ÚJABB AMERIKAI TÁMOGATÁS A SZÍRIAI VÁLSÁG KEZELÉSÉRE

Tájékoztató | Az USA Külügyminisztériuma | Sajtószóvivői Iroda | Washington, DC | 2016. február 4.

Kerry külügyminiszter ma bejelentette, hogy az Egyesült Államok további, közel 601 millió dollár értékű humanitárius segítséget nyújt a szíriai háború érintettjeinek. Ezzel az újabb összeggel immár 5,1 milliárd dollár fölé emelkedik a válság kitörése óta biztosított amerikai humanitárius támogatás értéke. A külügyminiszter azt is bejelentette, hogy Jordánia és Libanon oktatási célra több mint 290 millió dollár értékű fejlesztési támogatást kap az Egyesült Államoktól.

A szíriai válság korunk legsúlyosabb és legösszetettebb humanitárius szükséghelyzete: a háború előtti népesség több mint kétharmada—17 millió ember—szorul humanitárius segítségre. E támogatás keretében az Egyesült Államok továbbra is élelmet, vizet, menedékhelyet, orvosi ellátást, humanitárius védelmet és egyéb sürgős segítséget biztosít a Szíriában élő rászorultaknak, valamint a térségben élő 4,6 millió szír menekültnek. A támogatás enyhíti a tömeges szír menekültáradattal küzdő kormányokra és településekre nehezedő nyomást is a térség más részein.

A humanitárius segítségnyújtás az Egyesült Nemzetek, valamint más nemzetközi szervezetek és nem-kormányzati szervezetek műveleteit támogatja. Ezeken keresztül az Egyesült Államok mind a 14 szír kormányzóságban képes segítséget nyújtani a leginkább rászorulóknak—s végső soron életeket ment és enyhíti a szenvedéseket az erőszak és nélkülözés napi veszélyei közepette.

Segítségünk létfontosságú humanitárius szükségleteket elégít ki, beleértve azokat is, amelyek érdekében az ENSZ 2016-ra nyolcmilliárd dollárt kért Szíriára és a régióra. Az új pénzügyi támogatás egy részét közvetlenül erre fordítják. A 2016-os sürgősségi igények kielégítéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy más donorok is adakozzanak. Az Aszad-rezsim továbbra is hordóbombákat szór a városokra, háborús fegyverként használja az éhezést, és iskolákban, mecsetekben, piacokon, és kórházakban támad a polgári lakosokra, akik emellett napi szinten szenvednek az ISIL, az Al Nusrah Front, s hasonló erőszakos szélsőséges csoportok brutalitásától is. A szíriai háború borzalmain túl látjuk azoknak a helyzetét is, akik európai országokba menekülnek a térségből, s tudjuk, hogy az elsődleges menedéket nyújtó országokban is humanitárius segítséget kell nyújtanunk, s elő kell mozdítanunk az integrációt és az önállóságot. Az Egyesült Államok ismételten kinyilvánítja, hogy a válságban érintett összes félnek fel kell hagynia a civil lakosság elleni törvénytelen támadásokkal, s tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot. Az USA nem hagy fel a jordániai és libanoni oktatási minisztériumok támogatásával sem: több mint 290 millió dolláros fejlesztési támogatást ad ahhoz, hogy többen részesülhessenek magas színvonalú oktatásban, s minden diák iskolába járhasson, a szír menekülteket is beleértve. Oktatási támogatásunk Jordániában mintegy 230.000, Libanonban mintegy 62.000 szír menekültet fog érinteni.

Az Egyesült Államok jól tudja, hogy az elsődleges segítségnyújtás mellett a Szíriával szomszédos országok hosszú távú fejlesztési szükségleteit is tekintetbe kell vennünk, így pénzügyi hozzájárulásunkkal a továbbiakban is támogatjuk az ottani településeket, amelyek nagylelkűen otthont adnak a menekülteknek. Jelenleg 4,6 millió szír menekült van a térségben, s többségük abban az országban kap támogatást, ahová elsőre érkezett. Mint a tavaly nyáron Európába indult tömeges elvándorlás mutatta, azok a szírek, akik otthon vagy a szomszédos országokban nem kapnak védelmet és támogatást, óriási veszélyekkel járó, kockázatos utazásokra szánják el magukat.

