NYITÓBESZÉD A PLENÁRIS ÜLÉSEN – TISZTELETREMÉLTÓ J. BRIAN ATWOOD PROFESSZOR, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK DELEGÁCIÓJÁNAK VEZETŐJE

– megírt változat –

EBESZ Értekezlet az Emberi Dimenziók Alkalmazásáról| Varsó, 2014. szeptember 22.

Köszönöm, Elnök Úr.

Olyan időben gyűltünk most össze az Emberi Dimenziók Alkalmazásáról szóló értekezletre (Human Dimension Implementation Meeting – HDIM), mikor az alapvető elvek, melyeken az európai biztonság és e Szervezet nyugszik, fokozódó fenyegetésnek vannak kitéve.  Nem elhanyagolható ezen elvek közül az EBESZ átfogó biztonsági koncepciója, mely lefekteti, hogy a biztonság és az államok közötti kooperáció nem választható el az emberi jogok és a demokratikus irányelvek tiszteletben tartásától az államokon belül. A szuverenitás és területi integritás sérthetetlenek, és az államok közötti vitákat békésen és az erővel való fenyegetés, vagy annak használata nélkül kell rendezni.  A tartós békéhez és jóléthez elengedhetetlen, hogy ragaszkodjunk ezen elkötelezettségekhez a biztonság mindhárom – politikai-katonai, gazdasági és emberi – vonatkozásában.

Amikor a kormányok megsértik ezen alapvető elveket, nem csak szomszédjaiknak ártanak vele, hanem saját állampolgáraik azon képességének is, hogy teljes mértékben részt vehessenek és sikeresek lehessenek ebben az egyre jobban összekapcsolódó és szabályokon alapuló nemzetközi rendszerben. Mi több, aláássák közös erőfeszítéseinket egy egységes, szabad és békés Európa elérése érdekében.

Az Orosz Föderáció Ukrajna elleni lépései az utóbbi húsz évben történt legsúlyosabb válsághoz vezettek az EBESZ régióban. Ukrajna szuverenitásának és területi sérthetetlenségének folyamatos megsértése Oroszország részéről, kampánya az orosz ajkú ukrán népesség megfélemlítésére, a Krím törvényellenes megszállása és az elcsatolására tett kísérlet, az erőszakos szeparatisták fegyveres támogatása, orosz erők és nehéz fegyverek közvetlen betelepítése Ukrajnába, és az emberjogi helyzet drámai leépítése a szeparatisták által ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken és az orosz megszállás alatt levő Krímben 3000 halálos áldozatot követeltek, és civilek tízezrei szenvedtek értelmetlenül s kellett lakóhelyüket elhagyniuk.  E viselkedése eredményeként Oroszország egyre jobban elszigetelődik a nemzetközi közösségtől mind politikailag, mint gazdaságilag.

Annak ellenére, hogy szuverenitásának és területi integritásának megsértését kellett elszenvednie, a Porosenko kormány alatt Ukrajna továbbra is arra törekszik, hogy régóta szükséges politikai, törvényi és gazdasági reformokat hajtson végre és integrálódjon Európába. Mindez válasz a sokféle etnikai csoporthoz tartozó és Ukrajna minden részében lakó állampolgárainak elsöprő erővel kinyilvánított vágyára. Valóban, a reformok végrehajtásának erőteljes előre vitele belföldön éppoly elengedhetetlen lesz Ukrajna egységéhez és jólétéhez, mint, hogy megvédje magát a szeparatista erőszakkal és a külső agresszióval szemben. Az első nagy lépés a májusi szabad és tisztességes elnökválasztás megtartása volt, melyet az EBESZ is nyomatékosan támogatott.  A következő az októberi parlamenti választások lesznek, melyet az EBESZ szintén megfigyel majd.  Az elkövetkező hónapok és évek során az EBESZ sokat tehet még azért, hogy segítse Ukrajnát abban, hogy a békés reformok végrehajtásának útján haladjon az országban, mely Ukrajna egész népének érdekét szolgálja majd. Szeretném megköszönni a svájci elnökségnek az ukrajnai Különleges Ellenőrző Misszió és az orosz határon működő megfigyelő misszió megerősítése iránti elkötelezettségét. Kormányom ismét megerősíti, hogy szilárdan támogatja az EBESZ erőfeszítéseit az Ukrajna és Oroszország között szeptember 5-én megkötött Minszki Megállapodásban foglalt minden célkitűzés támogatásában, és arra bátorítunk, hogy a tűzszünet végrehajtásának elősegítése érdekében gyorsan növeljék a megfigyelők számát.

