OBAMA ELNÖK 2016. ÉVI ORSZÁGÉRTÉKELŐ BESZÉDÉNEK KÜLÜGYI VONATKOZÁSAI

Az alábbiakban Obama elnök idei és egyben utolsó Országértékelő Beszédének külügyekkel foglalkozó részletei következnek. A State of the Union beszéd teljes szövege a Fehér Ház oldalán olvasható.

Obama elnök Országértékelő Beszéde | Fehér Ház | Sajtószóvivői Iroda | Washington, D.C. | 2016. január 12.

Tisztelt Házelnök Úr, Alelnök Úr, Kongresszusi tagok, Honfitársaim!

Ma este immár a nyolcadik alkalommal jöttem el ide, hogy beszámoljak az Unió helyzetéről. Ezt az utolsó beszédemet megpróbálom rövidebbre fogni.

***

De az e testülethez intézett utolsó beszédemben nem csak a most következő évről akarok beszélni. A következő öt évre, tíz évre, vagy még annál is tovább akarok tekinteni.

A jövőre akarok összpontosítani.

***

Beszéljünk tehát a jövőről, s arról a négy komoly kérdésről, amelyekre nekünk, ennek az országnak választ kell adnia, függetlenül attól, hogy ki lesz a következő elnök, és ki irányítja majd a Kongresszust.

Az első az, hogy ebben az új gazdasági helyzetben hogyan teremthetünk mindenkinek tisztességes esélyt és biztonságot.

A második az, hogy hogyan érjük el, hogy a technika a javunkra szolgáljon, s ne a hátrányunkra—különösen olyan sürgető kihívások esetében, mint az éghajlatváltozás.

A harmadik az, hogy miként őrizzük meg Amerika biztonságát és vezessük a világot anélkül, hogy a rendőrévé válnánk.

Az utolsó pedig az, hogy a politikánk hogyan tükrözze azt, ami a legjobb bennünk, s ne azt, ami a legrosszabb.

***

Ha valaki még vitatni akarja az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos megállapításokat, hát csak tegye! Igencsak magára marad, mert az amerikai hadsereggel, az amerikai üzleti élet legtöbb vezetőjével, az amerikai emberek többségével, a teljes tudományos közösséggel és a világ mintegy kétszáz országával száll vitába, akik mind egyetértenek abban, hogy ez komoly gond, és meg akarják oldani.

De ha bolygónk sorsa nem is forogna kockán; ha 2014. nem is lett volna az addig jegyzett legmelegebb év, s az is csupán addig, amíg 2015. felül nem múlta—miért szalasztanánk el annak lehetőségét, hogy az amerikai vállalkozások a jövő energiáját állítsák elő és árulják?

Hét évvel ezelőtt történelmünk során páratlanul hatalmas befektetést tettünk a tiszta energiába. Íme, az eredmények: Iowától Texasig vannak olyan területek, ahol a szélenergia már olcsóbb a piszkosabb, hagyományos energiánál. Arizonától New Yorkig a háztetőkön termelt napenergia több tízmillió dollár megtakarítást jelent az amerikaiak energiaszámláiban, és több amerikainak ad megélhetést, mint a szén—az átlagosnál jobban fizető munkahelyeken. Lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a háztulajdonosok előállíthassák és raktározhassák saját energiájukat—ez olyasmi, ami mögé a környezetvédők és a Tea Party mozgalom tagjai egyaránt felsorakoznak.

Eközben csaknem hatvan százalékkal csökkentettük a külföldi olaj behozatalát, a széndioxid-szennyezést pedig jobban leszorítottuk, mint a Föld bármely más országa.

A gallononként két dollár alatti ár ugyancsak nem rossz!

Most a piszkos energiától való eltávolodást kell felgyorsítanunk. Ahelyett, hogy a múltba fektetnénk, inkább a jövőbe kell invesztálnunk—elsősorban azokon a településeken, amelyek a fosszilis üzemanyagokra támaszkodnak. Ezért fogok arra törekedni, hogy olaj- és szénkészleteink kezelése oly módon változzon, hogy jobban tükrözze az adófizetőinkre és a bolygónkra háruló költségeit. Így a pénzt visszajuttatjuk ezekhez a közösségekhez, és amerikaiak tízezrei állhatnak munkába, hogy egy 21. századi szállítási rendszer kiépítésén dolgozzanak.