A világszerte kialakult humanitárius válságok kapcsán fájdalmasan nyilvánvalóvá vált, hogy nem elég, ha mi mindent megteszünk, a többi országnak is többet kell tennie. Mint Kerry külügyminiszter nemrég bejelentette, az Egyesült Államok újabb ígéreteket vár, hogy kiterjeszthessük a humanitárius biztonsági hálót, továbbá világszerte több hosszú távra szóló, tartós lehetőséget teremthessünk a menekülteknek. Az újabb felajánlásokra serkentő amerikai törekvések mind egy magas szintű menekültügyi csúcstalálkozó irányába mutatnak, amelyre az ENSZ szeptemberi közgyűlésén kerül majd sor. Az esemény, melynek Obama elnök lesz a házigazdája, a következő hónapok során folytatandó szilárd és lankadatlan amerikai diplomáciai törekvések kiteljesedése lesz, amelyek a humanitárius segítségnyújtás kiterjesztését, az áttelepítés és a befogadás más törvényes lehetőségeit, valamint a menekültek önállóságát és befogadását előmozdító foglalkoztatást és oktatást tűzik ki célul.

Az Egyesült Államok továbbra is elkötelezetten segíti e szörnyű háború áldozatait, és határozottan sürgeti a kialakult helyzet miatt aggódó összes kormányt, szervezetet és magánszemélyt, hogy támogassák az ENSZ és más partnerek életmentő segélyakcióit.

A humanitárius segítség főbb elemei:

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees/Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága): Több mint 191 millió dollár

A UNHCR szíriai tevékenysége jelenleg a szervezet legnagyobb menekültsegélyező művelete; a UNHCR azonnali támogatást nyújt az újonnan menekülteknek, s egyúttal folyamatosan támogatja a veszélyeztetett helyzetben lévő régebbi menekülteket. A UNHCR együttműködik más ENSZ-ügynökségekkel is, hogy Szírián belül is segítsen a rászorulókon. A pénzügyi támogatás lehetővé teszi, hogy a UNHCR továbbra is fedelet, védelmet (a regisztrációt , a gyermekvédelmet, a nemi alapú erőszak megelőzését és kezelését, valamint a mentális egészség megőrzését is beleértve), s más, a napi élethez fontos cikkeket biztosítson, részint takarók, ágynemű és főzőedények közvetlen juttatásával, részint készpénzzel. A UNHCR egyre fokozódó igyekezettel  próbál segíteni a nem táborokban élőknek s az őket befogadó közösségeknek, valamint a táborok lakóinak is. Az említetteken túl a térség sok helyén támogatást nyújt az oktatás, az egészségügy és a foglalkoztatás területén is.

WFP (World Food Program/az ENSZ Világélelmezési Programja): 83 millió dollár

A szírek milliói sem az országon belül, sem a szomszédos országokban nem tudják önállóan kielégíteni alapvető élelmiszer-szükségleteiket; ahhoz, hogy ne éhezzenek, folyamatos nemzetközi segítségre van szükség. Az amerikai kormány új pénzügyi támogatása lehetővé teszi, hogy a WFP továbbra is ellássa alapvető élelmiszerekkel a Szíriában élő, válság sújtotta milliókat, valamint az öt szomszédos országba került szír menekülteket. Az amerikai kormány támogatásával a WFP a továbbiakban is havi élelmiszeradag-csomagokat oszt Szíriában, a terhes és szoptatós anyáknak pedig utalványokat juttat, hogy jobban táplálkozhassanak. A szomszédos országokban továbbra is élelmiszervásárlásra fordítható bankkártyákat oszt a WFP, amelyekkel a helyi szupermarketekben vásárolhatnak a menekültek. Így jobban táplálkozhatnak, s a számukra leginkább megfelelő élelmiszerekhez juthatnak. Az élelmiszervásárlásra fordítható bankkártyák útján eddig 1,25 milliárd dollár került a Szíriával szomszédos országok gazdaságaiba, ami a menekülteket befogadó országoknak és településeknek is a hasznára válik.

