SAMANTHA POWER ENSZ-NAGYKÖVET BESZÉDE A BIZTONSÁGI TANÁCS SZÍRIÁVAL KAPCSOLATOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN

Samantha Power nagykövet, az USA állandó képviselője az ENSZ-ben | USA ENSZ misszió | New York City | 2016. december 13. | ahogyan elhangzott

Köszönöm. A következők történnek most Kelet-Aleppóban: A harcok miatt csapdába szorult lakosok utolsó segélykéréseiket küldik, vagy búcsút mondanak. Egy Mohammad Abu Rajab nevű orvos a következő hangposta-üzenetet küldte: „Ez az utolsó segélyhívásunk a világ felé. Mentsétek meg ezeket a gyerekeket, nőket és idős férfiakat! Mentsétek meg őket! Senki nem maradt. Lehet, hogy mostantól már a hangunkat sem hallhatjátok!” Egy Ameen Al-Halabi nevű fényképész azt írta a Facebook-oldalán: „Azt várom, hogy meghalok, vagy Aszadék foglyul ejtenek”.  Egy tanár, Abdulkafi Al-Hamdo azt mondta: „Még tudok tweetelni, de ez nem lesz mindig így. Kérlek benneteket, mentsétek meg a lányom életét, és a többiekét! Ez egy apa kérése.”  Egy másik orvos azt mondta egy újságírónak: „Emlékezzetek rá, hogy volt egy Aleppo nevű város a világon, amit eltüntettek a Föld színéről!” Hát ez történik most Kelet-Aleppóban! Olyan országok teszik ezt vele, amelyek az Egyesült Nemzetek Szervezetének a tagjai, s ma is itt ülnek ennél a patkó alakú asztalnál. Ezt teszik Kelet-Aleppó lakosaival, apákkal és anyákkal, fiakkal és lányokkal, fiú-és lánytestvérekkel, akik ugyanolyanok, mint itt mi, mindannyian.

Természetesen rendkívül nehéz tájékoztatást szerezni erről a kis területről, amely még mindig az ellenzék kezén van. Hallják is majd, amint ezt használják alibinek, ezzel próbálják szépíteni, amit a videó-felvételek, telefonhívások és egyebek élőben tanúsítnak nekünk. Hallják majd, amint arra hivatkoznak, hogy nehéz bizonyítani. De éppen ezt akarják! Az Aszad rezsim és Oroszország, Irán katonai támogatásával mindent megtett azért, hogy a várost elvágják a világtól. Önök tehát azt fogják hallani, hogy „nem igazán tudjuk, talán csak kitalálták” — de ezzel csak azt palástolják el, ami ott folyik. Független megfigyelők könnyen bejuthatnának élelemmel, egészségügyi személyzettel, s másokkal együtt, de az elkövetők inkább szándékosan leplezik a brutális támadást a világ előtt. De gondoljanak a beszámolókra, amelyekből mégis összeáll — s mennyi minden: elsősegély-nyújtók beszámolói az összedőlt épületek romjai alól érkező gyerekhangokról. Már se elsősegélynyújtók, se megfelelő eszközök nincsenek a kiásásukhoz, s orvosok sincsenek, akik ellátnák a sérüléseiket. Kelet-Aleppo utcáin holttestek hevernek, és senki nem meri összegyűjteni azokat, mert félnek, hogy eközben lelövik vagy megbombázzák őket. A jelentések szerint jelenleg mintegy száz gyermek van egy heves tűz alatt álló épületben. Terroristák! Nyilvánvaló, hogy ezek a fiatal gyerekek csakis terroristák lehetnek, mert azt mondják, hogy akit kivégeznek, akire hordó-bombákkal vagy klórgázzal támadnak, azok egytől-egyig terroristák, mindannyian, még a csecsemők is.

Bassar al-Aszad rezsimje, Oroszország, Irán, s a hozzájuk kapcsolódó katonai erők felelősek azért, amit az ENSZ „az emberiesség teljes összeomlásának” nevezett. Irgalmat pedig nem mutatnak. Még térnyerésük ellenére — még most sincs bennük irgalom. A jelentések szerint az Aszad-erők csupán a legutóbbi 24 órában legalább 82 polgári személyt öltek meg, köztük 11 nőt és 13 gyermeket.

Azt hallottuk, hogy betörnek az otthonokba, és ott, a helyszínen kivégzik a civileket. Az Emberjogi Főbiztos szerint külföldi katonai szervezetek, mint például az iraki Harakat Al-Nujaba, vesznek részt ebben az öldöklésben. Ha a polgári lakosok ki tudnak bújni a szorításukból és átjutnak a frontvonalon, akkor a szír hírszerző ügynökségek lekapcsolják és elküldik őket, talán hogy a katonák visszaszorítsák őket a frontvonalra; valószínűleg éppen azokba a börtönökbe kerülnek, amelyekről tudjuk, hogy az Aszad rezsim kínozza és kivégzi az ott fogvatartottakat.

E jelentések fényében csatlakozunk a többiekhez, elsősorban a Főtitkár egyik legutóbbi folyamodványához, s ismételten felszólítjuk az Aszad rezsimet és Oroszországot arra, hogy vessenek véget az Aleppo elleni támadásnak, és védjék meg a polgári lakosságot. Felszólítjuk Oroszországot és Aszadot arra, hogy engedjenek be a városba pártatlan nemzetközi megfigyelőket, hogy felügyelhessék mindazok biztonságos kimenekítését, akik szeretnék elhagyni a várost, de jogosan tartanak tőle, hogy amennyiben megpróbálják, az utcán lelövik őket, vagy elszállítják Aszad egyik gulágjába.

