HÁGAI NYILATKOZAT

A G-7 hágai értekezlete (Fotó:WH/Souza)

Hága, Hollandia | 2014. március 24.

Fehér Ház | Sajtószóvivő Hivatala | Azonnali közlésre| Március 24, 2014

1. Mi, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok vezetői, valamint az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökei találkoztunk Hágában, hogy ismételten kifejezésre juttassuk Ukrajna szuverenitása, területi integritása és függetlensége iránti támogatásunkat.

2. A nemzetközi jog tiltja egy másik ország területének vagy egy területi részének erőszak vagy kényszer útján való megszerzését. Aki így tesz, megsérti azokat az elveket, amelyekre a nemzetközi rendszer épül. Elítéljük az ukrán alkotmányt sértő módon lefolytatott jogellenes krími népszavazást. Határozottan elítéljük azt is, hogy Oroszország a nemzetközi joggal és a specifikus nemzetközi kötelezettségekkel ellentétben, illegális módon megpróbálja bekebelezni a Krím-félszigetet. Egyiket sem ismerjük el.

3. Ma ismételten határozottan kijelentjük, hogy Oroszország tettei jelentős következményekkel járnak. A nemzetközi jog ilyen egyértelmű megsértése világszerte komoly támadás a jogállamiság ellen, amit minden országnak aggodalommal kell fogadnia. Válaszul arra, hogy Oroszország megsértette Ukrajna szuverenitása és területi integritását, valamint bizonyítva, hogy e jogellenes cselekmények miatt határozott válaszlépéseket szándékozunk tenni, külön-külön és együttesen különféle szankciókat szabtunk ki Oroszország, valamint felelős személyek és intézmények ellen. Ha Oroszország tovább súlyosbítja a helyzetet, készen állunk fokozottabb intézkedések, így koordinált ágazati szankciók bevezetésére is, amelyek még fokozottabban sújtják az orosz gazdaságot.

4. Emlékeztetjük Oroszországot nemzetközi kötelezettségeire és–többek között–a világ gazdasága iránti felelősségére. Oroszországnak egyértelműen választania kell! A feszültség csillapítására szolgáló diplomáciai csatornák változatlanul nyitva állnak, s arra buzdítjuk Oroszországot, hogy használja őket. Oroszországnak tiszteletben kell tartania Ukrajna területi integritását és szuverenitását, megbeszéléseket kell kezdeni az ukrán kormánnyal, és esetleges jogos aggodalmai rendezéséhez élnie kell a felajánlott nemzetközi közvetítéssel és megfigyeléssel.

5. Helyes lépés, hogy az Orosz Föderáció hozzájárult az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet különleges megfigyelő missziójához Ukrajnában. Bízunk benne, hogy a helyszíni megbeszélések támogatása, a feszültség csökkentése és a helyzet normalizálódása érdekében idejekorán kitelepíthetjük a megfigyelőket, s feladatuk elvégzése érdekében minden felet felszólítunk arra, hogy a speciális megfigyelő misszió tagjainak Ukrajna-szerte biztosítsák a biztonságos hozzáférést.

6. E csoportot a közös meggyőződés és a közös felelősség hozta össze. Oroszország tettei az utóbbi hetekben nem álltak ezekkel összhangban. Ilyen körülmények között nem veszünk részt a tervezett szocsi csúcstalálkozón. Amíg Oroszország nem változtat a magatartásán, és nem állnak helyre a G-8 csoport érdemi megbeszéléseire alkalmas körülmények, felfüggesztjük a G-8 csoportban való részvételünket, s a G-7 keretében 2014 júniusában, pontosan a terv szerinti időben, Brüsszelben fogunk találkozni, hogy megvitassuk a terjedelmes napirendünkön szereplő kérdéseket. Külügyminisztereinknek is azt tanácsoltuk, hogy ne vegyenek részt áprilisban a moszkvai találkozón. Továbbá azt is elhatároztuk, hogy a G-7 országok energiaügyi miniszterei összeülnek, s megbeszélik, hogy miként lehet fokozni kollektív energiabiztonságunkat.

7. Egyúttal szilárd támogatásunkról biztosítjuk az ukránokat, akik igyekeznek helyreállítani hazájukban az egységet, a demokráciát, a politikai stabilitást és a gazdasági jólétet. Helyeseljük az ukrán kormány ambiciózus reform-programját és támogatni fogjuk a megvalósítását, mivel Ukrajna átfogó alkotmányos reformon, a tiszta és szabad májusi elnökválasztáson, az emberi jogok előmozdításán és a nemzeti kisebbségek tiszteletén alapuló új fejezet próbál nyitni saját történelmében.

8. A Nemzetközi Valutaalap központi szerepet játszik a nemzetközi törekvések irányításában, amelyek az ukrán reformok támogatására, valamint Ukrajna gazdasági sebezhetőségének csökkentésére irányulnak, továbbá az országot, mint piacgazdaságot, jobban be akarják integrálni a multilaterális rendszerbe. Határozottan támogatjuk az IMF együttműködését az ukrán hatóságokkal, és azt szorgalmazzuk, hogy jussanak gyors döntésre. Az IMF támogatása alapvetően fontos ahhoz, hogy a Világbank, további pénzügyi intézmények, az EU és a kétoldalú források további támogatásokat szabadítsanak fel. Továbbra is egységes elkötelezettséggel vállaljuk, hogy erős pénzügyi hátteret biztosítunk Ukrajnának, koordináljuk technikai segítségnyújtásunkat, s más területeken is segítünk, beleértve a kereskedelem serkentésére és az energiabiztonság megerősítésére irányuló intézkedéseket is.

Forrás: THE HAGUE DECLARATION | The Hague, The Netherlands|March 24, 2014

 

This entry was posted in Embassy News, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.