A G-7 VEZETŐINEK NYILATKOZATA UKRAJNÁRÓL

Fehér Ház | Szóvivői Iroda | 2014. március 12. | Azonnali közlésre

Mi, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok vezetői, az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökei felszólítjuk az Orosz Föderációt, hogy hagyjon fel a Krím-félsziget státuszának megváltoztatására irányuló, az ukrán joggal ellentétes és a nemzetközi jogot sértő törekvéseivel. Arra szólítjuk fel az Orosz Föderációt, hogy azonnal szüntesse be a krími terület státuszára vonatkozó esetleges népszavazás támogatását, mivel az közvetlenül sérti Ukrajna alkotmányát.

Egy ilyen népszavazásnak nem lenne jogi hatása. A megfelelő előkészítés hiányában és az orosz csapatok megfélemlítő jelenléte mellett lefolytatott, súlyosan elhibázott eljárás még erkölcsi erőt sem képviselne. Mindezen okok miatt nem ismernénk el az eredményét.

A Krím-félsziget Oroszországhoz csatolása egyértelműen sértené az ENSZ Alapokmányát, a Helsinki Záróokmány alapján Oroszországra háruló kötelezettségeket, az Ukrajnával 1997-ben kötött barátsági, együttműködési és partnerségi szerződésben, valamint a katonai támaszponttal kapcsolatosan 1997-ben kötött megegyezésben foglaltakat, s az 1994-es Budapesti Memorandumot. A Krím bekebelezése nem csak Ukrajna egységét, szuverenitását és területi integritását befolyásolná, de súlyosan károsíthatná a többi ország egységét és szuverenitását védő jogrendet is. Amennyiben az Orosz Föderáció ilyen lépést tesz, mi–egyénileg és együttesen is–további intézkedéseket teszünk.

Felszólítjuk az Orosz Föderációt arra, hogy igyekezzen lecsillapítani a Krímben és Ukrajna más részein kialakult válsághelyzetet, hívja vissza csapatait eredeti állomáshelyeikre és állítsa vissza az ukrán válság előtti létszámukat, kezdjen közvetlen tárgyalásokat az ukrán kormánnyal, s esetleges jogos aggályaival kapcsolatban vegye igénybe a nemzetközi közvetítők és megfigyelők segítségét. Mi, a G-7 vezetői azt szorgalmazzuk, hogy Oroszország velünk együtt, diplomáciai eszközökkel igyekezzen megoldani a jelenlegi válsághelyzetet, és támogassa a független, befogadó és egységes Ukrajna kialakulását. Emlékeztetjük az Orosz Föderációt arra a döntésünkre is, hogy a G-8 szocsi találkozó semminemű előkészítésében nem veszünk részt mindaddig, amíg nem változtat a viselkedésén, s nem állnak helyre az érdemi G-8 megbeszélések lefolytatására alkalmas körülmények.

Forrás: Statement of G-7 Leaders on Ukraine

Ukrajnával kapcsolatos további források angol nyelven:

-03/14/14  Background Briefing on Secretary Kerry’s Trip to London; En Route to London, United Kingdom
-03/14/14  Remarks With Russian Foreign Minister Sergey Lavrov Before Their Meeting;  Secretary of State John Kerry; Winfield House; London, United Kingdom
-03/13/14  Remarks At A Security Council Stakeout on Ukraine; U.S. Permanent Representative to the United Nations Samantha Power; New York, NY
-03/13/14  Remarks at a Security Council Meeting on Ukraine; U.S. Permanent Representative to the United Nations Samantha Power; New York, NY 

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.