ABRAHAM LINCOLN ELNÖK GETTYSBURGI BESZÉDE

A gettysburgi beszéd szövege üveg alatt

A gettysburgi beszéd szövege (Követségi fotó)

Százötven éve, 1863. november 19-én, néhány hónappal  a gettysburgi csata után mondta el Lincoln elnök ezt a rövidségében, tömörségében és bölcsességében páratlan beszédet, amely azóta  a legismertebb amerikai szónoklattá vált:

Nyolcvanhét esztendővel ezelőtt e kontinensen atyáink új nemzetet hoztak létre, mely szabadságban fogant, s azon elvnek szenteltetett, hogy minden ember egyenlőnek születik.

Most nagyszabású polgárháborút vívunk, mely eldönti majd, hogy e nemzet, vagy bármely ily módon született és ezen elven alapuló nemzet tartósan fennmaradhat-e. A háború egyik nagy csatamezején állunk most. Azért gyűltünk össze, hogy e mező egy részét mindazok végső nyughelyévé szenteljük, akik itt áldozták életüket, hogy e nemzet élhessen. Illő és helyes, hogy így cselekedjünk.

Tágabb értelemben véve azonban mi nem szánhatjuk valamire e földet—nem szentelhetjük valamire—nem szentelhetjük be. Sokkal jobban megszentelték már ezt mindazon bátor emberek—élők és holtak—akik itt küzdöttek, minthogy a mi csekély hatalmunkban állna, hogy ehhez bármit hozzátegyünk, vagy belőle elvegyünk. A világ kevéssé figyel, s nem is fog túl sokáig emlékezni arra, amit most itt mondunk, azt azonban sohasem fogja elfeledni, amit ők tettek.

Mi, akik életben vagyunk, szenteljük inkább magunkat nemes küzdelem árán elért befejezetlen művüknek! Mi, akik itt állunk, szenteljük magunkat inkább a reánk váró komoly feladatnak: e dicső halottak példája erősítse bennünk az odaadást az ügy iránt, melyért ők a legvégső áldozatot is meghozták; mondjuk ki eltökélt szándékkal, hogy haláluk nem lesz hiábavaló; hogy Isten segedelmével e nemzet a szabadság jegyében újjászületik, s hogy a nép kormányzata, a nép által és nép érdekében létrejött kormányzat nem fog eltűnni a Föld színéről!

 

This entry was posted in Society & Values, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.