Elnök úr, az Orosz Föderáció felerősítette módszeres kampányát, amellyel elfojtja az ellenvéleményeket a médiában és a civil társadalomban. Meggátolta a kormány politikájával és gyakorlatával szemben kritikus független hírportálok és blogok elérhetőségét. Eközben az állami irányítás alatt álló televízió terjeszti az intoleranciát, az úgynevezett „hagyományos értékek” elleni fenyegetéssel riogat, pocskondiázza a vélt belső ellenséget, akik állítólag összejátszanak külföldi kormányokkal, és hazudik a helyzetről Ukrajnában és a balti államokban. Az orosz kormány számos új törvényt hozott, melyek korlátozzák a szólás- és vallásszabadság, az egyesülés és a békés gyülekezés alapvető jogait, valamint a szélsőségek ellen olyan tág értelemben megfogalmazott törvényeket, melyek etnikai és vallási kisebbségeket vesznek célba. Az ország legtekintélyesebb emberjogi NGO-it „külföldi ügynököknek” bélyegezte.  Az úgynevezett homoszexuális propaganda elleni törvény életbe lépése után növekedtek az LMBT személyek elleni brutális támadások.

A HDIM következő két hete során delegációm szintén felhívja majd a figyelmet az emberi dimenziókat érintő komoly aggodalmakra az EBESZ régió más részeiben is. Hogy néhány jellemző példát említsek, Magyarországon és Azerbajdzsánban a független civil társadalom, Törökországban pedig a szabad és nyílt véleménynyilvánítás terének egyre fokozódó szűkítése. Türkmenisztánban és Üzbegisztánban továbbra is bebörtönzik az emberi jogok védelmezőit, az újságírókat és a hitükhöz békésen ragaszkodókat, miközben a külvilág nem szűnik meg aggódni a kínzások és tisztességtelen bírósági tárgyalások miatt. A politikai bebörtönzöttek rács mögött maradtak Fehér-Oroszországban is, s felszólítunk minden résztvevő államot, hogy azonnal és feltétel nélkül engedje szabadon mindazokat, akik nem tettek mást, mint békésen gyakorolták emberi jogaikat. Az antiszemita gyűlöletbűntettek és gyűlöletbeszédek riasztó emelkedése miatt a zsidó közösségek jogosan aggódnak biztonságukért. Sok EU államban közhivatalnokok még mindig tesznek olyan kijelentéseket és cselekedeteket, melyek elnézik, sőt hallgatólagosan elősegítik a romákkal szembeni intoleranciát. Osztjuk az elvhű kormányok és állampolgárok aggodalmát Európa-szerte amiatt, hogy növekszik a kihívóan szélsőséges és idegengyűlölő pártok vonzereje a helyi, országos és európai választásokon.

Az Egyesült Államok továbbra is sajnálja, hogy Koszovótól megtagadják, hogy helyet kapjon az asztalnál, bár joga és szüksége lenne rá, hogy mint résztvevő állam itt üljön. Remélem, hogy a Szerbia és Koszovó közötti kapcsolatok idei fejlődése lehetővé teszi majd Koszovó mihamarabbi részvételét.