Ezek egyike sem fog egyik napról a másikra megvalósulni, s igen, temérdek mélyen beágyazódott érdek van, amely a jelen helyzetet akarja fenntartani. De az állások, amelyeket megteremtünk, a pénz, amit megtakarítunk, valamint a bolygó, amit megőrzünk—ez az a jövő, amelyet gyerekeink és unokáink érdemelnek!

Az éghajlatváltozás csak egy azon számos kérdés közül, amelyeknél a biztonságunk összefügg a világ többi részével. És a harmadik, megválaszolandó nagy kérdés ezért az, hogyan miként tartsuk meg Amerika erejét és biztonságát anélkül, hogy elszigetelnénk magunkat, vagy minden problematikus helyen megpróbálnánk országot építeni.

Már korábban is mondtam, hogy az amerikai gazdasági hanyatlásról szóló minden híresztelés csak üres politikai fecsegés. Ugyanez a helyzet, ha arról hallunk, hogy az ellenségeink erősödnek, Amerika pedig gyengül. Az Amerikai Egyesült Államok a Föld legerősebb országa. Pont. A közelünkbe se ér senki. Többet költünk katonai erőinkre, mint az utánunk következő nyolc ország együttvéve. Katonaságunk a világtörténelem legjobb harci ereje. Egyetlen ország sem mer megtámadni bennünket vagy a szövetségeseinket, mert tudják, hogy elbuknának. A felmérések tanúsága szerint világszerte többre tartanak bennünket most, mint amikor beválasztottak e hivatalba, s fontos nemzetközi kérdések felmerülése esetén a világ országai nem Pekinghez vagy Moszkvához fordulnak—bennünket hívnak.

Mivel minden napom hírszerzési tájékoztatással indul, tudom, hogy vészterhes idők járnak. Ennek oka azonban nem Amerika csökkenő erejében vagy valamilyen szuperhatalom fenyegetésében keresendő. A mai világban kisebb veszélyt jelentenek a gonosz birodalmak, és nagyobbat a kudarcot valló országok. A Közel-Kelet olyan átalakuláson megy át, amely ezeréves konfliktusokban gyökeredzik, és egy nemzedék élete alatt fog lejátszódni. Gazdasági ellenszelek fújnak az átalakulásban lévő kínai gazdaságból. Oroszország—saját zsugorodó gazdasága ellenére—ontja forrásait, hogy megtámassza Ukrajnát és Szíriát—két olyan országot, amelyek kicsusszanóban vannak az érdekköréből. A 2. világháború után kiépített nemzetközi rendszerünk pedig most küszködik, hogy lépést tudjon tartani ezzel az új valósággal.

A mi dolgunk, hogy segítsünk megújítani e rendszert. Ehhez pedig meg kell határoznunk a prioritásokat.

Az első számú prioritásunk az amerikai nép védelme és a terrorista hálózatok üldözése. Az al-Kaida és most az ISIL (ILIÁ/IS) is egyaránt közvetlen veszélyt jelentenek népünkre, mert a mai világban még egy maroknyi terrorista is, aki nem tiszteli az emberi életet–még a sajátjukéit sem–, rengeteg kárt tehet. Az internetet használják arra, hogy országunkon belül is mérgezzék az elméket, s aláássák szövetségeseinket.

Azonban, amint az ISIL elleni harcra összpontosítunk, azok a túlzó híresztelések, miszerint az már a 3. világháború, csak az ő malmukra hajtja a vizet. A kisteherautók platóján érkező harcosok tömege, valamint a lakásokban és garázsokban terveket kovácsoló torz lelkek hatalmas veszélyt jelentenek a polgárokra nézve, és meg kell állítani őket. Nemzeti létünket azonban nem veszélyeztetik! Ezt csak az ISIL akarja így láttatni; ezt a fajta propagandát használják toborzásra. Nincs szükségünk ilyenekre ahhoz, hogy megmutassuk, hogy számunkra ez fontos, s arra sem, hogy e harcban fontos szövetségeseket taszítsunk el annak a hazugságnak a hangoztatásával, hogy az ISIL az egyik legnagyobb világvallást képviseli. Egyszerűen csak annak kell nevezni őket, amik: gyilkosok és fanatikusok, akiket gyökerestül ki kell irtani, le kell vadászni, és meg kell semmisíteni!

