RAGADJUK MEG AZ ÉLHETŐ ÉS BÉKÉS JÖVŐ LEHETŐSÉGÉT

DipNote Bloggerek | Az USA Külügyminisztériuma | 20l6. január 22.

Kerry külügyminiszter beszédet mond a 2016-os Világgazdasági Fórumon

Kerry külügyminiszter beszédet mond a 2016-os Világgazdasági Fórumon

A 2016-os biztonsági és külpolitikai célokat felvázoló, fontos beszédét követően Kerry külügyminiszter ma Svájcban, a davosi Világgazdasági Fórumon (VF) a gazdasági lehetőségek és a külpolitika kapcsolatát hangsúlyozta.

Beszélt a nemzetközi közösségre váró kihívásokról, de felvázolta a közelmúlt sikereit is: a párizsi éghajlatváltozási megállapodást, az Iránnal kötött nukleáris megegyezést, a kubai-amerikai diplomáciai kapcsolatok helyreállítását, az ebola leküzdéséért folytatott harcot, továbbá az anyák egészsége, az oktatás, valamint a szegénység visszaszorítása terén elért, további reményekre jogosító eredményeket.

Amikor arról beszélt, hogy az Egyesült Államok milyen lépéseket tesz a globális menekültválság kezelésére, bejelentette, hogy Obama elnök New Yorkban, az ENSZ Közgyűlés margóján egy csúcstalálkozó házigazdája lesz, ahol számos célkitűzésre kívánják majd ráirányítani a világ figyelmét:

  • 30 százalékkal növekedjen a humanitárius támogatást kérő ENSZ felhívásokra érkező hozzájárulás;
  • növekedjen a rendszeres humanitárius adakozók száma;
  • duplázódjon meg az áttelepített, vagy másmilyen biztonságos és törvényes módon befogadott menekültek száma;
  • bővüljön a menekülteket befogadó országok köre;
  • egymillió gyerek kerüljön iskolába és egymillió ember jusson legális munkalehetőséghez.

Infographic

A globális menekültválság kapcsán Az Egyesült Államok újabb kötelezettségvállalásokat vár a nemzetközi közösségtől. Bővebben ebben a tájékoztatóban. (Fotó: Külügyminisztérium)

A külügyminiszter nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy az Egyesült Államok miként kívánja elérni a hosszú távra szóló gazdasági célokat. Világosan megfogalmazta, hogy a közös célok eléréséhez három, egymással kapcsolatban álló kérdést kell megoldanunk. Ezek:

A jó kormányzás iránti igény

A Külügyminiszter beszélt néhány olyan országról, ahol a lakosság a jó kormányzás hiánya miatt szenved. „A vezetés minden területén tudomásul kell vennünk, hogy az erőszakos szélsőségek, a kapzsiság, a hatalomvágy, a szektás kizsákmányolás gyakran ott tudnak erőre kapni, ahol a kormányok bizonytalanok, a vezetők pedig hozzá nem értőek vagy becstelenek. A kormányzás minőségét ezért nem tarthatjuk többé puszta belügynek. Önöknek, üzletembereknek, akik részt vesznek egyik vagy másik ország politikájának alakításában és támogatják az ottani polgárokat, meg kell követelniük, hogy az adott vagy potenciális vezetőket felelősségre lehessen vonni.”—mondta.

Kerry külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a korrupcióval is foglalkoznunk kell. Szerinte „a korrupció társadalmi veszély, mivel táplálja a szervezett bűnözést, elpusztítja a nemzetállamokat, elsősorban a nők és lányok esetében veszélyezteti a(z egyéni) lehetőségeket, kedvez a környezet pusztulásának, hozzájárul az emberkereskedelemhez, és tönkretesz teljes közösségeket. Elpusztítja a jövőt. Radikalizálódáshoz vezet, mert lerombolja a törvényes hatalomba vetett hitet. Légüres teret nyit, ahová bevehetik magukat a ragadozók. És ezzel senki sincs annyira tisztában, mint az erőszakos szélsőséges csoportok, akik verbuválás céljára is rendszeresen felhasználják. A korrupció lerombolja a lehetőségeket, mert elriasztja a becsületes és elszámoltatható befektetéseket, megdrágítja a vállalkozások működtetését, a helyi adófizetők számára felveri a közszolgáltatások költségeit, s az ország teljes költségvetéséből etetővályút csinál, amelyből néhány kiváltságos hizlalhatja magát.

Egy „Knock Out Corruption”, azaz „Üssük ki a korrupciót” szövegű fejpántot viselő nő a kenyai Nairobi belvárosában tartott korrupcióellenes tüntetésre készül 2015. december 1-jén (AP fotó)

Egy „Knock Out Corruption”, azaz „Üssük ki a korrupciót” szövegű fejpántot viselő nő a kenyai Nairobi belvárosában tartott korrupcióellenes tüntetésre készül 2015. december 1-jén (AP fotó)

A korrupció mindenkire kihat–a vállalkozásokra, a magánszektorra, minden állampolgárra. Mindannyian fizetnünk miatta. Ezt a harcot tehát közösen kell megvívnunk–nem kelletlenül, hanem teljes szívvel, olyan előírásokat elfogadva, amelyek értelmében a korrupció a kivétel, és nem a norma. – John Kerry, VF 2016.

