KERRY KÜLÜGYMINISZTER AZ UKRAJNAI HELYZETRŐL

USA Külügyminisztériuma | Sajtószóvivői Iroda| 2014. április 24.

KERRY KÜLÜGYMINISZTER: Egy hét telt el az Egyesült Államok, az Európai Unió, Oroszország és Ukrajna genfi találkozója óta. Azért került rá sor, mert Putyin elnök és Obama elnök egy telefonbeszélgetés során egyaránt azt az óhajukat fejezték ki, hogy Ukrajnában ne eszkalálódjon tovább a feszültség. Genfben egyértelmű volt számunkra a feladat: javítani kell a biztonsági feltételeket és politikai megoldást kell találni az Ukrajna egységét és szuverenitását fenyegető válságra. Genfben Ashton EU főképviselő asszonnyal együtt egyértelművé tettük azt is, hogy Oroszország és Ukrajna részéről nem elegendő a jóhiszemű hozzáállás. Konkrét intézkedéseket kell tenniük ahhoz, hogy eleget tegyenek a kötelezettségeiknek.

Egy válságot valójában nem lehet úgy megoldani, hogy csak az egyik fél hajlandó megtenni, amit kell, hogy elkerülje a konfrontációt. Mióta elhagytuk Genfet, minden nap, minden egyes napon, még ma is, amikor Oroszország páncélos zászlóaljakat küldött fel egészen a Luhanszk Oblaszt határig, a világ szeme előtt két ország története pereg—két olyan országé, amelyek igen eltérő módon értelmezik, hogy mit jelent egy nemzetközi megállapodás betartása.

Egy héttel később immár nyilvánvaló, hogy csak az egyik oldal, az egyik ország állja a szavát. S aki el akarná maszatolni, ami egyértelmű, vagy az apró betűs részbe olyasmit magyarázna, amivel saját durva reakcióit igazolhatná, vegye tudomásul, hogy a genfi nyilatkozatnak nincsen többféle értelmezése! Nem homályos. Nem szubjektív. Nem opcionális. Amiben Genfben megállapodtunk, az konkrét és egyszerű.

Megegyeztünk abban, hogy minden félnek tartózkodni kell az erőszaktól, a megfélemlítéstől, és a provokatív lépésektől. Megegyeztünk abban, hogy az illegális csoportok leteszik a fegyvert, s amnesztia fejében átadják az elfoglalt középületeket és tereket. Megegyeztünk abban, hogy e célok végrehajtása érdekében –s ez nagyon fontos, hogy megtegyék—az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet megfigyelőinek szabad hozzáférést biztosítanak Ukrajna azon területeihez, ahol erre a legnagyobb szükség van. S megegyeztünk abban, hogy minden fél azon lesz, hogy biztosítsa a hozzáférést, és segítse az EBESZ munkáját. Megegyeztünk abban, hogy az EBESZ jelentéseket küld arról, hogy a területen az ukrán állampolgárok jogai, biztonsága és méltósága nem csorbult-e.

Az ukrán kormány az első naptól fogva igyekszik megfelelni a kötelezettségeinek—az első naptól fogva! Jacenyuk miniszterelnök az első naptól kezdve állta a szavát. Azonnal belegyezett, hogy segít kiüríteni az épületeket. A feszültség csillapítása érdekében húsvét idejére felfüggesztette a terrorizmusellenes intézkedéseket, bár Ukrajnának alapvető és törvényes joga, hogy területét és állampolgárait megvédje. Az ukrán kormány az első naptól fogva magas rangú hivatalnokokat küldött, hogy működjenek együtt az EBESZ-szel, s az egyezmény értelmében olyan helyekre menjenek el, amelyekkel kapcsolatosan Oroszország leginkább aggodalmát fejezte ki az oroszul beszélő és orosz etnikumú lakosság biztonsága miatt. S Jacenyuk elnök a legelső napon a televízió élő adásában nyilvánosan megígérte Ukrajna minden polgárának, hogy—s ez az ő megfogalmazása–kormánya átfogó alkotmányos reformokat fog bevezetni, amelyek erősítik a régiók hatáskörét. Már az első naptól kezdve figyelembe vette az orosz aggályokat.

Támogatásáról biztosította az oroszul beszélő ukránokat is, akiknek megígérte, hogy-–s ezek megint az ő szavai—az orosz nyelv különleges státuszt kap és védelmet biztosítanak neki. S Jacenyuk elnök, ugyancsak a genfi megállapodás értelmében nyilvános amnesztiát jelentett be—ismét a saját szavait idézve—mindazoknak, akik leteszik a fegyvert, elhagyják az elfoglalt helyszíneket, s az ukránokkal együtt hozzáfognak a szuverén és független Ukrajna építéséhez. Ezt az ígéretet az átmeneti ukrán kormány tette az ukrán népnek!

S Ukrajna azzal, hogy eleget tesz az orosz kéréseknek – például elbontja a Maidan barikádjait és megtisztítja a teret, s csakis engedélyezett, békés tüntetéseknek ad helyt Kijevben -, kézzelfogható, konkrét lépésekkel igyekszik túllépni az utóbbi hónapok megosztottságán. Így kell egy kormánynak tartania a szavát! Ez a vezetés a genfi egyezmény szavaihoz és szelleméhez is hű.

