AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS KÖZÉP-ÉS KELET-EURÓPA: TARTÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS—TÁJÉKOZTATÓ

Fehér Ház |Sajtószóvivői Iroda|2014. június 3.| Azonnali közlésre|

Az Egyesült Államok és a közép-és kelet-európai országok már több mint 20 éve dolgoznak az egységes, szabad és békés Európa megteremtésén. Ma közös védelmi és biztonsági céljaink elérésén dolgozunk, előmozdítjuk a demokráciát és a jogállamiságot, és növeljük az energiabiztonságot és a diverzifikációt

Védelmi és Biztonsági Együttműködés

Oroszország illegális ukrajnai katonai beavatkozására és az ukrán területek bekebelezésére tett kísérletére válaszul az Egyesült Államok és NATO-szövetségesei lépéseket tettek közép-európai és baltikumi katonai jelenlétük fokozására. Az Egyesült Államok támogatta a NATO-t abban, hogy megerősített és tartós légi, szárazföldi és tengeri jelenlétükkel megnyugtassák szövetségeseiket. Az Egyesült Államok például további 6 harci repülőgéppel erősítette meg a NATO balti légi rendészeti misszióját és az amerikai-lengyel légi különítményt, fokozta jelenlétét a Fekete-tengeren, valamint közös kiképzések és gyakorlatok céljára szolgáló század-nagyságú egységeket telepített Észtországba, Lettországba, Litvániába és Lengyelországba.

Többek között a 2014 szeptemberében Walesben rendezendő NATO-csúcstalálkozón is igyekszünk majd további lehetőségeket találni arra, hogy NATO-szövetségeseinkkel együtt még jobban kiterjesszük e tevékenységeket Közép-Európában és a Baltikumban.

Biztonsági együttműködésünk hosszú távú fenntartása a biztonsági ágazat támogatási programjaira épül. Ilyenek a külföldi katonai finanszírozási (Foreign Military Financing/FMF) és a nemzetközi katonai oktatási és képzési (Military Education and Training/IMET) programok. A legutóbbi események fényében ezek a programok egyre fontosabbakká válnak, mert segítségükkel biztosíthatjuk, hogy koalíciós partnereink s a külföldi partner kormányok a közös biztonsági céljainknak megfelelő felszereltséggel és kiképzéssel rendelkezzenek. E téren mind az FMF, mind az IMET segít abban, hogy az országok megfelelhessenek NATO kötelezettségvállalásaiknak, fejleszthessék az interoperabilitást és az expedíciós műveleti kapacitást.

Tavaly volt az amerikai Nemzeti Gárda Állami Partnerségi Programjának 20. évfordulója. A program, amely úgy kezdődött, hogy az amerikai Nemzeti Gárda erői társkapcsolatba léptek a balti megfelelőikkel, mára már szinte egész Közép- és Kelet-Európára kiterjedt.

Mi nagyon értékesnek tartjuk ezeket a tartós partnerségeket, amelyek fokozták a kölcsönös megértést a mi erőink és az ottaniak között, s segítségükkel a harctéren is jobban együtt tudunk működni. Most, hogy a program már a harmadik évtizedébe lép, sikeressége és előnyei alapján európai partnereinkkel együtt további afrikai, ázsiai-csendes-óceáni és más országokra is szeretnénk kiterjeszteni.

A demokrácia és a jogállamiság támogatása

Az Egyesült Államok és közép- és kelet-európai partnerei elkötelezték magukat a demokrácia és a jogállamiság ügyének előmozdítása mellett térségükben és azon túl is. Az Egyesült Államok két-és többoldalú programok keretében segít a régió országainak a korrupció leküzdésében, valamint a fokozottabb kormányzati átláthatóság, elszámoltathatóság, és válaszkészség megteremésében. Az Egyesült Államok és európai partnerei– többek között a Demokráciák Közössége (Community of Democracies) és az Új Donorok Esélyalapja (Emerging Donors Challenge Fund) keretében–közös projekteket szponzorálnak az átalakulás alatt álló kelet-európai és eurázsiai országokban. Támogatjuk az Európai Unió hosszú távú törekvését arra, hogy fokozzák a politikai kapcsolatokat és elmélyítsék a gazdasági integrációt a keleti partnerségi államokkal, azaz Örményországgal, Azerbajdzsánnal, Fehéroroszországgal, Grúziával, Moldovával és Ukrajnával. Ezek közül többen bekapcsolódtak a Közel-Keleten és Észak-Afrikában folyó demokratizálási törekvések multilaterális támogatásába.

