AZ ILIÁ, AZ AL-NUSRA FRONT ÉS AZ ASSZÁD REZSIM ELLENI SZANKCIÓKKAL FOGLALKOZÓ NEMZETKÖZI MUNKACSOPORT TANÁCSKOZÁSA

Sajtószóvivői Iroda |Washington, DC | 2014. október 17.

Ma a Külügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium közösen rendezte meg az ILIÁ (ISIL), az al-Nusra Front (ANF) és az Asszád rezsim elleni szankciókkal foglalkozó nemzetközi munkacsoport találkozóját. Húsznál több ország és szervezet képviselői gyűltek össze annak megvitatására, hogy milyen célzott intézkedések bevezetésével tudnák pénzügyileg elszigetelni a nemzetközi pénzügyi rendszertől e szélsőséges csoportokat, valamint az Asszád rezsimet, s aláásni azok financiális alapjait.

A mai tanácskozás eredményeképpen erősödött az elkötelezettség az iránt, hogy csökkentsék az ILIÁ-hoz és az ANF-hez áramló pénzügyi és materiális támogatást, továbbá még jobban megnehezítsék az Asszád rezsim számára a forrásokhoz való hozzáférést.

Amint az Elnök az ILIÁ-val kapcsolatos szeptember 14-ei beszédében, majd az ENSZ szeptember 24-ei általános ülésén mondta, az Egyesült Államok elkötelezte magát amellett, hogy többek között a bevételi források elzárása útján felmorzsolja, s végül legyőzi az ILIÁ-t. Ez a tanácskozás az ILIÁ elleni küzdelem egyik fontos lépése; egyúttal tárgyalásos politikai megoldáson is dolgozunk, ami véget vetne az erőszaknak és átfogó módon kezelné a szíriai válság minden kérdését.

E célok érdekében az amerikai hatóságok, nemzetközi téren pedig az ENSZ Biztonsági Tanács 1267/1289 (al-Kaida) Szankció Bizottsága fennhatósága alá kerültek az ILIÁ-val és az ANF-fel kapcsolatos intézkedések; az egyes vezetők és tagok ugyancsak, beleértve az ILIÁ vezetőjét, Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badrit (más néven Abu Dua), és ANF vezetőjét, Abu Muhammad al-Jawlanit. A Külügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium, hatáskörével élve, a továbbiakban is szankciókat fog kiszabni olyan személyekre és csoportokra, akik tényleges vagy várható terrorcselekmények elkövetése miatt jelentős biztonsági kockázatot jelentenek. Ide tartoznak az ILIÁ-val és az ANF-fel kapcsolatban állók is.

Az Asszád rezsim további elszigetelése érdekében a Pénzügyminisztérium október 16-án szankciókat rótt ki a rezsim számos támogatójára, s olyan tisztségviselőkre, akik segítenek abban, hogy pénzhez és eszközökhöz juthasson, s akiknek része van az emberi jogok elleni sérelmek elkövetésében. A szír kormánynak igen fontos szerepe volt a szíriai terrorista-hálózatok kialakulásában, mivel az iraki válság idején az Asszád rendszer elnézte, hogy az al-Kaida révén külföldi harcosok jutnak az országba. Szíria volt az Irakba tartó idegen harcosok legfőbb központja, s jól dokumentált tény, hogy a szír kormány pártolta az erőszakos szélsőségesek áthaladását. Pontosan ezek a hálózatok voltak a szír lakosságot jelenleg rettegésben tartó erőszakos szélsőséges elemek melegágyai.

Forrás: Readout of the International Working Group Meeting on Sanctions Targeting ISIL, al-Nusrah Front, and the Assad Regime | Media Note | Office of the Spokesperson | Washington, DC | October 17, 2014

 

 

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.