A világ helyesen ítélte meg, hogy Jacenyuk miniszterelnök és Ukrajna kormánya jóhiszeműen cselekszik. S a világ sajnos helyesen ítélte meg azt is, hogy Oroszország inkább a figyelemelterelésben, a megtévesztésben, és a destabilizációban bízik.  Oroszország hét napja nem volt hajlandó egyetlen helyes lépés megtételére sem! Nem akadt olyan orosz tisztségviselő – egyetlen egy sem – aki megjelent volna az ukrán televízió nyilvánossága előtt, és a genfi megállapodás betartására, visszavonulásra, a fegyverek beszolgáltatására és az ukrán épületek elhagyására szólította volna fel a szeparatistákat. Nem szólították fel őket, hogy tegyenek így.

Ehelyett a propaganda szócsövét, az államilag támogatott Oroszország Ma programot, pontosabban az Oroszország Ma hálózatot ráállították arra, hogy Putyin elnök elképzelései szerint mutassa be, hogy mi is történik. Csaknem teljes idejüket annak szentelik, hogy ennek megfelelően propagálják és torzítsák, ami Ukrajnában történik, és ami nem történik. Ugyanakkor Oroszország mindenki szeme láttára továbbra is finanszírozza, koordinálja és tüzeli a súlyosan felfegyverzett donyecki szeparatisták mozgalmát.

Eközben az orosz vezetők egyre felháborítóbb kijelentésekkel próbálják igazolni a tevékenységüket, például hogy a CIA találta ki az internetet, hogy ellenőrzése alatt tarthassa a világot, vagy hogy az épületeket megszálló, állig felfegyverzett, vadonatúj, szabályos egyenruhát viselő és fegyelmezett katonai formációban mozgó erők pusztán törvényes jogaik gyakorlására törekvő helyi aktivisták. Ez abszurdum, jobb szó nincsen rá!

De a 21. században, ahol minden állampolgár képes apró, mobil eszközökkel üzeneteket, képeket és videókat küldeni, nincs az a propaganda, amely el tudná rejteni az ilyen tetteket. Nincs az a propaganda, amely el tudná fedni az igazságot—az egész világ megláthatja közösségi oldalakon, az újságok hasábjain és a televízióban. Nincs az a propaganda, ami kiállná ezeket a próbákat!

A világ tudja, hogy békés tüntetők nem érkeznek az orosz fegyvertár legkorszerűbb gránátvetőivel és automata fegyvereivel, jelzések nélküli vadonatúj katonai egyenruhában, s nem beszélnek minden helybéli számára felismerhetően több-ezer kilométer távolságban használatos dialektusban. A világ tudja, hogy az Ukrajnában letartóztatott orosz hírszerzők nem azért vannak ott, mert rossz irányba fordultak az autópályán. Láttunk olyan katonákat is, akik ugyanolyan egyenruhát viseltek, mint az orosz katonák a múlt hónapban a Krím-félszigeten.

A nemzetközi megfigyelők az orosz feszültség-keltés előtt nem tapasztaltak erőszakot. A keleti részen élők jogait nem csorbították komolyabb támadások. Ukrajna nagyrészt stabil és békés volt, még a déli és keleti részeken is. Tudjuk, hogy az orosz hírszerző szervek még a genfi találkozó előkészületei alatt is a helyi oroszbarát milícia szervezésével foglalkoztak. S a genfi találkozót megelőző hét során a szeparatisták legalább 29 épületet foglaltak el.  Ez is egy példa arra, hogy Oroszország éppen azt az instabilitást szítja, amelyről azt állítja, hogy csillapítani akarja.

A megállapodás óta eltelt hetek során még tovább szaporodtak az ukránok elleni erőszakos cselekmények. Közvetlenül az után, hogy eljöttünk Genfből, a szeparatisták elfoglalták az ukrán nyelven beszélő rádió- és TV-adókat. A szlovjanszki polgármestert egy nappal az után rabolták el, hogy a felek megállapodtak az erőszak és a megfélemlítés felszámolásában. Két nappal ezelőtt elraboltak egy újságírót, egy másik pedig eltűnt, így már kétjegyűre emelkedett az elrabolt újságírók száma. Ugyanazon a napon Szlovjanszkban két holttestet találtak. Egyiküket, a városi tanács egyik tagját eszméletlenre verték, s egy súlyokkal teletömött hátizsákkal a hátán egy folyóba lökték.

Az ukrán kormány jelezte, hogy orosz hírszerzőket tartóztattak le, tegnap például egy olyat, aki elmondása szerint azzal a feladattal érkezett, hogy az ukrajnai destabilizáló tevékenység koordinálására alkalmas biztonságos kommunikációt építsen ki. Ma reggel pedig a szeparatisták egy újabb fegyverraktárt próbáltak meg elfoglalni.

