ELNÖKI NYILATKOZAT AZ ILIÁ-RÓL

Obama elnök az ILIÁ elleni lépésekről beszél (WH fotó)

Obama elnök az ILIÁ elleni lépésekről beszél--klikk a videóhoz

Fehér Ház | Sajtószóvivői Iroda |2014. Szeptember 10. | Azonnali közzétételre

Honfitársaim! Arról akarok ma beszélni, hogy az Egyesült Államok barátaival és szövetségeseivel összefogva mit tesz majd azért, hogy felmorzsolja, s végül megsemmisítse az ILIÁ (ISIL) néven ismert terrorista csoportot.

Főparancsnoki tisztemnél fogva számomra az amerikai nép biztonsága a lehető legfontosabb. Az elmúlt néhány év során következetes küzdöttünk az országunkat fenyegető terroristák ellen. Kiiktattuk Osama bin Ladent és az afganisztáni és pakisztáni al-Kaida vezetők nagy részét. Célba vettük az al-Kaida jemeni leányvállalatát, s a közelmúltban kiiktattuk a szomáliai szárny parancsnokát. Mindezt úgy tettük, hogy közben több mint 140.000 amerikai katonát hazahoztunk Irakból, s kivonjuk csapatainkat Afganisztánból, ahol az év végéig befejeződik a harci tevékenységünk. Katonai és terrorelhárító szakembereinknek köszönhetően Amerika nagyobb biztonságba került.

Ennek ellenére még mindig terrorista fenyegetéssel kell szembenéznünk. Nem tudjuk a világ minden gonoszságát eltörölni, s gyilkosok kis csoportjai is igen súlyos károkat okozhatnak. Így volt ez 9/11 előtt is, s így van ez ma is. Ezért kell éberen figyelnünk az felmerülő veszélyekre. E pillanatban Közel-Keletről és Észak-Afrikából érkeznek a legsúlyosabb fenyegetések, ahol radikális csoportok a maguk hasznára fordítják mások szenvedéseit. Az egyik ilyen csoport az ILIÁ (ISIL), amelyik Iszlám Államnak titulálja magát.

Tisztázzunk két dolgot: az ILIÁ nem iszlám. Egyetlen vallás sem nézi el az ártatlanok megölését. Továbbá az ILIÁ áldozatainak zöme muzulmán. S az ILIÁ bizonyosan nem egy állam. Korábban az al-Kaida iraki leányvállalata volt, s a felekezeti viszályokat és a szíriai polgárháborút kihasználva területeket szerzett az iraki-szíriai határ mindkét oldalán. Egyetlen kormány sem ismeri el, s azok az emberek sem, akiket leigázott. Az ILIÁ világosan és egyszerűen egy terrorszervezet. Nincs más elképzelése azon túl, hogy lemészároljon mindenkit, aki az útjába áll.

Még egy ennyi vérontást látott térségben is példátlan e terroristák brutalitása. Kivégzik a foglyaikat. Gyerekeket ölnek. Rabszolgaként tartanak, megerőszakolnak és házasságba kényszerítenek nőket. Kiirtással fenyegettek egy vallási kisebbséget. Barbárul kioltották két amerikai újságíró, Jim Foley és Steven Sotloff életét.

Az ILIÁ tehát veszélyt jelent az iraki és szíriai népre, s a tágabb értelemben vett Közel-Keleten élőkre, beleértve az ott tartózkodó amerikai állampolgárokat, személyzetet és létesítményeket is.

Ha nem foglalkozunk velük, a terrorista csoportok növekvő veszélye átterjedhet a régión túlra, még az Egyesült Államokra is. Bár speciálisan hazánk ellen irányuló tervekről nem szereztünk tudomást, az ILIÁ vezetői megfenyegették Amerikát és szövetségeseit. Hírszerzőink szerint Szíriában és Irakban külföldiek ezrei—európaiak és amerikaiak is—csatlakoztak hozzájuk. Ezek a kiképzett és csatában edzett harcosok megpróbálhatnak visszatérni a hazájukba, és ott gyilkos támadásokat végrehajtani.

