KERRY KÜLÜGYMINISZTER SAJTÓNYILATKOZATA AZ UKRAJNAI HELYZETRŐL

Washington, DC, 2014. március 1.

Az Egyesült Államok elítéli, hogy az Orosz Föderáció behatolt Ukrajnába, megszállás alatt tart ukrán területeket, és megsérti Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Mindez teljesen ellentétes Oroszországnak az ENSZ Alapokmánya, a Helsinki Záróokmány, a katonai bázis létesítéséről Ukrajnával 1997-ben kötött megegyezés, valamint az 1994-es Budapesti Memorandum alapján vállalt kötelezettségeivel. Ez a cselekedet veszélyezteti Ukrajna és a tágabb régió békéjét és biztonságát.

Beszéltem ma reggel Turcsinov elnökkel, hogy biztosítsam az Egyesült Államok szilárd támogatásáról, és azt ajánljam az új kormánynak, hogy tanúsítsanak maximális önuralmat az államuk integritása elleni tényleges és egyértelmű veszéllyel, valamint a szuverenitásuk elleni támadásokkal szemben. Arra buzdítjuk az ukrán kormányt, hogy–amint a válság során is tette–továbbra is tegye egyértelművé, hogy elkötelezetten védelmezi az ukránok jogait, és eleget tesz nemzetközi kötelezettségeinek.

Mint Obama elnök is mondta, felszólítjuk Oroszországot arra, hogy vonja vissza csapatait a támaszpontjaira, tartózkodjon a további beavatkozástól Ukrajna más területein, s támogassa, hogy nemzetközi közvetítők segítsenek a kisebbségi jogok védelmére és a biztonságra vonatkozó jogi kérdések rendezésében.

Az első naptól kezdve világossá tettük, hogy tiszteletben tartjuk az Oroszországot Ukrajnához fűző szálakat, és az orosz nemzetiségűek kezelésével kapcsolatos aggodalmakat. Ezekkel az aggályokkal azonban az ukrán kormány közvetlen bevonásával, az ország szuverenitásának és területi integritásának megsértése nélkül is lehet– és kell –foglalkozni.

Mindez igen súlyosan befolyásolja majd az amerikai-orosz kapcsolatokat és Oroszország nemzetközi megítélését, hacsak Oroszország nem tesz konkrét és azonnali lépéseket a feszültség csillapítására.

Ma délután telefon-konferenciát rendeztem a világ minden tájáról való kollégáimmal, hogy koordináljuk a következő lépéseket. Azonosan ítéljük meg a helyzetet, s szorosan együttműködünk majd, hogy Ukrajnát és népét segítsük ebben a történelmi órában.

A nemzetközi béke és biztonság megőrzése szempontjából kritikusan fontos alapelvek védelmében a következő napokban rendkívüli konzultációk kezdődnek az ENSZ Biztonsági Tanácsában, az Észak-atlanti Tanácsban, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetben. Mi a tényfeltárás, a bántalmazások vagy visszaélések figyelése és a jogvédelem érdekében továbbra fontosnak tartjuk az ENSZ vagy az EBESZ nemzetközi jelenlétét. Oroszország mindkét szervezet vezető tagja, így aktívan részt vehet ebben, s biztosíthatja, hogy figyelembe veszik az érdekeit.

Az ukrán nép mindennél jobban szeretné, hogy békésen, politikai úton, s stabil keretek között dönthessen saját jövőjéről. Ebben az életfontosságú pillanatban szükségük van a nemzetközi közösség teljes támogatására. Az Egyesült Államok, mint 22 év óta mindig, most is mellettük áll, hogy visszanyerhessék a jogaikat.

Forrás: Situation in Ukraine | Press Statement | John Kerry, Secretary of State | Washington, DC | March 1, 2014

 

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.