖS NYILATKOZATA

Hotel Intercontinental, Genf, Svájc,

2013. szeptember 12.

 

LAVROV KÜLÜGYMINISZTER: (tolmács útján) (hiányzó rész angol fordítása készül) …a jelen lévő küldöttségek(et). Természetesen azt szeretnénk, ha tárgyilagos képet kapnának arról, hogy mit fogunk tenni. De azt hiszem, teljesen megértik, hogy mielőtt arról kezdenénk beszélni, hogy teszünk majd, rá kell térnünk egy igen komoly munkára egy olyan elvi megállapodás érdekében, amely megoldást jelentene egyszer és (legalább akkorra), amikorra megoldódik a szír probléma, Szíria csatlakozik az egyezményhez, a vegyi fegyverről szóló egyezményhez, a Vegyi Fegyverek Tilalmáért Működő Szervezethez (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons). E dokumentumokat Damaszkusz hivatalosan előterjesztette a megfelelő hivataloknál, nekünk pedig olyan szakértők segítségével kell megtekintenünk ezeket, akik képzettségük és szakértelmük alapján meg tudják mondani, hogy késlekedés nélkül, a Vegyi Fegyverek Tilalmáért Működő Szervezet előírásaival szigorú összhangban mi a további teendő.

Abból indulunk ki, hogy e probléma megoldása szükségtelenné tesz bármiféle csapásmérést a Szíriai Arab Köztársaságra, s meggyőződésem, hogy—mint Obama elnök állította—amerikai kollégáink is szilárdan meg vannak győződve arról, hogy a szír konfliktust békés úton kell megoldanunk. El kell mondanom, hogy e találkozóra készülve számtalan telefonbeszélgetést folytattunk Johnnal. Szerintünk az események alakulása újabb lehetőséget kínál itt, Genfben arra, hogy elmozdulhassunk a katonai összecsapástól, elejét vegyük a Szíriában és a térségben fokozódó terrorfenyegetéseknek, és összehívhassunk egy konferenciát, amelyen a szír feleknek a Genfi Egyezmény értelmében meg kell egyezniük egy átmeneti testület megalakításában, amely minden végrehajtó hatalmat gyakorol. Ez közös célunk, s remélem, hogy a mai és a holnapi munkánk, s minden további törekvésünk segít majd az előrelépésben és e cél megvalósításában.

Köszönöm a figyelmüket.

KERRY KÜLÜGYMINISZTER: Nos, nagyon köszönöm, Lavrov Külügyminiszter úr! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetünk a küldöttségünkkel, és mindazok nevében, akik remélik, hogy diplomáciai úton elkerülhető a katonai akció, szeretnék köszönetet mondani Önnek és a küldöttségének, s köszönjük, hogy az előttünk álló fontos megbeszélés érdekében ilyen gyorsan Genfbe jöttek.

Több mint egy évvel ezelőtt Obama elnök és Putin elnök arra utasították a kormányban—mindkettőnk kormányában—dolgozó magas beosztású  szakértőket, hogy közösen készüljenek fel a szíriai vegyi fegyverekkel kapcsolatos váratlan eshetőségekre. Idei moszkvai látogatásom óta Lavrov külügyminiszter úrral rendszeres kapcsolatot tartunk ebben az ügyben. S mint Lavrov külügyminiszter úr a szentpétervári találkozót és megbeszéléseket követően mondta egy telefonbeszélgetésünk során, Putin elnök és Obama elnök is érdemesnek tartotta, hogy közösen dolgozzunk annak eldöntésén, hogy van-e reális esélye ennek a koncepciónak.

A kérdés égetően súlyossá vált, amikor augusztus 21-én a szíriai rezsim tömegesen és válogatás nélkül használt vegyi fegyvert saját állampolgárai ellen. Obama elnök és partnereink tucatjai elfogadhatatlannak tartják ezt a cselekedet, és világosan és félreérthetetlenül kifejezésre juttattuk, hogy nem engedhetjük meg, hogy megismételődjön.