Tudom, hogy sok amerikait aggasztanak ezek a veszélyek. Ma este azt szeretném tudatni Önökkel, hogy az Amerikai Egyesült Államok erővel és elszántsággal válaszol rájuk. A múlt hónapban elrendeltem, hogy a katonaságunk célzott támadással állítsa le az ILIÁ előretörését. Azóta több mint 150 sikeres légicsapást hajtottunk végre Irakban. Ezek a légicsapások védték az amerikai személyzetet és létesítményeket, ILIÁ harcosokat öltek és fegyvereket semmisítettek meg, és teret biztosítottak az iraki és kurd erőknek, hogy azok kulcsfontosságú területet szerezhessenek vissza. A légicsapások segítettek megmenteni több ezer ártatlan férfi, nő és gyerek életét is.

Ez azonban nem csupán a mi harcunk. Döntő szerepet játszhat az amerikai erő, de nem tehetjük meg az irakiak helyett, amit nekik maguknak kell megtenniük, s az arab partnerek helyett sem vállalhatjuk térségük biztonságossá tételét. Ezért ragaszkodtam ahhoz, hogy további lépéseinket egy befogadó, új iraki kormány megalakulásától tegyem függővé, ami a napokban meg is történt. Így ma, miután helyén áll már az új iraki kormány, s megbeszéléseket folytattam külföldön a szövetségeseinkkel, itthon pedig a Kongresszussal, bejelenthetem, hogy Amerika vezetésével széleskörű koalíció indul a terrorista fenyegetés visszaszorítására.

Célunk világos: átfogó és kitartóan alkalmazott terrorelhárító stratégiával felmorzsoljuk, s végül teljesen megsemmisítjük az ILIÁ-t.

Először is, módszeres légi hadjáratot folytatunk a terroristák ellen. Az iraki kormánnyal együttműködve kibővítjük a tevékenységünket: saját embereink védelmén és a humanitárius segítségnyújtáson túl ILIÁ célpontokra is lesújtunk, mialatt az iraki erők támadásba lendülnek. Sőt mi több, világosan megmondtam, hogy levadásszuk az országunkat fenyegető terroristákat, legyenek bárhol is. Ez annyit jelent, hogy Szíriában épp úgy habozás nélkül fellépek az ILIÁ ellen, mint Irakban. Ez elnökségem alapelve: Aki Amerikát fenyegeti, nem találhat menedékre!

Másodszor, fokozottabban fogjuk támogatni azokat, akik terepharcot folytatnak a terroristák ellen. Júniusban több száz amerikai katonát telepítettem Irakba, hogy megtaláljuk az iraki biztonsági erők támogatásának legjobb módját. Most, miután ezek a munkacsapatok eleget tettek feladatuknak, Irak pedig új kormányt alakított, további 475 katonát küldök Irakba. Amint már mondtam, ezek a katonák nem vesznek részt harci cselekményekben—nem sodródunk bele egy újabb iraki háborúba. De szükség van rájuk, hogy kiképzéssel, hírszerzéssel és felszerelésekkel támogassák az iraki és kurd erőket. Támogatjuk Irakot a Nemzeti Gárda egységeinek felállításában is, hogy a szunnita közösségek megvédhessék saját szabadságukat az ILIÁ fennhatóságával szemben.

A határ túloldalán, Szíriában fokoztuk a szír ellenzéknek nyújtott katonai segítséget. Ma este ismételten arra kérem a Kongresszust, hogy adjon nekünk pótlólagos felhatalmazást és anyagi forrásokat e harcosok kiképzéséhez és felszereléséhez. Az ILIÁ elleni küzdelemben nem támaszkodhatunk a saját népét terror alatt tartó Asszad rezsimre, amelyik soha nem fogja visszanyerni elvesztett legitimitását. Ehelyett inkább az ellenzéket kell erősítenünk, mint az ILIÁ és hasonló szélsőségesek legjobb ellensúlyát, miközben keresnünk kell a szír válságot egyszer és mindenkorra megoldó politikai lehetőségeket is.