Ahogyan hangot adunk a résztvevő államokat érintő, humán dimenziókkal kapcsolatos aggodalmainknak, ugyanúgy mi is válaszolni fogunk a saját politikánkkal és gyakorlatunkkal – itthon és külföldön – kapcsolatos aggodalmakra.  Az Egyesült Államok ebben az évben ünnepelte a Polgárjogi Törvény meghozatalának 50. évfordulóját.  Ez a mérföldkövet jelentő törvény nagyban hozzájárult ahhoz, hogy országom közelebb kerüljön ahhoz, hogy megfeleljen alapító eszményeinek. Azonban mi vagyunk az elsők, akik elismerjük, hogy nemzetünk előtt – a kormányzat minden szintjén, a bíróságainkon és rendvédelmi szervezeteinkben, valamint a sajtóban és a civil társadalomban –további kemény munka áll még, hogy egyenlő esélyt biztosítsuk minden állampolgárunknak a védelemre, az igazságra, és annak lehetőségére, hogy olyan társadalomban élhessenek, amely mentes a vakbuzgóság és az intolerancia minden formájától. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy jelentős haladást értünk el abban, hogy egyenlő bánásmódot biztosítsunk a LMBT közösség tagjainak mind szövetségi, mind tagállami szinten.  Tudjuk, hogy további fejlődésre van még szükség, de hisszük, hogy nemzetünk nagyon pozitív úton halad tovább.

Elnök úr, a résztvevő államok szerencsések, hogy a diplomáciai eszközök és intézmények széles skálája áll rendelkezésünkre és segít abban, hogy eleget tegyenek a humán dimenziókkal kapcsolatos kötelezettségeiknek és elhárítsák a válságokat, vagy válaszokat adjanak azokra. A Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala, a Sajtószabadság Képviselőjének Hivatala, a nemzeti kisebbségek főbiztosa, az emberkereskedelem elleni harc különmegbízottja, és a tolerancia kérdéseit illető soros elnöki hivatal három személyes képviselője mind bírják kormányom messzemenő tiszteletét és támogatását. Minden résztvevő államot arra bíztatunk, hogy teljes mértékben vegyék igénybe ezeket az úttörő diplomáciai képességeket és biztosítsák, hogy az EBESZ intézményei és mechanizmusa rendelkezzenek azokkal a személyi és költségvetési erőforrásokkal, melyekre hatékonyságuk érdekében most és a jövőben szükségük van. Szintén határozottan támogatjuk az EBESZ helyszíni misszióit is. Arra szólítunk fel minden államot, ahol helyszíni misszió van, hogy tartsa tiszteletben azok megbízatását és biztosítsa akadálymentes működésüket mindhárom dimenziót érintően – és ebbe beletartozik az is, hogy szabadon tarthassanak kapcsolatot a civil társadalommal is.

Ez a Szervezet volt az első regionális szervezet, amely megerősítette, hogy az emberi jogok nem csupán egy állam belügyei, hanem azok jogos megfontolások más államok számára is. Az EBESZ ismerte fel elsőként, hogy a civil társadalom fontos szerepet játszik az EBESZ kötelezettségeinek előmozdításában és megvalósításában.

Delegációm és én üdvözöljük, hogy ezen egyedülálló fórum biztosítja a civil társadalom képviselőinek a kormányokkal egyenlő alapon történő részvételét. Örömmel várjuk, hogy megismerhessük nélkülözhetetlen álláspontjukat és hozzáértő véleményüket.  Ma, itt Varsóban sok civil társadalmi aktivista meglehetős személyi kockázatot vállalt, hogy itt lehessen. Ez még parancsolóbbá teszi, hogy a legkomolyabb emberi dimenziókat érintő megbeszéléseink lényegre törőek és célirányosak legyenek térségünkben. Delegációm szintén örömmel tekint a számos társrendezvény és megbeszélés elé is, melyek a hivatalos üléseket kísérik. Egyforma érdeklődéssel várjuk mind a civil társadalom képviselői, mind a kormányok gondolatait arról, mi módon erősíthetjük meg az EBESZ-t, védhetjük meg alapító elveit, és mozdíthatjuk elő az emberi jogok ügyét szerte a régióban.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani vendéglátónknak, Michael Linknek, az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR) újonnan kinevezett igazgatójának és kimagasló csapatának a konferencia megszervezésében nyújtott fenomenális munkájukért.

Forrás: Opening Plenary Statement | As prepared for delivery by the Honorable Professor J. Brian Atwood, U.S. Head of Delegation | OSCE Human Dimension Implementation Meeting | Warsaw, September 22, 2014

 

 

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.