A GYŐZELEM NAPJA 70. ÉVFORDULÓJA–OBAMA ELNÖK HONFITÁRSAIHOZ SZÓLÓ BESZÉDE

Üdvözlök mindenkit.  A mai nap történelmi évforduló—a második világháborúban 70 évvel ezelőtt győztek a Szövetségesek Európában. A győzelem napján, miután a nácik megadták magukat, az emberek elözönlötték London, Párizs és Moszkva utcáit, s végre eloszlott a félelem felhője, amely olyan régen csüngött felettük. Itthon, a Times Square-től a kis városokig, örömében énekelt és táncolt az ünneplő tömeg. A Csendes-óceánon még három hónapig dúltak a halálos harcok, de a világot néhány órára eltöltötte a béke reménye.

Eisenhower elnök különösebb felhajtás nélkül jelentette be a hírt. „A szövetséges erők teljesítették jelenlegi feladatukat”—mondta. Az egyszerű üzenet mögött azonban a Szövetségesek rendkívüli győzelme állt—és a döbbenetes emberveszteség. Az öt évig tartó brutális harcok romba döntöttek egy egész kontinenst. Anyákat, apákat, gyerekeket gyilkoltak le a koncentrációs táborokban. A földrész csaknem negyvenmillió lakója meghalt, mire elhallgattak Európában a fegyverek.

Ma meghajtjuk fejünket mindazok előtt, akik akkor szolgáltak. Hazafiak voltak, mint a nagyapám, aki Patton seregében szolgált—katonák, tengerészek, pilóták, tengerészgyalogosok, a parti őrség és a kereskedelmi tengerészet tagjai; mint a WACs (Women’s Army Corps), a WAVES ((Women Accepted for Volunteer Emergency Service), s a többi fegyvernemben szolgáló nők. Kockára tették és fel is áldozták az életüket azért, hogy mi, a világ népei szabadon élhessünk. Páratlanul sok nő vette ki a részét—dolgoztak a hazai fronton, s–mint a nagyanyám is–bombázókat építettek a szerelőszalag mellett.

Ez volt az a generáció, amelyik szó szerint megmentette a világot—amelyik véget vetett a háborúnak és lefektette a béke alapjait.

És ez volt az a generáció, amelyik az egyenruhából kibújva a főiskola felé vette az útját, hogy összeházasodhasson a kedvesével, lakást vegyen, gyerekeket neveljen, s olyan erős középosztályt építsen, amilyet a világ még sohasem látott.

Ez volt az a generáció, amelybe olyan hősök tartoztak, mint a Tuskagee pilóták, a navajo kódbeszélők, és a 442. ezred amerikai japánjai,—s amely itthon is tovább folytatta a harcot a szabadságért, a kisebbségeket és a nőket illető egyenjogúság, esélyegyenlőség és igazságosság kiterjesztéséért.

Mi örökké hálásak leszünk azért, amit ezek a nagyszerű férfiak és nők tettek, az önzetlen jóságukért, amit egyik legsötétebb időszakunk alatt tanúsítottak. De e 70. évfordulóról szóló megemlékezés ne szólhasson csupán a történelemről!  Szenteljük magunkat ismételten annak a szabadságnak, amiért harcoltak.

Legyünk bizonyosak abban, hogy mindig alapító elveink betartására törekszünk—hogy olyan ország vagyunk, ahol nem számít, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, hogyan nézünk ki és kit szeretünk; ahol, ha keményen dolgozunk és vállaljuk a felelősséget, minden amerikai esélyt kap rá, hogy úgy élje az életét, ahogy szeretné.

Európai és más szövetségeseinkkel együtt, közös értékeink—a szabadság, a biztonság, a demokrácia, az emberi jogok és a világszerte fennálló jogállamiság– mentén álljunk ki a bigottság és gyűlölet mindennemű megnyilvánulása ellen, hogy értelmet adjunk a fogadalomnak: „Soha nem felejtünk! Soha többé nem történhet meg!”

Forrás: Honoring the 70th Anniversary of V-E Day | Remarks of President Barack Obama | Weekly Address | The White House | Office of the Press Secretary | May 8, 2015

 

This entry was posted in Society & Values and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.