UNICEF (United Nations Children’s Fund/ENSZ Gyermekalap): Több mint 73 millió dollár

A szír gyermekeket súlyosan érinti a válság. Az elmenekült és az országon belül lakóhelye elhagyására kényszerült szír népesség fele gyerek. Szíriában kétmilliónál több gyerek nem jár iskolába, s minden negyedik iskola megrongálódott vagy megsemmisült. Ennek következtében az országban maradtak közül sok gyerek előtt alig vannak, vagy egyáltalán nincsenek is oktatási lehetőségek, azok pedig, akik menekültként érkeznek a szomszédos országokba, elmaradtak a tananyaggal, s oktatási lehetőségeik igen korlátozottak. A mai bejelentés értelmében a UNICEF az egész térségben tovább folytathatja a gyermekek védelmét, egészségét, oktatását, védőoltásait, valamint az ivóvízellátást és csatornázást szolgáló programjait, ezzel is bizonyítva, hogy az Egyesült Államok szilárdan támogatja a térség jövőjébe invesztáló No Lost Generation, azaz „egyetlen nemzedék sem veszhet el” kezdeményezést.

A HUMANITÁRIUS TÁMOGATÁS ÖSSZEGE SZERVEZETEK SZERINT

Szervezet Most bejelentett összeg Új végösszeg – a 2012-es pénzügyi év óta
UNHCR $191 millió $1,3 milliárd
WFP $83 millió $1,3 milliárd
NGO-k $159 millió $1,3 milliárd
UNICEF $73 millió $465 millió
UNRWA $48 millió $329 millió
ICRC $32 millió $181 millió
IOM $7 millió $55 millió
WHO $1 millió $45 millió
UNFPA $7 millió $38 millió
Más nemzetközi szervezetek $34 millió
Egyéb (admin) $7,4 millió
ÖSSZESEN* $601 millió $5,1 milliárd

Megjegyzés: A kerekítés következtében előfordulhat, hogy az összegek nem pontosan adják ki az ÖSSZESEN oszlopban szereplő összeget

A szíriai válságra fordított amerikai humanitárius segély országonként

SZÍRIÁN BELÜL: Csaknem 314 millió dollár. Új végösszeg a 2012-es pénzügyi év óta: Csaknem 2,6 milliárd dollár

Az USA humanitárius segítsége továbbra is milliók számára nyújt nélkülözhetetlen, életmentő támogatást Szíria-szerte. Az új amerikai hozzájárulás támogatja az életmentő sürgősségi élelmiszerellátást, beleértve a havi háztartási élelmiszercsomagokat, a pékségeknek juttatott lisztet, és az étkezési utalványokat is. A hozzájárulás segít a válság sújtotta lakosság orvosi ellátásában, a sürgős szükségletek kielégítésére hivatott készpénzes támogatásban, továbbá a menedékhelyek, az ivóvíz, a szennyvízelvezetés, valamint a higiéniai projektek finanszírozásában. Kritikus fontosságú segélyszállítmányokat, s olyan tanácsadói és védelmi programokat biztosít, amelyekre igen nagy szükség van a leginkább sebezhető személyek, így a gyerekek, a nők, a fogyatékkal élők és az idősek körében.

LIBANON: Több mint 133 millió dollár. Új végösszeg a 2012-es pénzügyi év óta: Csaknem 1,1 milliárd dollár

Az ENSZ becslése szerint a világon Libanonban a legmagasabb az egy főre jutó menekültek száma: a több mint egymillió szírrel együtt mintegy 42.000 palesztin is ide menekült Szíriából, emellett pedig már hosszú ideje itt él egy menekült palesztin populáció. A mai bejelentés további támogatást biztosít mind a menekülteknek, mind a befogadó libanoni közösségeknek. Az újabb pénzösszegekkel az ENSZ és a Libanonban működő nemzetközi partnerszervezetek továbbra is szállást, élelmiszervásárlásra fordítható bankkártyákat, oktatást, egészségügyi ellátást, sürgősségi készpénzjuttatást biztosíthatnak, valamint alapvető szükségleti cikkeket—takarókat, kályhákat, higiéniai csomagokat oszthatnak. A nem-élelmiszer ágazatokban az ENSZ hatékony elektronikus kártyák segítségével osztja szét a támogatást, hogy minél több rászorulót tudjon elérni.

