A NATO-UKRAJNA BIZOTTSÁG KÖZÖS KÖZLEMÉNYE

Sajtóközlemény | 2014, szeptember 4. |

Míg most itt ülésezünk, Oroszország folyamatosan támadja Ukrajna szuverenitását, területi integritását és függetlenségét. Bár az oroszok tagadják, orosz fegyveres erők közvetlen katonai műveletekben vesznek részt; Oroszország fegyverekkel látja el a kelet-ukrajnai harcosokat, továbbá harci készültségben álló katonák ezreit állomásoztatja az ukrán határ mentén. Ezek a fejlemények aláássák Ukrajna stabilitását, és súlyosan kihatnak az egész euró-atlanti térség stabilitására és biztonságára.

Mi, a NATO-Ukrajna Bizottságban részt vevő állam- és kormányfők egyhangúlag támogatjuk Ukrajna szuverenitását és területi integritását a nemzetközileg elismert határain belül.

Határozottan elítéljük, hogy Oroszország jogtalanul és törvénytelenül, önkényesen bejelentette a Krím-félsziget elcsatolását, s a nemzetközi jogot sértő módon folyamatosan és szándékosan aláássa Kelet-Ukrajna stabilitását. Felszólítjuk Oroszországot, hogy vonja vissza a Krím önkényesen bejelentett „annektálását”, amit mi nem ismerünk el, és nem is fogunk elismerni. Oroszország szüntesse be a kelet-ukrajnai fegyveresek támogatását, vonja vissza katonáit és hagyjon fel az ukrán határ mentén vagy azon át folyó katonai cselekményekkel, tartsa tiszteletben a helyi lakosság jogait, beleértve a bennszülött krími tatárokat is, s tartózkodjon minden további Ukrajna elleni agresszív cselekedettől! A szövetségesek a nemzetközi jog durva megsértésének tartanak bármilyen, akár humanitárius ürüggyel Ukrajnán belül folyó, egyoldalú orosz fegyveres vagy felforgató tevékenységet.

A szövetségesek támogatják az ukrán kormányt abban, hogy külső beavatkozás nélkül — többek között az ukrán béketerv alapján– minden ukrán térség lakossága számára kielégítő politikai utat keressenek. A szövetségesek üdvözlik, hogy az érintett felek Genfben, Berlinben és egyéb folyamatban lévő tárgyalások során kötelezettséget vállaltak a békés megoldás feltételeinek megteremtésére. Oroszország azonban, a vállalt kötelezettsége ellenére, folytatja a közvetlen katonai beavatkozásokat Ukrajnában, és fokozza a milicisták támogatását. Felszólítjuk Oroszországot arra, hogy változtasson a viselkedésén, és tegyen aktív lépéseket a válság csillapítása érdekében, többek között azzal, hogy  érdemi párbeszédet kezd az ukrán hatóságokkal.

A szövetségesek elismerik az ukránok jogát a béke és a rend helyreállításához, területük és lakosaik védelméhez, s arra kérik az ukrán fegyveres erőket és biztonsági szolgálatokat, hogy a civil áldozatok elkerülése érdekében működésük során tanúsítsanak maximális önuralmat.

A szövetségesek dicséretesnek tartják az ukrán nép elkötelezettségét a szabadság és demokrácia iránt, s azt a határozott szándékát, hogy külső beavatkozás nélkül döntsön saját jövőjéről. Üdvözlik a nehéz körülmények között megtartott tisztességes és szabad elnökválasztást, valamint az Európai Unióval aláírt társulási megállapodást, ami az ukrán demokrácia konszolidációjáról és az ország európai irányultságáról tanúskodik. Arra számítunk, hogy az ukrán béketerv egyik fontos elemét jelentő októberi parlamenti választások is ezt fogják alátámasztani.

Üdvözöljük a többi nemzetközi szereplő–elsősorban az EBESZ, az Európai Unió, az Európa Tanács, valamint az egyes szövetségesek–tevékenységét is, akik szintén hozzájárulnak a válság csillapításához és békés megoldásához,

A régóta fennálló Megkülönböztetett Partnerség keretében a NATO a válság során következetesen támogatta Ukrajnát, s a NATO-n keresztül mind a 28 szövetséges fokozni fogja a támogatást, hogy Ukrajna jobban gondoskodhasson saját biztonságáról. A Megkülönböztetett Partnerség elmélyítésére irányuló ukrán szándékot méltányolva, a NATO-Ukrajna Bizottság felélénkíti stratégiai megbeszéléseit. A NATO máris megerősítette a védelmi oktatással, szakmai fejlődéssel, biztonsági ágazati irányítással foglalkozó eddigi ukrán programjait, valamint a biztonsággal kapcsolatos tudományos együttműködést Ukrajnával. Az Éves Nemzeti Program keretében szervezett képességfejlesztő és tartós kapacitást építő programokkal tovább erősítjük az együttműködést a védelem és a biztonság terén. Ezzel összefüggésben a szövetségesek vezetésre, irányításra és kommunikációra, logisztikára és szabványosításra, kibervédelemre, katonai pályamódosításra és stratégiai kommunikációra összpontosító fontos új programokat indítanak. A NATO a sérült katonák rehabilitálásában is segítséget nyújt Ukrajnának. A szövetségesek nagyobb létszámú tanácsadó személyzetet tartanak majd a kijevi NATO irodákban. A szövetségesek tudomásul vették a katonai-műszaki segítségre vonatkozó ukrán kérést, és sok szövetségi tag bilaterális alapon is segítséget nyújt az ukránoknak, amit azok igen szívesen fogadnak.

A NATO és Ukrajna igyekszik továbbfokozni az erőik közötti interoperabilitást, többek között a NATO hadgyakorlatokon való rendszeres és folyamatos ukrán részvétel útján. A szövetségesek igen nagyra értékelik, hogy Ukrajna folyamatosan hozzájárul a műveleteikhez, a NATO Reagáló Erőkhöz és a Kapcsolt Erők Kezdeményezéshez. A szövetségesek szívesen látják Ukrajna részvételét a Partnerségi Interoperabilitási Kezdeményezésben (Partnership Interoperability Initiative); úgy látják, hogy ezen belül az Enhanced Opportunities Programme (Megnövelt Lehetőségek Programja) lenne hasznos Ukrajna számára, s várakozással tekintenek a részvétele elé.

A szövetségesek segítségével, többek között az Éves Nemzeti Programmal Ukrajna a továbbiakban is elkötelezett marad az átfogó reformok bevezetése, a korrupció elleni küzdelem és a demokratikus értékeken, az emberi jogok tiszteletben tartásán és a jogállamiságon alapuló befogadó politikai folyamat előmozdítása mellett.

Amint a korábbi NATO csúcstalálkozókon, többek között Madridban, Bukarestben, Lisszabonban és Chicagóban is megállapítottuk, az euro-atlanti biztonság szempontjából kulcsfontosságú, hogy Ukrajna független, szuverén, stabil, a demokrácia és a jogállamiság mellett szilárdan elkötelezett ország legyen.  Ismételten kinyilvánítjuk szilárd elkötelezettségünket a NATO és Ukrajna közötti Megkülönböztetett Partnerség továbbfejlesztése iránt, ami nagyban hozzájárul majd egy stabil, békés és egységes Európa megteremtéséhez.

Forrás: Joint Statement of the NATO-Ukraine Commission | Press Release |Issued on 04 Sep. 2014

 

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.