BESZÉD AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK NEM HIVATALOS ÜLÉSÉN AZ ISZLÁM ÁLLAM (ISIS) LMBT SZEMÉLYEK ELLENI TÁMADÁSÁRÓL

Samantha Power, az USA állandó ENSZ képviselője | New York | 2015. augusztus 24.

Ma történelmet írunk az ENSZ-ben. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa eddig még soha nem tartott ülést LMBT kérdésekről.

Megtiszteltetés, hogy együtt lehetünk házigazdái ennek az ülésnek Chilével, mely továbbra is szilárd támogatója az LMBT jogoknak, s tágabb értelemben a civil társadalom megerősítésének világszerte.

Hadd mutassam be a hozzászólókat. Jan Eliasson, főtitkár- helyettes, aki Ban Ki-Moon főtitkárral együtt fáradhatatlanul dolgozik az LMBT jogok előmozdításán az ENSZ-ben – ahol példa nélküli lépéseket tett az LMBT jogok érdekében – és szerte a világon. Itt van Jessica Stern is a Nemzetközi Meleg és Leszbikus Emberi Jogi Bizottság (International Gay and Lesbian Human Rights Commission) képviseletében, mely civil szervezet kritikus fontosságú munkát végez az LMBT személyek védelme érdekében, többek között a mai megbeszélés tárgyát képező helyeken is. Végül kimondhatatlanul hálásak vagyunk egy férfinak, akit „Adnan”-nak fogunk hívni, valamint Subhi Nahasnak, akik beszélni fognak ma itt. Hallhatják majd őket személyesen, de szeretnék én is néhány szót szólni rólunk.

„Adnan” nem Adnan valódi neve –ezt az álnevet használja, hogy elrejtse személyazonosságát. Adnan az után menekült el észak Irakból, hogy az ISIS halált szabott ki rá azért, mert meleg. Adnan az Iraki Menekülteket Segítő Project (Iraqi Refugee Assistance Project) pártfogoltja, ez a rendkívüli szervezet tette lehetővé az ő mai részvételét. Még mindig fél attól, hogy az ISIS megtámadja, ha azonosítja, ez az oka annak, hogy videó kapcsolat helyett telefonon beszél ma a Tanács előtt. Adnan biztonsága érdekében kérem, hogy se hang-, se videó felvételt ne készítsenek e történelmi esemény során.

Subhi Nahas egy meleg férfi és az LMBT jogok szószólója Szíriából, akinek a Jabat al-Nusra halálos fenyegetése miatt kellett otthonából elmenekülnie. De a halálos fenyegetések tovább folytatódtak– ezúttal az ISIS-től – a szomszédos Libanonba majd Törökországba való menekülése után is. Jelenleg az Egyesült Államokban él.

Adnan és Subhi tapasztalatai – amint hallani fogják – különbözőek, de fontos párhuzamosságokat mutatnak. Mindketten hátrányos megkülönböztetéseknek, fenyegetéseknek és támadásoknak voltak kitéve mielőtt lakóhelyükön erőszakos szélsőséges csoportok szerezték meg a hatalmat. Mindkettőjükre halált szabtak ki azért, mert melegek, és ismertek olyan LMBT személyeket, akiket megöltek. És mindkettőjüknek el kellett menekülniük otthonaikból azért, akik.

Nem egyedi esetek az övék, hanem inkább egy módszeres abúzus rendszerébe illenek.  Idáig azonban az Adnanhoz és Subhihoz hasonló LMBT személyek elleni ISIS támadások alig kaptak nemzetközi figyelmet. Ma megtesszük a szükséges lépést e mulasztás orvoslása érdekében.

Az ISIS nem próbálja palástolni a LMBT személyek elleni bűntetteit – közvetíti őket, hogy az egész világ lássa. Sokan láttuk a videókat. Az ISIS végighajt és ütlegel egy embert az utcákon – azért, mert meleg.  Az ISIS felhajt embereket épületek tetejére és leveti őket onnan – azért, mert melegek. Az egyik ilyen videón, mely állítólag Szíriában készült, tudatják velünk, hogy az áldozatot azon kapták, hogy egy meleggel volt viszonya. Bekötött szemmel fel kellett mennie egy épület tetejére, ahonnan lelökték. Szenvedései itt nem értek véget. Az áldozat csodálatos módon túlélte a zuhanást, hogy azután halálra kövezze a lent rá váró csőcselék. A hírek szerint a tömegben lévő gyerekeket arra bátorították, hogy ők is ragadjanak követ és vegyenek részt ebben.

