POWER NAGYKÖVET BESZÉDE AZ ENSZ KÖZEL-KELETRŐL SZÓLÓ VITÁJÁN

Samantha Power nagykövet az Egyesült Államok állandó képviselője az ENSZ-ben. Alábbi beszéde a Biztonsági Tanács nyílt vitáján hangzott el.

New York, 2014. július 22.

Köszönöm, Elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani Ban főtitkár úrnak a rövid tájékoztatóért, s a közel-keleti civilek békéje és védelme érdekében tett erőfeszítéseiért. Ma két területet fogok érinteni: Izraelt és Gázát, valamint Szíriát.

Azzal kezdem, hogy Gázában az Egyesült Államok intenzíven dolgozik az ellenséges cselekmények azonnali beszüntetésén, amihez az Izrael és a Hamasz között 2012-ben kötött tűzszüneti megállapodás felújítása szolgál alapul. Ez Obama elnök tegnapi beszédének üzenete. Ezért utazott Kerry külügyminiszter Kairóba, s találkozott az egyiptomi vezetőkkel és a Főtitkárral, s ezért tanácskozik rendszeresen más szövetségesekkel és partnerekkel. S ezt a célt karolta fel a Biztonsági Tanács tagjai nevében a Tanács elnöke, amikor múlt szombaton találkoztunk. Amint a rövidtávú tűzszüneti megállapodáson dolgozunk, tudatában vagyunk annak is, hogy a válsághoz vezető alapvető problémákat is meg kell oldanunk, s végül—két-államos megoldással–hosszútávú békét kell teremtenünk.

Az ellenségeskedések során mi következetesen elismertük, hogy Izraelnek joga van saját védelméhez, akár a fejük felett süvítő rakéták, akár az alagutakon át érkezett támadások fenyegetik. Nincs a világon olyan ország, amelyik eltűrné a polgáraira záporozó könyörtelen támadásokat. Tegnap, csupán egyetlen nap leforgása alatt, 155 rakétát lőttek ki a fegyveresek Izraelre. A harcok két hete alatt több mint 2000 rakétát lőttek ki Izraelre. Vasárnap az izraeliek újabb támadást hiúsítottak meg: a fegyveresek az alagutakon keresztül próbáltak bejutni az országba és támadást indítani. Tegnap pedig fegyveresek jöttek át Gázából és megöltek négy izraeli katonát.

Gázában rettenetes hatással járt az erőszak. Több mint 600 palesztin halt meg, nagyobbrészt civilek, közöttük legalább 159 nő és 121 gyerek. Több mint 3700 sebesült van. Otthonok ezrei rongálódtak meg, sok meg is semmisült. Százezernél többen hagyták el lakóhelyüket. A fokozódó rombolás miatt mintegy 35.000 palesztinnak még nem tudtak élelmiszert juttatni. 1,2 millió ember nem, vagy csak rendkívül korlátozott mértékben jut ivóvízhez és higiénés ellátáshoz. S minden szám mögött egy valós személy áll, talán éppen egy gyerek. Óriási méreteket ölt a szenvedés.

Ennek ellenére még a legelszántabb erőfeszítések árán sem lehetett eljutni a rászorulókhoz. A fedél nélkül maradtak elhelyezése már az ENSZ csaknem teljes kapacitását igénybe vette. A segélyszolgálatok túlterheltek. Röviden szólva, a helyzet tarthatatlan! Ezért olyan fontos a mihamarabbi tűzszünet, amint azt Kerry külügyminiszter és Ban főtitkár hangsúlyozta Kairóban.

Vasárnapi ülésünkön a Tanács elnöke hangot az egyre több halott és sebesült miatti közös aggodalmunknak, s nagy hangsúlyt helyezett a polgári lakosság védelmének a szükségességére. Az erőszak azonban tovább súlyosbodik, s egyre többen szenvednek tőle. Tegnap Kerry külügyminiszter bejelentette, hogy az Egyesült Államok 47 millió dollárral segít a Gázában kialakult humanitárius vészhelyzet enyhítésében. Ezek a pénzalapok alapvetően fontos humanitárius segítséget biztosítanak, többek között szállást, élelmet és orvosi ellátmányt a gázai palesztinoknak. Minden partnerünket és a nemzetközi közösség minden tagját arra kérjük, hogy tegyenek eleget az ENSZ felhívásának és segítsenek a gázaiak humanitárius szükségleteinek enyhítésében.

A konfliktus minden résztvevőjének tiszteletben kell tartania a nemzetközi humanitárius jogot. Ez azt jelenti, hogy tiszteletben kell tartani és védelmezni kell a civileket és a humanitárius és egészségügyi létesítményeket. A legutóbbi számbavétel szerint a harcok során eddig 77 ENSZ építmény rongálódott meg. Gázában a fegyveresek rendszeresen civil létesítményeket használnak katonai célokra. Tegnap Gázában aknagránát talált el egy kórházat, s megölt legalább négy benntartózkodót.

Az ENSZ és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága közvetítésével július 18-án és július 20-án létrejött tűzszünetek lehetőséget adtak volna arra, hogy az erőszakos cselekményeket felfüggesztve élelmet, vizet és gyógyszert juttassanak a rászorulóknak. S bár a Hamasz így esélyt kapott arra, hogy enyhíthesse a palesztin civilek szenvedéseit, mégsem élt vele.

Mindkét tűzszünet alatt rakétákat és aknagránátokat lőttek Gázából Izraelre. A Hamasz eddig az egyiptomi közvetítéssel ajánlott tűzszünetet sem fogadta el, ami megállíthatná az erőszakot és enyhíthetne az ártatlanok szenvedésein mindkét oldalon. Az Egyesült Államok támogatja az egyiptomi kezdeményezést.

