A SZÍRIAI VÁLSÁG: AMERIKAI SEGÍTSÉG ÉS TÁMOGATÁS AZ ÁTMENETHEZ

Tájékoztató | Szóvivői Iroda, 2014. január 17.

Az Egyesült Államok támogatja a demokratikus, befogadó és egységes Szíria megteremtéséért folyó szír törekvéseket. Bassár Aszad brutális és elnyomó taktikája bizonyítja, hogy ő nem alkalmas a szíriai átmenet vezetésére. Folyamatos uralma csak feszültséget szít a térségben és mindkét oldalon fokozza a szélsőséges megnyilvánulásokat.

Az ENSZ becslései szerint több mint 130.000 embert öltek meg azóta, hogy két évvel ezelőtt zavargások törtek ki. Az erőszak elharapódzásával jelentősen megnőtt a Szíriából a szomszédos országokba menekültek száma. A konfliktus csaknem 2,2 millió érintettje jelenleg a szomszédos országokban van, míg Szírián belül további 6,5 millióan kényszerültek lakhelyük országon belüli elhagyására, további 9,3 ember szorul humanitárius segítségre. Az ENSZ biztonsági Tanácsa elítélte az Aszad rezsimet amiatt, hogy ezeket a civileket nem engedi hozzájutni a humanitárius segélyekhez, és a segélyakciók azonnali kiterjesztését sürgette az egész országra.

Január 15-én a Szíriának nyújtott humanitárius segítségről tárgyaló kuvaiti konferencián John Kerry külügyminiszter bejelentette, hogy az Egyesült Államok további 380 millió dollárral járul hozzá a szíriai humanitárius segélyakciókhoz – ezzel az ígérettel az amerikai hozzájárulás teljes összege meghaladja az 1,7 milliárd dollárt. Ez több mint bármely más ország hozzájárulása. Ezek a források olyan  nemzetközi szervezetek és NGO-k támogatására szolgálnak, akik Szírián belül és a régióban segítenek az érintetteken.

Az Egyesült Államok csaknem 260 millió dolláros, nem halálos célra fordítható közvetlen támogatást nyújt a mérsékelt szíriai ellenzéknek. Ez a támogatás segít a szíriai ellenzéki koalíciónak, a helyi ellenzéki tanácsoknak és a civil társadalmi csoportoknak, hogy fontos szolgáltatásokat biztosítsanak a közösségeiknek, erősítsék a jogállamiságot, és növeljék a stabilitást a Szírián belül már felszabadult területeken.

Ezeket az alapokat arra is használják, hogy nem halálos téren támogassák a Szabad Szíriai Hadsereg Legfelsőbb Katonai Tanácsának (Supreme Military Council/ SMC) mérsékelt csoportjait, hogy ezzel gátolják szélsőségesek bekerülését az Aszad rezsim elleni küzdelem vezetésébe.

A konfliktus befejezésére irányuló diplomáciai támogatás

A szíriai válság diplomáciai megoldására irányuló törekvések az Akciócsoport genfi ülésén 2012. június 30-án kiadott zárónyilatkozaton alapulnak. A Nyilatkozatban lefektetett folyamatot egyaránt támogatja az Egyesült Államok, valamint a számos partnerségből álló úgynevezett „London 11” csoport, akik a szír konfliktus tárgyalásos megoldását sürgetik. Az USA komoly munkát fektetett abba, hogy a Nyilatkozaton alapuló Genf II konferencián előmozdítsa a szíriai átmenet ügyét: jöjjön létre egy közös megegyezés alapján felálló, az összes kormányzati intézmény felett végrehajtó hatalmat gyakorló átmeneti kormányzó testület. Az átmeneti kormány feladata lesz a nemzeti párbeszéd megteremtése, az alkotmányos rend és a jogrendszer felülvizsgálata, valamint a szabad és tisztességes választások előkészítése és lefolytatása.

Ezzel párhuzamosan az amerikai diplomácia a partnerek és szövetségesek részéről nyújtott támogatást is igyekszik koordinálni. Diplomáciai úton a rezsim fokozottabb elszigetelésére törekszenek mind politikailag, mind kiterjedt szankciókkal, hogy a szíriai nép megdönthesse Aszad uralmát, s azt követően a szír ellenzék valóra válthassa a demokratikus jövőről alkotott elképzeléseket.