A csőcselék ebben az esetben fontos üzenetet hordoz: bár az LMBT személyek elleni támadások szaporodni látszanak amióta az ISIS hatalma nőtt a régióban, ez a fajta erőszak és gyűlölet létezett már jóval a csoport drámai megerősödése előtt is, és az erőszak és gyűlölet messze továbbterjed az ISIS területein. Lehet, hogy az azon a rémületes videón bemutatott áldozatot az ISIS taszította a halálba, de végső soron a köveket dobáló, az ISIS csoportjához nem tartozó emberek ölték meg őt. Hasonlóképpen, mielőtt Subhi Nahasnak a Jabat al-Nusra halálos fenyegetése miatt el kellett menekülnie hazájából, már a szíriai kormány katonáitól és érték támadások azért, mert meleg. Az ISIS hatalomra jutása előtt Adnant melegsége miatt többször megtámadta egy orrgyilkos banda, egyszer olyan súlyosan bántalmazták, hogy utána alig tudott járni.

Azzal a céllal gyűltünk ma össze a Biztonsági Tanácsban, hogy elítéljük ezeket a cselekményeket, követeljük azok leállítását, és elkötelezzük magunkat, hogy egy nap az elkövetők az igazságszolgáltatás előtt felelnek tetteikért.  Fontos, hogy egységesen ítéljük el ezeket a cselekményeket.   .  Ez az első eset a történelemben, hogy a Biztonsági Tanács megbeszélést tart a LMBT személyek áldozattá tételéről.   Ez az első alkalom, hogy egyhangúlag azt mondjuk, helytelen embereket szexuális irányultságuk vagy nemi identitásuk miatt támadni. Ez egy történelmi lépés. És ez, amint mindannyian tudjuk, egy megkésett lépés.

Ám bármennyire is kritikus fontosságú és példa nélküli ez a lépés, az ISIS LMBT emberek elleni erőszakos és módszeres támadásainak elítélése a legkönnyebb lépés, amit ma megtehetünk. Mert ugyan a mai ülés központjában a LMBT személyek elleni ISIS bűntettek állnak, tudjuk, hogy a probléma sokkal kiterjedtebb. Gondoljunk csak ENSZ emberi jogi főbiztosának júniusi jelentésére, amely azt találta, hogy emberek ezreit ölték, vagy sebesítettek meg brutálisan szerte a világon szexuális irányultságuk, vagy nemi identitásuk miatt. A jelentés szerint „az összkép továbbra is az LMBT és interszexuális személyek elleni folyamatos, elterjedt, erőszakos abúzust, zaklatást és hátrányos megkülönböztetést mutat minden térségben … , mely gyakran büntetlen marad.”

Mindannyian elszörnyedünk az ISIS videókat látván, amelyeken embereket taszítanak a halálba. De vajon mi az ezekben a videókban, ami annyira megrázza kollektív lelkiismeretünket? Lényegében az, hogy megtagadják egy ember alapvető jogát ahhoz, hogy az lehessen, aki. Az ISIS dönt arról, hogy szexuális irányultsága vagy nemi identitása miatt egy személy nem érdemes arra, hogy éljen.

Bár ezeket a bűntetteket teljesen igazságtalannak és helytelennek érezzük, mégis meg kell kérdeznünk magunktól: Miért elfogadható az, ha egy LMBT személytől más emberi jogokat megtagadnak? Miért kellene LMBT embereket bebörtönzi csak azért, akik? Miért kellene hagynunk, hogy a rendőrség megtagadja az LMBT személyek ellen elkövetett támadások és fenyegetések kivizsgálását?  Miért kellene elfogadnunk, hogy LMBT embereknek elutasításban legyen részük iskoláktól, munkahelyektől, vagy a társadalombiztosítástól azon az alapon, hogy kit szeretnek? Az összes kérdésre ugyanaz a válasz: Nem szabadna elfogadnunk. De túl gyakran azt tesszük.

Semmilyen vallási hit nem teszi jogossá azt, hogy embereket épületek tetejéről letaszítsanak, vagy halálra kövezzenek az alapján, hogy kit szeretnek.  Semmilyen kulturális értékrend nem mentség arra, hogy megtagadjuk egy gyilkosság, támadás, vagy halálos fenyegetés kivizsgálást azért, mert az áldozat meleg. Ezek nem a Nyugat által erőltetett jogok, és nem Észak próbálja ezt az értékrendet a Délre ráerőltetni.