Mivel az ukrán választásokat nem sikerült elodáznia, s mivel a legitim politikai folyamatot nem sikerült megállítania, Oroszország a törvénytelen fegyveres erőszak mellett döntött, hogy puskacsövekkel és a tömeg erejével próbálja elérni, amit más módon nem tudott. A keleti részen megpróbált akkora káoszt teremteni, aminek hatására elhalasztják, vagy törvénytelennek nyilvánítják a választásokat, vagy Ukrajna föderalizmusra kényszerül, ahol is orosz ellenőrzés hatása alá kerülne a bel- és külpolitika, sőt, esetleg egy katonai beavatkozás indoklására alkalmas túlzott reakciót is kivált az ukránokból. Ez egy határon túlról eredő, megfélemlítés útján működő, a demokratikus folyamat elsöprésére irányuló nagyszabású aktív szabotázs-kísérlet—s a helyzet csak súlyosbodik!

Ezt a filmet már máskor is láttuk! Mostanában például a Krím-félszigeten, ahol hasonló orosz ravaszkodás és szabotázs után teljes invázió következett – mellesleg olyan invázió, amelyért Putyin elnök nemrég a Kremlben tüntette ki az orosz különleges erők tagjait.

Oroszország most azt állítja, hogy mindez túlzás, sőt, mi több, megrendezett, nem valószínű, hogy az ukránok korrupciótól és korlátozásoktól mentes kormányt akarnának. Oroszország valójában értetlenül áll az előtt is, hogy Ukrajna szomszédai és a hasonlóan szabadon gondolkodó emberek világszerte az ukránok mellé állnak, akik jobb életet akarnak, és maguk akarnak maguknak vezetőket választani.

Senki nem vonhatja kétségbe, hogy Oroszország keze van mindebben. Amint a NATO szövetséges erők európai főparancsnoka írta ezen a héten, “Ami most Kelet-Ukrajnában történik, az egy jól tervezett és szervezett katonai művelet, amit kiértékelésünk szerint Oroszország irányít.” Hírszerzőink szerint Oroszország hírszerző és katonai hírszerző szolgálatai, valamint különleges megbízottai személyzettel, fegyverekkel, pénzzel, műveleti tervezéssel és koordinációval igyekeznek aktívan aláásni a stabilitást Ukrajna keleti részén. Az ukránok már lehallgattak és nyilvánosságra hoztak olyan beszélgetéseket, amelyeket ismert orosz ügynökök és az irányításuk alatt álló ukrajnai szeparatisták folytattak egymással. A különleges műveleti erők egyes tagjait, akik már Csecsenföldön, Grúziában és a Krímben is Oroszországnak dolgoztak, lefényképezték Szlovjanszkban, Donyeckben és Luhanszkban. Néhányan maguk is kérkednek ezzel orosz közösségi oldalaikon. S a szeparatistákon olyan fegyvereket és felszerelést láttunk, amilyeneket az orosz különleges erők használnak.

Tehát a mai, egészen az ukrán határig hatoló fenyegető orosz csapatmozgásokkal kapcsolatban hadd fogalmazzak világosan: ha Oroszország továbbra is így folytatja, nem csak súlyos hibát is követ el, de igen drágát is! Az orosz vezetők döntéseinek nemzetközi hatása már most is megmutatkozik az orosz gazdaságon. Medvegyev miniszterelnök utalt rá, hogy Oroszország már fizeti az árát. Ezt még Putyin elnök is elismerte.

Mivel a befektetők bizalma megingott, 2014 első negyedében mintegy 70 milliárd dollárnyi tőkét menekítettek ki az orosz pénzügyi rendszerből—ez meghaladja a teljes tavalyi összeget. A 2014. évre vonatkozó becsült növekedési értékeket 2-3 százalékponttal csökkentették, s mindezt egy olyan évet követően, amikor a GDP-növekedés 2009 óta nem látott alacsony szinten állt. Eközben az orosz Központi Banknak több mint 20 milliárd dollárt kellett költenie a rubel megvédésére, erodálva ezzel Oroszország külső sokkhatások elleni puffer-képességét. Félreértés ne essék, a leírtak ugyan a pillanatnyi helyzetet rögzítik, de sajnálatosan azt is jelzik, hogy a szabad világ hogyan fog reagálni arra, ha Oroszország tovább szítja a feszültséget, holott a csillapítását ígérte.

Hét nap, hét ellentétes reakció, s egy igazság, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni: A világ továbbra is egységesen Ukrajna mellett áll majd. Tehát még egyszer elmondom: rövidesen megszűnik a változtatás lehetősége. Putyin elnöknek és Oroszországnak döntenie kell. Ha Oroszország a feszültség csillapítását választja, a nemzetközi közösség – mi mindannyian – örömmel üdvözöljük ezt. Ha nem így tesz, a világ tenni fog arról, hogy Oroszországnak ez egyre többe kerüljön. S mint azt Obama elnök úr ma is megerősítette, cselekvésre készen állunk.

Forrás: U.S. Secretary of State John Kerry On Ukraine | April 24, 2014 | State Department Press Briefing Room

 


 

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.