AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NYILATKOZATA A NEMZETKÖZI HOLOKAUSZT EMLÉKEZET SZÖVETSÉG (IHRA) MAGYAR ELNÖKSÉGÉRŐL

Kiadta: Nicholas Dean, az USA holokauszt-ügyekben illetékes különmegbízottja

1.  Az IHRA plenáris ülésén, 2015 november 5-én kiadott nyilatkozat.

a. Gratulálunk és elismerésünket fejezzük ki Magyarországnak, és különösen Takács Szabolcs államtitkár úrnak a Nemzetközi Holokauszt Emlékezet Szövetség, az IHRA 2015-ben betöltött elnökségéért.

b. Üdvözöljük a számos kezdeményezést, amelyet Magyarország ezen elnökség előtt és alatt tett.  Ezek jól szolgálták Magyarországnak  a holokauszt tanítása és annak emlékezete iránti elkötelezettségének demonstrálását.

c. Konkrétan a következőkért fejezzük ki elismerésünket:

i. Házigazdaként két plenáris ülés példamutató megtartása,

ii. A magyarországi antiszemitizmus őszinte beismerése, és a Kormány erőteljes                         hozzáállása az azzal szembeni fellépéshez, melynek keretében

iii. Különleges konferenciát szerveztek a Holokauszt és Közbeszéd témában,

iv. A Kormánynak a Sorsok Háza projekt újragondolására vonatkozó  döntése, hogy                   a magyar közösségeknek és a nemzetközi szakértőknek legyen lehetősége a                               beleszólásra a projektbe

v. A Magyarország zsidó lakossága iránti elkötelezettséget demonstrálta az                                 ország számos zsinagógájának és temetőjének megőrzéséhez és felújításához                           nyújtott állami támogatás, és,

vi. Az olyan kulturális projektekhez nyújtott állami támogatás, amellyel a                                      holokauszt témájára irányították a közfigyelmet, például a díjnyertes Saul fia film előállításához nyújtott anyagi támogatás.

2. Szintén üdvözöljük és támogatjuk a magyar kormány vezető Miniszterei által kifejtett véleményeket, amelyekkel ellenzik Hóman Bálint szobrának felállítását Székesfehérváron, és felszólítjuk az IHRA Elnökét, hogy újfent emlékeztesse az illetékes hatóságokat ezekre a súlyos aggodalmakra. Ez a személy, függetlenül bármilyen polgári vagy akadémiai eredményeitől, ahhoz a fajvédő törvényhozáshoz kapcsolódik, amely Magyarországon bevezette az ország saját zsidó közösségei elleni állami diszkriminációt és együttműködött a Nyilaskeresztes Párttal.

———————————————————————————————————-

U.S. STATEMENT ON HUNGARIAN CHAIRMANSHIP OF the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)

(Delivered by Nicholas Dean, U.S. Special Envoy for Holocaust Issues)

1.  Statement at the IHRA Plenary meeting on 5 November 2015.

a. We congratulate and commend Hungary and in particular State Secretary Szabolcs Takács for the Chairmanship of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) during 2015.

b. We applaud the large number of initiatives introduced by Hungary prior to and during this chairmanship. These have served to demonstrate Hungary’s commitment to Holocaust education and commemoration.

c. In particular we commend:

i. The exemplary hosting of two plenary sessions

ii. Your frank recognition of antisemitism in Hungary and the Government’s robust approach to tackling it, including

iii. Organising the special conference on the Holocaust and Public Discourse,

iv. The decision of the Government to reassess the House of Fates project by ensuring that Hungarian communities and international experts have the chance to contribute

v. The commitment shown to the Jewish population of Hungary demonstrated by state support for the preservation and restoration of a number of synagogues and cemeteries across the country, and,

vi.The support for cultural projects to draw attention to the topic of the Holocaust, for example the funding to produce the award-winning Son of Saul.

2. We also welcome and support the sentiments expressed by senior Ministers in the Hungarian government opposing the construction of a monument to Hóman Bálint in the town of Székesfehérvár, and call upon the IHRA Chair to remind relevant authorities of these deep concerns. This individual, regardless of any civic or academic achievements, is linked to the racial legislation that introduced state discrimination against Hungary’s own Jewish communities, and cooperated with the Arrow Cross party.

This entry was posted in Embassy News and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.