AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK UKRAJNÁNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSA—TÁJÉKOZTATÓ

Fehér Ház | Sajtószóvivői Iroda | 2014. szeptember 18. | Azonnali közzétételre

Az Egyesült Államok szilárd elkötelezettséggel támogatja Ukrajnát, amint az a biztonság és stabilitás megteremtésén, a humanitárius és az újjáépítéssel kapcsolatos szükségletek kielégítésén, demokratikus választások lefolytatásán és alkotmányos reformok véghezvitelén, gazdasági életének helyreállításán és a korrupció leküzdésén dolgozik. Nemzetközi partnereivel, közöttük az IMF-fel együtt az Egyesült Államok elkötelezte magát az ukrán reformprogram támogatása mellett, egyúttal biztosítva, hogy az ukránok megfélemlítés és külső kényszer nélkül dönthessenek saját jövőjükről.

E célkitűzések megvalósítása érdekében az amerikai kormány az idei évben mintegy 291 millió dollár segélyt, továbbá 1 milliárd dollár hitelgaranciát nyújtott Ukrajnának. Ez már magában foglalja azt az 53 millió dolláros új segélycsomagot, amelyet Obama elnök ma jelentett be. Ebből

 • több mint 7 millió dollárt nemzetközi segélyszervezetekhez fognak irányítani, hogy azok humanitárius segítséget nyújtsanak a válság érintettjeinek Ukrajna keleti részén;
 • 46 millió dollár biztonsági segélyt az ukrán katonaság és határőrség támogatására fordítanak. Ez hozzáadódik az előzőleg már bejelentett 70 millió dolláros biztonsági segélyhez.

Az Elnök egyúttal arra kérte Penny Pritzke amerikai kereskedelmi minisztert, hogy egy amerikai kormányküldöttség élén szeptember 26-27 én utazzon Ukrajnába, és folytassanak megbeszéléseket az ukrán kormány és az üzleti élet vezetőivel az ukrán gazdasági reformtörekvésekről, valamint a kormány részéről szükséges rövid- és középtávú lépésekről, amelyekkel megszilárdíthatja az üzleti környezetet, s a magántőke számára vonzó gazdaságot teremthet.

Az USA kormánya továbbra is azon fog dolgozni a Kongresszussal, hogy újabb lehetőségeket találjanak Ukrajna megsegítésére. A kormányzat például a 2015-ös pénzügyi évre további 45 millió dollárt kért a Kongresszustól. Ezt az összeget az Elnök Európai Megnyugtatási Kezdeményezésére (European Reassurance Initiative) fordítanák, amelynek segítségével Ukrajna saját védelmi kapacitását építhetné, s fokozhatná interoperabilitását az amerikai és nyugati erőkkel.

Az ukrán válsággal kapcsolatos USA segítségnyújtás példái:

Humanitárius segítségnyújtás és újjáépítés

 • Az amerikai kormány Ukrajnában hozzájárul az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR), a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM), a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA), és az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (UNOCHA) munkájához.
 • E hozzájárulásokkal azokat az ukrán törekvéseket támogatják, amelyekkel az országon belül lakóhelyük elhagyására kényszerülteknek (internally displaced persons/IDP) igyekeznek megfelelő fogadtatást, valamint—a biztonsági körülmények kedvező alakulása esetén-a lakóhelyükre visszatérést biztosítani, többek között élelmiszert, készpénzt, higiéniai csomagokat, gyógyszereket, valamint háztartási és hideg elleni felszereléseket juttatva nekik. Támogatjuk a nehéz helyzetben lévő donyecki és luhanszki lakosságnak nyújtott sürgősségi tevékenységet, beleértve a tiszta ivóvíz és egyéb ínségenyhítő cikkek beszerzését és szétosztását.
 • Az amerikai kormány közvetlen támogatást is nyújt a válság sújtotta keleti részek gazdasági fellendítéséhez, az infrastruktúra kisebb javításához, valamint a közszolgáltatások helyreállításhoz.