Humanitárius segítségnyújtás

Az Egyesült Államok és a nemzetközi közösség fáradhatatlanul munkálkodik azon, hogy segítsen a brutális szíriai válság áldozatain. A szíreknek nyújtandó humanitárius segítségről tartott kuvaiti konferencián John Kerry amerikai külügyminiszter január 15-én bejelentette, hogy az Egyesült Államok még több humanitárius támogatást biztosít a szíriai válság érintettjeinek. Az 1,7 milliárd dollár értékű segély mintegy felét az országon belül működő szervezetek között osztják szét—a másik felét a más országokba menekülteknek, valamint az őket befogadó közösségeknek juttatják.

Az Egyesült Államok sürgősségi orvosi ellátást és felszerelést, szállást, élelmiszert, tiszta ivóvizet, létszükségleti cikkeket, oktatási lehetőséget, valamint védelmet biztosít a krízis áldozatainak Szírián belül és a környező országokban. A védelem magában foglalja a nemi-alapú erőszakos cselekedetek megelőzését és kezelését is. Az USA támogatja az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) a munkáját, a Világélelmezési Programot (World Food Program/WFP), az ENSZ Gyermekalapját (UNICEF), az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Hivatalát a Közel-Keleten (UNRWA), és más nemzetközi szervezetek és NGO-k munkáját mind Szírián belül, mind a régióban: Libanonban (több mint 76 millió dollárral), Jordániában (több mint 61 millió dollárral), Irakban (csaknem közel 20 millió dollárral), Törökországban (közel 31 millió dollárral), és Egyiptomban (több mint 12 millió dollárral).

Az egyre gyakoribbá váló nemi-alapú erőszakos cselekmények miatt az USA nőgyógyászati központok, mobil klinikák és gondozók útján pszichoszociális támogatásban is részesíti a szíriai nőket és gyerekeket. Kerry külügyminiszter 2013 szeptemberében tett javaslatára a humanitárius intézmények támogatást kapnak, hogy személyzetet vehessenek fel, és a kislányok és nők védelmére szolgáló programokat fejlesszenek ki általános vészhelyzetekre, így Szíriára is. Az USA a konfliktus érintettjeinek szánt átfogó segélyprogramjaiba is beépíti a nemi-alapú erőszak áldozataira fordítandó figyelmet és a támogatást.

Az ENSZ, a nemzetközi szervezetek, az NGO-k, valamint a helyi szír szervezetek segítségével, továbbá a Szíriai Koalíció segélyeket koordináló egységével (Syrian Coalition’s Assistance Coordination Unit/ACU) az amerikai humanitárius segítség mintegy 4,2 millió emberhez jut el az ország 14 kormányzóságában. Az amerikai segélyszállítmányok gyakran márka nélküliek és jelöletlenek—így próbálják védeni a címzetteket és a humanitárius munkában részt vevőket, továbbá megakadályozni, hogy feltartóztassák a szállítmányokat. Mintegy 260 amerikai támogatással működő tábori kórház és rögtönzött szükségkórház működik Szíriában. Ezekben eddig csaknem egymillió embert kezeltek és több mint 190.000 műtétet hajtottak végre. Mivel még több, emberélet mentésére alkalmas egészségügyi személyzetre van szükség, az USA csaknem 1500 önkéntest képezett ki Szírián belül elsősegély-nyújtási feladatokra.

Az Egyesült Államok továbbra is szorosan együttműködik azon országok kormányaival, amelyek befogadják a szíriai menekülteket. A szíriai válsággal kapcsolatos amerikai intézkedések további részleteiről, és a humanitárius segítség mibenlétéről további információk itt: www.usaid.gov/crisis/syria

Nem halálos jellegű átmeneti segítség a szír ellenzéknek

Az Egyesült Államok a nemzetközi közösséggel együtt a szír ellenzéknek segítséget nyújt a mindennapi élethez, a létfontosságú szolgáltatások ellátásához, s az átment végrehajtásához, s így csaknem 260 millió dollár értékben nem halálos célú segítséget biztosít a mérsékelt ellenzéknek. Ebből 15 millió dollár a multi-donor Szíriai Helyreállítási Alaphoz (Syria Recovery Trust Fund) kerül. Ennek az alapnak az a célja, hogy összehozza és koordinálja a nemzetközi donorokat, akik az Átmeneti Kormány megalakulása után a már felszabadult területeken segítenek az ország helyreállításában és gazdasági szükségleteinek kielégítésében.