John Kerry arra buzdította a vezetőket, hogy „követeljenek meg egy másféle viselkedésmintát, mélyítsék el a korrupcióellenes küzdelmet, s tegyék ezt elsőrendű nemzetbiztonsági prioritássá”. Majd így folytatta: „Mindent egybevetve a korrupció a globális gazdaságnak—a globális GDP-nek—évente több mint egy billió dollárjába kerül, a világgazdaságnak nemzetközi alapon pedig mintegy 2,6 billió dollárjába…ez a korrupció bonyolulttá teszi az Egyesült Államok minden egyes biztonsági, diplomáciai és társadalmi prioritását és más olyan kormányokéit is, amelyek próbálják segíteni a világ többi országát. Ez már önmagában véve is feszültséget és bizonytalanságot kelt, és tökéletes mozgásteret kínál a ragadozóknak.”

Gazdasági és társadalmi esélyeket a fiataloknak

John Kerry amerikai külügyminiszter hallgatja, amint a Külügyminisztérium Fejlesztési Főtanácsadója, Daniella Ballou-Aares 2016. január 21-én bemutatja őt, mielőtt beszédet mond a fiatal vezetők tanácskozásán (Young Global Leaders Forum) a davosi Világgazdasági Fórumon. (Fotó: Külügyminisztérium)

John Kerry amerikai külügyminiszter hallgatja, amint a Külügyminisztérium Fejlesztési Főtanácsadója, Daniella Ballou-Aares 2016. január 21-én bemutatja őt, mielőtt beszédet mond a fiatal vezetők tanácskozásán (Young Global Leaders Forum) a davosi Világgazdasági Fórumon. (Fotó: Külügyminisztérium)

A kiválóság és nyitottság hasonló igényével kell kezelnünk a második kérdést, a virágzó ifjú népesség gazdasági esélyek iránti igényeit is.–John Kerry, VF 2016.

John Kerry beszélt a gazdaságilag hátrányos helyzetben lévő nők csalódottságáról, a fiatalokra váró döbbenetes, 25 százalékos globális munkanélküliségi rátáról, valamint az egyre szaporodó fiatal népességről, például a 700 millió 30 év alatti afrikai fiatalról.

Elmagyarázta, hogy „mindannyian lehetőségeket akarnak, de egyúttal méltóságot és tiszteletet is. S manapság már a legtöbbnek van okos-telefonja. Látjuk, hogy kapcsolatban állnak a világgal, s nagyon is jól tudjuk, hogy a szélsőségesek, akik a törvénysértésekre, a hatalmi visszaélésekre és a korrupcióra támaszkodnak, világszerte készek ezt kihasználni, egyenesen számítanak erre, mert szervezetten rászállnak a fiatalokra, és egy sehová sem vezető jövő elfogadására csábítják őket. A szélsőségesek számára nem csak a munkahelyek és a lehetőségek hiánya ad alapot a verbuválásra. Épp ennyire kedvező a számukra, ha a korrupció, az oligarchia, valamint az erőforrások kizsákmányolása tölt be egy keletkező űrt, mivel ez—bár papíron gazdasági növekedésnek látszhat—ugyancsak alkalmas arra, hogy a fiatalokban csalódottságot és sértettséget keltsenek vele, majd a valódi lehetőségektől megfosztott fiatalok dühét kihasználva a mai világban látott radikális vallási szélsőségesekké formálják őket.”

Kerry világossá tette, hogy „a kormányoknak, a versenyszférának, a nemzetközi közösségnek–mindenkinek többet kell tennie azért, hogy proaktív módon kihasználják az adott lehetőségeket. És ennek a világ minden táján feltétlenül így kell lennie! A kormányoknak mindenütt el kell távolítaniuk az innováció előtt álló gátakat; meg kell könnyíteniük a vállalkozások indítását; nyitottabban kell fogadniuk a külföldi befektetéseket; a lézer élességével kell összpontosítaniuk a diverzifikációra; csökkenteniük kell a bürokráciát; meg kell akadályozniuk, hogy a katonai létesítmények kiszorítsák a magánvállalkozásokat; és—legfőképpen—az asszonyoknak és lányoknak azonos esélyt kell biztosítaniuk az iskolákban és a munkahelyeken. Csakis így felelhetnek meg az országok és a modern világ követelményeinek.