Kapacitásépítés és reformok a biztonsági ágazatban

 • A mai bejelentéssel az Egyesült Államok kormánya kötelezettséget vállalt arra, hogy az ukrán határok jobb megfigyelése és biztosítása, a biztonságosabb és hatékonyabb működés, valamint az ukrán területi integritás megőrzése és érvényesítése érdekében 116 millió dollár értékű berendezéssel és kiképzéssel segíti az ukrán biztonsági erőket. Az ukrán biztonsági erőkhöz többek között a fegyveres erők, a Nemzeti Gárda, és az állami Határőr Szolgálat tartoznak.
 • A támogatás testvédő páncélzatot, sisakokat, járműveket, éjjellátó és termográf eszközöket, nehéz gépészeti berendezéseket, fejlett rádiókat, járőrhajókat, élelmiszereket, sátrakat, támadólövedékek elleni radarérzékelőket, egyenruhákat és más kapcsolódó cikkeket biztosít.
 • Az USA Európai Parancsnoksága és az amerikai Védelmi Minisztérium civil és katonai szakértőinek vezetésével az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy Ukrajna saját kapacitásának növelésével képessé váljon saját védelmének ellátására, s egyúttal előkészítse a terepet egy hosszabb távú védelmi együttműködés számára. A munkában orvosi tanácsadó csapatok és biztonsági támogató tanácsadó csapatok is részt vesznek.

Nemzeti egység,  demokrácia, emberi jogok és média

 • Az Egyesült Államok pénzzel és személyzettel járult hozzá az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Speciális Megfigyelő Missziójához (SMM), amely megfigyelést folytat és napi jelentéseket készít, elsősorban a keleti válságterületeken.
 • A májusi ukrán választások idején a nemzetközi és hazai választási megfigyelőkre, a választási adminisztrációra, a választók felvilágosítására, a választás biztonságára és a független médiára fordították az amerikai támogatást. Az Egyesült Államok hasonlóképpen fogja segíteni az október 26-i előrehozott parlamenti választásokat.
 • Az USA támogatása kiterjed az átfogó ukrán alkotmányos reformok létrehozatalára is, amelyekkel Ukrajna megfelelhet az európai normáknak és megindulhat a decentralizáció folyamata.
 • Az amerikai kormány támogatja a civil szervezeteket abban, hogy kapcsolatba lépjenek a nyilvánossággal, részt vegyenek a kormány reformalkotó folyamatában, s figyelemmel kísérjék és óvják az emberi jogokat.
 • Segítséget nyújt abban, hogy a független médiaorgánumok alkalmasabbakká váljanak az elfogulatlan tájékoztatásra, s hogy Ukrajna minden részén elérhetőbbé váljanak az információk. Október közepén a Broadcasting Board of Governors (BBG) naponta jelentkező, 30 perces hírműsort indít orosz nyelven, ami a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió és az Amerika Hangja közös programja lesz. A hírműsor látható lesz majd az ukrán televízió társcsatornáin, továbbá Litvániában, Lettországban, Észtországban, Moldovában, Grúziában, és esetleg más országokban is. A BBG módot keres arra, hogy a digitális platformokon keresztül az egész világon elérhessék az orosz nyelvű híreket keresők.