A történtek fényében a világ feszült várakozással figyeli, hogy az Aszad rezsim eleget tesz-e a vegyi fegyverek feladására vonatkozó nyilvános kötelezettség-vállalásának, s a világ legerősebb nemzetei közül e két ország el tudja-e közösen érni, hogy a rezsim teljesítse az ígéretét.

Láttam olyan jelentéseket, melyek szerint a szír rezsim azt javasolja, hogy a szokásos eljárás keretében 30 napot kapjanak a technikai—azaz a vegyi-fegyver készletükre vonatkozó—adatok átadására.  Eddigi viselkedésük miatt, s amiatt, hogy e fegyverek nem csak léteznek, de használták is őket, szerintünk jelen pillanatban szó sincs itt szokásos eljárásról! S megítélésünk szerint a szír rezsim szava egyszerűen nem elég, ezért jöttünk ide, hogy az oroszokkal, Szergej Lavrovval és küldöttségével azon dolgozzunk, hogy ez ténylegesen megvalósulhasson.

Az Egyesült Államok és Oroszország között voltak is, lesznek is véleménykülönbségek Szíria terén, így például abban is, hogy ki a tettes. De összejövetelünk azért fontos, mert sok mindenben egyetértünk. Egyetértünk abban, hogy augusztus 21-én szír férfiak, nők és gyermekek haltak borzalmas halállal vegyi-fegyver használat következtében. Egyetértünk abban, hogy soha és sehol ne használhasson senki vegyi fegyvert. S egyetértünk abban is, hogy a multilaterális fegyverkezésellenes törekvések terén történelmi pillanat lenne, ha a nemzetközi közösséggel összefogva kiiktatnánk a felhalmozott szír vegyi-fegyver készletet. Ezekben egyetértünk! Egyetértünk abban, hogy életeket mentene, ha ezt el tudnánk érni, csökkentené a térségben a fenyegetettséget, fenntartaná az itt, Genfben száz évvel ezelőtt lefektetett normákat, s megvalósulhatna a tömegpusztító fegyverek megfékezésére irányuló legfőbb törekvésünk–s talán az összes többi is.

Lavrov külügyminiszter úr és én azért jöttünk ma Genfbe, hogy nem csupán saját országaink, hanem minden békés megoldásra vágyó ember nevében is megkezdjük e javaslatok vizsgálatát. Tehát üdvözlöm a mélyen tisztelt orosz delegációt, és büszke vagyok arra, hogy Obama elnök utasítása értelmében az általam vezetett küldöttség tagjai között vannak országunk legkitűnőbb vegyi-fegyver szakértői, olyan emberek, akik életük minden napján azon munkálkodnak, hogy e fegyvereket ne lehessen felhalmozni, s alkalomadtán az egész világon ki lehessen iktatni őket.

Az orosz delegáció már előterjesztett néhány elképzelést. Hálásak vagyunk érte és tiszteletben tartjuk ezeket. Mi is lefektettük saját elveinket, amelyek nélkül egyetlen terv sem lehet sikeres. Nagyok az elvárások! Nagy várakozással tekintenek az Egyesült Államokra, talán még nagyobbal Oroszországra, hogy kihasználjuk-e a pillanat ígéretét.  Beszélgetésünk kezdetén Szergej barátomnak is mondtam, hogy ez nem egy játszma. Valósnak kell lennie! Minden részletre ki kell terjednie! Igazolhatónak kell lennie! Hitelesnek kell lennie!  Időszerűnek kell lennie és kellő időben kell megvalósítani! Végezetül pedig legyenek következményei annak, ha nem kerül rá sor!

Obama elnök és a kormány eddig is, most is a diplomáciát tekinti első számú eszközének, s a katonai akció helyett a békés megoldást preferálja. Obama elnök ezt újra és újra elmondta. Nos, most még nem lehet igazán tudni, hogy e törekvések sikeresek lesznek-e, de a polgárháború miatt technikailag nyilvánvalóan rendkívül nehéz próbálkozás. Azonban úgy gondoljuk, hogy amennyiben az Aszad rezsim hajlandó az együttműködésre, szakértőink közös munkájával minden nehézség ellenére módot találhatunk rá.

