OBAMA ELNÖK NYILATKOZATA

Edgartown, Massachusetts
Fehér Ház | Sajtószóvivői Iroda | 2014. augusztus 14.

ELNÖK: Jó napot kívánok mindenkinek!  Ez a hangosító rendszer igazán jó erős. Ma szeretnék friss információt adni az amerikai embereknek arról a két ügyről, melyeket szoros figyelemmel követek az utóbbi pár napban.

Mindenekelőtt, az iraki célzott katonai műveleteink továbbra is jól haladnak. A múlt héten két korlátozott misszióra adtam engedélyt: embereink és létesítményeink védelmére Irakon belül, és egy humanitárius műveletre a hegyen rekedt iraki civilek ezreinek megsegítése érdekében.

Egy héttel ezelőtt felmértük, hogy sok ezer jezidi férfi, nő és gyermek hagyta ott minden tulajdonát és a Szindzsár-hegyre való meneküléssel kétségbeesetten próbálta elkerülni, hogy lemészárolják.  Tudomásunk volt arról is, hogy az IS [Iszlám Állam]  terroristái meggyilkolják, vagy rabszolgaságba hajtják a fogságukba került jezidi civileket, és ostrom alá vették a hegyet. Élelem és víz nélkül [a menekültek] borzalmas választás elé kerültek: éheznek a hegyen, vagy lemészárolják őket a síkon. Ekkor jött Amerika, hogy segítsen.

Az elmúlt hét során az amerikai hadsereg minden éjszaka dobott le segélyszállítmányokat – ezek több mint 114.000 adag ételt és 35.000 gallon friss vizet tartalmaztak. Ezen erőfeszítéseinkhez csatlakozott az Egyesült Királyság is, és más szövetségeseink is támogatást ígértek. Haderőnk  sikeres csapást mért a hegy körüli IS célpontokra, és ezzel jobb feltételeket teremtett a civileknek a hegy biztonságos elhagyására.

Tegnap egy kis amerikai csapat – katonák és civilek – befejezték a hegyen uralkodó körülmények áttekintését. Megállapították, hogy az élelem és a víz elért azokhoz, akiknek szükségük volt rá, és hogy embereke ezrei menekülnek el biztonságosan minden egyes éjszaka. A még ott levő civilek is folyamatosan távoznak a kurd erők és a jezidik támogatásával, akik segítik családjaik biztonságos átjutását. A lényeg tehát az, hogy a helyezet nagymértékben javult a hegyen, és az amerikaiak nagyon büszkék lehetnek erőfeszítéseinkre.

Katonáink szakértelmének és profizmusának – valamint népünk nagylelkűségének – köszönhetően megtörtük az IS ostromát a Szindzsár-hegyen, segítettük a sebezhető emberek biztonságos helyre jutását, és sok ártatlan élet megmentését. Ezen erőfeszítések eredményeként várhatóan nem kell további műveleteket végrehajtanunk az emberek kimentésére a hegyről, és valószínűtlen, hogy tovább kelljen folytatnunk a humanitárius segélyszállítmányok ledobását a hegyre. Az értékelést végző katonák többsége a napokban elhagyja Irakot. S mint Főparancsnok annyit szeretnék csak mondani, hogy nem is lehetnék büszkébb hadseregünk férfiúira és nőire, akik szinte hibátlanul hajtották végre e humanitárius műveletet. Nagyon hálás vagyok nekik, és tudom, hogy azok, akik csapdába estek a hegyen, szintén hallatlanul hálásak.

Nos, a helyzet még mindig nagyon súlyos az IS terrorjának szerte az országban kitett irakiak számára, beleértve az olyan kisebbségeket, mint a jezidik, az iraki keresztények, valamint a szunniták, síiták és kurdok.  Továbbra is együtt dolgozunk nemzetközi partnereinkkel a humanitárius segítség biztosításán az Észak-Irakban szenvedőknek ahol csak ez módunkban áll és olyan hatékony műveleteket tudunk végrehajtani, mint amilyet a Szindzsár-hegyen hajtottunk végre anélkül, hogy szárazföldi harci alakulatokat vetnénk be.

Nyilvánvalóan erős késztetést érzünk arra, hogy némi humanitárius enyhülést biztosítsunk e helyzetben, és nagy bátorítást jelent számunkra nemzetközi partnereink érdeklődése eme erőfeszítések iránt is. Folytatjuk a légicsapásokat, hogy megvédjük embereinket és létesítményeinket Irakban. Növeltük az IS ellen a fontvonalban harcoló iraki és kurd erők katonai támogatását.

És ami talán a legfontosabb, arra bíztatjuk az irakiakat, hogy fogjanak össze az IS-sel szembeni túlerő érdekében, mindenekelőtt úgy, hogy megragadják a hatalmas alkalmat egy új, befogadó politikát folytató kormány alakítására Abadi miniszterelnök-jelölt vezetésével. Néhány nappal ezelőtt alkalmam volt beszélni Abadi miniszterelnök-jelölttel, és ő beszélt arról, milyen befogadó politikát folytató kormányra van szükség – egy kormányra, amely minden iraki emberhez szól – ez az, amire most szükség van. Még mindig hatalmas kihívás számára egy kormány felállítása, de mi visszafogottan bizakodóak vagyunk, hogy az iraki kormány helyzete a jó irányba halad.