Gazdasági stabilizáció, reform és növekedés

 • Ukrajna májusban lezárta annak az 1 milliárd dolláros szuverén kötvénynek a jegyzését, amelyhez az Egyesült Államok nyújtott garanciát. A hitelgarancia útján szerzett bevétel segítségével Ukrajna most új szociális védőprogramot vezet be arra, hogy a nehéz helyzetbe került háztartásokat kompenzálja a növekvő gáz- és fűtési költségek miatt. Ez a lakosság 30 százalékát fogja érinteni. Az amerikai hitelgarancia az Ukrajna számára szükséges források biztosítására irányuló nemzetközi törekvések része volt, amely 27 milliárd dollárhoz juttatja az IMF programját megvalósító Ukrajnát.
 • A márciusi ukrán kományváltást követően az USA kormánya tanácsadókat telepített Ukrajnába, hogy az ukrán Pénzügyminisztériummal és a Nemzeti Bankkal közösen segítsenek a pénzügyi szektor stabilizálásában. Ezek a tanácsadók számos reformhoz kapcsolódó kérdésben– például a banki felügyelet, az állami szektor adósságkezelése, az infrastruktúra finanszírozása és az adózás terén—segítenek.
 • Az amerikai segítség kiterjed az ukrán gazdaság legfontosabb ágazatainak növekedését megalapozó politikai változásokra is. Például olyan reformok végrehajtásában segítünk az ukrán hatóságoknak, amelyekkel növelhető a magánszférából eredő mezőgazdasági beruházás, a gazdálkodók számára elérhetőbbé tehető a hitel és a tőkebefektetés, s egyszerűsíthető az agrárágazat szabályozása.
 • Az Egyesült Államok nemzetközi programokhoz is hozzájárul, többek között az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankon (EBRD), valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezeten (OECD) keresztül, hogy a kis- és középvállalkozások (KKV-k) könnyebben pénzhez jussanak, s Ukrajna végrehajthassa a nemzetközi befektetők odavonzásához szükséges reformokat.

Energiabiztonság

 • Szakértői csapatot küldünk, hogy segítsenek az ukrán kormánynak a téli energiaszükséglet biztosításában.
 • Az amerikai kormány más nemzetközi donorokkal közösen olyan stratégiák kidolgozásán is dolgozik, amelyek segítségével az ukrán kormány biztosíthatja, hogy az energia-támogatási programok az arra leginkább rászorult lakosokat érintsék,  valamint növelheti az energia végfelhasználói hatékonyságát a háztartásokban és az ipari szektorban is.
 • Támogatjuk az ukránokat saját energiatermelésük növelésében is. Ehhez többek közt technikai segítséget nyújtunk az ukrán nemzeti gáz- és olajtársaság, a Naftogáz átszervezéséhez, s olyan új technológiák bevezetéséhez, amelyekkel növelhető a már működő és az új hagyományos és nem-hagyományos olaj- és gázmezők hozama Ukrajnában.

A kereskedelem diverzifikációja és előmozdítása

 • Az USA kormánya oktatást és technikai segítséget biztosít Ukrajnának, hogy az szakértelemre tegyen szert a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) megszabta jogok és kötelezettségek, valamint a WTO élelmiszer-biztonsági előírásainak való megfelelés terén.
 • A kétoldalú kereskedelem és befektetések növelésére, valamint a szellemi tulajdon védelmére irányuló ukrán törekvések támogatására az USA Kereskedelmi Képviselőjének Hivatala összehívja az Amerikai-Ukrán Kereskedelmi és Befektetési Tanácsot.
 • Az USA támogatja a KKV-k nemzetközi piacra juttatására irányuló erőfeszítéseket is. Az országaink közötti kétoldalú kereskedelem érdekében például egy amerikai-ukrán agrárgazdasági kereskedelmi kirendeltség felállítását is tervezik.

Korrupcióellenesség

 • Az Egyesült Államok szorosan együttműködik az ukrán hatóságokkal és a nemzetközi közösség más tagjaival a lopott vagyonok visszaszerzésében. Ide tartozik a közös vizsgálati tevékenység, valamint a bizonyítékok gyűjtése és feldolgozása.
 • Segítünk az ukrán tisztségviselőknek olyan törvények és rendeletek kialakításában is, amelyek a kormányon belül teremtenek korrupcióellenes intézményeket, s amelyekkel a hatóságok eredményesebben harcolhatnak a korrupció ellen. Az elektronikus kormányzati portál bővítésének és a beszerzési eljárások reformjának támogatása útján segítünk abban, hogy az ukrán hatóságok csökkenthessék a korrupció lehetőségét.
 • A külföldi megvesztegetések megakadályozására és Ukrajna üzleti környezetének javítására irányuló nemzetközi programokhoz is hozzájárulunk, többek között az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankon (EBRD), valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezeten (OECD) keresztül.

Forrás: FACT SHEET: U.S. Support for Ukraine | The White House | Office of the Press Secretary | September 18, 2014 | For Immediate Release

This entry was posted in Economic Issues, Foreign Policy, Society & Values and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.