Azért jöttünk ide, hogy meghatározzuk a továbblépés lehetséges útját, amit megoszthatunk nemzetközi partnereinkkel, s hogy közösen felmérjük, hogy az Aszad rezsim mennyiben tartja magát az ígéreteihez. Komolyan vesszük, Külügyminiszter Úr, ahogyan Ön is, a lényegi és jelentőségteljes tárgyalásokat, még akkor is, ha haderőnk továbbra is készenlétben áll, hogy nyomást gyakoroljon az Aszad rezsimre. Csak a hiteles katonai fenyegetettség, valamint Putyin elnök és Oroszország emiatti közbelépése miatt ismerte el végre az Aszad rezsim, hogy vegyi fegyverei és egész fegyverkészlete van, s most ezért hajlandó a feladására. Obama elnök világossá tette, hogy a diplomácia csődje esetén erőszakra lehet szükség, hogy elrettentéssel és katonai képességeinek meggyengítésével rákényszerítsék Aszadot, hogy ne használja ezeket a fegyvereket. Megszabadulni nem fog tőlük, de meggondolhatja, hogy ténylegesen használja-e őket.

Abban egyetértünk, hogy legjobb lenne teljességében eltávolítani ezeket. Itt, Genfben azt kell megvizsgálnunk, hogy van-e reális lehetőség arra, hogy nemzetközi ellenőrzés alá vonjuk, eltávolítsuk Szíriából és örökre megsemmisítsük Aszad vegyi vegyvereit. De az Egyesült Államok azt is egyértelművé teszi, hogy százezernél több ember halála, s több millió ember menekült-státuszba vagy lakhelyének országon belüli elhagyására kényszerítése foltot hagy a világ lelkiismeretén. Ezt szem előtt kell tartanunk, s foglalkoznunk kell vele.

Ez az oka, hogy Lavrov külügyminiszter úr és én a Genfi Egyezmény szellemében együttműködünk Brahimi közös szíriai különmegbízottal és egymással. A külügyminiszter épp most említette ezt és a reményeit. Vele együtt reméljük, hogy sikerül politikai megoldást találnunk egy polgárháborúra, amely aláássa a térség biztonságát, fenyegeti saját nemzetbiztonsági érdekeinket, és cselekvésre kényszerít bennünket. Ebben reménykedünk, s buzgón reméljük, hogy ez lesz ennek a találkozónak és ezeknek a tárgyalásoknak az eredménye.

Nagyon köszönöm!

LAVROV KÜLÜGYMINISZTER: Ha megengedi, még szólnék pár szót.

(tolmács útján) Nem készültem (…) politikai állásfoglalásra a (…) szír ügyben, mert hozzáállásunk világos, amint azt az Orosz Föderáció elnöke, Vladimir Putyin a nyilatkozataiban s egy New York Times cikkben is kifejtette. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian olvasták a cikket, én pedig azt gondoltam, hogy itt most nem fejtem ki diplomáciai hozzáállásunkat. A diplomácia szereti a csendet. Szándékunk, hogy kompromisszumokat találjunk, s tudom, hogy amikor John az amerikai álláspontot vázolta, szintén kölcsönös megegyezésre törekedett. Ha így haladunk, remélem, mindent meg tudunk valósítani.

KERRY KÜLÜGYMINISZTER: A végén elvesztettem a fonalat—megismételné a fordítás végét? Halló?

TOLMÁCS: Halló, igen.

LAVROV KÜLÜGYMINISZTER: Minden rendben volt, John. Ne kell aggódnia! (nevetés)

KERRY KÜLÜGYMINISZTER: Azt akarja, hogy csak úgy elhiggyem? (nevetés) Ez még egy kicsit korai!

LAVROV KÜLÜGYMINISZTER: Helyes. Köszönöm!

Forrás: Secretary of State John Kerry and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov: Joint Statements |September 12, 2013 |Intercontinental Hotel |Geneva, Switzerland

 

 

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.