Harmadszor, az ILIÁ támadásainak megelőzéséhez a továbbiakban is bevetjük jelentős terrorelhárító képességeinket. Partnereinkkel összefogva megkettőzött erővel igyekszünk elvágni a pénzforrásait, javítunk a hírszerzésünkön, megerősítjük a védelmünket, fellépünk torz ideológiája ellen, és elvágjuk a külföldi harcosok ki- és beáramlását a Közel-Keleten. Két hét múlva pedig, amikor én vezetem az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülését, igyekszem az ügy érdekében még tovább mozgósítani a nemzetközi közösséget.

Negyedszer, a továbbiakban is humanitárius segítséget nyújtunk az ártatlan civileknek, akiket lakóhelyük elhagyására kényszerített ez a terrorszervezet. Ez egyaránt vonatkozik a súlyos veszélyben forgó szunnitákra és a síita muzulmánokra, valamint a keresztények tízezreire és más vallási kisebbségekre. Nem engedhetjük meg, hogy ősi hazájukból elűzzék ezeket a közösségeket!

Ez tehát a stratégiánk. S a stratégia mind a négy pontjának terén partnerek széleskörű koalíciója csatlakozik Amerikához. Szövetségeseink máris együtt repülnek velünk Irak felett, fegyvereket és segítőket küldenek az iraki biztonsági erőknek és a szír ellenzéknek, megosztják velünk a hírszerzést, és dollár-milliárdokkal járulnak hozzá a humanitárius segítségnyújtáshoz. Kerry külügyminiszter ma Irakban volt, hogy találkozzon az új kormánnyal és támogassa egységtörekvéseiket. A következő napokban látogatásokat tesz a Közel-Keleten és Európában, hogy újabb partnereket szerezzen a küzdelemhez, elsősorban az arab országok körében, akik segíthetnének mozgósítani a szunnitákat és síitákat arra, hogy űzzék el földjükről a terroristákat. Ez az amerikai vezető szerep legjava: A szabadságukért küzdők mellé állunk, és közös biztonságunk és közös emberségünk nevében más országokat is bevonunk ebbe.

Kormányom itthon is kétpárti támogatást szerzett az ügyhöz . Felhatalmazásom alapján felléphetek az ILIÁ jelentette veszély ellen, de úgy gondolom, hogy mint nemzet, akkor vagyunk a legerősebbek, ha az Elnök és a Kongresszus együttműködnek. Ezért örülnék, ha kongresszusi támogatást nyernék az ügyhöz, amivel megmutatnánk a világnak, hogy Amerika egységes e veszéllyel szemben.

Időbe telik egy ilyen rákos daganat kiirtása, mint az ILIÁ. S mindig kockázatokkal jár, ha katonai akciót indítunk—elsősorban az azt végrehajtó katonákra nézve. De szeretném, ha az amerikai emberek megértenék, hogy ez most nem olyan lesz, mint az iraki és afganisztáni háború.Most nem lesznek idegen földön harcoló amerikai katonák. Ez a terrorellenes kampány az ILIÁ teljes kiirtására irányuló könyörtelen és kitartó erőfeszítés lesz;  saját légierőnket használjuk hozzá, s támogatjuk a terepharcot folytató partnereinket. A bennünket fenyegető terroristák kiiktatása és a frontvonalban harcoló partnerek egyidejű támogatása bevált stratégia, amelyet éveken át sikerrel alkalmaztuk Jemenben és Szomáliában. Ez összhangban áll az általam idén felvázolt megközelítéssel is: erővel lépjünk fel bárki ellen, aki Amerika alapvető érdekeit veszélyezteti, de a nemzetközi rendet fenyegető kihívásokkal szemben mozgósítsuk partnereinket is, ahol csak lehet.

