COLLEEN BELL KIJELÖLT NAGYKÖVET ELŐKÉSZÍTETT BESZÉDE A SZENÁTUS KÜLÜGYI BIZOTTSÁGA ELŐTTI MEGHALLGATÁSRA

Colleen Bell

Colleen Bell kijelölt nagykövet

2014. január 16.

Köszönöm, Elnök úr, Johnson szenátor úr*, és tisztelt külügyi bizottsági tagok!

Megtiszteltetést a számomra, hogy mint Obama elnök Magyarországra kijelölt nagykövete, megjelenhetek Önök előtt.

Rendkívül hálás vagyok Obama elnök és Kerry külügyminiszter irántam tanúsított bizalmáért. Alázattal vállalom a lehetőséget, és ha kineveznek, büszkén képviselem majd országunkat külföldön.

Elnök úr, ha megengedi, szeretném bejelenteni, hogy jelen van családom néhány tagja, akik ma elkísérhettek ide. Különösen férjemnek, Bradleynek szeretném megköszönni, hogy rendíthetetlenül és állhatatosan támogatta új vállalásomat.  Apámnak is szeretnék köszönetet mondani. Mint egykori tengerészgyalogos, úgy nevelt, hogy tudjam: céljaim eléréséhez kemény munkára és integritásra van szükségem. A közszolgálat iránti szenvedélyemet az a közös reményünk vezérli, hogy a következő generáció számára jobb világot teremtünk, egy olyan világot, melyet partnereink és szövetségeseink barátságával és együttműködésével építünk.

Magyarország az Egyesült Államok erős szövetségese.  Szoros partnerségünk alapja két alapvető transzatlanti szervezet, az EBESZ és a NATO iránti közös elkötelezettségünk.  Együttes érdekeink és értékeink mentén Magyarország nagylelkű és megbízható módon támogatta Afganisztánban a Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők munkáját.  Békefenntartó katonákkal járul hozzá a koszovói nemzetközi misszióhoz, valamint az EU boszniai és hercegovinai műveleteihez.  Aktívan és konstruktívan támogatta az izraeli-palesztin béketárgyalásokra irányuló amerikai törekvéseket és a szíriai vegyi fegyverek hatástalanítására irányuló nemzetközi programot. Mint az amerikai pénzügyi támogatással működő Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA) jelenléte is mutatja, országaink között kiváló a rendőri és a polgári biztonsági együttműködés

Tavaly volt az amerikai-magyar diplomáciai kapcsolatok 90. évfordulója. Ez jó alkalmat adott arra, hogy ünnepeljük és méltassuk partnerségünket, mely túlmutat azon, hogy mint NATO-szövetségeseknek azonosak a biztonsági érdekeink: erős gazdasági kapcsolatokon és a két állam polgárainak közös értékrendjén alapul.

Az elmúlt két év során azonban nem titkoltuk, hogy a fékek és ellensúlyok állapota, valamint néhány kulcsfontosságú intézmény függetlensége tekintetében aggályaink vannak Magyarországgal kapcsolatban. Sokan úgy vélik, hogy az elsöprő jogi és alkotmányos változtatások ártottak a nemzetközi befektetési környezetnek, aláásták a tulajdonjogokat, gyengítették az igazságszolgáltatást, és a végrehajtó hatalom kezében koncentrálták a hatalmat.  De nem csak az Egyesült Államok fogalmazott meg aggodalmakat. Az Európai Unió különféle testületei is vizsgálatokat indítottak a demokratikus fékek és ellensúlyok eróziója miatt. Ha kineveznek, fáradhatatlanul fogok dolgozni azon, hogy megőrizzem az amerikai és az európai demokratikus értékeket, indokolt esetben hangot adjak aggodalmaimnak, és arra buzdítsam magyar partnereinket, hogy e problémák kapcsán működjenek együtt nemzetközi partnereinkkel és a civil szervezetekkel.

