A SZÍRIÁT TÁMOGATÓ NEMZETKÖZI CSOPORT NYILATKOZATA

USA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | A Szóvivő Hivatala | 2015. november 14.

A 2015. november 14-i bécsi találkozón az Arab Liga, Kína, Egyiptom, az EU, Franciaország, Németország, Irán, Irak, Olaszország, Jordánia, Libanon, Omán, Katar, Oroszország, Szaúd-Arábia, Törökország, az Egyesült Arab Emirátusok, az Egyesült Királyság, az ENSZ és az Egyesült Államok mint a Szíriát Támogató Nemzetközi Csoport (ISSG) annak megvitatására gyűltek össze, hogyan gyorsítsák fel a szíriai konfliktus befejezését. A résztvevők egyperces csenddel emlékeztek meg a november 13-i párizsi, valamint a közelmúltban Bejrutban, Irakban, Ankarában és Egyiptomban történt borzalmas terroristatámadások áldozatairól. A résztvevők egyhangúan a leghatározottabban elítélték ezeket az ártatlan civilek elleni brutális merényleteket és kiálltak Franciaország mellett.

Ezt követően a résztvevők konstruktív párbeszéd során tovább építették az október 30-i összejövetelen elért eredményeket. Az ISSG tagjai egyhangúlag sürgették, hogy vessenek véget a szíriai nép szenvedéseinek, Szíria fizikai elpusztításának, a térség destabilizációjának és a mindezek következtében a harcok által Szíriába vonzott terroristák számának növekedésének.

Az ISSG elismerte, hogy szoros kapcsolat van egy tűzszünet és a 2012-ben kiadott genfi záróközleményt követő párhuzamos politikai folyamat között, és hogy mindkét kezdeményezésnek haladéktalanul tovább kell folytatódnia. Kinyilvánították elkötelezettségüket egy szíriaiak által vezetett és szíriaiak által elfogadott, a genfi záróközlemény teljességén alapuló politikai átmenet biztosítása mellett. A csoport több kulcskérdésben közös megegyezésre jutott.

A csoport megegyezésre jutott abban, hogy támogat egy országos tűzszünetet Szíriában és annak bevezetésén fog dolgozni, mihelyst a szíriai kormány és az ellenzék képviselői megteszik a genfi záróközlemény alapján és az ENSZ fennhatósága alatt végrehajtandó átmenethez vezető kezdeti lépéseket. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) öt állandó tagja támogatásáról biztosította egy, az ENSZ által támogatott tűzszünet betartását ellenőrző misszióról – azokban az országrészekben, ahol az ellenőröket nem fenyegeti terroristatámadás veszélye -, valamint a politikai átmenetnek a genfi záróközleménnyel összhangban levő folyamatának támogatásáról szóló határozatot.

Az ISSG minden tagja önálló országként és különböző hadviselő felek támogatóiként is kötelezettséget vállalt arra, hogy minden lehetséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy az általuk támogatott, ellátott vagy befolyásolt csoportokat vagy egyéneket kötelezzék a tűzszünet betartására. A tűzszünet nem vonatkozna a Daesh vagy az al-Nuszra Front vagy bármely más olyan csoporttal kapcsolatos támadó vagy védekező cselekményekre, amelyeket az ISSG terroristáknak tart.

A résztvevők üdvözölték Ban Ki Mun ENSZ főtitkár nyilatkozatát, amellyel elrendelte, hogy az ENSZ gyorsítsa fel egy országos tűzszünet életbe léptetésének tervezését. A csoport egyetértett abban, hogy ezt az erőfeszítést az ENSZ vezesse, az érdekelt felekkel történő konzultációk alapján, melyek során döntenek a tűzszünet követelményeiről és körülményeiről.

