A VALLÁSSZABADSÁG NAPJA

Az Elnök 1993 óta minden évben a Vallásszabadság Napjává nyilvánítja január 16-át, s felszólítja az amerikaiakat, hogy  megfelelő rendezvények és tevékenységek keretében emlékezzenek meg róla az otthonaikban, az iskolákban és az istentiszteleti helyeken. 1786-ban ezen a napon fogadták el Virginia állam vallásszabadsággal kapcsolatos törvényét. Thomas Jefferson fogalmazta meg a jogszabályt, s ezt élete egyik legnagyobb eredményének tartotta. Megszüntette azt a gyakorlatot, hogy az emberekkel egyházadót fizettessenek a helyi papságnak, s védelmébe vette a polgárok azon jogát, hogy diszkriminatív következmények nélkül kifejezésre juttathassák vallási meggyőződésüket.

Az Egyesült Államok alkotmányának megfogalmazói jórészt Jefferson törvényére támaszkodtak, amikor az Első Alkotmánykiegészítésbe belefoglalták a vallásszabadság biztosítását. Ennek védelme ma fontosabb, mint valaha.

A VIRGÍNIAI TÖRVÉNY PARAFRÁZISA

Thomas Jefferson szavai könnyebben érthető megfogalmazásban

Thomas Jefferson – A portrait by George McClellan Isten úgy teremtett bennünket, hogy szabadon gondolkozzunk. Ő mindenható, de úgy határozott, hogy nem kényszerít bennünket az Iránta való engedelmességre. A történelem során voltak, akik megpróbáltak egy adott istenhitet kényszeríteni másokra. Ez gyakran oda vezetett, hogy az embereknek abban kellett hinniök, amiben az uralkodó hitt, akkor is, ha valójában nem így éreztek. Ezt mi nem akarjuk.

Szintén helytelen, hogy olyan vallásokért fizettessék az embereket, amiben nem hisznek. A leghelyesebb, ha hagyjuk, hogy azt a vallást támogassák, amelyik a meggyőződésük szerint a legjobb. A kormány még arra se kényszerítse az embereket, hogy anyagilag támogassák a meggyőződésük szerint legjobb vallást. Mindenkinek szabadon kell eldöntenie, hogy milyen módon támogatja a vallását.

Állampolgári jogaink ne függhessenek attól, hogy milyen vallást követünk. A kormány ne mondhassa senkinek, hogy pusztán a vallási meggyőződése miatt nem tölthet be közhivatalt, nem lehet polgármester, kormányzó, vagy Elnök. Ha így tenne, csak azt érné el, hogy az emberek hazudnának a vallási meggyőződésükről. Mondhatnák, hogy ebben vagy abban a vallásban hisznek, hogy indulhassanak valamilyen politikai tisztségért. Természetesen helytelen lenne, ha az emberek hazudnának a vallási meggyőződésükről, de az is helytelen lenne, hogy a kormány azzal, hogy megszabja, hogy csak egy adott módon gondolkodó emberek léphetnek politikai pályára, hazugságra csábítaná őket. A kormány feladata a társadalmi béke fenntartása, s nem az, hogy megszabja az embereknek, hogy milyen vallást kövessenek.

Az igazság csodálatos dolog! Ha ki szabad mondani, meg tudja védeni magát. Szükség van rá, hogy az emberek szabadon beszélhessenek arról, hogy szerintük Istennel kapcsolatban mi az igazság.

Mindezek miatt mi, Virginia állam vezetői úgy határoztunk, hogy a kormány senkit ne kényszeríthessen egy vallás követésére, s arra sem, hogy pénzzel támogasson egy vallást. Ezt az embereknek maguknak kell eldönteniük. Továbbá az állam ne zaklathasson senkit amiatt, hogy milyen vallást követ. Ehelyett mindenki szabadon követhesse a vallását és beszélhessen róla.

Tudjuk, hogy jelenbeni döntéshozatalra választottak meg bennünket az emberek. Tudjuk, hogy a jövőben előfordulhat, hogy más virginiai vezetők e törvény megváltoztatása mellett döntenek. Amennyiben így tennének, mi itt és most ki akarjuk mondani, hogy helytelenül cselekednek, mert Isten szabadnak teremtett bennünket.

Thomas Jefferson

FORRÁS: Religious Freedom Day | http://www.religiousfreedomday.com/

További forrás (angol nyelven): Office of International Religious Freedom

 

This entry was posted in Society & Values and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.