Az újabb amerikai támogatás a menekülteket befogadó, veszélyeztetett helyzetbe került libanoni közösségeknek is segít: helyreállítják a települések víz- és csatornarendszerét, támogatják a helyi közösségi központokat, gyógyászati eszközökkel és berendezésekkel látják el a kórházakat és fejlesztik az iskolai létesítményeket.

JORDÁNIA: Több mint 62 millió dollár. Új végösszeg a 2012-es pénzügyi év óta: Több mint 730 millió dollár

Jordániában a szír menekültek közel 85 százaléka falvakban és városokban él—nem menekülttáborokban. Bár az amerikai finanszírozás továbbra is támogatja a táborlakókat, a nem táborokban lakó menekülteket is segíti, biztosítva, hogy mindannyian nyilvántartásba kerüljenek, és személyi okmányokat kapjanak.  Az újabb pénzügyi támogatással továbbra is élelmiszervásárlásra fordítható bankkártyákat osztanak a családoknak, készpénzt juttatnak az alapvető szükségletek kielégítésére, egészségügyi ellátásban részesítik az anyákat és a gyerekeket, továbbá helyrehozzák a nem megfelelő állapotban lévő menedékhelyeket, hogy a menekülteknek a pénzkereset érdekében ne kelljen kétségbeesett lépésekre szánniuk magukat, például ne küldjék iskola helyett munkába a gyerekeket. A pénzből oktatási célra is jut, hogy minden gyermek tanulhasson, amire nagy szüksége van, s amit megérdemel. Mivel csaknem 90.000 gyereknek nem jut hely az állami iskolákban, gyerek- és serdülőbarát környezetben informális oktatási tevékenységeket, továbbá— a Szíriában elszenvedett trauma kiheveréséhez— pszichoszociális segítséget biztosítanak nekik. Az amerikai pénztámogatással végezetül a jordán határnál rekedt közel 20.000 szíriainak is életmentő élelmiszert, menedékhelyet, ivóvizet és egészségügyi ellátást biztosítanak.

Az amerikai támogatásból az UNRWA (Az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala) is részesül, hogy segíthessen a szíriai konfliktus elől Jordániába menekült több mint 16.000 palesztinnek, készpénzt juttasson alapvető szükségleteik kielégítésére, s egészségügyi ellátáshoz és oktatási lehetőségekhez segítse őket.

TÖRÖKORSZÁG: Közel 54 millió dollár. Új végösszeg a 2012-es pénzügyi év óta: Csaknem 379 millió dollár

Az amerikai pénzügyi támogatás segít Törökországnak a török ​​városi területeken, befogadó közösségekben és táborokban élő több mint 2,5 millió szíriai menekült humanitárius szükségleteinek ellátásában és védelmében. A UNHCR-nak juttatott pénzt jogi védelemre, fokozottabb pszichoszociális támogatásra, a nemi alapú erőszak megelőzésére; sátrak, takarók és konyhai készletek beszerzésére; a különösen veszélyeztetett menekültek célzott támogatására; valamint a kormányzati szervek technikai támogatására fordítják. A UNICEF-nek utalt pénzen újabb iskolákat építenek, a minőségi oktatás érdekében fizetik a tanárok járandóságát, tanszereket vásárolnak és az életre nevelő programokat szerveznek a gyerekeknek. A Világélelmezési Programon keresztül az Amerikai Egyesült Államok élelmiszervásárlásra fordítható bankkártyákat biztosít a családoknak, hogy tápláló élelmezési cikkekhez juthassanak. A Nemzetközi Migrációs Szervezetnek nyújtott támogatást a menekültek alapvető háztartási szükségleteire, a gyerekek iskolába szállítására, a mentális egészség támogatására, és menedékhelyekre fordítják. Az ENSZ Népesedési Alapja a nőknek higiéniai csomagokat, reproduktív tanácsadást, valamint a nemi alapú erőszak megelőzésére és kezelésére szolgáló tanácsadást, a fiataloknak pedig programokat és nyelvi képzést biztosít. A WHO-nak nyújtott támogatással ideiglenes egészségügyi központokat és programokat hoznak létre, hogy a szír orvosok újra-hitelesíthessék a diplomájukat és megfelelő képzés után bekapcsolódhassanak a török ​​egészségügyi rendszerbe.