Az Egyesült Államok rendszeresen együttműködik Közép- és Kelet-Európa kormányaival és civil társadalmával a jogállamiságon alapuló intézményi kapacitás kiépítésében és a korrupció visszaszorításában. Az USA olyan nemzetközi oktatási központokat támogat, mint a Közép-Európai és Eurázsiai Jogtudományi Intézet és a Nemzetközi Rendészeti Akadémia, ahol magas színvonalú képzést biztosítanak a rendőrség és az igazságszolgáltatás terén tevékenykedő szakembereknek. A Délkelet-Európai Rendészeti Központ hasonlóképpen egy fedél alá gyűjti 12 európai ország vám- és rendőrtisztjeit, hogy információkat osszanak meg egymással, s közös rendészeti műveleteket tervezzenek az Egyesült Államok anyagi és technikai támogatásával.

Energiabiztonság és a diverzifikáció

Az Egyesült Államok együtt dolgozik a régió országaival és az egész Európai Unióval az energiabiztonság fokozásán.  Az EU-USA Energiaügyi Tanács égisze alatt kritikusan fontos megbeszéléseket kezdtünk a regionális interkonnektorok bővítéséhez szükséges infrastrukturális, jogi és pénzügyi követelményekről.  Az Egyesült Államok együttműködik Romániával és Moldovával egy csővezeték-hálózat továbbfejlesztésén Moldova-felé, továbbá az Európai Bizottsággal és a balti államokkal együtt olyan projekteket támogat, amelyekkel a balti államok az EU energiapiacához kapcsolódhatnak. Örömmel üdvözöljük a szlovák és az ukrán gázvezetékek működtetői között született új szándéknyilatkozatot, amely lehetővé tenné a gáz áramlási irányának visszafelé fordítását Szlovákiából Ukrajnába.

Amerikai műszaki szakértők az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal és másokkal együtt olyan köz-és magánszféra beruházások megteremtésében segítenek a közép-európai országoknak, amelyekkel fokozható a meglévő mezőkön a hagyományos gázkitermelés és bővíthető a hazai energiaellátás. Az amerikai szakemberek az energiahatékonyság növelésére vonatkozó tanácsadással is segítik a regionális partnereket, ami csökkentheti a fogyasztók költségeit és az energiaszükségletet. Ezen túlmenően, az Egyesült Államok azon is dolgozik az európai kormányokkal, hogy a fenntartható, nem-konvencionális gázkitermelés terén kialakult legjobb gyakorlatokat megosszák egymással, és biztonságos nukleáris üzemanyagot fejlesszenek ki, ami felhasználható a már meglévő reaktorokban és diverzifikálja az energiaellátást. Az Egyesült Államok, valamint az Európai Unió, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Csehország e hónap folyamán összehív egy közép-európai fórumot Ukrajnával és más szomszédos országokkal, hogy további belföldi és kollektív lehetőségeket találjanak a készletek és a szállítók diverzifikálására. Az Egyesült Államok olyan készenléti tervek készítésében is segít a közép-és kelet- európai országoknak, amelyekkel az idei télen energia-ellátási zavarok esetén is biztosíthatóak lesznek az alapvető szolgáltatások.

Forrás: FACT SHEET: The United States and Central and Eastern Europe: Enduring Cooperation|The White House | Office of the Press Secretary | For Immediate Release June 03, 2014

 

This entry was posted in Economic Issues, Environment & Energy, Foreign Policy and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.