Számos civil ellenzéki aktivista szervezet, így a helyi tanácsok, a civil társadalmi szervezetek és a Szíriai Nemzeti Koalíció (SZNK) kap segítséget intézményi kapacitásának növelésére, a Szírián belüli és az ország határain kívüli ellenzéki csoportok közötti kapcsolatok teremtésére és a szélsőségek elleni fellépésre. E törekvések eredményeképpen a Koalíció biztosítani tudja az alapvető cikkeket és szolgáltatásokat a felszabadított közösségnek. A Koalíció segélyeket koordináló egységével (ACU) együttműködve például arra használják az amerikai segítséget, hogy azonnali kifizetéssel felszereléseket és fontos cikkeket vásároljanak a Szírián belüli közösségeknek. A felszerelések között vannak generátorok, nagyteljesítményű szivattyúk, pékfelszerelések, az egészségügyi szolgáltatások helyreállításához nélkülözhetetlen mentőautók, daruk, a közegészségügyi és civil védelemhez szemétszállító és tűzoltóautók, valamint ivóvíz tárolására alkalmas víztároló egységek. Másfajta kritikusan fontos cikkeket is beszereznek a segélyből, így iskolai készletcsomagokat tanárok, diákok és iskolaigazgatók számára, meleg takarókat és fűtőberendezéseket, valamint alapvető cikkeket tartalmazó egységcsomagokat a rászoruló családoknak. Ily módon az országos-szinten működő ellenzéki csoportok segíthetnek kielégíteni a helyi közösségek szükségleteit.

Az USA kisösszegű pénzbeli és természetbeni juttatásokkal segíti az alulról induló helyi szerveződéseket és a demokratikus kormányzás alapjául szolgáló helyi irányító testületeket, hogy a rezsim távozása utáni űrt kitöltve biztosítsák a lakosságnak az alapvető szolgáltatásokat, így a szükségáramforrásokat, szennyvízelvezetést, vizet és oktatási szolgáltatásokat. A támogatás egy részét a közbiztonság fenntartására, a jogállamiság kierjesztésére és az igazságszolgáltatás javítására fordítják, hogy fokozzák a stabilitást és gátolják a felekezeti erőszakot.

Az USA nem-halálos célokra fordítható támogatása kiterjed az országszerte száznál több ellenzéki tanács és szervezet több mint 2000 aktivistájából–közöttük nőkből és fiatalokból–álló hálózatának biztosított eszközökre és tréningre, hogy jobb kapcsolatot tudjanak teremteni a szíriai lakosság, valamint az ellenzék és a helyi tanácsok között. Ez a támogatás erősíti a szíriai aktivisták, az emberjogi szerezetek és a független médiaorgánumok közötti kapcsolatot, és lehetővé teszi, hogy a nők aktívabb vezető szerephez juthassanak az átmenet tervezésében.

A független média támogatása kiterjed a hírekről és a menekültek számára elérhető szolgáltatásokról tájékoztató helyi rádióállomásokra; a szíriai fejleményekre vonatkozó információkat rögzítő és terjesztő, civil újságírókból, bloggerekből és kiber-aktivistákból álló hálózat képzésére; valamint a Szírián belül működő szír aktivisták információs és kommunikációs biztonsága érdekében nyújtott technikai segítségre és eszközökre. Az ACU médiaegységének adott amerikai technikai és pénzügyi segítséggel a Koalíció az internet, a független helyi rádióállomások és műholdas televízió útján el tudja érni a szíreket.

A Szíriai Igazságszolgáltatási és Elszámoltathatósági Központ (Syrian Justice and Accountability Center) támogatása útján az Egyesült Államok segít lefektetni az elszámoltathatóság alapjait. A Központ feladata, hogy dokumentálja a nemzetközi emberjogi visszaéléseket és jogsértéseket mindkét fél részéről, továbbá a civil társadalmi szervezetek fejlesztésével megteremtse a tartós béke alapjait. Az Egyesült Államok Szíria változatos vallási és etnikai közösségeihez tartozó egyénekkel és helyi csoportokkal együtt azon is dolgozik, hogy a civil társadalom, a nők, a vallási vezetők és a fiatalok álljanak ki a közösségekért, építsék a bizalmat és a toleranciát, s enyhítsék a konfliktusokat.

Az átmenet támogatásán túl az USA 2013 tavasza óta a segélyszállítmányok útvonalán fokozza az SMC-nek nyújtott közvetlen nem-halálos segítséget, mivel a rezsim vagy a szélsőségesek gyakran fenyegetik a szállítmányokat. A mai napig több mint 408.000 adag halal ételt, járműveket és több mint három tonna orvosi eszközt és ellátmányt szállítottak az SMC mérsékelt elemeinek, s tervben van műholdas hozzáférést biztosító berendezések, laptopok, rádiókommunikációs berendezések, és orvosi készletek szállítása.

