AMERIKA ANTISZEMITIZMUSSAL ÉS MUSZLIMELLENESSÉGGEL KAPCSOLATOS VÁLASZA AZ EBESZ-BEN

Kari Johnstone, az USA Külügyminisztériumában a nemzetközi vallásszabadsággal foglalkozó osztály igazgatójának válaszbeszéde

A varsói EBESZ konferencia résztvevői

A varsói EBESZ konferencia résztvevői

Az Egyesült Államok EBESZ képviselete | EBESZ Értekezlet az Emberi Dimenziók Alkalmazásáról| Varsó, 2014. október 1.

14. ülés—Válaszok—Alapvető szabadságjogok II.; beleértve a gondolat, a lelkiismeret, a vallás vagy a hit szabadságához való jogot

Mostanra egyértelművé vált, hogy az antiszemitizmus változatlanul fennálló probléma az EBESZ országokban, de az Egyesült Államok sem kivétel. Éppen ezért tartjuk annyira fontosnak az antiszemitizmussal foglalkozó közelgő berlini konferenciát, s ezért buzdítunk minden EBESZ tagállamot arra, hogy magas szintű delegációt küldjön oda, akik konstruktív eszmecserét tudnak folytatni a térségben megnyilvánuló antiszemitizmus elleni küzdelemről. Tudjuk, hogy az antiszemitizmus elítéléséhez és a gondolkodás megváltoztatásához—melyek minden bizonnyal hosszútávú célok—komoly vitákra van szükség. Rövidtávon arra szólítunk fel minden tagországot, hogy tegyenek azonnali lépéseket az erőszakos cselekmények megelőzésére és az elkövetett tettek törvény elé vitelére.

A muszlimellenesség ugyancsak sajnálatos tény maradt sok országban. Az Egyesült Államok kormánya 2001 óta jelentős és konkrét erőfeszítéseket tesz a diszkriminatív muszlimellenes cselekedetek megakadályozására. Igazságügyi Minisztériumunk és Belbiztonsági Minisztériumunk rendszeres találkozókat tart a muzulmán közösségekkel, hogy megvitassák a polgárjogi kérdéseket, így a diszkriminációt is. Érvényt szereztünk azoknak a törvényeknek, amelyekkel megakadályozható, hogy a muszlimokat hátrányos megkülönböztetés érje a foglalkoztatás, a lakhatás, az oktatás, valamint az istentiszteletre szolgáló épületek és egyházi iskolák létesítése terén.

Hogy csak két példát mondjak: a muszlim közösségek mecset- és iskolaépítéshez való jogának védelmében Igazságügyi Minisztériumunk 14 vizsgálatot indított és négy pert folytatott le. Az USA kormánya sikeres jogi lépésekkel lehetővé tette azt is, hogy a muszlimok vallási fejfedőket viselhessenek és részt vehessenek a hadzson.

Ismételten határozott támogatásunkat fejezzük ki a vallás és hit szabadságával kapcsolatos kijevi miniszteriális határozat iránt, s külön megemlítjük annak a fontosságát, hogy a nem-hívők jogaira vonatkozó határozatot is belefoglalták.

Végezetül szeretném megjegyezni, hogy az úgynevezett „hagyományos értékek” támogatása soha nem szolgált és soha nem fog mentségül szolgálni arra, hogy hatályon kívül helyezzék az egyéni jogokat. Ha azt halljuk, hogy valamely ország a hagyományos értékek védelmével próbálja igazolni a szabadságjogok korlátozását, fel kell emelnünk a szavunkat, s ki kell mondanunk, hogy az cinikus és alattomos cselekedet—mert az! A vallás, a lelkiismeret és a hit szabadságának, valamint a többi emberi jog védelmének útján tudjuk a leginkább előmozdítani, hogy minden egyén, így az úgynevezett hagyományos értékek követői is gyakorolhassák összes emberi jogaikat.

Forrás: U.S. Reply at OSCE on Anti-Semitism, Anti-Muslim Sentiment | Delivered by Kari Johnstone, Director of the Office for International Religious Freedom, U.S. Department of State | OSCE Human Dimension Implementation Meeting | Warsaw, Poland | October 1, 2014

 

This entry was posted in Society & Values and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.