IRAK: Közel 24 millió dollár. Új végösszeg a 2012-es pénzügyi év óta: több mint 228 millió dollár

Irakban a kurdisztáni regionális kormány fogadta be az országban élő szír menekültek 96 százalékát, és több mint 5200 négyzetkilométernyi területet biztosított 11 tábor és tranzitszállás létesítésére. A kiegészítő támogatás célja az, hogy helyrehozzák az egészségügyi központokat, bővítsék az iskolákat, a táborok és a befogadó közösségek területén javítsák a csatornázást, továbbá fenntartsák és kezeljék a táborokat. A támogatás többi részét élelmiszervásárlásra fordítható bankkártyákra, valamint a nők és a lányok érdekeit szolgáló kezdeményezésekre, így szakmai és nyelvi képzésekre, az általános ismeretek oktatására, a reproduktív egészségre, továbbá a nemi alapú erőszakkal és a korai házassággal kapcsolatos tudatosság fokozására fordítják. A gyermekek védelmét többek között szabadidős tevékenységek szervezésével és pszichoszociális gondozással szolgálják.

EGYIPTOM: 13 millió dollár. Új végösszeg a 2012-es pénzügyi év óta: több mint 102 millió dollár

Egyiptomban mindenütt városi környezetben élnek a szír menekültek, megemelt pénzügyi támogatásunkat az ő egyre szükségesebbé váló védelmükre és egyéb szükségleteire fordítjuk. Az Amerikai Egyesült Államok hozzájárulása lehetővé teszi, hogy—az egyre csekélyebb védelmet nyújtó környezet ellensúlyozására— a humanitárius partnerek a főbb menekült-befogadó városokban, például Kairóban és Alexandriában a menekülteket és a befogadó családokat egyaránt érintő közösség-centrikus projektekkel bővíthessék ki tevékenységüket. A támogatás a szexuális és nemi alapú erőszak megelőzésére, a gyerekek védelmére és oktatására, fokozottabb önállósodási és megélhetési lehetőségek biztosítására, élelmiszervásárlásra fordítható bankkártyák osztására is kiterjed, s megkönnyíti az egészségügyi ellátás igénybevételét.

A HUMANITÁRIUS TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ORSZÁGOK SZERINT

Ország Most bejelentett összeg Új végösszeg – a 2012-es pénzügyi év óta
Szíria (országon belül) $314 millió $2,6 milliárd
Libanon $133 millió $1,1 milliárd
Jordánia $62 millió $730 millió
Törökország $54 millió $379 millió
Irak $24 millió $228 millió
Egyiptom $13 millió $102 millió
Regionális $1 millió $11 millió
ÖSSZESEN* $601 millió $5,1 milliárd

Megjegyzés: A kerekítés következtében előfordulhat, hogy az összegek nem pontosan adják ki az ÖSSZESEN oszlopban szereplő teljes összeget

Forrás: New U.S. Assistance to Respond to Syria Crisis | Fact Sheet | Office of the Spokesperson | Washington, DC | February 4, 2016

Ha további, részletes információkat keres arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormánya mit tesz a szíriai humanitárius válság ellen, kérjük, látogasson el a www.usaid.gov/crisis/syria, valamint a http://www.state.gov/refugeeresponse oldalakra.

 

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.