Honfitársaim, nagy változások korát éljük! Holnap lesz 13 éve, hogy országunkat megtámadták. A jövő héten lesz a hatodik évfordulója annak, hogy országunkat a nagy gazdasági világválság utáni legnagyobb gazdasági visszaesés sújtotta. E megrázkódtatások ellenére, az átélt fájdalmak és a talpra álláshoz szükséges kimerítő munka hatására Amerika ma a Föld bármely nemzeténél alkalmasabb arra, hogy magához ragadja a jövő irányítását.

Műszaki cégeink és egyetemeink páratlanok. Gyáriparunk és autóiparunk virágzik. Közelebb állunk az energiafüggetlenséghez, mint az elmúlt évtizedekben bármikor. A többi munkát illetően, üzleti életünkben történelmünk során soha nem volt még ilyen hosszú, megszakítások nélküli munkahelyteremtő időszak. A demokráciánkon belül mutatkozó megosztottságok és viszálykodások ellenére minden egyes nap tapasztalom az amerikai emberek határozottságát, elszántságát és általános jóságát—s ez az, ami miatt most minden eddiginél biztosabbnak látom országunk jövőjét.

Külföldön az amerikai vezetés az egyetlen állandóság e bizonytalan világban. Amerikának van képessége és szándéka arra, hogy mozgósítsa a világot a terroristák ellen. Amerika fogta össze a világot az orosz agresszió ellen, s az ukránok védelmében, hogy azok dönthessenek saját jövőjükről. Amerika—tudósaink, orvosaink, szakértelmünk—segít megfékezni és gyógyítani az ebolát. Amerika segített elszállítani és megsemmisíteni a bejelentett szíriai vegyi fegyvereket, hogy azok a továbbiakban ne jelentsenek veszélyt a szír emberekre és a világra. És Amerika az, aki a világszerte élő muzulmán közösségeknek nem csak a terrorizmus elleni harcban, hanem az esélyekért, a toleranciáért és a reményteljesebb jövőért folytatott küzdelemben is segít.

Amerika, végtelen áldásaink tartós terheket is raknak ránk.  De mi, mint amerikaiak, örömmel vállaljuk a vezetés felelősségét. Európától Ázsiáig, Afrika távoli részeitől a Közel-Kelet háború sújtotta városaiig kiállunk a szabadságért, az igazságosságért és a méltóságért. Alapításunk óta ezen értékek vezérelték a nemzetünket.

Ma e vezető szerephez kérek további támogatást. Úgy kérem ezt, mint a Főparancsnok, aki nem lehetne büszkébb a katonáinkra—férfiakra és nőkre—, a pilótáinkra, akik veszélyek közepette bátran repülnek a Közel-Kelet felett, s katonáinkra, akik a földön segítenek partnereinknek.

Amikor segítettünk megakadályozni egy távoli hegyen rekedt civilek lemészárlását, az egyikük ezt mondta: „Amerikai barátainknak köszönhetjük az életünket. Gyermekeink mindig emlékezni fognak arra, hogy valaki átérezte a küzdelmünket, s hosszú utat tett meg azért, hogy védelmezze az ártatlanokat.”

Amerika így tudja megváltoztani a világot. Saját biztonságunk pedig attól függ, hogy hajlandóak vagyunk-e megtenni, ami e nemzet védelméhez szükséges, s megőrizzük-e az általunk képviselt értékeket—időtlen eszményeket, amelyek akkor is élni fognak, amikor eltűntek a Föld színéről mindazok, akik csak gyűlöletet és rombolást hoztak.

Isten áldja meg katonáinkat és Isten áldja meg az Amerikai Egyesült Államokat!

Forrás: Statement by the President on ISIL | The White House | Office of the Press Secretary | For Immediate Release | September 10, 2014


 

This entry was posted in Foreign Policy, Society & Values and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.