Az erőszakos szélsőségesek elleni kampány győzelme

A 2015. évi Világgazdasági Fórumon elhangzott szavaira visszatérve Kerry ismételten megerősítette azt az állítását, miszerint „az erőszakos szélsőségek elleni harc lehet a mi nemzedékünkre váró legfontosabb kihívás”. „A terrorista erőkkel való ilyetén összecsapás nem különül el a kormányzás reformjától és attól, hogy közösségeinket másféle úton is megerősítsük, mivel—amint megpróbáltam elmondani—ezek alapvetően szükségesek ahhoz, hogy az extrémizmus előtt bezáruljanak a lehetőségek”—hangsúlyozta egyúttal.

Majd így folytatta: „Egyes terroristák azt mondják, avagy egyesek azt mondják a terroristákról, hogy az ő legnagyobb előnyük a harcosaik elszántsága, akik hajlandóak felrobbantani magukat. Igazság szerint azonban ez a mi előnyünk: mi soha nem kérnénk senkit arra, hogy robbantsa fel magát. A terroristák szétválasztják az embereket, mi pedig azt akarjuk, hogy álljanak össze az országok—és így is tesznek. A nigeri és a csádi kormány segít Nigériának a Boko Haram elleni küzdelemben. Az Afrikai Unió koordinálja Szomália harcát az al-Shabaab ellen. A Daesh elleni szövetségnek pedig jelenleg 65 tagja van, s folyamatos a csatlakozás.”

A külügyminiszter szerint „végső soron semmi sem jelentene nagyobb segítséget a Daesh jelentette veszély elhárításában, mint a szíriai háború befejezéséről szóló megállapodás létrejötte.” Felvázolta az ehhez szükséges tárgyalások fontos első lépéseit is. „Összeállítottunk egy 20-tagú támogató csoportot, amelyben minden olyan fontosabb ország részt vesz, amely közvetlenül érdekelt a szír ügyben—beleértve Szaúd-Arábiát, Törökországot, Iránt és Oroszországot is. Mindannyian leültünk egyazon tárgyalóasztal mellé. Másodjára elfogadtunk egy sor olyan elvet, amelyet az ENSZ Biztonsági Tanácsa már jóváhagyott, s amelyek olyan stabil, szuverén, befogadó, és nem felekezeti Szíria irányába mutatják az utat, amelyre mindannyian törekszünk. Harmadjára mozgásba hoztuk a kormány és az ellenzék közötti közvetlen tárgyalásokra szolgáló tervet, hogy olyan politikai megoldást próbáljunk találni, amely végső soron mindenki szerint a háború befejezésének egyetlen módja. Reményeink szerint Genfben hamarosan meg is kezdődnek. Megoldást akarunk találni a politikai átmenetre és a nemzetközi felügyelettel folyó választásokra. Megállapodtunk egy ütemtervben is, hogy a folyamat ne húzódjon el a végtelenségig. Röviden ez az elképzelés, most pedig meg kell valósítani”—mondta.

Kerry világosan értésre adta, hogy még mindig számos akadály maradt, de azt is megjegyezte, hogy „igen meggyőző oka is van annak, hogy ez a kezdeményezés ennyire fontos. A térség minden országa a Daesh ellen van, és még az egymással más téren vitában álló országok is egyetértenek abban, hogy véget kell vetni a háborúnak, s diplomáciai megoldást kell találni. És senkinek sincs komolyabb indítéka arra, hogy új fejezet nyisson a szír történelemben, mint maguknak a szíreknek.”

Kerry külügyminiszter vezeti az ENSZ Biztonsági Tanácsának egyik ülését New Yorkban, ahol a Tanács tagjai 2015. december 18-án megszavazták a Szíriával kapcsolatos határozat-tervezetet. (AP fotó)

Kerry külügyminiszter vezeti az ENSZ Biztonsági Tanácsának egyik ülését New Yorkban, ahol a Tanács tagjai 2015. december 18-án megszavazták a Szíriával kapcsolatos határozat-tervezetet. (AP fotó)

A 21. században minden nap megtanuljuk, hogy ’a szomszéd’ bárhol lehet, s éberségünknek sem a terület, sem az idő vonatkozásában nem szabhatunk határt.”—Kerry külügyminiszter, VF 2016.

Befejezésül Kerry külügyminiszter hangsúlyozta, hogy óriási előnyt jelent, hogy a 21. században élünk, és hogy továbbra is ilyen hatalmas fejlődést hozhatunk az átlagemberek életébe. Mint mondta, „ha ragaszkodunk a minden emberi lényt megillető jogokhoz és méltósághoz, a Daesh és a hozzá hasonló csoportok, amelyek romboláson és halálon kívül semmit nem tudnak felajánlani, biztosan vereséget szenvednek. Ezért olyan világot akarunk magunknak, amelynek nem az elzárkózás, hanem a nyitottság, s nem a konfliktusok, hanem a lehetőségek a jellemzői.”

Forrás: Seizing Extraordinary Opportunities for a ‘Future of Decency and Peace’ | Posted by DipNote Bloggers |January 22, 2016

További információk:

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.