Pontosan ezt tesszük. Amerika már jó éve egy hatvannál több országból álló koalíció élén dolgozik azon, hogy elvágjuk az ISIL finanszírozását, félbeszakítsuk harci cselekményeit,  megállítsuk a hozzá csapódó harcosok áramlását, és kiirtsuk gonosz eszméit. Csaknem tízezer légicsapást tettünk, kiiktatjuk a vezetőiket, az olajukat, a kiképzőtáboraikat és a fegyvereiket. Olyan erőket képezünk ki, fegyverezünk fel és támogatunk, akik folyamatosan visszaszerzik az iraki és szír területeket.

Ha e Kongresszus tényleg meg akarja nyerni ezt a háborút és üzenni akar a csapatainknak és a világnak, végre jóvá kell hagynia, hogy katonai erőt vethessünk be az ISIL ellen. Szavazzanak csak. Az amerikaiaknak azonban tudniuk kell, hogy akár lép a Kongresszus, akár nem, az ISIL megkapja majd ugyanazt a leckét, mint a korábbi terroristák. Ha valaki kételkedik Amerika elkötelezettségében—vagy akár az enyémben—az iránt, hogy beteljesüljön az igazság, kérdezze meg Oszama bin Ladent! Kérdezze meg a a jemeni al-Kaida vezetőjét, akit tavaly iktattunk ki, vagy a bengázi támadások elkövetőjét, aki börtöncellában csücsül. Ha amerikaiakra támadsz, rád támadunk! Időbe telhet, de nem felejtünk, s mindenhová elérünk!

Külpolitikánkban az ISIL és az al-Kaida veszélyeire kell összpontosítanunk, azonban nem állhatunk meg itt. A stabilitás hiánya még az ISIL nélkül is évtizedekig problémát okoz majd a világ számos részén, így a Közel-Keleten, Afganisztánban, Pakisztánban, valamint Közép-Amerika, Afrika és Ázsia egyes részein. Néhány ilyen terület újabb terrorista-hálózatok menedékévé válhat, mások–ismételten menekülthullámokat indítva–etnikai konfliktusok, éhínség áldozataivá válhatnak. A világ majd tőlünk vár segítséget mindezek megoldásához, s nem elég szigorú beszédekkel vagy civilek szőnyegbombázásával válaszolnunk. Ez jól mutathat egy rövid TV-adásban, a világ színpadán azonban nem állja meg a helyét.

Nem vehetjük magunkra minden válságba került ország gondját és újjáépítését sem. Ez nem vezetői szerep, ez egy ingoványos út, ahol amerikai vér és pénz ömlik, meggyengítve bennünket. Ez Vietnam és Irak tanulsága—mára már megtanulhattuk volna!

Szerencsére létezik bölcsebb megközelítés is, olyan fegyelmezett és türelmes stratégia, amely nemzeti erőnk minden elemét felhasználja. Eszerint saját országának és szövetségeseinek védelmében Amerika mindig cselekedni fog–ha szükséges, akár egyedül is–, globális kérdésekben azonban együttműködésre mozgósítja a világot, és gondoskodik róla, hogy más országok is kivegyék a részüket.

Ezt a megközelítést alkalmazzuk konfliktusok esetén, például Szíriában, ahol partneri megállapodást kötöttünk a helyi erőkkel, és a nemzetközi törekvéseket úgy irányítjuk, hogy e megroppant társadalom tartós békére törekedhessen.

Ezért építettünk ki egy szankciókkal és elvi alapokon nyugvó diplomáciával operáló globális koalíciót arra, hogy Irán ne juthasson atomfegyverekhez. Most, amint itt beszélünk, Irán már visszafordította nukleáris programját, elszállította az országból az uránkészletét, a világ pedig elkerült egy újabb háborút.

Így akadályoztuk meg az ebola terjedését is Nyugat-Afrikában. A katonaságunk, orvosaink, és a fejlesztésben részt vevő munkásaink megfelelő körülményeket teremtettek ahhoz, hogy más országok is csatlakozhattak hozzánk a járvány kiirtásában.

