TÁJÉKOZTATÓ AZ IRÁNI ISZLÁM KÖZTÁRSASÁG NUKLEÁRIS PROGRAMJÁVAL KAPCSOLATOS MEGEGYEZÉS ELSŐ LÉPÉSEIRŐL

A hatok (P5+1/az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, Oroszország és Kína, segítőként az Európai Unió) komoly és érdemi tárgyalásokat folytatott Iránnal egy tényleges diplomáciai megegyezés érdekében, mely megakadályozná, hogy Irán atomfegyverhez jusson.

Obama elnök világosan kifejezésre juttatta, hogy Amerika nemzetbiztonsági érdekeit szolgálja, ha békés megegyezés útján meg tudják akadályozni Irán atomfegyverhez jutását. Ma a hatok és Irán egy sor olyan kezdeti megegyezésre jutottak, amelyek leállítják és kulcsfontosságú vonatkozásokban vissza is fordítják az iráni atomprogram fejlesztését. Csaknem egy évtizede ezek az első olyan lényeges korlátozások az iráni atomprogramban, amelyeket Irán is elfogad. A hat hónap terjedelmű első szakasz jelentős korlátozásokat foganatosít a nukleáris program terén, s előrelépést jelent a legégetőbb problémák kezelésében. Ezek Irán urándúsítási képességei, meglévő dúsított uránium készletei, az urándúsító centrifugák száma és teljesítménye, valamint az araki reaktor alkalmassága fegyvergyártásra használható plutónium előállítására. Az első lépés keretében elfogadott iráni engedmények értelmében átláthatóbbá válik az atomprogramjuk, és lehetővé teszik a létesítmények helyszíni ellenőrzését. Előzőleg olyan aggályok merültek fel, hogy Irán csak az időt húzza a tárgyalásokkal, hogy ez idő alatt továbbra is fejlessze a programját. Ezek az első intézkedések összességükben meg fogják akadályozni Iránt abban, hogy a tárgyalások mögé bújva folytassa az atomprogram fejlesztését—mi olyan hosszú távú, átfogó megoldáshoz vezető tárgyalásra törekszünk, amely figyelembe veszi a nemzetközi közösség minden aggályát.

Ennek fejében e kezdeti szakaszban a hatok korlátozott, ideiglenes, célzott és visszafordítható enyhítéseket léptetnek életbe Irán vonatkozásában. Az enyhítéseket úgy strukturálják, hogy a szankciók többsége, beleértve a kulcsfontosságú olaj-, bank- és pénzügyi szektorra vonatkozókat, változatlan marad. A hatok továbbra is éberen őrködnek e szankciók betartásán. Ha Irán nem tesz eleget vállalt kötelezettségeinek, visszavonjuk e korlátozott enyhítéseket, és további szankciókat rovunk ki rá. A hatok és Irán egy átfogó megoldás általános paramétereiről is tárgyalt, amely hosszú távon korlátozná Irán atomprogramját, ellenőrizhető biztosítékokat nyújtana a nemzetközi közösségnek az iráni atomprogram teljességgel békés jellegéről, s amelynek keretében azonnal kiderülne, ha Irán atomfegyverre próbál szert tenni. E kezdeti megállapodás-sorozat keretében Irán tudomásul veszi, hogy figyelembe kell vennie az ENSZ BT határozatait–amelyeket régóta illegitimnek–, valamint az atomprogramjával kapcsolatos minden korábbi és jelenlegi NAÜ (IAEA/Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) felvetést. Ezek érintik az iráni nukleáris program lehetséges katonai dimenziójával kapcsolatos kérdéseket, így a parchini katonai létesítményben folyó tevékenységet is. Az átfogó megoldás része, hogy Iránnak teljes mértékben eleget kell tennie az atomsorompó szerződés, valamint a NAÜ által rárótt kötelezettségeinek.

Ami az átfogó megoldást illeti, addig nincs tényleges megállapodás, amíg minden kérdésben meg nem állapodtunk.

Egyszerű megfogalmazásban ez annyit jelent, hogy az első lépés hat hónapig van érvényben, s az Egyesült Államok és a hatok többi tagja számára nem számít véglegesen elfogadható megoldásnak.

Az iráni fejlesztések leállítása és a kulcsfontosságú tényezők visszafordítása

Irán kötelezte magát az 5% feletti dúsítás leállítására:

• Leállít minden 5% feletti dúsítást és leszereli az 5% feletti dúsításra alkalmas technikai berendezéseket.