Bármennyire súlyos is a jelenlegi helyzet—és valóban az–, fordulhat még súlyosabbra is. Így is lesz, ha tovább tart a harc. A humanitárius feltételek tovább romlanak. Még több civil fog szenvedni. És még több ártatlan élet vész majd el. Csak egy azonnali tűzszünet jelenthet megoldást!  Az erőszakos cselekményeknek a polgári lakosságot sújtó, pusztító következményei miatt semmi sem lehet sürgősebb vagy fontosabb ennél. Az Egyesült Államok épp ezért nem nyugszik addig, amíg tető alá nem kerül a tűzszüneti megállapodás, s nem foglalkoznak a konfliktust szító mögöttes problémákkal.

Szíriára rátérve: a szírek humanitárius körülményeinek romlása és szenvedéseik fokozódása miatt a múlt héten elfogadtunk egy határozatot. Az ENSZ humanitárius szervezetei a szír rezsim jóváhagyása nélkül humanitárius segítséget nyújtanak négy további határátkelőhelynél és a válságövezetekben. Az Egyesült Nemzeteknek az ország minden részén hozzá kell férnie minden kétségbeesett rászorulóhoz, még az ellenzék ellenőrzése alatt álló területeken is, mivel az Asszád rezsim saját politikai és katonai céljainak alátámasztása érdekében még az ilyen alapvető segítséget is megtagadja tőlük. Reméljük, hogy ez majd változást hoz sokmillió szír életébe, akik több mint egy éve nélkülözik az ennivalót, a gyógyszereket, s egyéb segítséget.

Mint e Tanács jól tudja, a határozatra a rezsim cinikus „éhezz vagy add meg magad” taktikája, s különösen az ellenzék ellenőrzése alatt álló vagy vitatott területen élők ellen alkalmazott büntető és jogfosztó stratégiái miatt volt szükség.

Az Asszád rezsim halálos fegyvertárában nem a humanitárius segély megtagadása az egyetlen fegyver. Többek között vegyi és hagyományos fegyverek, így légierő, tankok, aknák és mesterlövészek is szerepelnek benne.

Láthattuk, hogy milyen pusztítást okoz, ha a rezsim ártatlan civilekre szabadítja a fegyvertárát, mint azt Homszban tette. Az elmúlt hetekben ismételten elborzadva láttuk, amint az Asszád rezsim fojtogató szorításában tartja Aleppo lakosait. Mintegy félmillió szíriai maradt a városban, amelyet körbezártak és lassan megfojtottak Asszád erői, akik az alapvető humanitárius segítséget—élelmiszert, vizet és gyógyszereket—sem engedték bejutni a városba. A rezsim továbbá naponta 15-20 hordóbombát dobott a városra, s körülbelül ugyanennyit a külvárosaira.

Nem csak a ledobott bombák nagy száma zavaró, hanem az is, hogy mikor és hol dobták le őket. Az Aleppói Tartományi Tanács arról számolt be, hogy a rezsim egyre inkább arra a napszakra koncentrálta a bombázást, amikor a muzulmánok abbahagyják a napi böjtöt, vagy Iftár idejére. S leginkább azokat a helyeket célozták meg, ahol az emberek legnagyobb valószínűséggel összegyűlnek. Ez ocsmányság!

Tehát az Asszád rezsim a legszentebb iszlám hónapot választotta ki, s ehhez igazította a bombázásokat. Az emberek hitét és vallási szokásait kihasználva fokozta a szenvedéseiket.

Bár a borzalmak terén a rezsim már eddig is igen magasra tette a lécet, az utóbbi sémában jelentkező rosszindulat mégis sokkoló! S nem Aleppo az egyetlen hely, ahol ezt a taktikát alkalmazták.

Jarmukban csak mostanában engedték meg, hogy az UNRWA élelmiszert és másféle segítséget adjon a palesztin menekülteknek, miután a rezsim több hónapon keresztül nem engedte oda őket. Bárki, aki látott képeket a jarmuki menekültekről, tudja, hogy egy szalmaszálon függ az ottaniak élete. Szoros figyelemmel kísérjük az ottani helyzetet, Aleppóban és más helyeken is, és felszólítjuk a rezsimet arra, hogy teljes mértékben hajtsa végre a 2139-es számú határozatban foglaltakat, továbbá tegyen eleget a 2139-es és 2165-ös számú határozatok szerinti kötelezettségeinek, valamint a nemzetközi humanitárius jog és emberjog szerinti alapvető kötelezettségeinek.

Ez csak pillanatfelvétel két olyan helyről, ahol a világ legsúlyosabb humanitárius válsága dúl.  Aleppo és Jarmuk esete is azt bizonyítja, hogy a humanitárius válságok a politikai válságokból fakadnak, s egy olyan rendszer barbár taktikáiból, amely már elvesztette a legitim vezetéshez való jogát. A válság megoldásához végső soron olyan politikai megoldásra lesz szükség, amit a szírek is el tudnak fogadni.

Ennek érdekében örömmel üdvözöljük az újonnan kinevezett Staffan de Mistura Szíriával foglalkozó különmegbízottat, valamint Ramzy Ezzeldin Ramzy helyettes különmegbízottat. Elvállalták azt a súlyos jószolgálati feladatot, hogy segítséget nyújtanak az erőszakos cselekedetek befejezéséhez és a Szíriában elharapódzott emberjogi sérelmek felszámolásához, s a régóta fennálló válság békés megoldását helyezik az előtérbe. Számíthatnak teljes támogatásunkra.

Köszönöm.

Forrás: Amb. Power at U.N. Debate on Middle East | U.S. Mission to the United Nations | New York, N.Y. | July 22, 2014

 

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.