AZ USA EBESZ KÉPVISELETE: NYILATKOZAT A CIVIL TÁRSADALOM ÉS A MÉDIA MEGFÉLEMLÍTÉSÉRŐL MAGYARORSZÁGON

Gary Robbins, az Állandó Tanácshoz delegált ügyvivő – ahogyan elhangzott
2014. június 19.

Azért ragadjuk magunkhoz a szót ma, hogy kifejezzük aggodalmunkat a közelmúltban egy velünk szoros baráti és szövetségi viszonyban álló országban, Magyarországon végbement fejlemények miatt.

Röviddel áprilisi újraválasztása után, a magyar kormány azzal vádolta meg a Norvég Alapot, egy magyar civil szervezeteket támogató finanszírozási mechanizmust, hogy politikailag elfogult.  A magyar kormány a nyilvánosság előtt az állította, hogy Norvégia arra törekszik, hogy befolyásolja a magyar politikát, és június 2-án a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vizsgálatot indított három olyan civil szervezetnél, amelyek a Norvég Alaptól kapott pénzalapokat osztják el.

Ezt követően, június 12-én, a Transparency International, az Amerikai Polgárjogi Szövetség (ACLU), és más civil szervezetek közös közleményt adtak ki, melyben hangot adtak aggodalmuknak, hogy a magyar civil szervezetek egyre szűkülő mozgástérben végzik tevékenységüket.

Hasonlóképpen, magyar médiumok is azt jelzik, hogy öncenzúrát kénytelenek gyakorolni, mert félnek attól, hogy megtorlás éri őket a kormányzatot kritizáló cikkek megjelenése esetén.   Példaként hadd álljon itt, hogy június 9-én egy prominens független hírportál főszerkesztőjét elbocsátották, nem sokkal azt követően, hogy cikksorozatot jelentetett meg a Miniszterelnöki Hivatal (MEH) vezetője hivatalos útjainak kirívóan magas költségeiről.  A MEH ezután visszafizette az elköltött pénzt a költségvetésnek.  Bár a portál menedzsmentje azt állította, hogy a főszerkesztő elbocsátása egy régóta tervezett átszervezés része volt, a szerkesztőség több tagja és a portál több újságírója tiltakozásként felmondott, azt állítva, hogy a főszerkesztő eltávolítása politikai nyomásra történt.

Június 11-én a magyar Parlament olyan törvényt fogadott el, amely akár 40%-os adót ró ki a reklámbevételekre.  Médiaelemzők szerint az adó megrendítheti az iparágat, és növelheti a kormány ellenőrzését a sajtó felett.  A tervezett adó ellen június 6-án hat televíziós csatorna képernyői sötétedtek el 15 percre, több mint 100 magánkézben lévő médiavállalkozás szüneteltette a szolgáltatást, újságok üres címlappal jelentek meg, weboldalak váltak elérhetetlenné és rádióállomások hallgattak el.  Osztjuk az EBESZ sajtószabadságért felelős képviselőjének (RFOM), Dunja Mijatovićnak az aggodalmát a tekintetben, hogy a reklámadóról szóló törvényt a nyilvános konzultáció mellőzésével és kivételes eljárásban fogadták el.

Elnök úr, ahogyan arra Mijatović képviselő is utalt, a civil társadalmat és a médiát érintő kormányzati politikákról és törvényekről folytatott nyílt és informált vita kulcsfontosságú a demokrácia szempontjából.  Arra bátorítjuk a magyar kormányt, hogy kezdjen széleskörű megbeszéléseket a civil társadalommal és a magyar médiával, és törekedjék olyan, kölcsönösen elfogadható megoldásokra, amelyek megfelelnek Magyarország EBESZ vállalásainak a gyülekezési és a véleménynyilvánítási szabadság, és ennek részeként a sajtószabadság, tekintetében.

Köszönöm, Elnök úr.

Forrás: Statement on Intimidation of Civil Society and Media in Hungary
As delivered by Chargé d’Affaires Gary Robbins to the Permanent Council, Vienna
June 19, 2014

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.