A szíriai vegyi fegyverek megsemmisítésére irányuló nemzetközi törekvések támogatása

Az amerikai-orosz keretterv és a 2118. sz. ENSZ BT határozat értelmében az Egyesült Államok szilárdan ragaszkodik a szír vegyi fegyver arzenál felszámolásához. A megsemmisítésre váró vegyi fegyverek kivonása már megkezdődött. Az Egyesült Államok eddig több tízmilliárd dollárral járult hozzá, hogy a vegyi fegyverek betiltásán munkálkodó szervezet (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons/OPCW) és az ENSZ közös missziója keretében biztonságosan becsomagolják és elszállítsák a vegyi fegyvereket Szíriából, hogy a nemzetközi közösség megsemmisítse azokat. Az amerikaiak a legveszélyesebb szíriai vegyi anyagok és elővegyületek közömbösítésére alkalmas hidrolizáló berendezéssel szereltek fel egy hajót. További információk itt: http://www.state.gov/t/217199.htm

További segítség a szíriai népnek

A szíriai újjáépítés beindítása érdekében az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző osztálya (Office of Foreign Assets Control/OFAC) nyilatkozatot adott ki az engedélyezési politikáról. Ebben arra ösztönzik az amerikaiakat, hogy folyamodjanak speciális engedélyért, amellyel bizonyos gazdasági tevékenységeket folytathatnak Szíriában. Az OFAC nyilatkozat a szír Koalíció vagy támogatói számára előnyös olaj-ügyekkel kapcsolatos tranzakciókra, valamint a szír mezőgazdasággal és telekommunikációval kapcsolatos tranzakciókra összpontosít. Az OFAC úgy módosította a Szíriára vonatkozó 11. sz. Általános Engedélyt (Syria General License 11), hogy a Szíria kulturális örökségét jelentő helyszínek megőrzésén és védelmén munkálkodó non-profit szervezetek számára engedélyezett a szolgáltatások exportja és pénzalapok átutalása.

A Szíria elszámoltathatóságára és a libanoni szuverenitás helyreállítása vonatkozó 2003-as törvény (Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act of 2003) részleges felfüggesztése értelmében az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Ipari és Biztonsági Osztálya engedélyezheti egyes, a szírek számára hasznos árucikkek, szoftverek és technológiák exportálását és re-exportálását. Ez főként a következő területeket érinti: vízellátás és csatornázás, mezőgazdasági termelés és élelmiszer-feldolgozás, energiatermelés, olaj-és gáztermelés, építőipar és mérnöki, szállítási, valamint oktatási infrastruktúra.

Az Egyesült Államok továbbra is a szír emberekkel való közvetlen kapcsolatra törekszik, továbbtanulási tanácsadást biztosít azoknak a fiataloknak, akik az Egyesült Államokban szeretnének tanulni, a Külügyminisztérium pedig csereprogramokat és egyéb programokat szervez.

A Külügyminisztérium számos szíriai, amerikai és nemzetközi partnerével együtt azon is dolgozik, hogy megvédje Szíria gazdag kulturális örökségét, beleértve a régészeti lelőhelyeket, történelmi épületeket, műemlékeket és műkincs-gyűjteményeket, továbbá igyekszik megakadályozni, hogy a Szíriából elrabolt kulturális javak a nemzetközi régiségpiacokra kerüljenek. Lásd http://icom.museum/resources/red-lists-database/red-list/syria/

A Szíriával kapcsolatos politika és segítségnyújtás koordinálása érdekében a Külügyminisztérium aktív párbeszédet folytat a szír ellenzéki csoportok széles skálájával, így a Szíriai Koalíció törökországi és amerikai irodáival is. Az amerikai nép, beleértve a szír-amerikaiakat is, megszervezte a rászoruló szírek támogatását és maga is bőkezűen hozzájárult ehhez.

A támogatás leghatékonyabb módja az, ha a segíteni szándékozók készpénzt adnak a segítségnyújtó humanitárius szervezeteknek. Aki a krízishelyzetben lévő szíriaiakon kíván segíteni, az alábbi listán megtalálja azon humanitárius szervezetek listáját, amelyek katasztrófa esetén elfogadnak készpénzadományokat: www.cidi.org

Forrás: The Syrian Crisis: U.S. Assistance and Support for the Transition | Fact Sheet | Office of the Spokesperson | Washington, DC | January 17, 2014

 

 

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.