JOHN KERRY AZ EMBERI JOGOK ELŐMOZDÍTÁSÁRÓL AZ ENSZ EMBERI JOGI TANÁCSÁBAN

John Kerry az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában beszél (AP fotó)

John Kerry az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában beszél (AP fotó)

Szerző: John Kerry külügyminiszter| DipNote Blog | Genf | 2015. március 2.

Elkötelezettségünk hajtóerejét nemzetünk alapító értékei adják, s meggyőződésünk, hogy a nemzetközi béke, biztonság és jólét akkor erősödik meg, ha tiszteletben tartják és védelmezik az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat.

Ma lehetőségem nyílott arra, hogy Genfben egy olyan pillanatban beszéljek az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában (EJT), amely nem csupán az EJT jövője, de a világ emberi jogi helyzete szempontjából is rendkívül fontos.

Azért támogatjuk az EJT-t, mert szilárdan hiszünk a küldetésében és a lehetőségeiben. Tudjuk, hogy egy jól működő Tanács igen értékes szerepet játszhat abban, hogy minden országot figyelmeztessenek az emberi jogokkal kapcsolatos vállalásaira és kötelezettségeire, s az országokat felelősségre vonhassák, ha nem felelnek meg a nemzetközi előírásoknak. Az egyes országok számára jó önértékelési lehetőséget is jelent, többek között az általános időszaki felülvizsgálati folyamatok útján.

Az EJT segíthet az egyes országoknak abban, hogy sikeresen tudják kezelni saját emberi jogi problémáikat, amint azt az Elefántcsontparton és másutt közvetlenül láthattuk. A Tanács segíthet abban, hogy az országok előmozdítsák a globális emberi jogi normák, pl. az LMBT-jogok ügyét.

Az EJT rendkívül fontos szerepet játszhat a megfelelő nemzetközi válaszlépések megválasztásában olyan helyzetek esetén, amikor az emberi jogok ellen elkövetett sérelmek már minden képzeletet felülmúló és a lelkiismeretet sokkoló szintet érnek el.

Sajnálatos módon ma túlságosan sok országban van ilyen helyzet.

A Közel-Kelet és Afrika egyes részein az erőszakos szélsőségesek világossá tették, hogy nem csak az emberi jogok értékét veszik semmibe, de az emberi életekét is. Láthattuk, hogy a Daesh csoportjai élve elégetik az embereket, barbár módon lefejezik a foglyokat, eladják a lányokat rabszolgának, és széles körben, válogatás nélkül kivégzik az embereket.

Szíriában azok, akik el tudnak menekülni a szélsőséges gonosztevők szörnyű támadásai elől, egy brutális diktátorral találják szemben magukat, aki elgázosítja saját népét, háborús fegyverként használja az éheztetést, s továbbra is hordóbombákat zúdít rájuk, amelyek válogatás nélkül iskoláikra, kórházaikra, mecseteikre, asszonyaikra és gyerekeikre hullanak.

Észak-Koreában 2015-ben emberek tízezrei élnek tényleges rabszolgaságban. Nincs szólásszabadság, nincs vallásszabadság, politikai elégedetlenségnek nincs helye.

És akkor itt az ukrajnai válság. A Krímben és a szeparatisták ellenőrzése alatt álló kelet-ukrajnai területeken gyilkolják, kínozzák és szexuálisan bántalmazzák a férfiakat, nőket és gyerekeket. A puszta mivoltuk és másféle vallásuk miatt önkényesen fogva tartják, váltságdíjért elrabolják, kényszermunkára fogják, üldözik és büntetik őket.

A világ túl sok helyén túlságosan sok ember szembesül elviselhetetlen valósággal.

Az ECJ dolga, hogy fény derítsen ezekre a tényekre, és segítsen abban, hogy felelősségre lehessen vonni az emberi jogok ellen vétőket. Mivel az EJT a világ számos kormányával dolgozik, segíthet a múlthoz és a jelenhez képest sokkal fényesebb jövőt teremteni.

