ELNÖKI NYILATKOZAT A SZENÁTUS HÍRSZERZÉSI BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSÉRŐL

Fehér Ház | Sajtószóvivői Iroda | 2014. december 9.

Történelmünk során az Egyesült Államok minden más országnál többet tett a szabadságért, a demokráciáért, és a világszerte élőket megillető emberi jogokért és méltóságért. Mi, amerikaiak, mély hálával tartozunk azon honfitársainknak, közöttük hírszerző közösségünk, így a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) elhivatott férfiainak és asszonyainak, akik azért szolgálnak, hogy mi biztonságban lehessünk. A szörnyű 9/11-es támadás óta ezek a közszolgák fáradhatatlanul azon dolgoztak, hogy elpusztítsák az al-Kaida magját, Oszama bin Laden megkapja, amit érdemel, megzavarják a terroristák műveleteit és meghiúsítsák a terrortámadásokat. A CIA emlékfalán ünnepélyesen sorakozó csillagok azok előtt tisztelegnek, akik életüket adták a miénk védelmében. Szakavatott hírszerzőink hazafiak, az ő hősies szolgálatuknak és önfeláldozásuknak köszönhető, hogy mi nagyobb biztonságban vagyunk.

A 9/11-et követő években az újabb támadások iránti jogos félelem és a további katasztrofális emberáldozatokat követelő cselekmények elhárítása miatt érzett felelősség súlya alatt az előző kormánynak gyötrelmes döntéseket kellett hoznia arra nézve, hogy hogyan üldözze az al-Kaidát, s hogyan előzze meg az országunk elleni újabb terrortámadásokat. Amint már mondtam, nemzetünknek azokban a nehéz években is sok helyes cselekedete volt. Ugyanakkor sor került olyan tettekre is, amelyek ellentétesek voltak a mi értékeinkkel. Ezért tiltottam be egyértelműen a kínzást, amikor hivatalba léptem, mivel a terrorizmus ellen, s az amerikai emberek biztonságának védelmében az az egyik leghatásosabb eszközünk, hogy hűek maradunk az eszméinkhez itthon és külföldön egyaránt.

A Szenátus Hírszerzési Bizottságának mai jelentése csak egyetlen részletét elemzi mindannak, amivel országunk 9/11-re válaszolt–a CIA fogvatartási és vallatási programját, aminek hivatalba lépésem első napjaiban formálisan véget vetettem.

A jelentés aggasztó programot dokumentál, amelynek során az Egyesült Államok területén kívül eső titkos létesítményekben továbbfejlesztett vallatási módszereket alkalmaztak a terrorizmussal gyanúsítottak ellen, s alátámasztja azt a régóta fennálló véleményemet, hogy ezek a durva módszerek nem csak nemzeti értékeinkkel összeegyeztethetetlenek, de a tágabb értelemben vett terrorelhárítási erőfeszítéseinket és nemzetbiztonsági érdekeinket sem szolgálják. Sőt, ezek a technikák jelentősen ártottak Amerika tekintélyének, és szövetségeseink és partnereink körében is megnehezítették saját érdekeink érvényesítését. Ezért elnöki jogkörömet a továbbiakban is fel fogom használni arra, hogy soha többé ne folyamodhassunk ilyen módszerekhez.

Főparancsnokként számomra nincs nagyobb felelősség, mint az amerikai nép biztonsága és védelme. Ezért rendíthetetlenül folytatjuk a harcot az al-Kaida, annak alszervezetei és más erőszakos szélsőségesek ellen. Nemzeti erőnk minden elemét támaszul fogjuk használni, közöttük alapító eszméink hatalmát és példáit is. Ezért támogattam mindig következetesen a mai jelentés titkosságának feloldását. Egyetlen nemzet sem tökéletes. De egyik erősségünk, ami kivételessé teszi Amerikát, az, hogy készek vagyunk nyíltan szembenézni a múltunkkal, szembesülni a tökéletlenségeinkkel, készek vagyunk a változtatásra és a jobbításra. Remélem, hogy a mai jelentés régi viták fellobbantása helyett inkább abban segít majd, hogy oda helyezzük ezeket e technikákat, ahová valók: a múltba. A mai nap arra is figyelmeztet, hogy értékeink megőrzése nem gyengít bennünket–erősebbé tesz, s az Egyesült Államok a szabadságnak és az emberi méltóságnak a világon valaha volt legnagyobb ereje marad.

Forrás: Report of the Senate Select Committee on Intelligence |Statement by the President |The White House | Office of the Press Secretary | For Immediate Release | December 09, 2014

 

 

 

This entry was posted in Foreign Policy, Society & Values and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.