Irán kötelezte magát a 20%-oshoz közeli urániumkészletének közömbösítésére:

• A kezdeti szakasz végére 5% alá hígítja, vagy további dúsításra alkalmatlanná teszi a közel 20% uránt tartalmazó készleteit.

Irán kötelezte magát arra, hogy nem fejleszti tovább dúsító kapacitását:

• Nem szerel fel semmilyen típusú centrifugát.

• Nem szerel fel, vagy urándúsításra nem használ új-generációs centrifugát.

• A Natanzban felszerelt centrifugák mintegy felét, a Fordow-ban felszerelt centrifugák háromnegyedét működésképtelen állapotban hagyja, hogy ne legyenek alkalmasak uránium dúsítására.

• Csak a meghibásodott gépekhez szükséges centrifugák gyártására korlátozódnak, hogy a hat hónapot ne használhassák fel a centrifugaállomány gazdagítására.

• Nem építenek újabb dúsító berendezéseket.

Irán kötelezte magát arra, hogy nem növeli tovább 3,5%-os készleteit:

• Nem növeli tovább alacsony, 3,5% urántartalmú készleteit, tehát a hat hónapos periódus végén nem lesz nagyobb készletük, mint a kezdetén, továbbá minden újonnan dúsított 3,5%-os urániumot oxiddá alakítanak.

Irán kötelezte magát az Arakban folyó tevékenység és a plutóniumgyártás leállítására. Irán vállalta, hogy

• nem helyezi üzembe az araki reaktort;

• nem táplálja az araki reaktort;

• leállítja az araki reaktor működtetéséhez szükséges üzemanyag előállítását;

• leállítja az araki reaktor üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag tesztelését;

• nem szerel további alkatrészeket az araki reaktorba;

• nem szállít üzemanyagot és nehézvizet a reaktor helyszínére;

• nem épít újrafeldolgozásra alkalmas létesítményt. Újrafeldolgozás nélkül Irán nem tudja kiválasztani a plutóniumot az elhasznált üzemanyagból.

Példa nélküli átláthatóság és az iráni atomprogram helyszíni ellenőrzése

Irán kötelezte magát arra, hogy

• Natanzban és Fordow-ban lehetővé teszi a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértőinek a napi szintű helyszíni ellenőrzést. Az átfogó ellenőrzés érdekében a szakértők megtekinthetik a biztonsági kamera felvételeit is. E lehetőség révén még átláthatóbbá válik a létesítményekben folyó urániumdúsítás, s rövidebb idő alatt derül fény az esetleges eltérésekre;

• a NAÜ-nek hozzáférést biztosít a centrifuga-összeszerelő létesítményekhez;

• a NAÜ-nek hozzáférést biztosít a centrifuga-rotorokat gyártó és tároló létesítményekhez;

• a NAÜ-nek hozzáférést biztosít az uránbányákhoz és az őrléses malmokhoz;

• rendelkezésre bocsátja az araki reaktorra vonatkozó régóta várt információkat. Ez eddig elérhetetlen, kritikus fontosságú betekintést enged a reaktorba;

• gyakoribb ellenőrzési lehetőséget biztosít az araki reaktornál;

• rendelkezésre bocsájt olyan kulcsfontosságú adatokat és információkat, amelyeket Irán NAÜ biztosítéki egyezményének Kiegészítő Jegyzőkönyve és a Módosított 3.1-es Szabályzat írt elő.

Ellenőrzési mechanizmusok

A NAÜ-t kérik majd fel, hogy iráni ellenőri szerepével összhangban hajtsa végre e lépések nagy részét. Emellett a hatok és Irán vállalták, hogy felállítanak egy vegyes-bizottságot, amely a NAÜ-vel együtt figyelemmel kíséri a foganatosítást és foglalkozik az esetlegesen felmerülő kérdésekkel. A vegyes-bizottság az iráni atomprogramra vonatkozó olyan korábbi és jelenlegi problémák megoldása terén is segíteni fog a NAÜ-nek, mint a program lehetséges katonai vetülete és Irán parchini tevékenysége.

Korlátozott, ideiglenes, visszafordítható enyhítések

A fenti lépésekért cserébe a hatok korlátozott, ideiglenes, célzott és visszafordítható enyhítéseket léptetnek életbe, de a szankciók túlnyomó része, így az olaj-, a pénzügyi és a bankszektorra vonatkozóak továbbra is érvényben maradnak. Ha Irán nem teljesíti az ígéreteit, visszavonjuk az enyhítéseket. A hatok az alábbiakat vállalták:

• Hat hónapig saját politikai rendszerük szerint megengedett mértékben nem vetnek ki újabb szankciókat a nukleáris kérdésekkel kapcsolatosan, amennyiben Irán eleget tesz a megállapodásban foglaltaknak.