Úgy tűnik, hogy az Aszad rezsim és Oroszország nem hajlandó elállni attól, hogy erővel megszerezze Aleppo utolsó négyzetcentiméterét is, nem számít, hány ártatlan holttest marad utánuk. De mi továbbra is ragaszkodunk hozzá, hogy hallgassanak az ENSZ szavára: biztosítsanak hozzáférést, s tegyék lehetővé a biztonságos és rendezett kimenekítést; mivel nem vagyunk hajlandóak elfogadni, hogy ártatlan férfiakat, nőket és gyerekeket mészároljanak le pusztán azért, mert válságos területen élnek. Közös emberségünk és biztonságunk megköveteli a legelemibb háborús szabályok betartását. S minden egyes jelenlévő kötelessége, hogy megvédjük ezeket a szabályokat.

Ami az Aszad rendszert, Oroszországot és Iránt – az aleppói területszerzés és vérontás mögött álló három tagállamot illeti: Önök felelősek ezekért az atrocitásokért! Azzal, hogy elutasítják az ENSZ és a Nemzetközi Vöröskereszt kimenekítő misszióját, arra bíztatják az ártatlanokat lemészároló militánsokat, hogy folytassák tovább, amit tesznek. A tények tagadása vagy elhomályosítása — amit ma is tesznek majd — hogy a színét visszájának, a feketét meg fehérnek mondják — nem fogja felmenteni Önöket. Ha majd eljön az a nap, amikor teljes körűen el kell számolni az Aleppóban elkövetett borzalmakért — s előbb-utóbb eljön az a nap — nem mondhatják majd, hogy nem tudták, mi történik. Nem mondhatják majd, hogy nem vettek részt benne. Mindannyian tudjuk, hogy mi történik. És azt is tudjuk, hogy Önök is benne vannak.

Aleppo azon világtörténelmi események sorába kerül, amelyek a modern gonoszság megtestesítői, s amelyek miatt évtizedekkel később is folt marad a lelkiismeretünkön. Halabja, Ruanda, Srebrenica, és most, Aleppo. Az Aszad rendszerhez, Oroszországhoz és Iránhoz szólok: az Önök erői, valamint az Önök által mozgatott egyéb erők hajtják végre ezeket a bűncselekményeket. Az Önök hordóbombái, aknái és légitámadásai tették lehetővé, hogy a militánsok polgári lakosok ezreit szorítsák be az Önök egyre szorulóbb hurkába. Ezt a hurkot Önök vetették! Három ENSZ tagország hozzájárul, hogy polgári személyeket hurokba préseljenek. Szégyellniük kellene magukat emiatt! Ehelyett minden jel szerint inkább felbátorodnak! Már a következő támadást tervezik. Valóban képtelenek a szégyenkezésre? Szó szerint semmi miatt sem szégyellnék el magukat? Nincsen olyan civilek ellen elkövetett barbár tett, nincsen olyan gyerek-kivégzés, ami még Önöket is megrázná, ami miatt Önökön is végigfutna a hideg? Van egyáltalán valami, amiről nem fognak hazudni, vagy amit nem indokolnak meg?

Ami e Tanács tagjait és az Egyesült Nemzetek összes tagországát illeti: legyenek tudatában, hogy az Aleppóban látott, rettenetes harci taktikával nem állnak le, ha a város elesik. A rezsim és orosz szövetségesei még inkább felbátorodnak, hogy máshol is bevessék a „kiéheztet—megadásra kényszerít—lemészárol” módszert. Ez lesz a modell, amelynek alapján megpróbálják visszaszerezni Szíria kisebb-nagyobb városait. Nem állnak le Aleppónál. És nem fognak a terroristákra összpontosítani. Eddig sem volt így, és semmi sem utal rá, hogy a jövőben így lenne.

Ezért annyira fontos az, hogy Önöknek, minden jelenlévőnek kötelessége elítélni ezeket az atrocitásokat — nem baj, ha kicsi az országuk, mindegy, hogy mit tartanak a szuverenitásról, ha egyetértenek velünk abban, hogy a terrorizmus az egyik legfőbb ügy a világon, ami ellen harcolni érdemes, akkor mindezek nem számítanak. Épp most hallottuk, amint a Főtitkár világosan ezt mondta. Mondják meg azoknak, akik felelősek érte, hogy abba kell hagyniuk! Most nincs helye további mellébeszélésnek, ön-cenzúrázásnak, nem lehet többé elkerülni a felelősök megnevezését, s nincs helye a Bizottságban oly jól bevett diplomáciai udvariaskodásoknak sem! Mondják ki, hogy ki a felelős! Folyamodjanak Moszkvához, Damaszkuszhoz, Teheránhoz, hogy hagyják abba! Használjanak ki minden rendelkezésükre álló csatornát: államit, magánt, banki lehetőségeket, valakit, aki ismer valakit! Szíriai emberek tízezreinek, akik még mindig Aleppo keleti felében vannak — mintegy 30.000-60.000 ember—, és országszerte több százezer ostromlott embernek az élete függ ettől.

Köszönöm.

Forrás: Remarks at a UN Security Council Emergency Briefing on Syria | Ambassador Samantha Power, U.S. Permanent Representative to the United Nation | U.S. Mission to the United Nations | New York City | December 13, 2016 | AS DELIVERED

 

This entry was posted in Foreign Policy and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.