A KRÍM UKRAJNA RÉSZE

Az USA Külügyminisztériuma

A 21. században tiszteletben kell tartani az európai országokat és a világ más országait vezérlő alapelveket. Ezek közé tartozik a szuverenitás és a területi integritás tiszteletben tartása, melynek értelmében az országok nem rajzolják egyszerűen át a határokat, vagy döntenek szomszédaik rovására csupán azért, mert nagyobbak vagy erősebbek náluk.

Az Egyesült Államok támogatja Ukrajna egységét és területi integritását. Az ukrán alkotmány értelmében csak olyan népszavazás dönthet ukrán területek  hovatartozásának a megváltoztatásáról, amelyet Ukrajna teljes területén folytatnak le. Ukrajna jövőjével kapcsolatosan minden tárgyalásba be kell vonni a legitim ukrán kormányt. 2014-ben már régen lejártak azok az idők, amikor egy szuverén ország határait az ország demokratikus vezetőinek feje felett át lehetett rajzolni.

Oroszország színjátékot folytat, hogy megpróbálja igazolni a Krím-félsziget jog- és törvényellenes annektálását—a terület katonai jelenlét mellett végrehajtott durva megszerzését. Az orosz ratifikációs folyamat technikai kérdésein túlmenően ez egyértelműen bekebelezési kísérlet, amelyről megmondtuk, hogy sértené a nemzetközi jogot és a nemzetközi közösség nem ismerné el. A Krím Ukrajna szerves része.

Tény, hogy orosz katonai erők átvették az ukrán határállomásokat. Tény, hogy Oroszország gyakorlatilag bekerítette vagy átvette az összes ukrán katonai létesítményt a Krímben. Az is tény, hogy független újságírók jelentése szerint továbbra sincs bizonyíték arra, hogy erőszakos támadások érnének orosz vagy oroszbarát közösségeket. Nincs bizonyíték arra sem, hogy veszélyben lennének az orosz etnikumúak. Tény, hogy Viktor Janukovics önszántából menekült el Kijevből és hagyta el Ukrajnát.

Az oroszok azonban el akarnák hitetni, hogy az ukrán kormányban történt változások oly mértékben veszélyeztetik Oroszország érdekeit, hogy az feljogosít a katonai beavatkozásra. El akarnák hitetni, hogy a Krím-félszigeten és Ukrajna keleti részein az új kormány miatt van veszélyben a lakosság.

Erre nincs bizonyíték. Éppen ellenkezőleg, az új ukrán kormány legfőbb célja a belső megbékélés, a tiszta és szabad választások lefolytatása, és a politikai integráció. Az új ukrán kormány ígéretet tett arra is, hogy tiszteletben tartja a fennálló nemzetközi egyezményeket, beleértve az orosz támaszpontokról kötötteket is. Ráadásul az ukrán kormány javaslatot tett egy munkacsoport felállítására is, mivel Ukrajnán belül fokozni kívánják a krími autonómiát.

Amerikai tisztségviselők:

Obama elnök: „Az oroszoknak tudniuk kell, és Putyin elnöknek meg kell értenie, hogy az ukránoknak nem kell a Nyugat és Oroszország között választaniuk. Azt akarjuk, hogy az ukránok maguk döntsenek a jövőjükről, s legyenek jó kapcsolatban az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Európával, s bárkivel, akivel akarnak. S ez csak akkor történhet így, ha Oroszország is elismeri, hogy az ukránok—egyénenként, s mint egy szuverén nemzet–szabadon dönthetnek a jövőjükről. Ez olyan jog, amit a világ országai és népei megértenek és támogatnak.” (Statement by the President on Ukraine, March 20, 2014)

Biden alelnök: „Az ukránok már hatalmas bátorságot tanúsítottak, amikor kiálltak egy jobb életért és azért, hogy a választásuk szerinti intézményhez tartozzanak. Oroszország válaszul katonai agresszió, egy szinte az egész világon elutasított népszavazás és a Krím jogellenes annektálása mellett döntött, s most ukrán katonai személyzet és létesítmények elleni támadásokról érkeznek jelentések a Krímből.” (Remarks to the Press by Vice President Joe Biden,… March 19, 2014)

Power nagykövet: „Az Orosz Föderáció képviselője az úgynevezett referendum magasztalásával kezdte hozzászólását, amely szerinte a demokratikus eljárások megtestesülése, s külső beavatkozás nélkül folyt le. Oroszország irodalmi nagyságáról ismert, s amit most az orosz nagykövettől hallottunk, túlszárnyalta Tolsztoj vagy Csehov fantáziáját. A jelek szerint Oroszország a határok átrajzolása mellett döntött—a tényeket azonban nem tudja átírni. Az Egyesült Államok elutasítja az orosz katonai beavatkozást és a krími területszerzést. Ismétlem, ezek a cselekedetek sértik Ukrajna szuverenitását és területi integritását, Oroszország saját kötelező érvényű megállapodásait, a nemzetközi jogot, e Tanács legtöbb tagjának kifejezett óhaját, valamint az Egyesült Nemzetek alapokmányának betűit és szellemét.” (Remarks by Ambassador Samantha Power, U.S. Permanent Representative to the United Nations, March 19, 2014)

 

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.