A pluralizmus eszménye szervesen beletartozik abba, ahogyan mi a demokráciát értelmezzük. A demokráciák elismerik, hogy önmagában egyetlen entitás—kormányszerv, politikai párt, vagy vezető—sem adhat választ minden előttünk álló kihívásra. A körülmények és a hagyományok függvényében az embereknek mozgástérre van szükségük, hogy maguk kereshessék és találhassák meg a megoldást. Demokráciáink nem egyformák, és ne is legyenek azok! A népek kormányzata, a népek által és népek érdekében létrejött kormányzatok az általuk képviselt polgárokat tükrözik. De mindannyian tudjuk, hogy ezek reális és fontos különbségek. E különbségekből ered a pluralizmus.

Az Egyesült Államok aggodalmát fejezte ki a szélsőségek erősödése miatt is. Ez sajnos nem csak Magyarországra jellemző, de a szélsőséges magyar pártok térnyerése különösen aggasztó. Ha kineveznek, egyik fő prioritásom a tolerancia előmozdítása lesz.

A magyar kormány számos lépést tesz a lappangó gyűlölet ellen és a holokauszt üzenetének megőrzésért. 2014-ben több eseménnyel emlékeznek meg a nagyszabású auschwitzi deportálások 70. évfordulójáról, 2015-ben pedig átveszik a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség soros elnökségét. Ha kineveznek, a kormányzati szervekkel, valamint polgári és vallási csoportokkal, és más érdekelt felekkel együtt küzdeni fogok az előítéletek és a bármely formában jelentkező gyűlölet ellen.

Több mint 90 éve élvezzük a Magyarországhoz fűződő kapcsolatunkat és annak gyümölcseit. Ahogy Afganisztánban és a világ többi részén együtt dolgozunk a szabadságért és demokráciáért, ugyanúgy itthon is azon fogunk igyekezni, hogy fenntartsuk a közös értékeink fontosságáról szóló nyílt – és olykor nehéz – párbeszédet.

Két évtized tapasztalatát ajánlom fel, mint üzletasszony, ügyvezető igazgató, és számos nonprofit szervezet vezető-testületi tagja. Producerként fontos részem volt egy olyan amerikai termék megteremtésében, amelyet több mint 100 országba exportáltunk, melyet naponta játszottak, és több mint 40 millió nézőt vonzott. Vezetői képességeim sokat csiszolódtak a napi gyakoriságú show-műsor készítése során, mely megkívánta, hogy gondosan koordináljam egy igen nagy létszámú csapat sokféle tevékenységét.  A non-profit szektorban végzett munkám ráébresztett, hogy egy egészséges demokráciában milyen fontos szerepe van a civil társadalomnak.

Ha jóváhagyják a kinevezésemet, kiemelt prioritással kezelem majd a Magyarországon élő, ott dolgozó, vagy oda utazó amerikai állampolgárok jól-létét; lehetőséget keresek arra, hogy fokozzuk az együttműködést a nemzetközi biztonsági kérdések terén és bővítsük az amerikai cégek kereskedelmi lehetőségeit; egyúttal határozottan kiállok közös elveink és értékeink előmozdítása és védelme mellett.

Ígérem, hogy ha kineveznek, mindent tőlem telhető módon szolgálni fogom az amerikai érdekeket és értékrendet. Örömmel várom, hogy e bizottsággal és ezzel a Kongresszussal együtt dolgozhassak mindezen.

Ismételten köszönöm az alkalmat, hogy ma megjelenhettem Önök előtt. Szívesen válaszolok bármilyen kérdésre.

*Ron Johnson „ranking member” a Szenátus Külügyi Bizottságában a republikánus kisebbség vezetője

Forrás: Statement of Colleen Bell | Ambassador-Designate to Hungary | Senate Foreign Relations Committee | January 16, 2014

 

This entry was posted in Foreign Policy, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.