ELNÖKI NYILATKOZAT JIM FOLEY ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁRÓL

Obama elnök James Foley újságíró meggyilkolásáról nyilatkozik—2014. augusztus 20.

Obama elnök James Foley újságíró meggyilkolásáról nyilatkozik—2014. augusztus 20.

Fehér Ház | Sajtószóvivői Iroda| 2014. augusztus 20 | Azonnali közzétételre

Elnöki Nyilatkozat

The Edgartown School | Massachusetts | Martha’s Vineyard

AZ ELNÖK: Jó napot kívánok mindenkinek! Ma az egész világot megdöbbentette, hogy az Iszlám Állam (ISIL vagy IS) terrorista csoport brutálisan meggyilkolta Jim Foleyt.

Jim személyében újságírót, testvért, fiút és barátot vesztettünk. Nehezen hozzáférhető és veszélyes helyekről jelentett, a világ másik felén élő emberek életéről tudósított. Csaknem két évvel ezelőtt Szíriában ejtették túszul, ahonnan az ottani válság idején küldte bátor jelentéseit.

Jimet az egész világot sokkoló, erőszakos tettel ragadták el tőlünk. Negyven éves volt, öt testvér egyike, egy olyan édesanya és édesapa fia, akik fáradhatatlanul dolgoztak a kiszabadításán. Ma már beszéltem a Foley családdal, elmondtam nekik, hogy mindannyian megtört szívvel állunk a veszteségük előtt, s velük együtt fejet hajtunk Jim és Jim minden tette előtt.

Jim Foley élete szöges ellentétben áll a gyilkosaiéval. Tisztázzuk, mi is az ISIL. A falvakban és városokban tombolnak, erőszakos és gyáva módon fegyvertelen, ártatlan civileket gyilkolnak. Nőket és gyerekeket rabolnak el, akikre kínzások, erőszak és rabszolgaság vár. Ezrével gyilkolják a muzulmánokat–szunnitákat és síitákat egyaránt. Célba veszik a keresztényeket és a vallási kisebbségeket, elkergetik őket az otthonaikból, s ha tehetik, meggyilkolják őket, pusztán azért, mert más a vallásuk. Kinyilvánították azt a szándékukat, hogy ki akarnak irtani egy ősi népet.

Az ISIL tehát egyik vallás nevében sem szól. Áldozatainak többsége muzulmán, s nincs olyan hit, amely ártatlanok lemészárlására tanítaná az embereket. Nincs olyan igazságos Isten, aki tegnapi tettük mellett állna, vagy a mellett, amit minden egyes napon művelnek. Az ISIL ideológiájából teljességgel hiányzik az emberi lények értéke. Az ideológiájuk teljes csőd. Céljaik érdekében állíthatják ugyan, hogy az Egyesült Államok vagy a Nyugat ellen viselnek hadat, valójában azonban a szomszédaikat terrorizálják, akikre kilátástalan elképzeléseik alapján csupán végtelen rabszolgaság, valamint a civilizált viselkedési formák teljes összeomlása várna.

Az ilyen emberek végezetül bukásra vannak ítélve. Kudarcot vallanak, mert a jövő azoké, akik építenek, s nem azoké, akik rombolnak, a világot pedig az olyan emberek alakítják, mint Jim Foley, valamint az emberiség túlnyomó része, akik elborzadnak a gyilkosaitól.

Az Amerikai Egyesült Államok a továbbiakban is megteszi a kellő lépéseket sajátjai védelmére. Hajthatatlanok és éberek leszünk! Ha amerikaiaknak ártanak valahol, minden szükségeset megteszünk az igazságszolgáltatás érdekében. S—másokkal egyetértésben—fellépünk az ISIL ellen is.

Az irakiaknak, akik segítségünkkel felveszik a harcot az ISIL ellen, továbbra is össze kell tartaniuk, hogy közösségeikből kiűzhessék ezeket a terroristákat.  A szírek, akikről Jim Foley beszélt, nem szolgáltak rá, hogy egy zsarnok, vagy a terroristák árnyékában éljenek. Számíthatnak a támogatásunkra, hogy egy emberi méltóságban gyökeredző jövőt teremthessenek.

A Közel-Kelet kormányainak és népeinek közösen kell kiirtaniuk ezt a rákot, hogy ne terjedhessen tovább. Egyértelműen vissza kell utasítani az ilyen nihilista ideológiákat! Egy dologban mindannyian megegyezhetünk: a 21. században nincs helye egy olyan csoportnak, mint az ISIL!

Világszerte olyan közös biztonsági és értékrendszeren osztozunk barátainkkal és szövetségeseinkkel, amelynek alapjai teljesen ellentétesek a tegnap látottakkal. A továbbiakban is szembe fogunk szállni a gyűlöletes terrorizmussal, helyette a remény és a civilitás érzését ébresztjük fel. Éppen ezekért állt ki Jim Foley, akinek a munkája volt az élete, aki bátran közzétette felebarátai történetét, aki családja és barátai szeretetét élvezte.

Ma az amerikaiak imádkozni fognak azokért, akik szerették Jimet. Mindannyiunknak fáj a hiánya. Mindannyian gyászoljuk az elvesztését. Imáinkba foglaljuk a többi amerikait is, akit elszakítottak a családjától. Minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni azért, hogy megvédjük a sajátjainkat, s azokat az örök értékeket, amelyeket képviselünk.

Isten áldja és őrizze Jim emlékét, és Isten áldja meg az Amerikai Egyesült Államokat.

VÉGE

Forrás: Statement by the President | The White House | Office of the Press Secretary | For Immediate Release | August 20, 2014

 

This entry was posted in Foreign Policy, Society & Values and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.