Másodszor, szeretnék kitérni egy olyan dologra, ami már jó pár napja szerepel a hírekben, és ez a Missouri állambeli Fergusonban lévő helyzet.  Tudom, hogy sok amerikait mélyen felkavartak azok a képsorok, amelyeket az országunk szívében történtekről közvetítettek, a rendőrség összecsapásairól a tüntetőkkel.  Szeretném, ha ma mindannyian hátrébb lépnénk, és átgondolnánk, mi a továbbiakban a teendő.

Ma reggel átfogó tájékoztatást kaptam a helyzetről Eric Holder igazságügyi minisztertől, aki nyomon követi az eseményeket és folyamatosan konzultál róla csapatával.  Már felkértem az Igazságügyi Minisztériumot és az FBI-t, hogy egymástól függetlenül vizsgálják ki Michael Brown halálának körülményeit a helyi hatóságokkal együttműködésben.

Az Igazságügyi Minisztérium szintén tanácskozik a helyi szervekkel arról, hogyan lehet fenntartani a közrendet anélkül, hogy korlátozásra kerülne a békés tüntetéshez való jog, és anélkül, hogy a helyzet tovább romlana.  Egyértelművé tettem az igazságügyi miniszter számára, hogy minden szükséges intézkedést meg kell tennünk annak érdekében, hogy megállapítsuk, pontosan mi is történt, és gondoskodnunk kell arról, hogy a felelősségre vonás megtörténjen.

Jay Nixonnal, Missouri állam kormányzójával is beszéltem.  Kifejeztem aggodalmamat amiatt, hogy az események erőszakos fordulatot vettek, és hangsúlyoztam, itt az ideje, hogy mindannyian elgondolkodjunk a történteken, és megtaláljuk a módját, hogy közösen tudjunk továbblépni.  A kormányzó hamarosan Fergusonba utazik.  Ő jó ember és nagyszerű kormányzó, és biztos vagyok benne, hogy közös munkával képes lesz közvetíteni az üzenetet, hogy minden erejével arra törekszik, hogy igazságot szolgáltassanak, és azt a törekvését, hogy gondoskodjék a közbiztonság megfelelő módon történő megőrzéséről.

Természetesen fontos, hogy ne felejtsük el, hogyan kezdődött ez az egész. Elvesztettünk egy fiatalembert, Michael Brownt, szívszorító és tragikus körülmények között. 18 éves volt.  A családtagjai már sosem fogják tudni többé megölelni.  És amikor egy ilyen eset megtörténik, akkor a helyi hatóságoknak, beleértve a rendőrséget is, kötelességük nyíltan és átlátható módon kivizsgálni halálának körülményeit, és világosan kommunikálni arról, hogyan védik meg az embereket közösségeikben.

Soha nincs mentség a rendőrséggel szembeni erőszakra, illetve azok számára, akik ennek a tragédiának a leple alatt garázdálkodnak és fosztogatnak.  Ugyanígy nincs mentség arra sem, ha a rendőrség túlzott erőt alkalmaz a békés tiltakozók ellen, vagy azért tartóztat le tüntetőket, mert törvényesen gyakorolják az Első Alkotmány-kiegészítés nyújtotta jogaikat.  És ebben az országban, az Egyesült Államokban, a rendőrségnek nem szabad zaklatni vagy letartóztatni újságírókat, akik csak megpróbálják a munkájukat végezni, és tájékoztatni szeretnék az amerikai embereket arról, hogy mit tapasztalnak az események helyszínén. Hogy egyszerűen fogalmazzak, mindnyájunknak magas elvárásokat kell támasztanunk saját magunkkal szemben, különösen azoknak közülünk, akik hatalmi pozícióban vannak.

Tudom, hogy Fergusonban most magasra hágnak az indulatok, és szenvedélyes nézeteltérések vannak a tekintetben, hogy pontosan mi is történt.  Többféle elbeszélése lesz majd a későbbiekben annak, hogyan történt meg ez a tragédia.  Abban is lesznek nézetkülönbségek, hogy a továbbiakban mi a teendő.  Ez is a demokráciánk része. De ne felejtsük el, hogy mindannyian az egy, amerikai család tagjai vagyunk.  Egyesítenek bennünket a közös értékek, amelyek között ott van a törvény előtti egyenlőség; a közrend alapvető tisztelete és a békés nyilvános tiltakozás joga; minden ember, beleértve a gyermekeket, méltóságának tisztelete; és a kormányzat elszámoltathatóságának szükségessége.

Most tehát a gyógyulás ideje jött el.  Ideje, hogy visszaálljon a béke és a nyugalom Ferguson utcáin.   Ideje van egy nyílt és átlátható eljárásnak, amelynek a végén igazságot szolgáltatnak.  Arra kértem az igazságügyi minisztert és a helyszínen tartózkodó szövetségi ügyészt, hogy dolgozzanak együtt a helyi tisztségviselőkkel az ügy mihamarabbi lezárása érdekében.  Mindketten folyamatosan jelentenek majd nekem az elkövetkező napokban az elvégzettekről.

Nagyon köszönöm a figyelmüket.

Forrás: Statement by the President | Edgartown, Massachusetts | The White House | Office of the Press Secretary | August 14, 2014

 

This entry was posted in Foreign Policy, Society & Values and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.