• Az arany és nemesfémek, az iráni autószektor, valamint a petrolkémiai export vonatkozásában felfüggesztenek bizonyos szankciókat, amivel Irán mintegy 1,5 milliárd dollár bevételre tehet szert.

• Engedélyezik, hogy Iránon belül biztonsági ellenőrzéseket és javításokat végezhessenek egyes iráni légitársaságoknál.

• A jelenlegi erősen csökkentett szinten megengedik az iráni olaj vásárlását. Ez a szint 60 százalékkal alacsonyabb a két évvel ezelőttinél. Megengedik, hogy az eladásokból befolyó 4,2 milliárd dollárt részletekben átutalják Iránnak, amennyiben és ahogyan az eleget tesz vállalt kötelezettségeinek.

• Megengedik, hogy az iráni kormány a korlátozott rendeltetésű alapokból közvetlenül átutalhasson 400 millió dollár tanulmányi támogatást harmadik országokban lévő elismert oktatási intézményeknek a külföldön tanuló iráni diákok tandíjára.

Humanitárius tranzakciók

Az amerikai jog jelenleg is lehetőséget ad humanitárius tranzakciókra. A kongresszus nagyon egyértelműen meghatározta a humanitárius tranzakciókra vonatkozó kivételeket, így ezen a csatornán Irán nem juthat újabb pénzforrásokhoz. Humanitárius tranzakciók alatt Irán élelmiszer, mezőgazdasági áru, gyógyszer és orvosi eszköz beszerzését értjük, a külföldön végzett gyógykezelésekhez szükséges tranzakciókat is lehetővé tesszük. Ez a csatorna az iráni emberek javát fogja szolgálni.

Korlátozott enyhítések kilátásba helyezése

Az első fázis alatt vállalt mintegy 7 milliárd dollár értékű enyhítés csak töredéke a fennmaradó szankciók következtében Iránt folyamatosan érő veszteségnek. Irán mintegy 100 milliárdos devizaállományának nagy része a szankciók következtében befagyasztott vagy korlátozott rendeltetésű.

A következő hat hónapban az iráni nyersolaj-eladás nem növekedhet. Pusztán az olajra vonatkozó szankciók következtében Iránt mintegy 30 milliárd dollárnyi, azaz havonta hozzávetőleg 5 milliárd dollárnyi veszteség fogja érni 2011 azonos hat hónapjához viszonyítva, amikor e szankciók még nem voltak érvényben. Bár Irán most hozzáférhet az olajeladásból származó 4,2 milliárd dollárhoz, ez idő alatt közel 15 milliárd dollár értékű bevétele korlátozott rendeltetésű tengerentúli számlákra kerül. Összességében arra számítunk, hogy e megállapodás alapján növekednek, és nem csökkennek az Irán korlátozott rendeltetésű tengerentúli számláin lévő pénzösszegek.

Az Iránra gyakorolt gazdasági nyomás fenntartása és szankciórendszerünk megőrzése

Az első szakaszban továbbra is erőteljesen érvényesíteni fogjuk az Irán elleni szankcióinkat, és fellépünk mindazok ellen, akik elkerülik vagy kijátsszák azokat.

• A nyersolaj-eladásra vonatkozó szankciók továbbra is nyomást gyakorolnak az iráni kormányra. Nemzetközi partnereinkkel együtt az iráni olajeladást a 2012 eleji napi 2,5 millió hordónyi mennyiségről mára napi 1 millió hordónyira csökkentettük, tehát megakadályozzuk napi csaknem 1,5 millió hordónyi olaj értékesítését. Ez 2012 elejétől több mint 80 milliárd dollár veszteséget jelent, amit Irán sohasem tud kiheverni. Az első szakasz alatt érvényben marad az EU nyersolaj-tilalma, ami miatt Irán napi egymillió hordó eladásától esik el.  A meghiúsult eladások folyamatos havi vesztesége 4 milliárd dollár.

• Az iráni kőolajtermékeket érintő szankciók, amelyek dollár-milliárdokban mérhető veszteséggel járnak, szintén érvényben maradnak.

• Irán mintegy 100 milliárd dolláros devizaállománya a szankciók következtében továbbra is befagyasztott vagy korlátozott rendelkezésű marad.