Így kovácsoltuk össze a Csendes-óceáni Partnerségi megállapodást (Trans-Pacific Partnership/TPP), hogy védjük a dolgozókat és a környezetet, valamint Ázsiában is teret nyerjen vezető szerepünk. Ez tizennyolcezer Amerikában gyártott termék esetében törli el az adót, s még több jó munkahelyet támogat. A TPP eredményeképpen a térségben nem Kína szabja a szabályokat, hanem mi. Meg akarják Önök mutatni, hogy milyen erősek vagyunk ebben az évszázadban? Hagyják jóvá e megállapodást! Adják a kezünkbe a végrehajtásához szükséges eszközöket!

Kuba ötven éves elszigetelése nem mozdította elő a demokráciát, és visszavetette dél-amerikai kapcsolatainkat. Ezért visszaállítottuk diplomáciai kapcsolatainkat, utat nyitottunk az utazásnak és a kereskedelemnek, és a kubai emberek életminőségének a javítására törekszünk. Azt akarják Önök, hogy megszilárdítsuk vezetői szerepünket és hitelességünket e féltekén? Ismerjék el, hogy véget ért a hidegháború! Oldják fel az embargót!

A 21. században Amerika vezető szerepe nem arra a választásra korlátozódik, hogy vagy nem vesz tudomást a világ többi részéről -–kivéve amikor terroristákat pusztítunk–, vagy megszállja és újjáépíti valamelyik kibontakozóban lévő társadalmat. A vezetés a katonai erő észszerű alkalmazását jelenti, s hogy a világot felsorakoztatjuk a helyes ügy mögé. Azt jelenti, hogy a külföldi segítségnyújtást nemzeti stratégiánk részének, s nem jótékonyságnak tekintjük. Amikor az éghajlatváltozással szemben közel kétszáz országot terelünk a történelem eddigi legambiciózusabb megállapodása felé, amely segít a veszélyeztetett helyzetben lévő országoknak, s egyúttal gyermekeinket is védi.  Amikor Ukrajnának segítünk, hogy megvédhesse országában a demokráciát, vagy Kolumbiának, hogy véget vethessen egy évtizedes háborúnak, a világrendet is előmozdítjuk, amitől mindannyian függünk. Azzal, hogy segítünk az afrikai országoknak a lakosság táplálásában vagy betegeik ellátásában, megakadályozzuk, hogy a mi partjainkat is elérje egy következő világjárvány. Jelenleg jó úton vagyunk ahhoz, hogy véget vessünk a HIV/AIDS kitöréseknek, s képesek vagyunk ugyanezt elérni a malária terén is—idén ennek finanszírozására próbálom majd rávenni a Kongresszust.

Ez az erő! Ez a vezetői szerep! S a vezetés hatása azon múlik, hogy milyen példát mutatunk. Ezért munkálkodunk továbbra is a guantanámói börtön bezárásán: költséges, felesleges, s csupán toborzó-eszközt szolgáltat az ellenségeinknek.

Ezért kell elutasítanunk minden politikát, amely faji vagy vallási különbségek alapján veszi célba az embereket. Ez nem politikai korrektség kérdése. Ez annak felismerése, hogy mitől válunk erősekké. A világ nem csak a fegyvertárunk miatt tisztel bennünket, hanem a sokszínűségünkért, a nyitottságunkért, s az összes vallás tiszteletben tartásáért is. Őszentsége, Ferenc pápa épp itt, e helyen, ahol ma este állok, mondta el ugyanennek a testületnek, hogy „ha a zsarnokok gyakorolta gyűlöletet és erőszakot utánozzuk, igen könnyen mi is ugyanolyanná válhatunk”. Ha a politikusok a muzulmánokat becsmérlik, ha megrongálják a mecseteiket, vagy zaklatják a gyerekeiket, attól mi nem leszünk nagyobb biztonságban. Nem lehet azt állítani, hogy így lenne. Egyszerűen csak rossz! A világ szemében lealacsonyít minket. Megnehezíti céljaink elérését. Arról árulkodik, hogy milyen ország vagyunk.

„We the People”, azaz „Mi, a(z Egyesült Államok) nép(e)”. Alkotmányunk e három egyszerű szóval kezdődik, s rájöttünk, hogy ez minden népre vonatkozik, nem csak egyesekre; e szavak arra utalnak, hogy együtt emelkedünk és bukunk.

.***

Köszönöm. Isten áldja Önöket és Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat.

 

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.