Mégis a világ túl nagy részén tartják az LMBT jogok megtagadását még mindig erkölcsösnek és igazságosnak. Törvények alapján kriminalizálnak LMBT embereket, a helyett, hogy azokat az embereket helyeznék vád alá, akik megsértik a jogaikat.  Ennek meg kell változnia.

Ez a változtatás azzal kezdődik, hogy igyekszünk megállítani a szexuális irányultság vagy nemi identitás miatt elkövetett támadásokat.  Valamint hogy lépéseket teszünk azért, hogy e förtelmes és brutális bűntények elkövetői feleljenek tetteikért, tartozzanak az elkövetők az ISIS-hez, a rendőri erőkhöz, vagy legyenek saját lakóhelyünk tagjai.

Ám az erőszak megállítása nem elég. Arra kell törekednünk, hogy megvédjük az LMBT emberek jogait, bárhol is tagadják meg azokat, akár az Egyesült Nemzeteken belül is. Hogy egy példát említsek, egészen a közelmúltban, csak öt évvel ezelőtt a Nemzetközi Meleg és Leszbikus Emberi Jogi Bizottságtól (International Gay and Lesbian Human Rights Commission) – a civil szervezettől, melyet a ma velünk levő Jessica Stern vezet – tevékenységi területük miatt megtagadták az ENSZ akkreditációt az ENSZ Nem Kormányzati Szervezetek Bizottságába (UN NGO Committee).  Hallani fognak ma arról, milyen kritikus fontosságúak ezek a tevékenységek. Ennek eredményeként Jessica és szervezetének más tagjai még csak nem is látogathattak ilyen üléseket, mint ez, nem hogy beszélhettek volna – itt sem lehetnének a teremben. Mára néhány tagállam sikeres kampányának és a civil társadalom támogatásának köszönhetően Jessica szervezete megkapta az akkreditációt, és felemelheti a hangját itt, a megfelelő helyen.  Mindazonáltal a Jessicáéhoz hasonló csoportoktól még mindig megtagadják az akkreditációt hasonló ürüggyel.

Tovább kell folytatnunk a munkát annak érdekében, hogy egyenlő jogokat biztosítsunk az LMBT személyek számára országainkban, még azokban is – beleértve az Egyesült Államokat – ahol jelentős haladást értünk el.  Bár épp ebben az évben hatalmas lépéseket tettünk az Egyesült Államokban az LMBT jogok előmozdítása érdekében, nincs olyan illúziónk, hogy a munkát bevégeztük.  Országaink mindegyike többet tehet és kell is tennie e jogok előmozdításáért az országon belül.

Hadd fejezzem be és adjam át szót a tisztelt társ-házigazdának, Barros-Melet nagykövetnek. Ebben az évben emlékezünk meg az Egyesült Nemzetek Szervezete létrehozásának 70. évfordulójáról. Joggal mondhatjuk, hogy az alapokmány megfogalmazói nem gondolták úgy, hogy az LMBT jogok is az egyenlő jogokra vonatkozó elképzeléseik részét képezik. Ám ha ma olvassuk az Alapokmányt – különösen azt a részt, hogy „újból hitet teszünk … az emberi személyiség méltósága és értéke … mellett” – lehetetlen nem észrevenni a mindannyiunknak szóló felhívást az LMBT jogok megerősítésére. Lehetetlen nem látnunk, hogy egyéneknek, mint Adnan és Subhi, ugyanaz az elidegeníthetetlen méltóságuk és értékük van. És lehetetlen nem felvállalni a jogaikért folytatott harcukat, mint sajátunkat, ahogyan azt más jelentős emberi jogi harcokkal is tettük az elmúlt hét évtized során.  Ma egy kicsi, de jelentős lépést teszünk e munka felvállalására. Ez nem lehet az utolsó lépésünk.

Köszönöm.

S ezzel szeretném átadni a szót Chile nagykövetének, Barros-Melet-nek, aki az Egyesült Államokkal együtt házigazdája a mai eseménynek.

Forrás: Remarks at a UN Security Council Arria-Formula Meeting on ISIL’s Targeting of LGBT Individuals | Samantha Power, U.S. Permanent Representative to the United Nations | New York, NY | August 24, 2015

 

This entry was posted in Foreign Policy, Society & Values and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.