• Szankciórendszerünk más fontos elemei érintetlenek maradnak, így

– az iráni központi bank és mintegy két tucat nagyobb iráni bank és politikai intézmény elleni szankciók;

– az Iránra vonatkozó teljes körű szankciókra, elszámoltathatóságra és elkobzásra vonatkozó törvény (Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act/CISADA), ennek módosításai és más törvények szerinti másodlagos szankciók olyan bankok ellen, akik üzleti tevékenységet folytatnak Egyesült Államok által megjelölt személyekkel vagy szervezetekkel;

– szankciók azok ellen, akik másféle pénzügyi szolgáltatásokat, például különféle biztosításokat nyújtanak Iránnak;

– korlátozott hozzáférés az USA pénzügyi rendszeréhez.

• Érvényben maradnak az Irán nukleáris vagy ballisztikus rakétaprogramjához segítséget nyújtó több mint 600 személy és intézmény elleni szankciók

• Érvényben maradnak az iráni gazdaság számos szektora, így a hajózás és hajógyártás elleni szankciók.

• Érvényben maradnak az iráni energiaszektorba eszközölt hosszú távú beruházások ás technikai szolgáltatások elleni szankciók.

• Érvényben maradnak az Irán katonai programja elleni szankciók.

• Érvényben marad az Iránnal folytatott kereskedelemre kirótt amerikai megszorítások széles skálája, amely gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy Irán ügyleteket folytathasson a világ legnagyobb gazdaságával.

• Minden ENSZ határozat érvényben marad.

• Minden célzott szankciónk, amelyet a terrorizmus állami támogatása, a szíriai válságban játszott destabilizáló szerepe, valamint—többek között–a kritikán aluli emberi jogi helyzet miatt róttunk Iránra, érvényben marad.

Átfogó megoldás

A hat hónapos kezdőszakaszban a hatok egy átfogó megoldást próbálnak felvázolni. Ennek általános paramétereiről annyi körvonalazódott, hogy konkrét lépésekkel biztosítani kell a nemzetközi közösséget arról, hogy Irán nukleáris tevékenysége kizárólag békés célú lesz. A teljes körű megoldás szempontjából addig semmi nem számít végleges döntésnek, amíg meg nem egyezünk minden tekintetben. A következő hat hónap során eldöntjük, hogy van-e olyan megoldás, amely kellő bizalmat támaszt bennünk az iráni program békés voltáról. Ha Irán nem képes kellő választ adni az aggályainkra, készek leszünk további szankciók bevezetésére és a nyomás fokozására.

Konklúzió

Összegezve az eddigieket: ez az első lépés már önmagában véve is fontos eredménynek számít. E szakaszos megállapodás nélkül Irán további centrifugák ezreit indíthatná be. Felállíthatna és működtethetne olyan új-generációs centrifugákat, amelyek lerövidítik az előállítási időt. Elláthatná üzemanyaggal és működtethetné az araki nehézvizes reaktort. Tovább dúsíthatná 20%-os dúsított uránium-készletét, hogy elegendő legyen a bombagyártáshoz.  A mostani megegyezés első szakaszában ezek közül semmit nem tehet.

Továbblépve: e szakaszos megközelítés nélkül bomlásnak indulna a szankciókat alkalmazó nemzetközi közösség, mivel Irán úgy állítaná be a világ előtt, hogy ő komolyan vette a diplomáciai megoldás lehetőségét, mi azonban nem. A partnereinket nem tudnánk rávenni a szankciók érvényesítéséhez szükséges teendők véghezvitelére. Ezzel az első lépéssel megállítjuk, és vissza is fordítjuk az iráni programot, továbbá határozott döntés elé állítjuk Iránt: ha nem teljesíti vállalt kötelezettségeit, és nem jóhiszeműen, egy végső megoldás reményében tárgyal velünk, a teljes nemzetközi közösség még fokozottabb elszigeteltséggel sújtja és még nagyobb nyomást fog gyakorolni rá.

Az amerikai nép olyan békés és tartós megoldást kíván, amely megakadályozza Irán atomfegyverhez jutását, s megerősíti a globális fegyverzetkorlátozási rendszert. E megoldás magában hordozza ennek lehetőségét. Az Amerikai Egyesült Államok határozott és elvi alapokon álló diplomáciai lépések útján mindent meg fog tenni a fokozottabb békéért, a nagyobb biztonságért, és a nemzetek közötti együttműködésért.

Forrás: Fact Sheet: First Step Understandings Regarding the Islamic Republic of Iran’s Nuclear Program

 

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.