Az ISSG jelezte, kész azonnal lépéseket tenni a bizalomnövelő intézkedések bátorítása céljából, amelyek hozzájárulnak a politikai folyamat működőképességéhez, és utat nyitnak az országos tűzszünet felé.  Ebben a kontextusban, és a bécsi nyilatkozat 5-ös cikkelyében leírtak szerint, az ISSG megvitatta annak a szükségességét, hogy lépésekre kerüljön sor annak érdekében, hogy Szíria egész területén biztosítani lehessen a gyors humanitárius segítséget az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) 2165 és felszólított arra, hogy tegyenek eleget a humanitárius segélyszállítmányok eljuttatására vonatkozó ENSZ kéréseknek. Az ISSG aggodalmát fejezte ki a menekültek és a lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek sorsával kapcsolatban, és kinyilvánította annak elengedhetetlen szükségességét, hogy lehetővé váljon biztonságos hazatérésük a nemzetközi humanitárius egyezmények szellemében, és a befogadó országok érdekeinek figyelembevételével. A menekültkérdés megoldása fontos része a szíriai konfliktus megnyugtató lezárásának. Az The ISSG ezen kívül ismét kinyilvánította, hogy a civil lakosságot és a humanitárius segítségnyújtókat érő fegyveres támadások pusztító hatásúak, ahogyan azt a BT 2139-es számú határozata is leszögezi. Az ISSG megállapodott abban, hogy nyomást gyakorol a felekre, hogy azonnal fejezzék be az ilyen, a civil lakosságot nem megkülönböztető fegyverek használatát.

Az ISSG ismét aláhúzta a vonatkozó ENSZ BT határozatok tiszteletben tartásának fontosságát, beleértve az ENSZ BT 2199-es határozatát olaj, régiségek és túszok illegális kereskedelmének leállításáról, mely kereskedelemből a terroristák húznak hasznot.

A 2012-es genfi záróközlemény értelmében, melyet belefoglaltak az október 30-i bécsi nyilatkozatba, valamint az ENSZ BT 2118-as határozatába, az ISSG megállapodott abban, hogy a lehető legrövidebb időn belül formális tanácskozásra kell összehívni a szír kormány és az ellenzék képviselőit az ENSZ égisze alatt, mely tanácskozás céldátuma január 1. A csoport üdvözölte az ENSZ Szíria-ügyi különmegbízottjával, Staffan de Misturával és másokkal közös erőfeszítéseket, melyek arra irányulnak, hogy az ellenzék lehető legszélesebb körben képviseltesse magát ezen a tanácskozáson, és képviselőiket és azok tárgyalási pozícióját a szírek válasszák meg, hogy ezáltal elkezdődhessen a politikai folyamat. A politikai folyamat minden résztvevőjének tartania kell magát az október 30-i tanácskozáson meghatározott irányelvekhez, beleértve az elkötelezettséget Szíria egysége, függetlensége, területi épsége és világi jellege mellett; a mellett, hogy az állam intézményei érintetlenek maradjanak; valamint a mellett, hogy minden szír jogait tiszteletben tartsák, etnikumra vagy vallásra és felekezetre tekintet nélkül. Az ISSG tagjai egyetértettek abban, hogy ezek alapvető elvek.

Az ISSG tagjai ismételten kinyilvánították a 2012-es genfi zárónyilatkozatban leírt átmenet iránti támogatásukat.  E tekintetben megerősítették a fent leírtak szerinti tűzszünet támogatását, és egy olyan, szír vezetésű folyamat támogatását, mely, hat hónapon belül, hiteles, befogadó és világi kormányzást hoz létre, valamint meghatározza egy új alkotmány megszövegezésének menetrendjét és folyamatát. Az új alkotmány értelmében, 18 hónapon belül szabad és tisztességes választásokat írnának ki. A választásokat az ENSZ felügyelete alatt kell megtartani, a jó kormányzás kívánalmainak és a lehető legszigorúbb, átláthatóságra és elszámoltathatóságra vonatkozó nemzetközi normáknak megfelelően, minden választásra jogosult szíriai bevonásával, beleértve a szír diaszpórát is.

Ami a terrorizmus elleni harcot illeti, a bécsi zárónyilatkozat 6. cikkelyével összhangban az ISSG ismét kinyilvánította, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa valamint a résztvevőknek az ENSZ BT által is elfogadott álláspontja szerint terrorista csoportnak nyilvánított Daesht, al-Nuszra Frontot és más terrorista csoportokat le kell győzni. A Jordán Hasemita Királyság beleegyezett, hogy segít kialakítani egy közös ismeretanyagot a hírszerző és katonai közösségben azokról a csoportokról és egyénekről, akiket esetlegesen terroristává kell nyilvánítani.  A feladat céldátuma az ENSZ égisze alatt megkezdendő politikai folyamat kezdete.

A résztvevők terveik szerint körülbelül egy hónap múlva ismét találkoznak, hogy áttekintsék a tűzszünet elérésére és a politikai folyamat elindítására tett erőfeszítések eredményeit.

Forrás: Statement of the International Syria Support Group |Office of the Spokesperson | Washington, DC | November 14, 2015

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.