Amióta 2009-ben ismét bekapcsolódtunk a Tanácsba, az EJT partnerországokkal együtt történelmi haladást és számos eredményt értünk el.

Gondoljunk e Tanács példa nélkül álló határozataira a civil társadalom elleni fenyegetések kezelése, az LMBT személyek emberi jogainak megfelelőbb védelme, valamint a vallás és a véleménynyilvánítás szabadságának támogatása terén, többek közt az EJT 16/18 határozatára.

Gondoljunk az emberi jogok ellen elkövetett szörnyűségeket részletező bizonyítékok tömegére, amit a szír kormányerők és terroristák tetteivel kapcsolatban összegyűjtöttünk.

Gondoljunk az EJT nélkülözhetetlen szerepére abban, hogy Burmában, Sri Lankán, és hasonló országokban ígéreteik és kötelezettségeik betartására késztették a vezetőket, esélyt támasztva valódi változásokra.

Gondoljunk arra, hogy a Tanács által létrehozott vizsgálóbizottság hogyan változtatta meg a KDNK döbbenetes emberi jogi visszaéléseiről folytatott vita menetét.

Továbbá gondoljunk az iráni emberi jogi helyzettel foglalkozó különmegbízott kiváló munkájára, amellyel ráirányította a figyelmet az ottani jogsértésekre.

Félreértés ne essék, ezek mind kiváló eredmények. Minél többet tud a nemzetközi közösség a specifikus emberi jogi visszaélésekről, annál hatékonyabban tud változtatásra kényszerítő nyomást gyakorolni a rosszul teljesítőkre. Lehet, hogy a haladás nem következik be olyan gyorsan, mint szeretnénk, de a nyomás hatására olyan változások állhatnak be, amelyek életeket menthetnek, és több szabadságot adnak.

Közösen tovább haladhatunk, és segíthetünk a Tanácsnak, hogy eleget tehessen feladatának, jobbá és biztonságosabbá  tehesse a világot. De a haladás útjában álló akadályokkal is foglalkoznunk kell. Az EJT Izrael elleni állandó elfogultsága aláássa az egész szervezet szavahihetőségét. Ellenezni fogunk minden törekvést—bármikor kerüljön is rá sor—amellyel az ENSZ-be tartozó bármely csoport vagy résztvevő önkényesen és rendszeresen törvényteleníteni próbálja, vagy el akarja szigetelni Izraelt. Az emberi jogok kérdését illetően nincs a Földnek olyan országa, amely mentesülhetne a vizsgálat alól, viszont egyetlen ország sem lehet tisztességtelen vagy megalapozatlan előítéletek tárgya.

Amikor ilyen nagy tétek forognak kockán, mint most, és amikor a bolygó minden sarkában megtagadják az emberektől megérdemelt jogaikat, az EJT-nek tartania kell azt a színvonalat, amelynek alapján megszületett. Nekünk közösen kell azok helyett szólnunk, akiket elhallgattatnak a vezetőik.

A világnak kétségbeejtően nagy szüksége van egy olyan Tanácsra, amely reményt ad mindazoknak, akik félnek, hogy szenvedéseik talán sohasem érnek véget és esetleg nem is tudódnak ki. Az Egyesült Államok továbbra is mélységesen elkötelezett a Tanács fontos feladata iránt, és feltett szándékunk, hogy behatóan részt vegyünk a munkájában. Ezért indulunk az újraválasztásért. A Tanácsnak szüksége van ránk, minden tagországára, hogy szembeszállhasson a kihívásokkal, és a legmagasabb színvonalon működhessen. Mert ha ez így történik, minden országunk tarthatja magát azokhoz az eszmékhez, amelyeken osztozunk.

Forrás: Advancing Universal Values at the UN Human Rights Council | POSTED BY JOHN KERRY | MARCH 2, 2015

További információ (angolul):

This entry was posted in Foreign Policy, Society & Values and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.